Belangrijk: OV-chipkaartwijziging


Op steeds meer stations passeer je poortjes bij het binnengaan van het station. Nu kan het voorkomen dat je bij een overstap ook poortjes moet passeren. Soms wijzigt door zo’n overstap het daltarief in spitstarief, of andersom. Dit kan leiden tot extra kosten.. Daarom is vanaf 1 september 2016 de eerste check-in bepalend voor het tarief voor de hele reis.

Een voorbeeld
Wanneer een reis begint in de daluren (tussen 9.00 uur en 16.00 uur) reis je met een Dal Vrij abonnement zonder kosten. Op dit moment is het zo dat wanneer je in de spits (tussen 16.00 uur en 18.30 uur) door een overstap opnieuw moet uit- en inchecken, je voor het vervolg van de reis het spitstarief betaalt. Dit hebben we aangepast, aangezien je dezelfde reis voortzet.

Vanaf 1 september 2016 één tarief voor uw hele reis
Vanaf 1 september 2016 is de eerste check-in bepalend voor het tarief van de volledige reis, mits er niet langer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken zit. Zo kun je zonder tariefsverhoging de poortjes passeren om over te stappen, maar ook om bijvoorbeeld een broodje te halen of een winkel te bezoeken. Hou er echter rekening mee dat wanneer je de reis start in de spits, je de hele reis tegen spitstarief zult reizen, ook wanneer je tijdens de daluren uitcheckt en binnen 35 minuten weer incheckt. Dat betekent dat je met een Dal Vrij voltarief reist.

Goed om te weten
Het tarief kan nog steeds wijzigen wanneer je overstapt op een andere treinvervoerder. In dat geval bepaalt het moment van inchecken (dal of spits) bij de andere treinvervoerder het tarief voor het vervolg.

Veelgestelde vragenWat is tussentijds overstappen?
Toegangspoortjes zorgen voor veiligheid in treinen en op de meeste stations passeren reizigers slechts eenmaal een poortje; bij binnenkomst of bij het verlaten van het station. Op 4 stations is de inrichting zo dat het in bepaalde overstapsituaties nodig is om tussentijds de poortjes te passeren. Van de stations waarbij de poortjes reeds in gebruik genomen zijn, gaat dat om Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Hilversum. Op andere stations kan dit ook het geval zijn wanneer de reis kort wordt onderbroken voor het halen van een broodje of voor het gebruiken van het toilet. Wordt er dus tijdens de reis een keer extra uit- en weer ingecheckt, dan noemen we dit ‘tussentijds overstappen’. Tussentijds overstappen is ook nodig als reizigers overstappen op een andere (trein)vervoerder.

Wat bedoelen we met binnengebied?
Daarmee bedoelen we het gebied tussen de poortjes, je betreedt het binnengebied als je incheckt en je verlaat het als je uitcheckt.

Welke reizigers kunnen tot 1 september 2016 gevolgen ondervinden van tussentijds overstappen?
Reizigers met een kortingsproduct: Dal Voordeel, Altijd Voordeel, Dal Vrij, Weekend vrij, Voordeelurenabonnement, Traject vrij, NS-Business Card met Dal abonnement, NS-Business Card met Traject Vrij abonnement (bij reizen buiten het traject).

