Belangrijk: OV-chipkaartwijziging


Op steeds meer stations passeer je poortjes bij het binnengaan van het station. Nu kan het voorkomen dat je bij een overstap ook poortjes moet passeren. Soms wijzigt door zo’n overstap het daltarief in spitstarief, of andersom. Dit kan leiden tot extra kosten.. Daarom is vanaf 1 september 2016 de eerste check-in bepalend voor het tarief voor de hele reis.

Een voorbeeld
Wanneer een reis begint in de daluren (tussen 9.00 uur en 16.00 uur) reis je met een Dal Vrij abonnement zonder kosten. Op dit moment is het zo dat wanneer je in de spits (tussen 16.00 uur en 18.30 uur) door een overstap opnieuw moet uit- en inchecken, je voor het vervolg van de reis het spitstarief betaalt. Dit hebben we aangepast, aangezien je dezelfde reis voortzet.

Vanaf 1 september 2016 één tarief voor uw hele reis
Vanaf 1 september 2016 is de eerste check-in bepalend voor het tarief van de volledige reis, mits er niet langer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken zit. Zo kun je zonder tariefsverhoging de poortjes passeren om over te stappen, maar ook om bijvoorbeeld een broodje te halen of een winkel te bezoeken. Hou er echter rekening mee dat wanneer je de reis start in de spits, je de hele reis tegen spitstarief zult reizen, ook wanneer je tijdens de daluren uitcheckt en binnen 35 minuten weer incheckt. Dat betekent dat je met een Dal Vrij voltarief reist.

Goed om te weten
Het tarief kan nog steeds wijzigen wanneer je overstapt op een andere treinvervoerder. In dat geval bepaalt het moment van inchecken (dal of spits) bij de andere treinvervoerder het tarief voor het vervolg.

Veelgestelde vragenWat is tussentijds overstappen?
Toegangspoortjes zorgen voor veiligheid in treinen en op de meeste stations passeren reizigers slechts eenmaal een poortje; bij binnenkomst of bij het verlaten van het station. Op 4 stations is de inrichting zo dat het in bepaalde overstapsituaties nodig is om tussentijds de poortjes te passeren. Van de stations waarbij de poortjes reeds in gebruik genomen zijn, gaat dat om Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Hilversum. Op andere stations kan dit ook het geval zijn wanneer de reis kort wordt onderbroken voor het halen van een broodje of voor het gebruiken van het toilet. Wordt er dus tijdens de reis een keer extra uit- en weer ingecheckt, dan noemen we dit ‘tussentijds overstappen’. Tussentijds overstappen is ook nodig als reizigers overstappen op een andere (trein)vervoerder.

Wat bedoelen we met binnengebied?
Daarmee bedoelen we het gebied tussen de poortjes, je betreedt het binnengebied als je incheckt en je verlaat het als je uitcheckt.

Welke reizigers kunnen tot 1 september 2016 gevolgen ondervinden van tussentijds overstappen?
Reizigers met een kortingsproduct: Dal Voordeel, Altijd Voordeel, Dal Vrij, Weekend vrij, Voordeelurenabonnement, Traject vrij, NS-Business Card met Dal abonnement, NS-Business Card met Traject Vrij abonnement (bij reizen buiten het traject).

Wat kan tussentijds overstappen tot 1 september 2016 betekenen voor het tarief waartegen je reist?
  • Dal Vrij: Wanneer je incheckt in de daluren (tussen 9:00 en 16:00 uur), reis je vrij. Als je tussentijds moet overstappen (tussen 16:00 en 18:30 uur), kan het zijn dat je na opnieuw ingecheckt te hebben spitstarief betaalt (0% korting), terwijl er eigenlijk sprake is van een voortzetting van dezelfde reis.
  • Altijd Voordeel: Wanneer je incheckt in de daluren (na 9:00 en 16:00 uur), reis je met 40% korting. Als je tussentijds moet overstappen (tussen 16:00 en 18:30 uur), kan het zijn dat je na opnieuw ingecheckt te hebben spitstarief betaalt, in dit geval 20% korting, terwijl er eigenlijk sprake is van een voortzetting van dezelfde reis
  • Dal Voordeel, Weekend Vrij: Wanneer je incheckt in de daluren (na 9:00 en 16:00 uur), reis je met 40% korting. Als je tussentijds moet overstappen (tussen 16:00 en 18:30 uur), kan het zijn dat je na opnieuw ingecheckt te hebben spitstarief betaalt (0% korting), terwijl er eigenlijk sprake is van een voortzetting van dezelfde reis
  • Weekend Vrij (specifiek op vrijdagmiddag/avond): als je incheckt op een vrijdag in de dal- of spitsuren reis je met respectievelijk 40% korting of vol tarief. Als je tussentijds moet overstappen en het is na 18.30u op vrijdagavond en je checkt opnieuw in, zal je de reis gratis kunnen voorzetten.

