beantwoord

Reserveren voor fiets in de trein


Hoi,

Wij wilden graag met de fiets reizen in de trein. We moesten nog een uur wachten op de trein en hebben toen gekeken of het mogelijk was om met de fiets de trein in te kunnen. Er werd aangegeven dat we de fietsen konden aanmelden voor die specifieke treinrit en dat er nog 2 plekken vrij waren. Dit hebben wij gedaan. Ook hebben we een kaartje gereserveerd. Je raadt het al, toen de trein eenmaal kwam, zat hij te vol en mochten we er niet bij van de conducteur. Konden we weer een uur wachten.

Dus mijn vraag: waar dient deze functie voor?

Het neemt geen stress weg bij reizigers met een fiets. Integendeel, het geeft alleen maar meer stress, frustratie en het gevoel dat je verkeerde informatie hebt ontvangen. Natuurlijk stonden er disclaimers dat het aanmelden geen recht geeft op een plekje, maar als er staat aangegeven dat er twee plekjes vrij zijn, zul je verwachten als reiziger dat je je fiets kwijt kan. Het zorgt voor erg veel werwarring en ook frustratie.

Groet.

icon

Beste antwoord door Thom 13 May 2021, 12:34

Bekijk origineel

136 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Antwoord op de petitite “Geen verplichte reservering fiets meenemen in de trein”:

Vorige week hebben de consumentenorganisaties in het openbaar vervoer tijdens een officiële vergadering gehoord dat er dit jaar geen nieuwe proef komt met het reserveren van fietsen in de trein. NS ziet er te veel haken en ogen in en wil zich concentreren op het terugwinnen van reizigers. De massale ondertekening van de petitie en de vele klachten tijdens de pilot van afgelopen zomer hebben mede geleid tot dit verheugende nieuws. Fietsersbond, Landelijk Fietsplatform, NTFU en Rover willen iedereen van harte bedanken voor de steun en feliciteren met het resultaat. We sluiten daarmee deze petitie af.

Wij dringen er bij NS op aan om te zorgen voor extra fietsplekken in de trein, zodat de plannen over de reservering voorgoed van de baan zijn.

https://fietsmeeintrein.petities.nl/

“Geen verplichte reservering fiets meenemen in de trein”??. Let op alle trajecten zijn gelijk maar sommige trajecten zijn meer gelijk dan de andere. Ik heb wel begrepen dat fietsvervoer op dit traject (toch ook NS?) in de spits is toegestaan en verder gratis is, maar dat wanneer ik met fiets en NS fietskaartje in de trein stap en niet heb gereserveerd ik kans op een boete maak. Dat moet je allemaal maar weten ...

 

Reputatie 7
Badge +1

Dus NS gaat het op R-Net nog eens dunnetjes overdoen?

Dus NS gaat het op R-Net nog eens dunnetjes overdoen?

Als je het fietsvervoer gratis maakt vraag je natuurlijk om problemen. Niet zo snugger van de provincie.

Overigens valt deze lijn niet onder de landelijke NS-concessie maar onder een concessie van de Provincie. NS is de exploitant, de diensten worden in opdracht van NS uitgevoerd door Abellio.

 

De fiets en de trein zijn een bewezen gouden combi. Reizigers kunnen hun fiets kwijt op de daarvoor bestemde fietsplaatsen, te herkennen aan de stickers op de buiten- en binnenkant van de trein. Maar op het traject Alphen-Gouda is de hoeveelheid fietsen vaak dusdanig groot dat dit tot gevaarlijke situaties leidt. Er zijn zelfs situaties bekend waarbij fietsen tot aan het plafond worden opgestapeld.

Structureel fietsenprobleem

Een structureel probleem in de R-Net trein tussen Alphen en Gouda, zegt Derk Querido, concessiemanager van de treindienst Alphen-Gouda. “Er zijn momenten dat het treinpersoneel echt vertelt dat er soms wel twintig fietsen of meer per trein worden meegenomen. Dan is er echt geen plek meer voor andere reizigers en is de trein slecht toegankelijk.”

Bas Ceelen, medewerker Veiligheid & Service wijst op het gevaar van te veel fietsen in de trein. “Ik heb de beelden gezien en we kregen maandagochtend weer van de machinist te horen dat op één trein – één treinstel, waar dus plek is voor drie fietsen – makkelijk twintig fietsen in de trein geladen worden. Maar als er iets op die trein gebeurd en mensen moeten wegvluchten en ze kunnen niet over de fietsen heen, ja je begrijpt het wel, dan kan er ellende ontstaan. Dus het is ook nog eens een gevaarzetting.”
 