Wat kan tussentijds overstappen tot 1 september 2016 betekenen voor het tarief waartegen je reist?
  • Dal Vrij: Wanneer je incheckt in de daluren (tussen 9:00 en 16:00 uur), reis je vrij. Als je tussentijds moet overstappen (tussen 16:00 en 18:30 uur), kan het zijn dat je na opnieuw ingecheckt te hebben spitstarief betaalt (0% korting), terwijl er eigenlijk sprake is van een voortzetting van dezelfde reis.
  • Altijd Voordeel: Wanneer je incheckt in de daluren (na 9:00 en 16:00 uur), reis je met 40% korting. Als je tussentijds moet overstappen (tussen 16:00 en 18:30 uur), kan het zijn dat je na opnieuw ingecheckt te hebben spitstarief betaalt, in dit geval 20% korting, terwijl er eigenlijk sprake is van een voortzetting van dezelfde reis
  • Dal Voordeel, Weekend Vrij: Wanneer je incheckt in de daluren (na 9:00 en 16:00 uur), reis je met 40% korting. Als je tussentijds moet overstappen (tussen 16:00 en 18:30 uur), kan het zijn dat je na opnieuw ingecheckt te hebben spitstarief betaalt (0% korting), terwijl er eigenlijk sprake is van een voortzetting van dezelfde reis
  • Weekend Vrij (specifiek op vrijdagmiddag/avond): als je incheckt op een vrijdag in de dal- of spitsuren reis je met respectievelijk 40% korting of vol tarief. Als je tussentijds moet overstappen en het is na 18.30u op vrijdagavond en je checkt opnieuw in, zal je de reis gratis kunnen voorzetten.

Waarom wil NS deze situatie aanpassen?
Een reiziger die onbewust van daltarief naar voltarief (of 20% korting in het geval van Altijd Voordeel) gaat omdat hij de poortjes passeert om zijn reis te vervolgen mag niet benadeeld worden door de inrichting van het station.

Welke tijdelijke oplossing heeft NS ingericht om nadelige gevolgen a.g.v. tussentijds overstappen op te lossen?
NS bood reizigers die geconfronteerd werden met het tussentijds uit- en inchecken op de stations waarbij dat voor overstap noodzakelijk was (Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Hilversum) tot op heden een tijdelijke oplossing. Reizigers konden bij de automaat het teveel betaalde saldo van hun reis ophalen en terug laten storten op hun OV-chipkaart. Vanaf 1 september 2016 is dit niet meer nodig, want vanaf dan bepaalt de eerste check-in het tarief, mits er niet langer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken zit.

Welke definitieve oplossing heeft NS ingericht om nadelige gevolgen a.g.v. tussentijds overstappen op te lossen?
NS past het reisprincipe aan. Voortaan is de eerste check-in bepalend voor het tarief voor de hele reis, ongeacht of een reiziger tussentijds overstapt. Tevens biedt het de reiziger de mogelijkheid het binnengebied (maximaal 35 minuten) te verlaten voor het kopen van een kopje koffie of voor het bezoeken van het toilet buiten de poortjes met behoud van voordeel in het dal (40% korting of vrij reizen bij Dal Vrij)

Op welke reisroutes worden vooral problemen veroorzaakt m.b.t. tussentijds overstappen?
De stations waarbij de poortjes in gebruik genomen zijn en gebruikt worden voor een overstap zijn Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Hilversum. In de toekomst zullen dit meer stations zijn.

Wat is de reden van een tussentijds uit- en incheck in het binnengebied van een station?
In sommige gevallen zijn bij het plaatsen van de poorten op de betreffende stations omwille van de interwijkverbindingen / of andere afwegingen twee binnengebieden ontstaan. En zijn ook stations met verblijfsfuncties (winkels, horeca, toilet) buiten de poortjes. Dit betreft stations waar reizigers overstappen en gebruikmaken van functies buiten de binnengebieden, zoals Rotterdam, Delft.

Waarom heeft NS ervoor gekozen om de 1e check-in van een reis het tarief te laten bepalen?
Door de verplichte extra check-uit en check- in kan de prijs van de totale reis afwijken van de prijs die de reiziger betaald had als hij niet tussentijds had uit- en ingecheckt. De reiziger die onbewust in deze situatie komt, mag niet de dupe zijn van de inrichting van het station en daardoor voor vervelende verrassingen komen te staan.

Hoe werkt het nou precies, de eerste check-in die het tarief bepaalt?
  • De eerste check in is bepalend voor het tarief van de gehele reis.
  • Tussentijds uit- en inchecken om naar een ander perron te gaan, koffie/broodje te kopen of naar het toilet te gaan (binnen 35 minuten) heeft geen effect meer op de totale prijs van de reis, het moment van de 1e check-in blijft gelden
Dus heb je bij aanvang van de reis ingecheckt in de daluren, dan blijf je na een tussentijdse check-uit en check-in, in de daluren reizen. Ook al is het inmiddels spits geworden. Omgekeerd werkt het ook zo: na ingecheckt te zijn in de spits blijft het spitstarief van toepassing, ook als in de daluren tussentijds uit- en ingecheckt wordt.

