Waarom controles vervoersbewijzen door de spoorwegpolitie


Steeds vaker worden controles van vervoersbewijzen uitgevoerd door de spoorwegpolitie. Dus mannen in knalgele pakken met wapens, handboeien etc. Meestal lijkt er niks aan de hand te zijn in de trein, geen lastige reizigers ofzo, het is op tijdstippen dat er doorgaans niks gebeurt, dus niet 's nachts of in het weekend, maar op tijden dat mensen naar hun werk reizen, en er is meestal gewoon een conducteur aan boord, die nl. de stations door de intercom omroept. Het is als gewone reiziger nogal intimiderend om zo naar je vervoersbewijs te worden gevraagd en het schept een soort crisissfeer. Aan ze vragen waarom de conducteur de vervoersbewijzen niet controleert, waarbij je netjes aangeeft dat je het op deze manier niet zo prettig vindt helpt niet veel want je krijgt nauwelijks meer dan een nietszeggend antwoord, als je al een antwoord krijgt. Vandaar dat ik het maar eens hier vraag. Het lijkt mij dat de NS terughoudens zou moeten zijn met deze manier van vervoersbewijzen controleren...

166 reacties

Slide het komt haast over dat u uzelf veronschuldigt voor de aanwezigheid van de medewerkers v&s die er toch echt enkel zijn voor de veiligheis van onder andere de HCs en de reiziger. Ik vind het zoiezo al heel vreemd om te lezen dat er schijnbaar mensen zijn die de aanwezigheid van de VSers al te veel vinden. Vergeet niet dat deze mensen net als de HC ook getraind zijn in het service gedeelte van het verhaal, om dan nog maar te zwijgen over EHBO en BHV taken die in hun pakket zitten.
Slide het komt haast over dat u uzelf veronschuldigt voor de aanwezigheid van de medewerkers v&s Ik ben juist heel blij met mijn collega's 🙂 Ik zal me absoluut niet verontschuldigen voor hun aanwezigheid. Ik probeerde uit te leggen hoe de vork in de steel zit 🙂
Verder lijkt het me, net zoals altijd, dat als je niet fout doet of overtreed, je nooit in aanraking komt met deze mensen (buiten reguliere controle)..
Nope. https://forum.ns.nl/ns-business-card-57/klassewissel-van-2e-naar-1e-klas-op-ns-businesscard-5668/index2.html#post235246
Reputatie 6
Dat een bedrijf particuliere beveiligers in dienst kan hebben is tot daar aan toe. Die hebben dezelfde rechten als iedereen. Om een, laat ik het maar "een prive politie macht" noemen te mogen hebben om te controleren of iedereen zich wel aan de bedrijfsregels houd gaat mij te ver.
Om een, laat ik het maar "een prive politie macht" noemen te mogen hebben om te controleren of iedereen zich wel aan de bedrijfsregels houd gaat mij te ver.
WPV2000 staat voor Wet Personenvervoer 2000. Er wordt niet op bedrijfsregels gecontroleerd. De wet wordt gehandhaafd.
Reputatie 7
Badge
Dat een bedrijf particuliere beveiligers in dienst kan hebben is tot daar aan toe. Die hebben dezelfde rechten als iedereen. Om een, laat ik het maar "een prive politie macht" noemen te mogen hebben om te controleren of iedereen zich wel aan de bedrijfsregels houd gaat mij te ver.

Maar ze lopen daar juist toch voor onze veiligheid?
Reputatie 6
Dus de heren en dames van V&S handhaven de huisregels van de NS niet. Ze treden dus alleen op tegen datgene wat in de wet strafbaar gesteld is?
Dus de heren en dames van V&S handhaven de huisregels van de NS niet. Ze treden dus alleen op tegen datgene wat in de wet strafbaar gesteld is?

De heren en dames van V&S mogen alleen handhaven op de wet. In de wet is soms ruimte gelaten voor de vervoerder om iets te bepalen, maar dit moet in de wettelijke kaders zijn.

Een van de artikelen waarop wij mogen handhaven is artikel 72 Wet Personenvervoer 2000:
Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.


