beantwoord

Reserveren voor fiets in de trein


Hoi,

Wij wilden graag met de fiets reizen in de trein. We moesten nog een uur wachten op de trein en hebben toen gekeken of het mogelijk was om met de fiets de trein in te kunnen. Er werd aangegeven dat we de fietsen konden aanmelden voor die specifieke treinrit en dat er nog 2 plekken vrij waren. Dit hebben wij gedaan. Ook hebben we een kaartje gereserveerd. Je raadt het al, toen de trein eenmaal kwam, zat hij te vol en mochten we er niet bij van de conducteur. Konden we weer een uur wachten.

Dus mijn vraag: waar dient deze functie voor?

Het neemt geen stress weg bij reizigers met een fiets. Integendeel, het geeft alleen maar meer stress, frustratie en het gevoel dat je verkeerde informatie hebt ontvangen. Natuurlijk stonden er disclaimers dat het aanmelden geen recht geeft op een plekje, maar als er staat aangegeven dat er twee plekjes vrij zijn, zul je verwachten als reiziger dat je je fiets kwijt kan. Het zorgt voor erg veel werwarring en ook frustratie.

Groet.

icon

Beste antwoord door Thom 13 May 2021, 12:34

Bekijk origineel

136 reacties

Ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook niet geheel duidelijk is of de verplichte reservering voor alle reizigers die met een fiets willen reizen geldt. Ik kan intern ook geen informatie hierover vinden omdat de plannen nog moeten worden goedgekeurd, waar de reizigersorganisaties nu mee bezig zijn.

Reputatie 7
Badge +3

Maar als je verplicht moet reserveren voor een bepaalde trein kunnen er per trein toch nooit meer reserveringen zijn dan fietsplekken? In de huidige Treinwijzer kun je ook niet meer fietsen aanmelden dan er fietsplekken zijn, als er nog 0 plekken over zijn kun je geen reis met fiets aanmelden.

 

Ik moet zeggen dat ik 25% korting best een substantieel bedrag vind.

Maar verder:

- Volgens Treinreiziger.nl kun je geen boete krijgen als je niet hebt gereserveerd. Hooguit kun je de trein worden uitgezet. Bij een gemiste trein is er dus niet zo'n groot probleem. Hoe groot is de kans dat je een conducteur tegenkomt tegenwoordig?

- Het aantal fietsplekken in de trein wordt veelal wat laag ingeschat. In een ICM kunnen vaak wel drie fietsen staan. Grote kans dus dat er bij vertraging ruimte is in de trein. 

- Hopelijk voorkomt dit de nare situatie dat er zes fietsen op het perron staan en er vier meekunnen. 

- Kan de NS alsjeblieft wel boetes geven aan mensen die weigeren hun bagage van hun fiets af te halen?

Reputatie 7

Hoi Jan, Je schrijft.

 

- Het aantal fietsplekken in de trein wordt veelal wat laag ingeschat. In een ICM kunnen vaak wel drie fietsen staan. Grote kans dus dat er bij vertraging ruimte is in de trein. 

 

@Jan Haverkamp : Ik heb in het verleden best wel vaak de fiets meegenomen naar de veluwe. Dit is gewoon een drama. Heb het wel meegemaakt dat ik niet mee kon en in de daaropvolgende trein ook niet. Toen ik in de tweede trein ook niet mee kon ben ik maar naar Putten gefietst om aldaar een sprinter te nemen. (daar konden in het verleden wel heel veel fietsen in.) In veel sprinters is nu op de fietsplekken een toilet ingebouwd en dit heeft ervoor gezorgd dat ook in de sprinters nog maar zeer beperkt fietsplekken aanwezig zijn.

 

Omtrent de boetes bij weigering de bagage te verwijderen: Bij mijn laatste 10 lange treinreizen heb ik slechts één keer controle gehad dus ik verwacht daar niet veel van. 

 

Komend weekend wordt voor het eerst sinds lange tijd goed weer voorspeld. Ik verwacht dit weekend dan ook veel fietsen in de trein. Ben benieuwd hoe e.e.a. gaat verlopen. 

Met dergelijke problemen ben ik helaas bekend. Ik hoop dat mensen door de verplichte reservering zien dat de trein vol zit en dus een andere trein nemen. 