Waarom blijft een reiziger ook in de spits reizen? Het daltarief is dan toch immers voordeliger?
Dat lijkt in het eerste geval wel zo, maar toch geldt dit niet in alle gevallen. Na een wijziging van het tarief gaat namelijk ook de minimale reisafstand opnieuw in en vervalt alle opgebouwde lange afstandskorting. We willen daarnaast een consequente en voorspelbare prijsstelling van onze reizen.

Geldt bij overstappen op een andere treinvervoerder ook dat de eerste check-in van de reis het tarief bepaalt?
Nee, bij overstappen naar een andere treinvervoerder blijft het moment waarop een reiziger incheckt bij die treinvervoerder het tarief bepalen voor het vervolg. Dat verandert dus niet.

Betekent deze aanpassing nog iets voor het gebruik van de poortjes?
Omdat reizigers nu een financieel nadeel kunnen ondervinden als ze tussentijds uit- en weer inchecken zetten we nu bij ontregelingen van de treindienst (wanneer reizigers een deel van hun reis met de bus moeten) één of enkele poortjes open. De reiziger kan dan met de bus doorreizen zonder te moeten uit- en inchecken. In de nieuwe situatie is er geen tariefeffect meer. Poortjes zullen dan niet meer om die reden tijdelijk opengezet worden.

Wanneer er een calamiteit is en reizigers moeten een deel van hun reis met de bus afleggen, dan zit er meer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken, hoe zit dat dan met restitutie?
Reizigers checken uit op het station waar de trein niet verder gaat, en kunt dan (gratis) met de bus naar het station vanaf waar weer verder gereisd kan worden met de trein. Voor het vervolgtraject checken ze weer in. Dit is dan op een ander station en meestal ook na 35 minuten. Het kan dan zijn dat je tegen spitstarief verder reist, terwijl je aan het begin van de reis in het dal had ingecheckt. In dit geval kun je contact opnemen met onze Klantenservice. Zij beoordelen de situatie en zullen als het aannemelijk is dat tussentijds uitchecken nodig was ervoor zorgen dat je het teveel betaalde bedrag terugkrijgt (nog afgezien van GTBV waar alle klanten bij een calamiteit en een vertraging van meer dan een 30 minuten gebruik van kunnen maken).

Wat kunnen abonnementhouders doen die een deel van hun reis in de ochtendspits afleggen en na 9 uur verder willen reizen tegen daltarief?
Voor het deel van de reis dat deze reizigers afleggen in de ochtendspits kunnen ze:
1. een e-ticket kopen (zonder korting)
2. een eenmalige chipkaart ( + € 1,- toeslag) kopen bij de NS-kaartautomaat
3. inchecken met een OV-chipkaart zonder abonnement erop
Wanneer de trein stopt na 9 uur, kunnen ze uit de trein stappen om in te checken met hun OV-chipkaart waarmee ze tegen daltarief verder kunnen reizen naar hun eindbestemming (en voor het geval ze gebruik maken van optie 3 moeten ze uitchecken met hun OV-chipkaart waarmee ze voor 9 uur zijn ingecheckt).


Heb je na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen, stel ze dan gerust in dit topic!

84 reacties

Reputatie 7
Badge +3

De trein van Maastricht vertrekt om 9.01 u. Ik ging ervan uit dat als ik om 8.55 u incheck en dan meteen uitcheck op het station van aankomst, het wel duidelijk is dat ik de trein van 9.01 heb genomen. Maar kennelijk is dat dus nog niet gekoppeld. 

Inchecktijd is bepalend voor of je met een abonnement of op vol tarief reist, niet de vertrektijd. Dat is altijd al zo geweest. Je hebt een 5 minuten marge. Als je op voltarief hebt gereisd dan heb je voor 8.55 uur ingecheckt.