Waarom wil NS deze situatie aanpassen?
Een reiziger die onbewust van daltarief naar voltarief (of 20% korting in het geval van Altijd Voordeel) gaat omdat hij de poortjes passeert om zijn reis te vervolgen mag niet benadeeld worden door de inrichting van het station.

Welke tijdelijke oplossing heeft NS ingericht om nadelige gevolgen a.g.v. tussentijds overstappen op te lossen?
NS bood reizigers die geconfronteerd werden met het tussentijds uit- en inchecken op de stations waarbij dat voor overstap noodzakelijk was (Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Hilversum) tot op heden een tijdelijke oplossing. Reizigers konden bij de automaat het teveel betaalde saldo van hun reis ophalen en terug laten storten op hun OV-chipkaart. Vanaf 1 september 2016 is dit niet meer nodig, want vanaf dan bepaalt de eerste check-in het tarief, mits er niet langer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken zit.

Welke definitieve oplossing heeft NS ingericht om nadelige gevolgen a.g.v. tussentijds overstappen op te lossen?
NS past het reisprincipe aan. Voortaan is de eerste check-in bepalend voor het tarief voor de hele reis, ongeacht of een reiziger tussentijds overstapt. Tevens biedt het de reiziger de mogelijkheid het binnengebied (maximaal 35 minuten) te verlaten voor het kopen van een kopje koffie of voor het bezoeken van het toilet buiten de poortjes met behoud van voordeel in het dal (40% korting of vrij reizen bij Dal Vrij)

Op welke reisroutes worden vooral problemen veroorzaakt m.b.t. tussentijds overstappen?
De stations waarbij de poortjes in gebruik genomen zijn en gebruikt worden voor een overstap zijn Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Hilversum. In de toekomst zullen dit meer stations zijn.

Wat is de reden van een tussentijds uit- en incheck in het binnengebied van een station?
In sommige gevallen zijn bij het plaatsen van de poorten op de betreffende stations omwille van de interwijkverbindingen / of andere afwegingen twee binnengebieden ontstaan. En zijn ook stations met verblijfsfuncties (winkels, horeca, toilet) buiten de poortjes. Dit betreft stations waar reizigers overstappen en gebruikmaken van functies buiten de binnengebieden, zoals Rotterdam, Delft.

Waarom heeft NS ervoor gekozen om de 1e check-in van een reis het tarief te laten bepalen?
Door de verplichte extra check-uit en check- in kan de prijs van de totale reis afwijken van de prijs die de reiziger betaald had als hij niet tussentijds had uit- en ingecheckt. De reiziger die onbewust in deze situatie komt, mag niet de dupe zijn van de inrichting van het station en daardoor voor vervelende verrassingen komen te staan.

Hoe werkt het nou precies, de eerste check-in die het tarief bepaalt?
  • De eerste check in is bepalend voor het tarief van de gehele reis.
  • Tussentijds uit- en inchecken om naar een ander perron te gaan, koffie/broodje te kopen of naar het toilet te gaan (binnen 35 minuten) heeft geen effect meer op de totale prijs van de reis, het moment van de 1e check-in blijft gelden
Dus heb je bij aanvang van de reis ingecheckt in de daluren, dan blijf je na een tussentijdse check-uit en check-in, in de daluren reizen. Ook al is het inmiddels spits geworden. Omgekeerd werkt het ook zo: na ingecheckt te zijn in de spits blijft het spitstarief van toepassing, ook als in de daluren tussentijds uit- en ingecheckt wordt.

Waarom blijft een reiziger ook in de spits reizen? Het daltarief is dan toch immers voordeliger?
Dat lijkt in het eerste geval wel zo, maar toch geldt dit niet in alle gevallen. Na een wijziging van het tarief gaat namelijk ook de minimale reisafstand opnieuw in en vervalt alle opgebouwde lange afstandskorting. We willen daarnaast een consequente en voorspelbare prijsstelling van onze reizen.

Geldt bij overstappen op een andere treinvervoerder ook dat de eerste check-in van de reis het tarief bepaalt?
Nee, bij overstappen naar een andere treinvervoerder blijft het moment waarop een reiziger incheckt bij die treinvervoerder het tarief bepalen voor het vervolg. Dat verandert dus niet.

Betekent deze aanpassing nog iets voor het gebruik van de poortjes?
Omdat reizigers nu een financieel nadeel kunnen ondervinden als ze tussentijds uit- en weer inchecken zetten we nu bij ontregelingen van de treindienst (wanneer reizigers een deel van hun reis met de bus moeten) één of enkele poortjes open. De reiziger kan dan met de bus doorreizen zonder te moeten uit- en inchecken. In de nieuwe situatie is er geen tariefeffect meer. Poortjes zullen dan niet meer om die reden tijdelijk opengezet worden.