Vroeger zouden er zes mensen voor drie plaatsen in een ICM zijn. Hopelijk blijven er door de reservering nu vier thuis of nemen een andere trein. Dan heeft deze trein dus plaats voor jou bij vertraging.

Reputatie 7
Badge +3

Ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook niet geheel duidelijk is of de verplichte reservering voor alle reizigers die met een fiets willen reizen geldt. Ik kan intern ook geen informatie hierover vinden omdat de plannen nog moeten worden goedgekeurd, waar de reizigersorganisaties nu mee bezig zijn.


Verplichte reservering of verplichte aanmelding?

Pilot verplichte fietsreservering via Treinwijzer

Sinds afgelopen zomer vraagt NS aan reizigers om hun fiets vooraf aan te melden. Verreweg de meeste reizigers doen dit: gedurende de proef in 2020 was dit gemiddeld 70%. Deze fietsaanmelding geeft echter geen zekerheid op een plek in de trein. Dat willen we veranderen. NS wil daarom starten met een proef waarin reizigers die een fiets willen meenemen daarvoor een plek moeten reserveren in de trein. Dat kan gemakkelijk via Treinwijzer in de NS-app of NS.nl. Dankzij de reservering krijgt de reiziger meer zekerheid op een plaats voor zijn fiets in de trein. 

De proef loopt in de zomermaanden juli, augustus en september. We verwachten dat er in die maanden veel reizigers met de fiets op stap zullen gaan, waardoor er drukke situaties in de trein ontstaan. Door fietsreizigers een plaats voor hun fiets te laten reserveren zorgen we ervoor er voldoende ruimte in de trein blijft en dat iedereen een verantwoorde en comfortabele reis kan hebben. De plannen voor de proef worden op dit moment voorgelegd aan de reizigersorganisaties.


1) Waarom wil NS meer grip op het aantal fietsen in de trein? Zijn er cijfers waaruit blijkt dat het te vaak misgaat?

Vorig jaar zomer is vrijwillig aanmelden voor fietsen ingevoerd. Veel reizigers met fiets hebben dit gedaan: in 18.775 gevallen waren alle beschikbare fietsplekken vol aangemeld. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat we alleen data hebben van reizigers die mee hebben gedaan aan de vrijwillige aanmelding.

Desondanks bleven er klachten van reizigers binnenkomen bij onze klantenservice over reizen met de fiets in de zomermaanden. In 2020 stonden fiets-gerelateerde klachten in de top 4 van klachten over het onderwerp “in de trein”.  Ook van ons personeel komen er veel meldingen binnen over onrust, agressie of vertraging door fietsen op de trein: in augustus vorig jaar waren dat er meer dan 150. 

Zowel reizigers als NS personeel geven bij ons aan dat ze behoefte hebben aan zekerheid en handelingsperspectief. Met deze pilot fietsreservering willen we daar graag invulling aan geven.

 

2) Waarom wil NS dit landelijk invoeren? Is verplichte fietsreservering op alleen bepaalde trajecten niet voldoende?

Drukte rondom fietsen is over het gehele land een probleem, in dal en spits, in Sprinter en Intercity. Daarbij komt dat reizigers met fiets vaak de trein nemen om langere afstanden te overbruggen. Als fietsreserveren alleen op bepaalde traject verplicht zou zijn, zou dit bij reizigers die over meerdere trajecten reizen voor verwarring zorgen.

Een landelijke verplichting is in de communicatie richting onze reiziger het meest duidelijk en voor ons personeel de enige werkbare optie.

 

3) Als de meeste reizigers al hun fiets aanmelden, waarom is dan een verplichte reservering nodig?

Veel mensen melden zich aan, maar niet iedereen. Als je je fiets hebt aangemeld kan het dus zijn dat de trein waarvoor je je hebt aangemeld vol is. Een aanmelding geeft dus geen volledige zekerheid op een plek voor je fiets  Er ontstaan daardoor discussies op de trein. Met verplichte reservering kunnen we reizigers meer zekerheid geven.

 

4) Hoe kan ik een plek voor mijn fiets reserveren als ik Treinwijzer niet wil of kan gebruiken?