De trein van Maastricht vertrekt om 9.01 u. Ik ging ervan uit dat als ik om 8.55 u incheck en dan meteen uitcheck op het station van aankomst, het wel duidelijk is dat ik de trein van 9.01 heb genomen. Maar kennelijk is dat dus nog niet gekoppeld. 

Hmm, dat zou niet mogen, martijndv.

Op basis van je reisschema zou je gewoon op basis van je Dal Vrij verder moeten kunnen reizen. Is dit je vaker overkomen?
Reputatie 2
Sinds kort zie ik geen overstap ok meer maar VOL TARIEF.

bijv
15:00 incheck (gratis)
16:15 uitcheck ivm toiletbezoek op tussenstation
16:20 incheck (ivm vervolg reis)
16:50 uitcheck

eerder was toiletbezoek gratis (overstap ok)

nu kost het ongev. 20 euro.

situatie: dalvrij, alle in uit checks bij ns.

is de situatie van voor 2016 weer actief?
Reputatie 6
Badge +2
Vanaf 1 september 2016 is de eerste check-in bepalend voor het tarief van de volledige reis, mits er niet langer dan 35 minuten tussen uit- en weer inchecken zit. Zo kun je zonder tariefsverhoging de poortjes passeren om over te stappen, maar ook om bijvoorbeeld een broodje te halen of een winkel te bezoeken.
Dit blijkt niet te werken als je voorafgaand aan de treinreis een busrit met Arriva Zuid-Holland hebt gemaakt, zie https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/bug-van-rit-naar-reis-45192! bijdragevandennis
Het zal nog wel gekker worden, ze zijn nu aan het proefdraaien om abonnementhouders niet meer met korting door te laten reizen in de spits heb ik het idee (met het dal dagkaartje en het nieuwe groepsticket)

Wie weet, maar als ze dat op dezelfde manier oppakken als het rookbeleid maak ik me vooralsnog geen zorgen. ?
Reputatie 7
Badge +3
Het pesten van klanten is het gevolg van het besluit om geen OV-chipkaartlezers in de treinen zelf te hangen. Dan was deze idioterie niet nodig en had je eenvoudig kunnen uit- en weer inchecken.
Het zal nog wel gekker worden, ze zijn nu aan het proefdraaien om abonnementhouders niet meer met korting door te laten reizen in de spits heb ik het idee (met het dal dagkaartje en het nieuwe groepsticket)
Reputatie 4
Andersom was het ook klantjes pesten. Tussendoor een bezoekje aan het loket, waarbij men door de poortjes moest, was ook nadelig. Een tweede anonieme ov kaart zal in veel gevallen de pijn verzachten.

Het pesten van klanten ontstond inderdaad al toen er geen losse kaartjes met korting meer werden verkocht waardoor je je reis gedwongen moest onderbreken, maar men is nu het doel compleet voorbijgeschoten nu het tijdstip van reizen niet meer bepaalt of je voor korting in aanmerking komt maar het tijdstip van de eerste incheck.
Andersom was het ook klantjes pesten. Tussendoor een bezoekje aan het loket, waarbij men door de poortjes moest, was ook nadelig. Een tweede anonieme ov kaart zal in veel gevallen de pijn verzachten.
Het is echt klantje pesten deze regeling... ik heb al 12 jaar hetzelfde abonnement en nu moet ik ineens veel meer betalen als ik mijn dochter voor 9 uur met de trein naar school breng en dan net na 9 uur verder wil reizen met korting. Ik vind het sowieso idioot dat NS zoveel heeft uitgegeven voor de OV-chipkaart en dat dat ding dan niet zelf uitrekend dat je vanaf 9 uur voor een ander tarief reist. Technisch gezien zou je daar helemaal niet voor in of uit hoeven checken. Maar goed, deze ‘service’ noemen onder het mom van een dienst in het (o.a. financiële) belang van van mij als (jarenlange!) klant terwijl het me alleen maar geld kost: ik vind het hufterig en totaal klantonvriendelijk. Was echt met technolohie veel eerlijker op te lossen geweest ?
Badge +3
Ja, maar dan moet je twee keer de trein uit (in A en 😎 om uit- en weer in te checken, en dat schiet ook niet op.

