Belangrijk: OV-chipkaartwijziging


Op steeds meer stations passeer je poortjes bij het binnengaan van het station. Nu kan het voorkomen dat je bij een overstap ook poortjes moet passeren. Soms wijzigt door zo’n overstap het daltarief in spitstarief, of andersom. Dit kan leiden tot extra kosten.. Daarom is vanaf 1 september 2016 de eerste check-in bepalend voor het tarief voor de hele reis.

Een voorbeeld
Wanneer een reis begint in de daluren (tussen 9.00 uur en 16.00 uur) reis je met een Dal Vrij abonnement zonder kosten. Op dit moment is het zo dat wanneer je in de spits (tussen 16.00 uur en 18.30 uur) door een overstap opnieuw moet uit- en inchecken, je voor het vervolg van de reis het spitstarief betaalt. Dit hebben we aangepast, aangezien je dezelfde reis voortzet.

Vanaf 1 september 2016 één tarief voor uw hele reis
Vanaf 1 september 2016 is de eerste check-in bepalend voor het tarief van de volledige reis, mits er niet langer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken zit. Zo kun je zonder tariefsverhoging de poortjes passeren om over te stappen, maar ook om bijvoorbeeld een broodje te halen of een winkel te bezoeken. Hou er echter rekening mee dat wanneer je de reis start in de spits, je de hele reis tegen spitstarief zult reizen, ook wanneer je tijdens de daluren uitcheckt en binnen 35 minuten weer incheckt. Dat betekent dat je met een Dal Vrij voltarief reist.

Goed om te weten
Het tarief kan nog steeds wijzigen wanneer je overstapt op een andere treinvervoerder. In dat geval bepaalt het moment van inchecken (dal of spits) bij de andere treinvervoerder het tarief voor het vervolg.

Veelgestelde vragenWat is tussentijds overstappen?
Toegangspoortjes zorgen voor veiligheid in treinen en op de meeste stations passeren reizigers slechts eenmaal een poortje; bij binnenkomst of bij het verlaten van het station. Op 4 stations is de inrichting zo dat het in bepaalde overstapsituaties nodig is om tussentijds de poortjes te passeren. Van de stations waarbij de poortjes reeds in gebruik genomen zijn, gaat dat om Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Hilversum. Op andere stations kan dit ook het geval zijn wanneer de reis kort wordt onderbroken voor het halen van een broodje of voor het gebruiken van het toilet. Wordt er dus tijdens de reis een keer extra uit- en weer ingecheckt, dan noemen we dit ‘tussentijds overstappen’. Tussentijds overstappen is ook nodig als reizigers overstappen op een andere (trein)vervoerder.

Wat bedoelen we met binnengebied?
Daarmee bedoelen we het gebied tussen de poortjes, je betreedt het binnengebied als je incheckt en je verlaat het als je uitcheckt.

Welke reizigers kunnen tot 1 september 2016 gevolgen ondervinden van tussentijds overstappen?
Reizigers met een kortingsproduct: Dal Voordeel, Altijd Voordeel, Dal Vrij, Weekend vrij, Voordeelurenabonnement, Traject vrij, NS-Business Card met Dal abonnement, NS-Business Card met Traject Vrij abonnement (bij reizen buiten het traject).

