wanneer gaan conducteurs handhaven op mondmaskers?

  • 27 September 2020
  • 269 reacties
  • 6928 Bekeken


Toon eerste bericht

269 reacties

Reputatie 6

In het OV is het geen ‘eigen verantwoordelijkheid’. Reizigers dienen zich aan de noodverordeningen te houden en werknemers van OV-bedrijven dienen de door de werkgevers gegeven instructies op te volgen. 

In de AH en Jumbo is het een ‘dringend verzoek’, daar is het dus expliciet wél eigen afweging. 

Dat het de duidelijkheid en consistentie van het beleid niet ten goede komt moge duidelijk zijn. Maar dat is iets waar onze overheid toch al niet in uitblinkt. 

Reputatie 7
Badge +3

Het verschil is ook dat je in de Jumbo of Albert Heijn niet een kwartier of langer met dezelfde mensen in dezelfde ruimte zit maar slechts kort en vluchtig contact hebt met de andere klanten. Zolang er niet te veel mensen in de winkel zijn is het risico daar veel kleiner. 

De meeste clusters van besmettingen, voorzover bekend, zijn bij scholen, woonvoorziening/verzorging, sportclub en horeca. Dus zorg vooral daar voor (meer) maatregelen.

 

Reputatie 7
Badge +3

Over besmettingen bij sportverenigingen gesproken (beetje off topic)

Ik was vanavond op de tennisbaan voor de toss-avond die sinds een paar weken weer georganiseerd wordt. Kantine keurig gesloten, van iedereen die meedoet wordt de naam genoteerd, maar er waren veel meer mensen dan banen. Dan zit je een half uur met anderen te wachten tot je de baan op mag. We zaten wel allemaal op minimaal 1,5 meter van elkaar te wachten, maar toch lijkt mij dit niet helemaal de bedoeling. Ik ben dan ook eerder naar huis gegaan. Eerlijk gezegd verwacht ik dat het voorlopig weer de laatste toss-avond was.

We willen zo graag dat alles weer normaal is, maar helaas. Voorlopig maar genieten wat nog wel kan.

Badge +3

De meeste clusters van besmettingen, voorzover bekend, zijn bij scholen, woonvoorziening/verzorging, sportclub en horeca. Dus zorg vooral daar voor (meer) maatregelen​​​​​​

Dat ja, graag! Mag ik (taxi drivinator) misschien even naar de wc, en waar is jullie koffiemachine?

Dat lijkt ons wel veilig, dus ga je gang. Mooi zo.. 

Badge

In het OV is het geen ‘eigen verantwoordelijkheid’. Reizigers dienen zich aan de noodverordeningen te houden en werknemers van OV-bedrijven dienen de door de werkgevers gegeven instructies op te volgen.

@wsm 

Overal is het de ‘eigen verantwoordelijkheid’, ook als het ergens verplicht is blijft het jouw verantwoordelijkheid om aan deze verplichting te voldoen en te zorgen dan je een mondkapje/masker bij je hebt. Het is niet de verantwoordelijkheid van de OV bedrijven om jou te voorzien van een mondkapje, de verantwoordelijkheid die de OV bedrijven hebben gekregen van de overheid is dat de OV bedrijven de reizigers er op attent maken dat er een draagplicht is. Nou dat doet in ieder geval de NS met vermeldingen in de trein en op de stations zowel op de grond als op billboards, dus de NS voldoet aan hetgeen de overheid de NS heeft opgedragen.

 

En wie zegt dat de medewerkers van de OV bedrijven de door de werkgevers gegeven instructies niet opvolgen dan ??  Zolang je niet weet wat de instructies zijn kun je niet hier niet over oordelen.

Dus als jij denkt te weten wat die instructies zijn dan nodig ik je uit om die hier te vermelden.

 

 

Reputatie 7
Badge +3

Over besmettingen bij sportverenigingen gesproken (beetje off topic).

 

Misschien off topic maar denk wel tekenend gezien het feit dat er meerdere clusters bij sportverenigingen zijn.

