beantwoord

Waarom ligt er geen spoor op de Afsluitdijk?

  • 11 April 2014
  • 2 reacties
  • 15640 Bekeken

  • Op het juiste spoor
  • 2 reacties
Het lijkt me voor bewoners van Friesland en Noord-Holland een ideale verbinding die heel veel tijd scheelt.
Waarom is hier nooit een treinverbinding neergelegd?
icon

Beste antwoord door Anonymous 11 April 2014, 09:46

Bekijk origineel

2 reacties

Wellicht omdat er te weinig animo voor is, het niet mag, er bussen rijden die voldoen aan de vraag van de (lokale) overheden. En dit is meer een vraag voor ProRail, die zijn verantwoordelijk voor het aanleg, onderhoud en beheer van het spoornetwerk in Nederland.
Beste TM010, bedankt voor je vraag. Ik heb je topic verplaatst naar 'In de trein' om de vindbaarheid van het topic te vergroten.

'Het was de bedoeling, dat na voltooiing van de dijk een spoorlijn Noord-Holland en Friesland zou verbinden: van Anna Paulowna naar Harlingen. Daartoe werd al rekening gehouden bij de aanleg van de Amsteldiepdijk. De geologische opbouw van Wieringen, als hooggelegen keileembult, maakte het mogelijk om vlot in de lengterichting van het toenmalige eiland een kaarsrecht tracé voor de spoorlijn af te graven. Dit gebeurde tot op het niveau van de beide afsluitdijken. De uitgegraven keileem werd gebruikt voor de aanleg van de Amsteldiepdijk.

Van de spoorlijn is afgezien omdat een rendabele exploitatie destijds onmogelijk bleek. De sleuf waarin de spoorlijn zou komen te liggen is vanaf de nadering van de Amsteldiepdijk nog eenvoudig te herkennen. Een deel van het oorspronkelijke spoortracé vult het tracé van de huidige autoweg, die Wieringen in tweeën deelt. Die kerf, zeggen de Wieringers, is als een wond in het landschap.

Ook op de Afsluitdijk zelf werden al voorzieningen getroffen voor een mogelijke spoorlijn. Naast de oorspronkelijke enkelbaansweg werd op de dijk een strook grond gereserveerd voor de spoorlijn en bij de sluizen werden funderingen voor draaibruggen gelegd, die tientallen jaren ongebruikt bleven. Toen in de jaren zeventig de autoweg werd verbreed tot autosnelweg A7 werden de funderingen alsnog gebruikt voor extra draaibruggen voor het autoverkeer. De voor de spoorlijn bedoelde strook is in gebruik genomen als tweede rijbaan.

Nu de Afsluitdijk waarschijnlijk verhoogd moet worden (en dus ook verbreed) wordt er gekeken naar extra mogelijkheden om de dijk beter te benutten.' Check deze link voor meer informatie over de afsluitdijk.


Reageer