Wanneer er een calamiteit is en reizigers moeten een deel van hun reis met de bus afleggen, dan zit er meer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken, hoe zit dat dan met restitutie?
Reizigers checken uit op het station waar de trein niet verder gaat, en kunt dan (gratis) met de bus naar het station vanaf waar weer verder gereisd kan worden met de trein. Voor het vervolgtraject checken ze weer in. Dit is dan op een ander station en meestal ook na 35 minuten. Het kan dan zijn dat je tegen spitstarief verder reist, terwijl je aan het begin van de reis in het dal had ingecheckt. In dit geval kun je contact opnemen met onze Klantenservice. Zij beoordelen de situatie en zullen als het aannemelijk is dat tussentijds uitchecken nodig was ervoor zorgen dat je het teveel betaalde bedrag terugkrijgt (nog afgezien van GTBV waar alle klanten bij een calamiteit en een vertraging van meer dan een 30 minuten gebruik van kunnen maken).

Wat kunnen abonnementhouders doen die een deel van hun reis in de ochtendspits afleggen en na 9 uur verder willen reizen tegen daltarief?
Voor het deel van de reis dat deze reizigers afleggen in de ochtendspits kunnen ze:
1. een e-ticket kopen (zonder korting)
2. een eenmalige chipkaart ( + € 1,- toeslag) kopen bij de NS-kaartautomaat
3. inchecken met een OV-chipkaart zonder abonnement erop
Wanneer de trein stopt na 9 uur, kunnen ze uit de trein stappen om in te checken met hun OV-chipkaart waarmee ze tegen daltarief verder kunnen reizen naar hun eindbestemming (en voor het geval ze gebruik maken van optie 3 moeten ze uitchecken met hun OV-chipkaart waarmee ze voor 9 uur zijn ingecheckt).


Heb je na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen, stel ze dan gerust in dit topic!

84 reacties

2756844
Rahman, heb je een vraag?
Ik ben m'n ov chip kaart kwijt hoe kan ik hem terug krijgen ? En oom die van mij zoon
Als je een OV-chipkaart buiten je eigen huis bent verloren, dan is het belangrijk dat je de kaart zo snel mogelijk blokkeert. Heb je een abonnement van NS op de kaart staan? Zorg dan dat je de kaart vervangt. De oude kaart wordt dan automatisch geblokkeerd. Dit kun je regelen via Translink, via 0900-0980 of www.ov-chipkaart.nl.

Succes!
Okey
Badge +3
  • In het eerste bericht wordt gemeld dat bij "ontregelingen van de treindienst" en "een calamiteit" er niet langer een poortje wordt opengezet, maar dat reizigers bij het betreden of verlaten van het station moeten in- dan wel uitchecken en het treinvervangend vervoer gratis is. Ik neem aan dat geplande werkzaamheden hier ook toe behoren en dat er dus nimmer meer een poortje geopend wordt?

  • Zijn er plannen om "van rit naar reis" op termijn (ergens tussen nu en de invoering van enkelvoudig in- en uitchecken) ook vervoerderoverstijgend te laten werken?
Betekent deze aanpassing nog iets voor het gebruik van de poortjes?
Omdat reizigers nu een financieel nadeel kunnen ondervinden als ze tussentijds uit- en weer inchecken zetten we nu bij ontregelingen van de treindienst (wanneer reizigers een deel van hun reis met de bus moeten) één of enkele poortjes open. De reiziger kan dan met de bus doorreizen zonder te moeten uit- en inchecken. In de nieuwe situatie is er geen tariefeffect meer. Poortjes zullen dan niet meer om die reden tijdelijk opengezet worden.


Als de poortjes dicht staan is er juist altijd een tariefeffect, ook in de nieuwe situatie. Een reiziger die het laatste of eerste deel van de reis met de NS-bus moet én voor wie ook het andere station van de busrit op de kortste route (in tariefeenheden) ligt, betaalt minder, maar een reiziger die halverwege een stuk met een NS-bus moet, betaalt twee losse reizen, voor het deel van de reis vóór de busreis en voor het deel erna. Door het doorbreken van de lange-afstandskorting kan dat alsnog duurder uitpakken. Als er onder de streep dezelfde ritprijs uitkomt, is dat een uitzonderlijk toeval.
Pe_pe, in zo'n geval kan er contact op worden genomen met onze klantenservice.
Pe_pe, in zo'n geval kan er contact op worden genomen met onze klantenservice.

Dat gaat uit van de naïeve gedachte dat alle reizigers in de gaten hebben dat ze te veel betalen, weten dat ze dat terug kunnen krijgen en daar ook tijd in steken.