In het Besluit Personenvervoer 2000 staat verder uitgelegd hoe je dan de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang kunt overtreden:
a. gedragingen waardoor de bediening en het gebruik van voorzieningen of van een vervoermiddel dan wel de taakuitoefening van het personeel van de vervoerder worden verhinderd of belemmerd,
b. misbruik maken van voorzieningen dan wel gebruik maken van voorzieningen of van een vervoermiddel op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn,
c. uit een vervoermiddel werpen van stoffen of van voorwerpen,
d. zich in kennelijke staat van dronkenschap of onder kennelijke invloed van verdovende middelen bevinden,
e. afsteken van vuurwerk, of op zodanige wijze geluid voortbrengen dat anderen daarvan hinder ondervinden,
f. uitoefenen van beroep of bedrijf of het aanbieden van diensten,
g. tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda, verspreiden van drukwerken, bedelen of houden van inzamelingen,
h. meenemen in een vervoermiddel van dieren, stoffen of voorwerpen, die hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken,
i. roken in een vervoermiddel, station of halte, of gedeelten daarvan, ten aanzien waarvan de vervoerder heeft aangegeven dat roken niet is toegestaan,
j. zich bevinden op een station of halte op een tijdstip dat deze kenbaar gesloten is of op een gedeelte van een station of halte dat kenbaar daartoe niet toegankelijk is,
k. zich op een station of halte begeven langs een andere dan de daarvoor bestemde weg,
l. op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken.Verder Artikel 70:
1 Het is verboden zonder hiervoor geldig vervoerbewijs gebruik te maken van het openbaar vervoer, alsmede, voor zover de vervoerder zulks duidelijk kenbaar heeft gemaakt, van de daartoe behorende voorzieningen.
2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen.


Artikel 71
Het is verboden een onbevoegd gewijzigd of anderszins bewerkt vervoerbewijs te gebruiken, een vervoerbewijs te misbruiken of de controle van vervoerbewijzen te belemmeren of te verhinderen.


Artikel 73
Een ieder is verplicht de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang op te volgen die door of vanwege de vervoerder duidelijk kenbaar zijn gemaakt.
Verder valt onder je beschermingspakket: De
artikelen 184 lid 1, 435 4e, 447e, 177 lid 1, 179, 180 ,185, 266 lid 1, 267 lid 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al het bovenstaande is in afspraak met NS en Ministerie V&J. Als in samenspraak de afspraak wordt veranderd, kunnen we van de een op de andere dag bevoegd worden voor heel het domein openbaar vervoer:

Domein IV Openbaar vervoer

De boa openbaar vervoer is bevoegd om te handhaven op de volgende artikelen en wetten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving, tenzij de wet zich daartegen verzet.
1. Spoorwegwet;
2. Wet personenvervoer 2000;
3. Besluit personenvervoer 2000;
4. Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994;
5. Artikelen 15a lid 1 en lid 2, 23 lid 1 sub a, b en e, 62 juncto bord C1, C11, C12, C13, C14, C15, C16 en C17, 24 lid 1 sub b, 62 juncto 71 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
6. Artikelen 177, 179, 180, 181, 182, 184, 184a, 185, 266/267, 284, 285, 300 juncto artikel 304 onder ten tweede, 435, onder ten vierde, en 447e van het Wetboek van Strafrecht;
7. Artikel 141, 157, 225, 239, 310, 311, 350, 416, 424, 426, 461 van het Wetboek van strafrecht;
8. Algemene plaatselijke verordeningen, voor zover deze verordeningen samenhangen met het vervoer van personen en voor zover de boa is aangewezen door het bevoegd gezag;
9. Andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek of voor een concreet project door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek of project.
Om een, laat ik het maar "een prive politie macht" noemen te mogen hebben om te controleren of iedereen zich wel aan de bedrijfsregels houd gaat mij te ver.
WPV2000 staat voor Wet Personenvervoer 2000. Er wordt niet op bedrijfsregels gecontroleerd. De wet wordt gehandhaafd.