Gaat lekker op dat traject dan. Daarmee is het wel een wat andere situatie dan de landelijke plicht die de NS invoerde nààst het fietskaartje. 

@Jan Haverkamp 

De Provincie Zuid-Holland wilde dat het fietsenvervoer op deze lijn gratis zou zijn. Een kind kan voorzien wat je dan krijgt.

Reputatie 7
Badge +3

De consumentenorganisaties in het Locov hebben een ongevraagd advies aan de Nederlandse Spoorwegen uitgebracht over het reserveren van een plaats voor de fiets in de trein. In hun advies pleiten de consumenten organisaties ervoor om de reservering niet in te voeren. Zij zien liever andere maatregelen, zoals meer plaatsen voor de fiets in de trein.

https://locov.nl/publicaties/2107278.aspx?t=Ongevraagd-advies-fietsreserveren

 

Ondertussen nog geen steeds niets van de kant van NS over de uitkomst van de pilot.

Antwoord op het ongevraagde advies:

Advies m.b.t. vervolg pilot reserveren van een fiets

U adviseert NS om een systeem van verplicht reserveren niet door te voeren. Hiervoor geeft u een aantal argumenten, zoals technische drempels van het systeem, het belang dat ook toeristen het systeem kennen en gebruiken en de wens om na een reservering ook een garantie te hebben dat de fiets meekan met de betreffende trein.

Zowel NS als u hebben de pilot uitgebreid geëvalueerd en hierover gesproken in Locovverband. Voor NS heeft de pilot waardevolle inzichten opgeleverd, mede op basis van het uitgebreide reizigersonderzoek dat NS heeft uitgevoerd. Hierdoor weten we nog veel beter welke wensen reizigers hebben met betrekking tot het meenemen van de fiets en hoe we hen daarin nog beter kunnen faciliteren. Ook heeft de evaluatie onder reizigers een aantal mogelijke verbeterpunten opgeleverd. Voorgaande heeft NS met u besproken in Locov-themasessies.

NS heeft u onlangs in de Locov-vergadering geïnformeerd dat NS in 2022 geen vervolg aan de pilot fietsreservering zal geven. De wenselijke verbeteringen voor een eventueel vervolg kosten tijd en menskracht. Dit terwijl NS momenteel ook een belangrijke uitdaging heeft om de reiziger terug in de trein te krijgen in relatie tot de corona-situatie. De komende tijd ligt de focus op het terugwinnen van de reiziger in de trein.

Als ik dit goed lees zou NS misschien in 2023 of later wel weer door kunnen gaan met het hele onzinnige fietsreserveringsplan. Alleen dit jaar hebben ze er geen tijd voor omdat ze eerst meer reizigers terug willen winnen. Behalve dan op het traject Alphen - Gouda, daar moet je nu wel je fiets reserveren. 

 

@Momo 

Het traject Alphen-Gouda heeft niets te maken met de rest van het NS net. Die lijn valt onder de provincie Zuid-Holland.

Reputatie 7
Badge +3

Maar het wordt wel uitgevoerd door NS en als ik niet had genoemd was er vast wel een andere wijsneus geweest die had gezegd dat je daar nu wel moet reserveren. 

Maar het wordt wel uitgevoerd door NS en als ik niet had genoemd was er vast wel een andere wijsneus geweest die had gezegd dat je daar nu wel moet reserveren. 

NS is wel de concessiehouder maar de uitvoering van dienst is door NS uitbesteed aan Abellio. De vervoerswaarden voor deze lijn zijn vastgesteld in overleg met de Provincie Zuid-Holland.

Reputatie 7
Badge +3

Dat maakt de reiziger allemaal geen drol uit. Er werd de indruk gewekt dat NS geen nieuwe pilot fietsreserveren zou invoeren en die is er nu wel. En ik had eigenlijk alleen maar genoemd omdat er anders wel iemand anders zou komen die het alsnog zou noemen, zeker omdat de nieuwe pilot net boven mijn bericht werd gemeld. Het ging mij vooral om de inhoud van het antwoord op het ongevraagde advies.

Reageer