Wat kan tussentijds overstappen tot 1 september 2016 betekenen voor het tarief waartegen je reist?
  • Dal Vrij: Wanneer je incheckt in de daluren (tussen 9:00 en 16:00 uur), reis je vrij. Als je tussentijds moet overstappen (tussen 16:00 en 18:30 uur), kan het zijn dat je na opnieuw ingecheckt te hebben spitstarief betaalt (0% korting), terwijl er eigenlijk sprake is van een voortzetting van dezelfde reis.
  • Altijd Voordeel: Wanneer je incheckt in de daluren (na 9:00 en 16:00 uur), reis je met 40% korting. Als je tussentijds moet overstappen (tussen 16:00 en 18:30 uur), kan het zijn dat je na opnieuw ingecheckt te hebben spitstarief betaalt, in dit geval 20% korting, terwijl er eigenlijk sprake is van een voortzetting van dezelfde reis
  • Dal Voordeel, Weekend Vrij: Wanneer je incheckt in de daluren (na 9:00 en 16:00 uur), reis je met 40% korting. Als je tussentijds moet overstappen (tussen 16:00 en 18:30 uur), kan het zijn dat je na opnieuw ingecheckt te hebben spitstarief betaalt (0% korting), terwijl er eigenlijk sprake is van een voortzetting van dezelfde reis
  • Weekend Vrij (specifiek op vrijdagmiddag/avond): als je incheckt op een vrijdag in de dal- of spitsuren reis je met respectievelijk 40% korting of vol tarief. Als je tussentijds moet overstappen en het is na 18.30u op vrijdagavond en je checkt opnieuw in, zal je de reis gratis kunnen voorzetten.

Waarom wil NS deze situatie aanpassen?
Een reiziger die onbewust van daltarief naar voltarief (of 20% korting in het geval van Altijd Voordeel) gaat omdat hij de poortjes passeert om zijn reis te vervolgen mag niet benadeeld worden door de inrichting van het station.

Welke tijdelijke oplossing heeft NS ingericht om nadelige gevolgen a.g.v. tussentijds overstappen op te lossen?
NS bood reizigers die geconfronteerd werden met het tussentijds uit- en inchecken op de stations waarbij dat voor overstap noodzakelijk was (Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Hilversum) tot op heden een tijdelijke oplossing. Reizigers konden bij de automaat het teveel betaalde saldo van hun reis ophalen en terug laten storten op hun OV-chipkaart. Vanaf 1 september 2016 is dit niet meer nodig, want vanaf dan bepaalt de eerste check-in het tarief, mits er niet langer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken zit.

Welke definitieve oplossing heeft NS ingericht om nadelige gevolgen a.g.v. tussentijds overstappen op te lossen?
NS past het reisprincipe aan. Voortaan is de eerste check-in bepalend voor het tarief voor de hele reis, ongeacht of een reiziger tussentijds overstapt. Tevens biedt het de reiziger de mogelijkheid het binnengebied (maximaal 35 minuten) te verlaten voor het kopen van een kopje koffie of voor het bezoeken van het toilet buiten de poortjes met behoud van voordeel in het dal (40% korting of vrij reizen bij Dal Vrij)

Op welke reisroutes worden vooral problemen veroorzaakt m.b.t. tussentijds overstappen?
De stations waarbij de poortjes in gebruik genomen zijn en gebruikt worden voor een overstap zijn Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Hilversum. In de toekomst zullen dit meer stations zijn.

Wat is de reden van een tussentijds uit- en incheck in het binnengebied van een station?
In sommige gevallen zijn bij het plaatsen van de poorten op de betreffende stations omwille van de interwijkverbindingen / of andere afwegingen twee binnengebieden ontstaan. En zijn ook stations met verblijfsfuncties (winkels, horeca, toilet) buiten de poortjes. Dit betreft stations waar reizigers overstappen en gebruikmaken van functies buiten de binnengebieden, zoals Rotterdam, Delft.

Waarom heeft NS ervoor gekozen om de 1e check-in van een reis het tarief te laten bepalen?
Door de verplichte extra check-uit en check- in kan de prijs van de totale reis afwijken van de prijs die de reiziger betaald had als hij niet tussentijds had uit- en ingecheckt. De reiziger die onbewust in deze situatie komt, mag niet de dupe zijn van de inrichting van het station en daardoor voor vervelende verrassingen komen te staan.