Diefstal blijft diefstal, ook als je het op verzoek teruggeeft en zeker als je met droge ogen beweert dat er "geen tariefeffect" is.
Klopt deze info nog? Volgens de Twitteraars van de NS geldt inchecken in daluren en in de spits overstappen naar andere vervoerder wél als 1 reis, en kan er het hele traject gratis gereisd worden...
Welkom op het NS Serviceforum Janine. Dat klinkt helaas als foutieve informatie. Kun je mij in een privébericht (die verstuur je door op mijn naam te klikken, dan krijg je de optie), je twittermention (je twitternaam) sturen? Dan zoek ik het even uit.
Reputatie 3
Welk effect heeft deze maatregel als je binnen 35 minuten terugreist?
Badge +3
Ik zou graag nog een antwoord willen op onderstaande vragen.

  • In het eerste bericht wordt gemeld dat bij "ontregelingen van de treindienst" en "een calamiteit" er niet langer een poortje wordt opengezet, maar dat reizigers bij het betreden of verlaten van het station moeten in- dan wel uitchecken en het treinvervangend vervoer gratis is. Ik neem aan dat geplande werkzaamheden hier ook toe behoren en dat er dus nimmer meer een poortje geopend wordt?

  • Zijn er plannen om "van rit naar reis" op termijn (ergens tussen nu en de invoering van enkelvoudig in- en uitchecken) ook vervoerderoverstijgend te laten werken?

Daarnaast heb ik een nieuwe vraag bedacht waarop ik graag het antwoord hoor: geldt de nieuwe regeling, waarbij treinvervangend vervoer gratis is, ook voor andere vervoerders?
Ik zou graag wat harde cijfers willen zien over de verandering in de opbrengsten. Er gaan natuurlijk mensen op vooruit, maar ook heel veel op achteruit. Dit is zoals al vaak genoemd op te lossen met een tweede chipkaart, maar ik denk dat maar weinig mensen dit zullen doen. Ik heb idee dat de opbrengsten hierdoor omhoog zullen gaan, maar ik zou nogmaals graag cijfers willen zien.
Een anonieme chipkaart erbij? Lekker handig voor de reishistorie :?
@Treinspotter123
Ik hoop dat je niet verwacht die te gaan krijgen, anders wordt het een teleurstelling. NS gaat natuurlijk niet verklappen wat deze verandering hen oplevert, evenmin als de baten van eerdere veranderingen in dezelfde categorie.
Badge +3
In aanvulling op de drie vragen van vier berichten geleden waarop ik graag nog een antwoord wil, ben ik ook benieuwd hoe te handelen in een situatie waarbij tram of metro als alternatief vervoer geadviseerd wordt. Als bij het verlaten van het station moet worden uitgecheckt, dan zit je dus zonder check-in in tram of metro. Is dat ook de bedoeling? Worden controleurs in zo'n geval geïnstrueerd niet te beboeten (en gaat NS zich inspannen om ervoor te zorgen dat de communicatie hierover naar de controleurs soepel verloopt)? Of worden tram en metro niet meer ingezet in een alternatief reisadvies? Of nog iets anders?
@Pepe
Je hebt helemaal gelijk en ik verwacht inderdaad geen antwoord meer te krijgen.
@Tochjo Om je een volledige reactie te geven zal ik je vragen even uitzetten. Wanneer ik een terugkoppeling heb ontvangen zal ik je dit laten weten.

@Treinspotter123 Deze aanpassing is juist om de eerder benadeelde reizigers tegemoet te komen. Waarom zou je deze cijfers graag willen zien?
@Miriam
Dat geloof ik graag. Zelf ben ik alleen altijd van harde feiten en dus cijfers om dit zelf te kunnen concluderen.
Er worden nog steeds reizigers benadeeld ten opzichte van de situatie vóór de OV-chipkaart. Die groep is alleen iets van samenstelling veranderd.
Is er in deze nieuwe situatie , nog steeds sprake van een voordeel voor de reiziger, waarin hij 5 minuten speling krijgt bij het inchecken, en hij binnen 30 minuten zijn reis moet aanvangen ? Of is dit nu ook gewijzigd ???
Reputatie 3
Welk effect heeft deze maatregel als je binnen 35 minuten terugreist?Vandaag (woensdag) maar eens uitgeprobeerd: Weekendvrijabonnement, afstand 7 tariefeenheden.
Heen check-in 14:36, check-uit 14:51, prijs €1,30.
Terug check-in 15:17, check-uit 15:41, prijs €0,70.
Dat is een stuk voordeliger. Dat gaat de NS geld kosten, dus binnenkort extra tariefsverhoging!
@Alex1
Dat was helemaal buiten de spits. Voor deze reis is de prijsberekening hetzelfde als vorige maand.
Ik verwacht in de loop van de week een terugkoppeling.

Reageer