Reizigers zonder toegang tot Treinwijzer via de NS app of het web kunnen hun fietsreservering tijdens de pilot ook zonder account maken, aan de balie of via de klantenservice. Alleen een e-mailadres is noodzakelijk, zodat NS de reiziger een email kan sturen waarin de reserveringsbevestiging staat.

 

5) Hoe weet ik op welke plek ik straks mijn fiets moet neerzetten in de trein?

Er zijn in elke trein 4 fietsplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen zijn niet genummerd, dus je kunt zelf een plaats kiezen.

 

6) Hoe weet ik waar ik moet instappen in de trein om mijn fiets neer te zetten op de juiste plek?

Op de trein is middels een fiets-icoon aangegeven in welk rijtuig de fietsplaatsen zich bevinden. Let bij binnenkomst van de trein op deze icoontjes, zodat je je in de richting van het juiste rijtuig kunt begeven.

 

7) Wat moet ik doen als alle fietsplekken al bezet zijn?

Reserveren is tijdens de pilot verplicht, dus als alle fietsplekken gereserveerd zijn, dan betekent het dat je helaas niet mee kunt. Reserveer een fiets in een andere trein. Dat kan overigens al vanaf 2 weken voor vertrek, dus als je meer zekerheid zoekt – bijvoorbeeld tijdens een fietsvakantie of voorafgaand aan een internationale treinreis – kun je je plaats al vroeg reserveren.

Een andere mogelijkheid is dat het zo druk is in de trein dat alle fietsplekken bezet zijn door reizigers, zonder fiets dus. Als er daarom geen plek meer voor je is in de trein, dan kan je fiets helaas niet mee.

 

8) Als ik geen fietsplek heb gereserveerd, maar toch de trein instap met mijn fiets. Krijg ik dan een boete? Of word ik uit de trein gezet?

Tijdens deze pilot is het uitgangspunt dat je een reservering nodig hebt om de fiets mee te nemen in de trein. Pas dan heb je een geldig vervoerbewijs voor je fiets. Het reserveren is nieuw, dus we houden daar rekening mee tijdens de pilot, bijvoorbeeld door samen met de reiziger alsnog een reservering te maken als hij dat vergeten is. Maar als de trein echt vol is, betekent dit dat je de trein moet verlaten.

 

9) Als ik mijn trein mis of als mijn trein bijvoorbeeld uitvalt. Wat moet ik dan doen?

Dan maak je zelf een nieuwe fietsreservering via Treinwijzer of de andere kanalen van NS en meld je je oorspronkelijke reservering af, zodat een andere reiziger van de plaats gebruik kan maken.

 

10) Gaat het treinpersoneel hierop controleren?

Ja, net zoals de controle op een geldig vervoersbewijs. Zonder fietsreservering is er geen sprake van een geldig vervoerbewijs voor de fiets. Het treinpersoneel zal controleren op de aanwezigheid van een vervoerbewijs, fietskaart en fietsreservering.

 

11) Geldt de verplichte reservering ook voor fietsen die gebruikt worden als hulpmiddel? En voor vouwfietsen?

Reizigers met een hulpmiddel moeten hun hulpmiddelen ook verplicht aanmelden. Voordeel is dat ook deze reizigers zekerheid  krijgen: die hebben ze op dit moment namelijk nog niet.

Vouwfietsen mogen nog steeds zonder reservering worden meegenomen.

NB: Reizigers met een rolstoel vallen hierbuiten: zij hebben een aparte plek in de trein.

 

12) Geldt de reservering voor alle treinen? Ook in internationale treinen?

De verplichting geldt in alle binnenlandse treinen. Voor internationale treinen waarin fietsen mee mogen worden genomen (IC Berlijn, IC Brussel) gold al een reserveringsplicht in de zomermaanden.

 

13) Hoeveel fietsen gaan er in de maanden juli tot en met september mee in de trein?

NS heeft afgelopen jaar in de zomermaanden meer dan 50.000 fietsen per maand verwelkomd.

 

14) Is het aanmelden van een treinreis zonder fiets ook verplicht?

Nee, aanmelden voor je treinreis is niet verplicht, wel aanbevolen. Zo wordt onze druktevoorspelling beter en help je andere reizigers.