Hoe werkt het nou precies, de eerste check-in die het tarief bepaalt?
  • De eerste check in is bepalend voor het tarief van de gehele reis.
  • Tussentijds uit- en inchecken om naar een ander perron te gaan, koffie/broodje te kopen of naar het toilet te gaan (binnen 35 minuten) heeft geen effect meer op de totale prijs van de reis, het moment van de 1e check-in blijft gelden
Dus heb je bij aanvang van de reis ingecheckt in de daluren, dan blijf je na een tussentijdse check-uit en check-in, in de daluren reizen. Ook al is het inmiddels spits geworden. Omgekeerd werkt het ook zo: na ingecheckt te zijn in de spits blijft het spitstarief van toepassing, ook als in de daluren tussentijds uit- en ingecheckt wordt.

Waarom blijft een reiziger ook in de spits reizen? Het daltarief is dan toch immers voordeliger?
Dat lijkt in het eerste geval wel zo, maar toch geldt dit niet in alle gevallen. Na een wijziging van het tarief gaat namelijk ook de minimale reisafstand opnieuw in en vervalt alle opgebouwde lange afstandskorting. We willen daarnaast een consequente en voorspelbare prijsstelling van onze reizen.

Geldt bij overstappen op een andere treinvervoerder ook dat de eerste check-in van de reis het tarief bepaalt?
Nee, bij overstappen naar een andere treinvervoerder blijft het moment waarop een reiziger incheckt bij die treinvervoerder het tarief bepalen voor het vervolg. Dat verandert dus niet.

Betekent deze aanpassing nog iets voor het gebruik van de poortjes?
Omdat reizigers nu een financieel nadeel kunnen ondervinden als ze tussentijds uit- en weer inchecken zetten we nu bij ontregelingen van de treindienst (wanneer reizigers een deel van hun reis met de bus moeten) één of enkele poortjes open. De reiziger kan dan met de bus doorreizen zonder te moeten uit- en inchecken. In de nieuwe situatie is er geen tariefeffect meer. Poortjes zullen dan niet meer om die reden tijdelijk opengezet worden.

Wanneer er een calamiteit is en reizigers moeten een deel van hun reis met de bus afleggen, dan zit er meer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken, hoe zit dat dan met restitutie?
Reizigers checken uit op het station waar de trein niet verder gaat, en kunt dan (gratis) met de bus naar het station vanaf waar weer verder gereisd kan worden met de trein. Voor het vervolgtraject checken ze weer in. Dit is dan op een ander station en meestal ook na 35 minuten. Het kan dan zijn dat je tegen spitstarief verder reist, terwijl je aan het begin van de reis in het dal had ingecheckt. In dit geval kun je contact opnemen met onze Klantenservice. Zij beoordelen de situatie en zullen als het aannemelijk is dat tussentijds uitchecken nodig was ervoor zorgen dat je het teveel betaalde bedrag terugkrijgt (nog afgezien van GTBV waar alle klanten bij een calamiteit en een vertraging van meer dan een 30 minuten gebruik van kunnen maken).

Wat kunnen abonnementhouders doen die een deel van hun reis in de ochtendspits afleggen en na 9 uur verder willen reizen tegen daltarief?
Voor het deel van de reis dat deze reizigers afleggen in de ochtendspits kunnen ze:
1. een e-ticket kopen (zonder korting)
2. een eenmalige chipkaart ( + € 1,- toeslag) kopen bij de NS-kaartautomaat
3. inchecken met een OV-chipkaart zonder abonnement erop
Wanneer de trein stopt na 9 uur, kunnen ze uit de trein stappen om in te checken met hun OV-chipkaart waarmee ze tegen daltarief verder kunnen reizen naar hun eindbestemming (en voor het geval ze gebruik maken van optie 3 moeten ze uitchecken met hun OV-chipkaart waarmee ze voor 9 uur zijn ingecheckt).


Heb je na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen, stel ze dan gerust in dit topic!

84 reacties

Reputatie 6
Badge +2

Geldt bij overstappen op een andere treinvervoerder ook dat de eerste check-in van de reis het tarief bepaalt?
Nee, bij overstappen naar een andere treinvervoerder blijft het moment waarop een reiziger incheckt bij die treinvervoerder het tarief bepalen voor het vervolg. Dat verandert dus niet.