En ze mogen zonder tussenkomst van een rechter een stationsverbod opleggen.
https://forum.ns.nl/op-het-station-17/stationsverbod-op-grond-van-de-wp2000-31167/index1.html#post197716
Reputatie 6
Het is dus niet zo vreemd dat ik alleen als het echt niet anders kan gebruik maak van OV. Er staan te veel misschien's (kunnen) in al de regeltjes. Ik heb daar heel slechte ervaringen mee. Het is nog erger dan de gated communities in sommige landen
Reputatie 4
Het is dus niet zo vreemd dat ik alleen als het echt niet anders kan gebruik maak van OV. Er staan te veel misschien's (kunnen) in al de regeltjes. Ik heb daar heel slechte ervaringen mee. Het is nog erger dan de gated communities in sommige landen
Groot gelijk Philned want voor NS zijn regeltjes belangrijker dan klanten, zo blijkt keer op keer. Personeelsleden als Slidestops kennen alle regeltjes uit hun hoofd maar kennen het woord "klant" niet, ze noemen het liever "reiziger".
Reputatie 4
Gastvrijheid en klantvriendelijkheid is over het algemeen geen kernwaarden in Nederland, tenzij er wat aan valt te verdienen.
Het openbaar vervoer wordt door de poortjes en het afschaffen van contant geld in de bus steeds meer een eigen gated community.
Dat een bedrijf particuliere beveiligers in dienst kan hebben is tot daar aan toe. Die hebben dezelfde rechten als iedereen. Om een, laat ik het maar "een prive politie macht" noemen te mogen hebben om te controleren of iedereen zich wel aan de bedrijfsregels houd gaat mij te ver. Voor mij gaat dat ook te ver, net zoals de voormalige spoorwegpolitie overigens (viel onder de NS directie). Ik ben het met u eens dat NS meer op representatieve uitstraling moet inzetten, ipv tatoeages en ander uiterlijk vertoon. Neutraliteit zou centraal moeten staan boven diversiteit, ook hierin is NS doorgeslagen.
Reputatie 7
Badge
Het is dus niet zo vreemd dat ik alleen als het echt niet anders kan gebruik maak van OV. Er staan te veel misschien's (kunnen) in al de regeltjes. Ik heb daar heel slechte ervaringen mee. Het is nog erger dan de gated communities in sommige landen

Wablief?
Reputatie 4
Het is dus niet zo vreemd dat ik alleen als het echt niet anders kan gebruik maak van OV. Er staan te veel misschien's (kunnen) in al de regeltjes. Ik heb daar heel slechte ervaringen mee. Het is nog erger dan de gated communities in sommige landen

Wablief?

Niet iedereen is een 14/15 jarige reiziger die voor de lol met de trein reist 😉
Ik vind het zoiezo al heel vreemd om te lezen dat er schijnbaar mensen zijn die de aanwezigheid van de VSers al te veel vinden.

Het ligt eraan hoe je die aanwezigheid interpreteert. Mijn interpretatie is: dit soort mensen zijn duur en worden alleen ingezet als het blijkbaar nodig is. Aangezien ik niet het vertrouwen heb dat zij mij kunnen beschermen als er echt iets gebeurt, wat ik bij de politie in Nederland overigens nog wel heb, is het zaak dat ik zo snel mogelijk hier weg kom. In een trein is dat wat lastig, maar echt prettig zit ik dan meestal niet meer.
Dus ja, bij mij verhoogt het juist het gevoel van ONveiligheid.
Ik lees hier echt een aantal reacties die mij de wenkbrauwen doen fronzen. Ik ken de NS niet anders als een bedrijf dat de 9+ ervaring voorop zet. Het is een enorm bedrijf waar zoals bij elk bedrijf fouten gemaakt worden, en ja er lopen ook mensen rond die misschien wat afgestompt geraakt zijn. Desondanks heb ik nog nooit een negatieve ervaring gehad. Dat u hier een conducteur afrekent op zijn kennis van art 70 tm 73 en zijn beschermpakket beschouw ik eveneens als zeer frapant. Het is nou eenmaal de beste man zijn werk. Afsluitend zou ik u allen eens adviseren neutraal naar de BOAs van de NS te kijken, in plaats van door uw naar mijn mening bevooroodeelde brilletjes.
@hb-ngn en wat voor een veiligheidsdienst zou u dan voor u zien? Misschien leuk om eens de (spoor) veiligheidsdiensten in Duitsland/Zweden/Frankrijk eens op te zoeken.
Reputatie 7
Badge

Niet iedereen is een 14/15 jarige reiziger die voor de lol met de trein reist ;)


Excusez moi?
Ik ben helemaal geen 15 hoor. En wie zegt trouwens dat ik voor mijn lol met de trein reis?