Dit ook off topic maar dan over de horeca. 

Zondag zijn wij (mijn moeder, broer, schoonzus, neef en ik) om de verjaardag van mijn moeder te vieren uit eten geweest in een eetcafé hier bij station De Vink. Dat is geen heel grote ruimte, maar enkele tafels die normaal best dicht op elkaar staan (Robert weet misschien nog wel het daar binnen is). Tafels stonden nu wel wat verder van elkaar af, misschien dat er 1 of 2 tafels waren weggehaald. In dat eetcafé komen redelijk veel vaste gasten, om te eten maar ook om alleen wat te drinken en de eigenaar kent die mensen gezien de reacties goed. Hij hield bij sommigen van die vaste gasten geen afstand (hand geven, gemoedelijk op de schouder slaan) en vanaf halverwege de avond stonden er een aantal redelijk dicht bij elkaar bij de bar, in ieder geval dichter bij elkaar dan 1,5 meter. Mijn moeder had gereserveerd, niet alleen vanwege Corona maar omdat ze dat altijd doet als ze ons uit eten neemt voor haar verjaardag gewoon om zeker te weten dat er plek is. Bij de ingang hing wel een poster met de Corona adviezen, maar we hoefden niet onze contactgegevens in te vullen, er werd niet gevraagd of we uit hetzelfde huishouden kwamen, er was geen gezondscheck zoals wel op de poster stond. 

Reputatie 7

Voor een rit van een uurtje of zo zou ik niets eten of drinken, maar ik maak ook weleens ritten van ruim 3 uur. Als je dan niet eens (zo kort mogelijk) iets zou mogen eten of drinken, zou ik dat wel ver vinden gaan en qua effectiviteit ook weinig toevoegen. Ik zit vrijwel altijd in een (bijna) lege 1e klascoupé en ook op ruime afstand van anderen.  

We wachten af totdat Loes uitsluitsel heeft….

Wat betreft de mondkapjes: ik las vandaag de instructies omtrent het juiste gebruik weer eens. Max. 3 uur gebruiken en dan weggooien (behalve de wasbare), alleen elastiekjes aanraken, voor het opzetten eerst handen minstens 20 seconden desinfecteren, per stuk opbergen in afgesloten plastic zakje en niet los in je broekzak of je tas bewaren, als je jeuk hebt eerst je handen weer desinfecteren en dan het kapje bij het elastiekje even naar beneden schuiven om te krabben, enz)….. en vraag je dan af hoeveel mensen dat daadwerkelijk op die manier doen. 

Reputatie 7
Badge +3

Dat was ook, behalve hoe goed de kwaliteit van de mondkapjes is en of mensen ze wel goed dragen (over mond én neus en niet iedere keer afzetten of bungelend aan één oor),  één van mijn bezwaren tegen het gebruik van mondkapjes op het moment dat het nog niet verplicht was en er hier enkele users al wel voor pleitten. Ook was en is er nog steeds onduidelijkheid over hoeveel de heel kleine druppeltjes (aerosolen) bijdragen aan de besmettingen. De simpele wasbare of nep chirurgische mondkapjes houden de kleinste druppeltjes niet tegen, wel de grotere druppels, dus kunnen er ook als iedereen een mondkapje draagt volgens de regels nog steeds virusdeeltjes aan de buitenkant van je mondkapje komen en moet je dat dus niet met je handen aanraken. De vraag was ook of iedereen wel na ieder gebruik een nieuw of schoon mondkapje zou gebruiken. Dat ga je dan ook krijgen als ze in winkels verplicht worden. Ene winkel in en mondkapje op, winkel uit mondkapje af en bij de volgende winkel mondkapje of de volgende dag hetzelfde mondkapje weer op, want ja is maar een kwartier gedragen in de supermarkt dus kan nog wel een keer gebruikt worden.