En bij overstappen van een andere treinvervoerder naar NS? bijdragevandennis 201609
Reputatie 6
Badge +2

Geldt bij overstappen op een andere treinvervoerder ook dat de eerste check-in van de reis het tarief bepaalt?
Nee, bij overstappen naar een andere treinvervoerder blijft het moment waarop een reiziger incheckt bij die treinvervoerder het tarief bepalen voor het vervolg. Dat verandert dus niet.

En bij overstappen van een andere treinvervoerder naar NS? bijdragevandennis 201609

Ook niet, zo blijkt.
  • In het eerste bericht wordt gemeld dat bij "ontregelingen van de treindienst" en "een calamiteit" er niet langer een poortje wordt opengezet, maar dat reizigers bij het betreden of verlaten van het station moeten in- dan wel uitchecken en het treinvervangend vervoer gratis is. Ik neem aan dat geplande werkzaamheden hier ook toe behoren en dat er dus nimmer meer een poortje geopend wordt?


Ik zag op een station dranghekken klaarstaan voor NS-bussen en daar stond een bord naast met de tekst "Hebt u al ingecheckt?" Dat suggereert dat inchecken voor geplande businzet wel moet en voor ongeplande businzet niet. Daar wordt het niet helderder op. (En af te leiden uit het feit dat de klantenservice na een maand nog geen antwoord boven tafel heeft, is het niet alleen voor reizigers onduidelijk.)
Ik heb nog even een reminder verzonden naar de betreffende afdeling en hoop spoedig een reactie te ontvangen.
Ik moet morgen zelf met een treinvervangende NS-bus mee, dus ik zou graag voor die tijd weten hoe ik dat legaal kan doen.
Betekent deze aanpassing nog iets voor het gebruik van de poortjes?
In de nieuwe situatie is er geen tariefeffect meer. Poortjes zullen dan niet meer om die reden tijdelijk opengezet worden.

Ik was gisteren in Weesp. Er werd in Weesp verbust naar Almere i.v.m. geplande werkzaamheden.

In Weesp stond het brede poortje open. Er hing o.a. op het open poortje volgende mededeling:Ik hoop dat in Almere ook poortjes openstonden.

Was de mededeling "er worden geen poortjes meer opengezet" voorbarig? Of zijn alle NS'ers nog niet op de hoogte van de aanpassing?
Ik heb nog even een reminder verzonden naar de betreffende afdeling en hoop spoedig een reactie te ontvangen.

En, wat heeft de betreffende afdeling geantwoord?
Ik stuur Miriam even een reminder, Pe_pe.
Ik heb nog geen reactie ontvangen Pe_pe. Het blijft mijn aandacht houden, maar nog even afwachten.

EDIT: Ik heb een gedeeltelijke terugkoppeling ontvangen.

Het eerste bericht wordt gemeld dat bij "ontregelingen van de treindienst" en "een calamiteit" er niet langer een poortje wordt opengezet, maar dat reizigers bij het betreden of verlaten van het station moeten in- dan wel uitchecken en het treinvervangend vervoer gratis is. Ik neem aan dat geplande werkzaamheden hier ook toe behoren en dat er dus nimmer meer een poortje geopend wordt.
In principe worden er nu zowel bij geplande als ongeplande afwijkingen geen poortjes opengezet. Desalniettemin kunnen er andere redenen zijn waarvoor er wordt beslist om toch een poortje open te laten.

Zijn er plannen om "van rit naar reis" op termijn (ergens tussen nu en de invoering van enkelvoudig in- en uitchecken) ook vervoerderoverstijgend te laten werken?
De werking bij vervoerder overstijgend reizen wordt bepaald door de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen overheden en vervoerders. Vooralsnog staan deze afspraken niet ter discussie.

Welk effect heeft deze maatregel als je binnen 35 minuten terugreist?
Dit wordt gezien als een overstap en dan betaal je in plaats van bijvoorbeeld 2x 9 tariefeenheden, éénmaal 18.