Bovendien zit je bij poortjes alsnog met één aaneengesloten reis (met 2 overstappen) op die manier, en een uitcheck op A en een incheck op B wordt sowieso nooit als overstap gezien.

Oh nee, die uit (A) en incheck (B) forceert NS automatisch voor je... 😃
Reputatie 4
In de abonnementskosten van A-B is ook gewoon een instaptarief verrekend, dus ik hou het op 3 keer betalen van het instaptarief.
Ik heb het niet zelf uitgeprobeerd, maar ik verwacht dat bij het maken van de reis X-A-B-Y waarbij wordt uitgecheckt in A en weer ingecheckt in B met minder dan 35 minuten ertussen niet opnieuw het instaptarief wordt berekend voor het deeltraject B-Y, wat dus zou betekenen dat dezelfde reis voor niet-abonnementhouders goedkoper is dan voor abonnementhouders.
Badge +3
Ik zie het, de reis X-A-B-Y met A-B als Traject Vrij en dan 2 keer instaptarief (niet 3 keer want A-B is vrij!) moeten betalen, en X-A en B-Y als twee compleet aparte reizen gefactureerd krijgen... en dan toch voor B-Y volle mep betalen als X-A toevallig in de spits was :?

Dat gaat er bij mij niet in, en zou vergoed moeten worden. Ze forceren een incheck (dank je Mo voor de screenshot) en dan moet gewoon het tarief op dat moment gelden voor het deel buiten je traject, ook als A-B korter dan 35 minuten was.
Reputatie 4
Voor puntje 2. moet ik je het antwoord schuldig blijven. Volgens Slidestops en anderen (zie dit topic) wordt een reis buiten je traject (ook al is het maar één station) namelijk altijd gezien/berekend als compleet nieuwe reis, dus je verliest je langeafstandskorting e.d.

Dan lijkt het me aannemelijk dat die 'nieuwe reis' (ook al check je niet uit en weer in) gewoon met 40% korting berekend wordt als je in de daluren buiten je traject gaat. :?


Dat zou inderdaad aannemelijk zijn, maar ook al brengt NS een afzonderlijke reis in rekening, toch geldt wel dat het moment van de eerste incheck ook bij Traject Vrij bepalend is voor de keuze tussen dal- of spitstarief van de vervolgreis.
Badge +3
Voor puntje 2. moet ik je het antwoord schuldig blijven. Volgens Slidestops en anderen (zie dit topic, je kent het lees ik al) wordt een reis buiten je traject (ook al is het maar één station) namelijk altijd gezien/berekend als compleet nieuwe reis, dus je verliest je langeafstandskorting e.d.

Dan lijkt het me aannemelijk dat die 'nieuwe reis' (ook al check je niet uit en weer in) gewoon met 40% korting berekend wordt als je in de daluren buiten je traject gaat. :?
Reputatie 4
@achja Dat van Traject Vrij snap ik niet. Hoe zou je daarmee ineens op (extra) kosten gejaagd worden als je onderweg door poortjes moet?

Ik bedoel, in hoeverre is dat anders dan de vroegere situatie (voor 2016)? Door poortjes in Sloterdijk e.d. als dat een geldig reisadvies was wordt immers gewoon vergoed.


De reactie van Karin Helmers had volgens mij betrekking op een reis die in de spits begint en wordt vervolgd in de daluren. Voorheen kon je dan door om te checken de dalurenkorting krijgen waar je abonnement recht op geeft. De truc die jullie noemen voor het kopen van een los vervoersbewijs voor het gedeelte van de reis dat in de spits plaatsvindt is geen optie als je al betaald hebt voor dat traject.
Wat resteert zijn de volgende opties:
1. De reis voor/na de spits beginnen, maar dan haal je je abonnement er niet uit, Traject Vrij loont immers pas als je er vrijwel dagelijks mee in de spits reist.
2. Vol tarief betalen voor het niet-afgekochte gedeelte, ook al vindt dit in de daluren plaats en geeft het abonnement recht op korting.
3. De reis gedurende 35 minuten onderbreken, wat in de praktijk zal neerkomen op 45 minuten of meer vertraging.
4. "Vergeten" in te checken op het afgekochte traject en dit alsnog doen bij het verder reizen buiten het afgekochte traject, maar dan moet je dus "vals spelen" om alsnog een eerlijke prijs te betalen voor je reis.
Badge +3
@achja Dat van Traject Vrij snap ik niet. Hoe zou je daarmee ineens op (extra) kosten gejaagd worden als je onderweg door poortjes moet?