 

15) Geldt dit ook bij andere spoorvervoerders?

Voor reizigers die een fietsticket kopen bij een andere vervoerder geldt dat ze voor het gedeelte van de reis op een NS traject een reservering kunnen maken via Treinwijzer in de NS app of via NS.nl.

 

16) Hoe reserveert een reiziger zonder smartphone op het station een fietsreservering?

Reserveren is ook mogelijk via onze Klantenservice (lokaal tarief) of aan de balie op het station.

 

17) Conducteurs hoeven op dit moment geen servicerondes te maken in de trein. Wordt er dan wel gecontroleerd op reserveringen?

Er kan wel degelijk gecontroleerd worden in de trein. Door de coronacrisis mogen conducteurs zelf inschatten wanneer het nodig en verantwoord is. Daarnaast vindt de pilot plaats in de zomer, dan is een groot deel van Nederland gevaccineerd.

Reputatie 4

Punt 15 gaat dus voor problemen zorgen.

 

Ik neem aan dat NS hiervoor een grote campagne met tv-spotjes gaat organiseren.

 

Ook zijn er in de zomermaanden nogal wat buitenlanders die naar Nederland komen met hun fiets omdat het in Nederland zo heerlijk vlak is. Deze buitenlanders worden natuurlijk al helemaal niet bereikt. 

 

Ik voorzie een hoop onaangename discussies in de treinen met conducteurs. 

Reputatie 7
Badge +3

5) In elke trein 4 fietsplaatsen beschikbaar? Gaan alle treinen waar officieel per treinstel maar 2 fietsplekken zijn dan met dubbele stellen rijden? Gaat dan om ICM en sprinters als SNG en FLIRT + SLT-4's waar al een toilet is ingebouwd. 

10) Hoe gaat het treinpersoneel controleren op reservering als je geen smartphone hebt, je de reservering onderweg (bv voor de terugreis of na vervallen van een triein) via de klantenservice hebt gemaakt, de bevestigingsmail naar je opgegeven emailadres is gestuurd en jij zonder smartphone die mail dus niet bij je hebt en niet kan laten zien aan het treinpersoneel? 

16) Kan reserveren ook via de infozuil zodat niet je hele beltegoed op gaat en je zo die 25% korting op je fietskaartje al 3 keer kwijt bent?

Reputatie 7
Badge +3

Oh en wat betreft punt 7, zie 

Een trein moet wel echt tot het nokkie vol zitten wil er niet in een ander deel van de trein en met wat inschikken nog genoeg plek zijn voor de paar mensen die op de fietsplek staan of zitten op de klapstoeltjes. 

5) In elke trein 4 fietsplaatsen beschikbaar? Gaan alle treinen waar officieel per treinstel maar 2 fietsplekken zijn dan met dubbele stellen rijden? Gaat dan om ICM en sprinters als SNG en FLIRT + SLT-4's waar al een toilet is ingebouwd. 

De plannen voor de proef worden op dit moment voorgelegd aan de reizigersorganisaties. Deze tekst is wat we tot nu toe weten en over de dienstregeling dan is nog niks bekend. Voor nu mag ik er dus alleen maar vanuit gaat dat dit zo is, omdat dit zo beschreven staat. Maar dat is een aanname.

10) Hoe gaat het treinpersoneel controleren op reservering als je geen smartphone hebt, je de reservering onderweg (bv voor de terugreis of na vervallen van een triein) via de klantenservice hebt gemaakt, de bevestigingsmail naar je opgegeven emailadres is gestuurd en jij zonder smartphone die mail dus niet bij je hebt en niet kan laten zien aan het treinpersoneel? 

Dat is een goede vraag! Vermoedelijk zijn dit niet heel veel reizigers en kunnen ze wellicht door de balie laten reserveren en de reservering daar uit laten printen. 

16) Kan reserveren ook via de infozuil zodat niet je hele beltegoed op gaat en je zo die 25% korting op je fietskaartje al 3 keer kwijt bent?

Een infozuil is geen klantenservicekanaal, dus helaas niet. Dit kan gelukkig ook op andere manieren dan bellen.