Ons nieuwe handelingsperspectief is uit en daar zijn geen wijzigingen opgenomen tav een eet of drinkverbod. Er staat dat er nog steeds gegeten en gedronken mag worden, maar dat het niet de bedoeling is om hele maaltijden te gaan nuttigen. Advies blijft om op het perron of station te eten en te drinken. Aangezien dit dus niet overeenkomt met de site van de Rijksoverheid is er veel onduidelijkheid en intern gevraagd voor duidelijkheid. Ik vrees dat dit verschil in inzicht nog blijft door deze troebele communicatie.

Wel of geen verbod maakt mij weinig uit, wel dat het eenduidig gaat worden. 

Wordt ongetwijfeld snel vervolgd.

Reputatie 4

In het protocol verantwoord blijven reizen met het OV van de rijksovrhied is duidelijk aangegeven dat de NS toezicht dient te houden op het dragen van momdkapjes in de treinen en het 1,5 meter afstand houden op de stations. NS voldoet dus niet aan de verplichtingen

Ook al zou dat zo zijn, het echte probleem zijn de reizigers die zich niet aan de regels houden. Toezicht houden heeft maar een beperkt effect. Net als met afval in de trein; het zijn de reizigers die er een puinhoop van maken.

Wanneer gaan wij nou eens beseffen dat we een gemeenschappelijk probleem hebben, i.p.v. wijzen naar de NS, de instanties, de politiek etc.

Reputatie 7
Badge +3

@Martin7182 Dus aan de ene kant zijn de reizigers die zich niet aan de regels houden het probleem terwijl we aan de andere kant moeten beseffen dat we een gemeenschappelijk probleem hebben. Met die laatste constatering schieten we verder weinig op.

Het lijkt me tamelijk simpel. Er moet consequent gehandhaafd worden op het dragen van mondkapjes in het OV. Dat betekent dat NS de BOA’s op pad moet sturen met de instructie dat het niet dragen van een mondkapje meteen leidt tot een boete. De tijd van pappen en nathouden lijkt me wel voorbij. De BOA’s van NS worden betaald om te handhaven. Dan moeten ze ook consequent geïnstrueerd worden om te handhaven. Het gastheerschap/gastvrouwschap moet maar even wachten tot na de coronacrisis. Volksgezondheid gaat voor.

 

 

@Martin7182 Dus aan de ene kant zijn de reizigers die zich niet aan de regels houden het probleem terwijl we aan de andere kant moeten beseffen dat we een gemeenschappelijk probleem hebben. Met die laatste constatering schieten we verder weinig op.

Het lijkt me tamelijk simpel. Er moet consequent gehandhaafd worden op het dragen van mondkapjes in het OV. Dat betekent dat NS de BOA’s op pad moet sturen met de instructie dat het niet dragen van een mondkapje meteen leidt tot een boete. De tijd van pappen en nathouden lijkt me wel voorbij. De BOA’s van NS worden betaald om te handhaven. Dan moeten ze ook consequent geïnstrueerd worden om te handhaven. Het gastheerschap/gastvrouwschap moet maar even wachten tot na de coronacrisis. Volksgezondheid gaat voor.

 

 

Ik ben het geheel met je eens maar, het personeel zal zich door de hernieuwde uitbraak wel weer verstoppen. Wordt een soort vicieuze cirkel natuurlijk, waarbij de brutalen de macht hebben. Ga vrijdag voor het eerst in 2 weken weer ween keer na het werk. Verwachting: geen controle, ik ben benieuwd 

Badge

Alleen is het niet aan de BOA's van de NS om te handhaven dat heeft de politiek bij de Politie neergelegd, zie ook het protocol verantwoord blijven reizen in het OV.

Dat BOA's van de NS betaald worden om te handhaven is ook onwaar, ze worden betaald om o.a. toezicht te houden, dat is toch wel een verschil. Handhaven is een optie die de BOA's hebben. Overigens zijn er aan de Hc's ook geen PBM's verstrekt die de Hc zelf beschermen tegen het virus omdat dit door de politiek zo is aangegeven. En kun je het iemand kwalijk nemen die geen afdoende beschermingsmiddelen heeft gekregen van de werkgever tegen het virus dat deze het risico om besmet te worden ontloopt ?