De laatste vraag met betrekking tot de controle staat nog open.
Reputatie 6
Badge +2
In het eerste bericht wordt gemeld dat bij "ontregelingen van de treindienst" en "een calamiteit" er niet langer een poortje wordt opengezet, maar dat reizigers bij het betreden of verlaten van het station moeten in- dan wel uitchecken en het treinvervangend vervoer gratis is. Ik neem aan dat geplande werkzaamheden hier ook toe behoren en dat er dus nimmer meer een poortje geopend wordt?
In principe worden er nu zowel bij geplande als ongeplande afwijkingen geen poortjes opengezet.

Al het treinvervangend vervoer is dus gratis? bijdragevandennis 201609
Het eerste bericht wordt gemeld dat bij "ontregelingen van de treindienst" en "een calamiteit" er niet langer een poortje wordt opengezet, maar dat reizigers bij het betreden of verlaten van het station moeten in- dan wel uitchecken en het treinvervangend vervoer gratis is. Ik neem aan dat geplande werkzaamheden hier ook toe behoren en dat er dus nimmer meer een poortje geopend wordt.
In principe worden er nu zowel bij geplande als ongeplande afwijkingen geen poortjes opengezet. Desalniettemin kunnen er andere redenen zijn waarvoor er wordt beslist om toch een poortje open te laten.


Dat geldt dus inmiddels al ruim 3 weken, maar er is tot nu toe bijna geen reiziger die dat weet. (En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat ook voor HC's en NS-baliemedewerkers geldt. Zoals hierboven blijkt zijn ook de borden en briefjes verkeerd.)

Wanneer gaan jullie dit bekend maken? Nu kan het dus gebeuren dat nietsvermoedende reizigers bij een station zonder poortjes of een waar een poortje openstaat ingecheckt de bus in stappen (zoals tot voor kort verplicht) en bij het station waar ze de bus weer uitstappen op een gesloten poortje stuiten.

En alvast in reactie op het standaaardantwoord: Voorkomen is beter dan genezen. Bovendien: Wat is het nut van regeltjes ("Je moet zus en zo in- en uitchecken.") als die regeltjes niet bekend zijn?
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ga nog even voor je navragen of hier al meer informatie over is. Zodra ik meer weet laat ik dit weten.
Reputatie 3
Dat is fijn want medewerkers die er staan om informatie te geven weten het ook niet.

https://forum.ns.nl/werkzaamheden-evenementen-54/inchecken-geplande-werkzaamheden-27423

E.e.a. komt nogal sullig over.
Dat kan voor verwarring zorgen. Ik ben ook volop bezig met het andere topic en zal ook hierin mijn best gaan doen. Ik kom er z.s.m. op terug.
Ik ben ook volop bezig met het andere topic en zal ook hierin mijn best gaan doen. Ik kom er z.s.m. op terug.

Ik wens je veel succes, maar verwacht er eerlijk gezegd niets van. Locov had jullie al officieel geadviseerd de reizigers goed te informeren over 'van rit naar reis' en sinds die adviesaanvraag een paar maanden geleden openbaar wed hebben wij als forumgebruikers jullie er ook regelmatig over aan de kop gezeurd. Toch zijn er bijna geen reizigers actief geïnformeerd. Kennelijk is er binnen NS erg veel weerstand tegen het behoorlijk informeren van reizigers.
Badge +3
In principe worden er nu zowel bij geplande als ongeplande afwijkingen geen poortjes opengezet.
Daaruit concludeer ik dat ook voor gepland treinvervangend vervoer niet meer ingecheckt hoeft te worden en dat het daarmee gratis is. In een mail van NS die ik gisteren ontving, met een aankondiging van spoorwerkzaamheden rondom Utrecht Centraal, staat echter:

Geldig vervoerbewijs
Als u gebruikmaakt van een NS-bus, dan heeft u een geldig vervoerbewijs nodig. Met een OV-chipkaart reist u met het vervangend busvervoer net zoals met de trein. U checkt in bij de start van uw reis, ook als uw reis start met een NS-bus. Op uw station van bestemming checkt u weer uit bij NS.