Reputatie 7
Badge +3

 

10) Hoe gaat het treinpersoneel controleren op reservering als je geen smartphone hebt, je de reservering onderweg (bv voor de terugreis of na vervallen van een triein) via de klantenservice hebt gemaakt, de bevestigingsmail naar je opgegeven emailadres is gestuurd en jij zonder smartphone die mail dus niet bij je hebt en niet kan laten zien aan het treinpersoneel? 

Dat is een goede vraag! Vermoedelijk zijn dit niet heel veel reizigers en kunnen ze wellicht door de balie laten reserveren en de reservering daar uit laten printen. 

 

Waarbij er natuurlijk veel meer stations zijn zonder balie dan met. Je zou dan alleen terug kunnen reizen vanaf een station waar wel een balie is. En als je onderweg een overstap mist door vertraging of uitval heb je niet voor het uitkiezen of dat op een station met balie is. 

En op deze manier zullen het vermoedelijk inderdaad weinig reizigers worden, want deze potientiele reiziger met fiets en zonder smartphone heeft haar mogelijke plannen om met de fiets weg te gaan intussen maar ver weg in de koelkast gezet.

 

16) Kan reserveren ook via de infozuil zodat niet je hele beltegoed op gaat en je zo die 25% korting op je fietskaartje al 3 keer kwijt bent?

Een infozuil is geen klantenservicekanaal, dus helaas niet. Dit kan gelukkig ook op andere manieren dan bellen.

Degenen die via de klantenservice reserveren omdat ze geen smartphone hebben kunnen niet even twitteren of chatten. 

 

5) In elke trein 4 fietsplaatsen beschikbaar? Gaan alle treinen waar officieel per treinstel maar 2 fietsplekken zijn dan met dubbele stellen rijden? Gaat dan om ICM en sprinters als SNG en FLIRT + SLT-4's waar al een toilet is ingebouwd. 

De plannen voor de proef worden op dit moment voorgelegd aan de reizigersorganisaties. Deze tekst is wat we tot nu toe weten en over de dienstregeling dan is nog niks bekend. Voor nu mag ik er dus alleen maar vanuit gaat dat dit zo is, omdat dit zo beschreven staat. Maar dat is een aanname.

10) Hoe gaat het treinpersoneel controleren op reservering als je geen smartphone hebt, je de reservering onderweg (bv voor de terugreis of na vervallen van een triein) via de klantenservice hebt gemaakt, de bevestigingsmail naar je opgegeven emailadres is gestuurd en jij zonder smartphone die mail dus niet bij je hebt en niet kan laten zien aan het treinpersoneel? 

Dat is een goede vraag! Vermoedelijk zijn dit niet heel veel reizigers en kunnen ze wellicht door de balie laten reserveren en de reservering daar uit laten printen. 

16) Kan reserveren ook via de infozuil zodat niet je hele beltegoed op gaat en je zo die 25% korting op je fietskaartje al 3 keer kwijt bent?

Een infozuil is geen klantenservicekanaal, dus helaas niet. Dit kan gelukkig ook op andere manieren dan bellen.

Op hoeveel stations waar NS op rijdt zijn er balies dan?

Tussen bijvoorbeeld Zwolle en Amersfoort geen één.

 

Reputatie 7
Badge +1

10) Hoe gaat het treinpersoneel controleren op reservering als je geen smartphone hebt, je de reservering onderweg (bv voor de terugreis of na vervallen van een triein) via de klantenservice hebt gemaakt, de bevestigingsmail naar je opgegeven emailadres is gestuurd en jij zonder smartphone die mail dus niet bij je hebt en niet kan laten zien aan het treinpersoneel? 

Dat is een goede vraag! Vermoedelijk zijn dit niet heel veel reizigers en kunnen ze wellicht door de balie laten reserveren en de reservering daar uit laten printen. 

Dan moet je wel op een station staan waar er een balie aanwezig is. En als die er is moet die ook nog open zijn. Anders heb je hier nog niets aan.

 

16) Kan reserveren ook via de infozuil zodat niet je hele beltegoed op gaat en je zo die 25% korting op je fietskaartje al 3 keer kwijt bent?

Een infozuil is geen klantenservicekanaal, dus helaas niet. Dit kan gelukkig ook op andere manieren dan bellen.