 

Reputatie 7
Badge +3

@Jeroen geeft prima aan waarom het protocol gewijzigd moet worden. De BOA’s moeten in het kader van de volksgezondheid gaan handhaven op het dragen van mondkapjes. De tijd van louter toezicht houden lijkt me wel voorbij. Mits het personeel natuurlijk wordt uitgerust met afdoende beschermingsmiddelen.

 

Toezicht houden zou al een begin zijn, dat gebeurt nu ook niet of nauwelijks.

 

Handhaving als sluitstuk Vervoerders en politie hebben in de ‘Handreiking handhaving Boa’s domein IV Covid-19’ afspraken gemaakt hoe ze met toezicht en handhaving van de noodverordening omgaan. De Boa’s houden toezicht en treden de-escalerend op. Wordt geen gevolg gegeven aan hun aanwijzingen, dan kan in het uiterste Wordt geen gevolg gegeven aan hun aanwijzingen, dan kan in het uiterste geval een boete worden gegeven. Worden personen agressief of dreigt de situatie te escaleren dan kan een beroep worden gedaan op politie assistentie. In de handreiking is zoveel mogelijk aangesloten op huidige werkwijze, zodat het voor de OV-medewerkers en politie een eenduidige aanpak blijft.

 

Handhaving ligt overigens niet sec bij de politie, ook de BOA's hebben daar een rol in.

Reputatie 5

Ik kan me goed voorstellen dat er weinig of geen animo is om te handhaven. Als een werkgever regeltjes opgelegd krijgt en als personeel moet je die gaan handhaven….terwijl deze toevoeging aan je takenpakket niet met je besproken is. Dan zijn er redenen genoeg om dat niet of zo min mogelijk te doen… tussen 2 stops is niet genoeg tijd om een bon te schrijven, op tijd rijden is belangrijker. Een reiziger vroeg mij informatie over een verstoring, ik moest nog wat administratie afhandelen. Ik ga niet het risico lopen om klappen te krijgen, ik was allang blij dat die persoon een kaartje had, iedereen z'n mondkapje zakt wel eens af, er stond een bekertje koffie dus die persoon nam vast af en toe een slokje.

@Martin7182 Dus aan de ene kant zijn de reizigers die zich niet aan de regels houden het probleem terwijl we aan de andere kant moeten beseffen dat we een gemeenschappelijk probleem hebben. Met die laatste constatering schieten we verder weinig op.

Het lijkt me tamelijk simpel. Er moet consequent gehandhaafd worden op het dragen van mondkapjes in het OV. Dat betekent dat NS de BOA’s op pad moet sturen met de instructie dat het niet dragen van een mondkapje meteen leidt tot een boete. De tijd van pappen en nathouden lijkt me wel voorbij. De BOA’s van NS worden betaald om te handhaven. Dan moeten ze ook consequent geïnstrueerd worden om te handhaven. Het gastheerschap/gastvrouwschap moet maar even wachten tot na de coronacrisis. Volksgezondheid gaat voor.

 

 

Symptoombestrijding. Ondertussen gaat het virus gewoon door terwijl iedereen naar een ander wijst. Als we zelf hadden nagedacht, dan was het virus al lang weg geweest.

Reputatie 7
Badge +3

Als we zelf hadden nagedacht, dan was het virus al lang weg geweest.

Dit soort raadselachtige teksten brengen de oplossing bepaald niet dichterbij.

Badge

Symptoombestrijding. Ondertussen gaat het virus gewoon door terwijl iedereen naar een ander wijst. Als we zelf hadden nagedacht, dan was het virus al lang weg geweest.