Ik reis namelijk met de trein voor zakelijke doelen....ik ben eigenlijk een soort zakenman.
@kenzvr,
Denk dat de gemiddelde boa het prima doet, al heb ik zelf wel wat vragen. En hoe het in andere landen geregeld is, maakt mij persoonlijk niet uit.
@hb-ngn en wat voor een veiligheidsdienst zou u dan voor u zien? Misschien leuk om eens de (spoor) veiligheidsdiensten in Duitsland/Zweden/Frankrijk eens op te zoeken.
Als er niets aan de hand is, hoef ik helemaal geen veiligheidsdienst te zien. Als er wel iets aan de hand is of er sprake is van een serieus dreigende situatie, heb ik alleen maar vertrouwen in de politie.
Wat mij betreft wordt het hele BOA-concept zo snel mogelijk bij het groot vuil gezet, zeker daar waar ook sprake is van geweldbevoegdheid.
Reputatie 7
Badge

Als er niets aan de hand is, hoef ik helemaal geen veiligheidsdienst te zien. Als er wel iets aan de hand is of er sprake is van een serieus dreigende situatie, heb ik alleen maar vertrouwen in de politie.
Wat mij betreft wordt het hele BOA-concept zo snel mogelijk bij het groot vuil gezet, zeker daar waar ook sprake is van geweldbevoegdheid.


Ammehoela!
Ik vind het trouwens echt raar wat je nu allemaal weer zegt. Waarom moet de spoorwegpolitie volgens jou zo snel mogelijk bij het grof buil gezet worden dan? Leg mij dat alsjeblieft eens uit.

Persoonlijk vind ik dat je blij mag zijn dat ze daar rondlopen voor onze veiligheid.
@Trein-NS,
Er is een verschil tussen een NS/OV boa en een politieagent.
Doe me een lol en lees de volgende keer wat een ander schrijft voor je er op reageert.
Ik heb het niet over de spoorwegpolitie, ik heb het over het BOA-concept. Ja, daar hoort ook het spoorgerelateerde deel bij. Opsporings- en geweldbevoegdheid hoort wat mij betreft voorbehouden te zijn aan politiediensten en, onder strikte voorwaarden en in beperkte mate, aan bepaalde andere overheidsfunctionarissen. Maar die bevoegdheid zou wat mij betreft nooit bij medewerkers van een particulier bedrijf zoals NS mogen liggen.

En nee, ik ben niet blij dat ze daar rondlopen, want ik heb geen enkele illusie dat ze onze veiligheid vergroten.
Voor de duidelijkheid, dit was een reactie op Trein-NS.

Doe me een lol en lees de volgende keer wat een ander schrijft voor je er op reageert.
Ik heb het niet over de spoorwegpolitie, ik heb het over het BOA-concept. Ja, daar hoort ook het spoorgerelateerde deel bij. Opsporings- en geweldbevoegdheid hoort wat mij betreft voorbehouden te zijn aan politiediensten en, onder strikte voorwaarden en in beperkte mate, aan bepaalde andere overheidsfunctionarissen. Maar die bevoegdheid zou wat mij betreft nooit bij medewerkers van een particulier bedrijf zoals NS mogen liggen.

En nee, ik ben niet blij dat ze daar rondlopen, want ik heb geen enkele illusie dat ze onze veiligheid vergroten.
Reputatie 7
Badge
@Trein-NS,
Er is een verschil tussen een NS/OV boa en een politieagent.


Joh. BOA, Spoorwegpolitie, tis allemaal hetzelfde.

Reageer