Voor alle andere manieren heb je weer internet en een smartphone nodig en dat was juist nu het probleem van de vraag in punt 16. Ik denk niet dat er heel snel een reactie komt als men een brief schrijft aan NS.

 

Edit: Ah, Momo was mij net voor.

Reputatie 7
Badge +1

Om even het beeld te schetsen. De stations waar nu servicemedewerkers zijn ziet er als volgt uit (linker plaatje) en wordt waarschijnlijk (rechter plaatje):

https://nieuws.ns.nl/ns-wil-service-op-stations-aanpassen-minder-balies-meer-online/

Toelichting bij legenda:

Vier servicemodellen

 • Selfservice (nu: 237 stations, straks: 253)
  Hulp op afstand via telefoon of servicezuil.
 • Samen Service (nu: 5 stations, straks: 10)
  Servicemedewerkers lopen rond op het station, hulp op afstand via telefoon of servicezuil.
 • Full service light (nu: 0 stations, straks: 5)
  Vaste servicebalie, hulp op afstand via telefoon of servicezuil.
 • Full service (nu: 36 stations, straks: 10)
  Vaste servicebalie, servicemedewerkers lopen rond op het station, hulp op afstand via telefoon of servicezuil.
Reputatie 6

Ik begrijp de maatregel wel, maar het maken van een fietstocht in Nederland wordt er niet makkelijker op gemaakt. Vroeger kon je op elk middelgroot en groot station een fiets met versnellingen huren bij de bemande fietsenstalling. Nadat veel stallingen zijn geautomatiseerd en het personeel naar huis is gestuurd kun je bijna alleen nog OV-fietsen huren en daar wil je echt geen lange fietstocht mee maken. En natuurlijk gaan er reizigers met een fiets zonder reservering de trein in en kun je zelf op een station achterblijven als je wel braaf hebt gereserveerd.

Reputatie 7
Badge +4

...

Reputatie 7
Badge +3

Mits gekoppeld aan strikte controle en handhaving ben ik niet tegen verplicht reserveren van een fietsplaats. Als de kaartjes strikt gereguleerd worden, dus alleen een kaartje met reservering, dan lijkt me dat op zich een verbetering. Het is natuurlijk meteen ontmoedigingsbeleid om zelfs maar te overwegen om je fiets een keer mee te nemen voor een dagje weg. Zeker als je er niet zeker van bent op welk tijdstip je wilt terugreizen.

Het huidige aanmelden is voor zowel een wassen neus als een nachtmerrie. 

De enige manier waarop dit een beetje zou kunnen werken is door het strikt onmogelijk te maken om zonder reservering een fietskaartje te kopen. Dan nog zullen er handige Harry’s zijn die gewoon voor een ander tijdstip reserveren en brutaalweg de trein nemen die volgeboekt was.

Badge +3

Oei.. verwarring alom, en dit wordt misschien ook nog wel een dingetje… https://twitter.com/NS_online/status/1398003030520434688

@NS_online in juli en augustus is toch de hele dag sprake van daluren? Zelfs vorig jaar mocht je in de ochtend je fietsje meenemen

 

Sinds dit jaar geldt dat niet meer. Ook in de maanden juli en augustus is er een spitsbeperking. ^SH

 

Oh nee, toch niet (zegt ^AR) Je fiets mag in de zomermaanden heel de dag mee hoor, dus de info op de website klopt!

 

Reputatie 7

Laat NS anders gewoon meteen zeggen dat ze willen dat je je fiets thuis laat. Er is bijna niemand die met dit ontmoedigingsbeleid dat op papier misschien werkt maar in de praktijk niet, praktisch uit de voeten kan. En dat in het meest fietsgekke land ter wereld. Er op uit met de fiets wordt er niet leuker op. Ik nam ook wel eens mijn fiets mee, maar dit gaat hem niet worden.

Ik verlang naar de fietscompartimenten van weleer. Over de grens zie je in sommige landen hoe het ook kan. Helaas kiest NS voor een andere benadering.

Badge +3

Och ja, deze zin alleen al:

 • Reizigers die een fietsticket kopen in de kaartverkoopautomaat worden in en/of op de automaat voor hun verplichte reservering verwezen naar Treinwijzer en klantenservice, waar ze zoals eerder vermeld desgewenst anoniem kunnen reserveren.