Ik bedoel, in hoeverre is dat anders dan de vroegere situatie (voor 2016)? Door poortjes in Sloterdijk e.d. als dat een geldig reisadvies was wordt immers gewoon vergoed.

@klant_Jac reactie #65 als er toevallig paaltjes op een perron staan kan je die gewoon gebruiken om even in te checken met je abonnement. Met een e-ticket kán je namelijk helemaal niet in- en uitchecken, alleen poortjes openen als je die toevallig tegenkomt.
Reputatie 4
Dan koop een e-ticket voor het deel in de spits (vol tarief), ga daarmee door de poortjes (naar buiten) en check vervolgens (na 8:55 of na 18:25) in met je abonnement (of bij een paaltje als die toevallig op het perron staan). Klaar!

Dat gaat met bijvoorbeeld Traject Vrij niet lukken, omdat dan juist het gedeelte in de spits is afgekocht.
NS erkent volgens mij zelf ook wel dat deze regeling voor veel reizigers een verslechtering betekent, anders hadden ze het vast niet zo stiekem doorgevoerd.
Reputatie 7
Badge
Dan koop een e-ticket voor het deel in de spits (vol tarief), ga daarmee naar buiten de poortjes en check vervolgens in met je abonnement (of check even in bij een paaltje als die toevallig op het perron staan. Klaar!Of neem een 2e (anonieme) OV kaart voor het ene deel van de reis waarop u vol tarief reist. Onderweg uit/in checken is nodig, ook met e-ticket (want uw kortings-OVchipcard moet worden geactiveerd).
Badge +3
Dit bericht klinkt heel mooi en besparend, maar ik ben door deze wijziging alleen maar duurder uit. Ik vind het eigenlijk een schending van het abonnement dat ik ben aangegaan. Door deze wijziging reis ik vrijwel altijd tegrn vol tarief, juist vanwege die 35 minuten. Hiervoor kon ik altijd het grootste gedeelte van mijn reis met korting afleggen. Ik vind het een schande. Hele slechte beurt NS!
Dan koop een e-ticket voor het deel in de spits (vol tarief), ga daarmee door de poortjes (naar buiten) en check vervolgens (na 8:55 of na 18:25) in met je abonnement (of bij een paaltje als die toevallig op het perron staan). Klaar!
Dit bericht klinkt heel mooi en besparend, maar ik ben door deze wijziging alleen maar duurder uit. Ik vind het eigenlijk een schending van het abonnement dat ik ben aangegaan. Door deze wijziging reis ik vrijwel altijd tegrn vol tarief, juist vanwege die 35 minuten. Hiervoor kon ik altijd het grootste gedeelte van mijn reis met korting afleggen. Ik vind het een schande. Hele slechte beurt NS!
Reputatie 6
Badge +2
Zie ook https://forum.ns.nl/stel-vraag-14/dubbele-standaarden-ns-32328/index1.html#post206061. bijdragevandennis
Waarom geldt het niet andersom? 1e check-in geldt bij NS, maar als ik bij Arriva incheck buiten spits en over ga naar NS binnen spits, dan betaal ik de hele reis voltarief in plaats van gratis met een dalvrij abonnement.
Badge +3
Ik leid daaruit af dat bij een reis met een andere vervoerder bij twijfel altijd moet worden in- en uitgecheckt bij die vervoerder en dat daarna het afgeschreven saldo teruggevraagd kan worden via de klantenservice. Duidelijk, bedankt.

Reageer