Ik wil best geloven dat men vergeten is de tekst in zulke mails bij te werken, maar ik zou toch graag zien dat met iets meer zorgvuldigheid gewerkt wordt als het gaat om de communicatie over dit soort belangrijke wijzigingen. Is de kennis bij de klantenservice wel actueel als het ruim een maand moet duren voordat mijn (toch niet bijster ingewikkelde) vraag hierover beantwoord kan worden door een moderator? Hoe worden andere medewerkers van NS over zulke wijzigingen geïnformeerd? Waarom is de informatie over niet langer inchecken bij treinvervangend vervoer alleen op dit forum te vinden?
Ik snap dat het erg vervelend is als er tegenstrijdige informatie wordt gegeven. Het is inderdaad een belangrijke wijziging en ik ben het met jullie eens dat er veel verwarring is over dit onderwerp. Ik ben druk in overleg met de afdeling die hierover gaat en hoop dat ik jullie snel een eenduidig antwoord kan geven.
Reputatie 7
Badge +3
Er klopte sowieso al niks van, ook niet met de oude regels. Deze zomer is Utrecht Zuilen drie maanden buiten gebruik geweest en moest je met de stadsbus. In de bus hoefde je niet in te checken, er stond geen mobiele NS-incheckpaal bij de bushalte en het treinstation zelf is bijna een kilometer verder. Het was dus in die zin wel een goedkope zomer 🙂
Nog even een bundeling van vragen/antwoorden:

Er zit verschil tussen geplande situaties (werkzaamheden), en ongeplande (calamiteiten):

1. Geplande situaties (werkzaamheden): je moet altijd betalen voor het vervangend vervoer. Bij vervangede NS-bussen worden zoveel mogelijk paaltjes bij de halte neergezet. Soms vormt een lijndienst het alternatief, zoals de R-Net bus van Connexxion, of de metro van GVB. Als dit expliciet het reisadvies is (bijvoorbeeld het weekend van 1 en 2 oktober) geldt het NS tarief. Daarom worden er NS paaltjes bij de haltes geplaatst.

2. Ongeplande situaties (calamiteiten): als NS bussen inzet hoef je niet te betalen. Dit omdat:
  • Bij calamiteiten is NS niet in staat tijdig paaltjes neer te zetten, waardoor het lastig wordt om in- en uit te checken
  • De vertraging is vaak zodanig dat vanuit het recht op GTbV betaling zinloos is.

Soms geeft NS bij calamiteiten het reisadvies met een andere vervoerder te reizen. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties, want de capaciteit is vaak niet aanwezig. We hebben geen afspraak gemaakt met de andere vervoerders over het in- en uitchecken.

Of poortjes wel of niet open worden gezet wordt per situatie bepaald. Wanneer er bijvoorbeeld een grote stroom reizigers van en/of naar de bus moet en de poortcapaciteit is hierop niet berekend, dan kan besloten worden poortjes open te zetten.

Wat betreft de vervoerder overstijgende werking: de werking bij vervoerder overstijgend reizen wordt bepaald door de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen overheden en vervoerders. Vooralsnog staan deze afspraken niet ter discussie.

Ik snap dat iedereen graag een algemeen beleid wil. Wat algemeen is, is hierboven beschreven. Alles daarbuiten is situatieafhankelijk. Per situatie kijken we hoe we de reis met zo min mogelijk drempels kunnen organiseren. We proberen onze communicatie hierover zo goed mogelijk in te richten. Gaat er toch iets mis, dan kun je altijd bij onze collega’s op het spoor en bij onze Klantenservice terecht (en dus ook dit forum).