Ik wil dat wel eens in zijn werk zien, net als een bord bij een lunchroom hier

“Lieve allemaal, we hebben jullie enorm gemist! Bel, app of mail ons gerust helemaal suf, maar 'reserveren’ aan de deur mag ook hoor”

En dan kan je bij drukte kiezen voor take-out of wachten op een plekje.

Reputatie 7

Mits gekoppeld aan strikte controle en handhaving ben ik niet tegen verplicht reserveren van een fietsplaats. Als de kaartjes strikt gereguleerd worden, dus alleen een kaartje met reservering, dan lijkt me dat op zich een verbetering. Het is natuurlijk meteen ontmoedigingsbeleid om zelfs maar te overwegen om je fiets een keer mee te nemen voor een dagje weg. Zeker als je er niet zeker van bent op welk tijdstip je wilt terugreizen.

Het huidige aanmelden is voor zowel een wassen neus als een nachtmerrie. 

De enige manier waarop dit een beetje zou kunnen werken is door het strikt onmogelijk te maken om zonder reservering een fietskaartje te kopen. Dan nog zullen er handige Harry’s zijn die gewoon voor een ander tijdstip reserveren en brutaalweg de trein nemen die volgeboekt was.

 

En wat ga je dan met die buitenlanders doen die hier op fietsvakantie komen in de maanden Juli en Augustus?? Gaan we die ook het reserveren via de App opdringen. Kan de App ook Duits , Frans en Engels aan? Ik ben de afgelopen maanden al de nodige buitenlanders met fiets in de trein tegengekomen. Ik weet uit het verleden dat Nederland als fietsvakantieland behoorlijk populair was. 

 

Ik zie dit reservatiesysteem alleen hierop al falen. 

Reputatie 7
Badge +3

Een andere reden dat dit reserveringssysteem zou kunnen falen is de hele reden waarom het ingevoerd moet worden. Er zijn, zeker op bepaalde trajecten, gewoon te weinig fietsplekken voor iedereen die een fiets mee wil nemen en dat zal niet meer worden. Op zich zijn de regels duidelijk, zijn de fietsplekken allemaal bezet dan mag je niet mee en is het wachten op de volgende trein. En toch zetten veel mensen hun fiets dan ergens in de trein, waar die dan overlast veroorzaak, vaak met als excuus “ja dan moet NS maar zorgen voor genoeg plek voor fietsen". Vergelijkbaar met mensen die bij drukte 1e klas gaan zitten “ja dan moet NS maar zorgen voor genoeg plek c.q. langere treinen".

En dan zouden nu opeens al die mensen, die willens en wetens hun fiets mee de trein in nemen ook al zijn alle fietsplekken vol, netjes gaan reserveren en als er volgens dat reserveringssysteem geen fietsplekken meer zijn, ook weer netjes een andere trein nemen? Ik geloof dat niet. Misschien een deel wel, maar ook een deel niet, die zullen denk ik nog steeds zonder reservering de trein in gaan. En misschien nog een ander deel gaat gewoon niet meer of zoekt een andere oplossing. Zijn dan minder fietsen, maar ook minder betalende reizigers, die NS wel zou willen hebben. Want leuk hoor die reclames “als het weer kan”. 

Reputatie 7
Badge +3

Ik mag hopen dat ik geen fietspech krijg tijdens een lange fietstocht die ik vanaf huis gestart ben, zonder smartphone/internet wordt het kilometers teruglopen.

Reputatie 7
Badge +3

Dan moet je dus volgens de uitleg de klantenservice bellen, die maken de reservering en sturen je een bevestigingsmail. Als de HC komt controleren op reservering zeg je gewoon dat je telefonisch hebt gereserveerd en dat je best die mail wil laten zien maar dat moet je toch eerst even naar huis.:grin: Of dat de HC maar even de klantenservice belt om te checken of ze net voor MoDe een reservering hebben gemaakt. Misschien nog even met die telefoon zonder internet zwaaien voor de neus van de HC. Of laat de klantenservice de reserveringsinfo maar via SMS sturen. Of NS zou het mogelijk moeten maken dat een HC ook anoniem voor een reiziger een reservering kan maken.

Reageer