Eeeh, volgens mij wilde een groot deel van NL toch gewoon op vakantie en hebben velen zich daar niet aan de maatregelen gehouden om besmetting te voorkomen.  Feit is dat de overheid wederom achter de feiten aanloopt en we het beste af zouden zijn om nu gewoon 3 weken in lockdown te gaan. Wellicht is de economische schade dan ook nog geringer dan dat we nu met lapmiddelen gaan ondervinden.

Reputatie 6

In het OV is het geen ‘eigen verantwoordelijkheid’. Reizigers dienen zich aan de noodverordeningen te houden en werknemers van OV-bedrijven dienen de door de werkgevers gegeven instructies op te volgen.

@wsm

Overal is het de ‘eigen verantwoordelijkheid’, ook als het ergens verplicht is blijft het jouw verantwoordelijkheid om aan deze verplichting te voldoen en te zorgen dan je een mondkapje/masker bij je hebt. Het is niet de verantwoordelijkheid van de OV bedrijven om jou te voorzien van een mondkapje, de verantwoordelijkheid die de OV bedrijven hebben gekregen van de overheid is dat de OV bedrijven de reizigers er op attent maken dat er een draagplicht is. Nou dat doet in ieder geval de NS met vermeldingen in de trein en op de stations zowel op de grond als op billboards, dus de NS voldoet aan hetgeen de overheid de NS heeft opgedragen.

 

En wie zegt dat de medewerkers van de OV bedrijven de door de werkgevers gegeven instructies niet opvolgen dan ??  Zolang je niet weet wat de instructies zijn kun je niet hier niet over oordelen.

Dus als jij denkt te weten wat die instructies zijn dan nodig ik je uit om die hier te vermelden.

 

 

Even goed kijken naar de instructies (Q&A) d.d. 19 mei jl.

https://www.fnv.nl/getmedia/db47ef68-a224-41ed-9727-b1cb255d1a67/Q-A-coronavirus-van-NS-19-mei-2020.pdf

en de Handreiking Handhaving Boa’s domein IV Covid 19

https://www.ov-nl.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Handreiking-handhaving-Boas-domein-IV-Covid-19.pdf

Badge

Instructies van 19 mei, het is inmiddels bijna oktober ….  Dit is bijna antiek te noemen.

Reputatie 6

…. doorgaans valt uit het (recente) verleden wel wat te leren.

Reputatie 4

Ik vind het absoluut niet kunnen dat NS personeel zich niet aan de gemaakte afspraken houdt die duidelijk zijn aangegeven in het protocol verantwoord blijven reizen met het OV van de rijksoverheid. Daarin staat duidelijk dat NS toezicht dient te houden op het dragen van mondkapjes in de trein en de 1,5 meter afstand iop de stations. Wie daaraan twijfelt kan het zelf zoeken en dowloaden via internet of eens kijken bij mijn eerdere bericht in het topic mondkapjesbeleid.Ik heb zelf een contactberoep en ik houd me wel aan alle corona regels op het werk. Dat is niet altijd fijn en meestal heel omslachtig en vervelend, maar dat is wel volgens de afspraken met mijn werkgever en het beleid van de overheid. De mensen met wie ik in mijn werk te maken heb houden zich (vaak onopzettelijk) ook niet altijd aan de regels en ja, dat brengt risico's met zich mee. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor deze mensen. Bij de NS merk ik helaas niets van enig verantwoordelijkheidsbesef naar de reiziger toe.

Reputatie 4

Overigens is dit protocol vanaf 1 juli 2020 en een herziene versie heb ik nog niet kunnen vinden. Dus het is gewoon actueel en niet gedateerd.

De mensen met wie ik werk zijn volwassen, wilsbekwaam en gezond.

Ik ben tijdens mijn werk echter verantwoordelijk voor het toezien op de naleving van de corona maatregelen en zij  zijn dat niet.

Omdat ik mijn werk doe en er op mijn werk duidelijke afspraken over zijn gemaakt, waar alle werknemers zich aan dienen te houden.

Ik vraag me af wanneer het NS personeel nou eens z'n werk gaat doen

Reageer