Wat verder nog belangrijk is om te weten, is dat wij gemaakte afspraken rondom poortinstellingen bij calamiteiten en geplande buitendienststellingen niet wijzigen door de komst van “rit naar reis”.
Badge +3
Soms geeft NS bij calamiteiten het reisadvies met een andere vervoerder te reizen. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties, want de capaciteit is vaak niet aanwezig. We hebben geen afspraak gemaakt met de andere vervoerders over het in- en uitchecken.
Begrijp ik goed dat reizigers in zo'n situatie zelf moeten zorgen dat ze een geldig vervoerbewijs hebben bij de andere vervoerder (dus wel in- en uitchecken) en later de gemaakte kosten bij NS kunnen terugvragen? Ik denk hierbij natuurlijk aan iemand die al betaald heeft voor de reis bij NS, bijvoorbeeld met een abonnement of een e-ticket, maar een vervoerbewijs heeft dat niet geldig is in bus, tram of metro.
Goede aanvullende vraag, ga ik voor je checken.
Volgens mij is de onduidelijkheid over de poortjes juist ontstaan door dit topic en de Q&A op ns.nl met dezelfde inhoud


Betekent deze aanpassing nog iets voor het gebruik van de poortjes?
Omdat reizigers nu een financieel nadeel kunnen ondervinden als ze tussentijds uit- en weer inchecken zetten we nu bij ontregelingen van de treindienst (wanneer reizigers een deel van hun reis met de bus moeten) één of enkele poortjes open. De reiziger kan dan met de bus doorreizen zonder te moeten uit- en inchecken. In de nieuwe situatie is er geen tariefeffect meer. Poortjes zullen dan niet meer om die reden tijdelijk opengezet worden.Wat verder nog belangrijk is om te weten, is dat wij gemaakte afspraken rondom poortinstellingen bij calamiteiten en geplande buitendienststellingen niet wijzigen door de komst van “rit naar reis”.


Het kan niet zo zijn dat beide waar zijn, dus misschien is het handig dat de NS deze blijkbaar foutieve informatie dat er wel iets wijzigt met de poortjes omdat nu van rit naar reis van toepassing is van de website haalt.

Verder vind ik het redelijk zwakte bod dat er geen algemeen beleid is qua poortjes. Voor reizigers is het heel onhandig dat er bij iedere werkzaamheden je weer opnieuw moet gaan uitzoeken hoe het geregeld is. Daarnaast blijkt de informatie over hoe het geregeld zou moeten zijn en wat er daadwerkelijk geregeld is vaak niet overeen te komen. Als er geen duidelijk beleid is wat de juiste werkwijze is dan kan je dit volgens mij ook nooit goed neer zetten.
@Alex1
Dat is heel lang zo. Ik moet regelmatig van Den Bosch naar Rosmalen om tegenover het station even papieren af te geven en dan ga ik altijd binnen 35 minuten terug.
@pe_pe
Waar staat dat er nooit iemand op achteruit zou mogen gaan vergeleken met voor het OV-chipkaarttijdperk?
Ik persoonlijk heb weinig vertrouwen vwb het centjes-aspect. Geen openbaarheid plus eerdere kwesties waar NS het prima vindt om geld te verdienen waar het niet hoort (onrechtmatig geld van vergeten uit te checken of 'veiligheid'- en 'service'-kostenbesparende maatregelen).
Maar goed, de centen zelf, daar heb ik een keus in.
Niet -en ik hoor of lees er weinig over- nogmaals niet waar het gaat om bewegingsvrijheid.

Dus, om wat voor reden dan ook, ik log in.. teller begint uw/mijn 35 minuten?
Ga ik/u uitloggen, op een bepaald moment, wanneer kan ik/u dan weer inloggen?

Met de dichte poortjes ben ik dan los van omstandigheden of pers.keuzes gebonden aan gestelde termijn? Of ik nu terug wil (ik bedoel: heen en weer) omdat mijn sleutels zijn gevallen bijv./of wat dan ook?

Ik ben heel nieuwsgierig. En het idee wat ik heb over de (veronderstelde) vrijheidsberovende verandering stoort me op voorhand al.

Reageer