Wat hebben die NS-logo's te zoeken op mijn OV-chipkaart?

  • 17 September 2022
  • 3 reacties
  • 203 Bekeken

Binnenkort verloopt mijn oude OV-chipkaart met daarop een Dal Voordeel abonnement. Op de website van NS ( https://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-ov-chipkaart/ov-chipkaart-verlopen.html ) is te lezen: “Heb je een NS-abonnement? Dan zorgt NS ervoor dat je automatisch een nieuwe kaart ontvangt voordat je huidige verlopen is.”

 

Nu ken ik NS langer dan vandaag, dus was ik niet verrast dat NS haar verplichtingen in deze niet nakwam: Ik kreeg bericht van Klantenservice OV-chipkaart dat mijn kaart zou verlopen, ik heb nog een paar weken afgewacht tot NS mij zou vragen een nieuwe foto te uploaden of mij een nieuwe OV-chipkaart zou sturen, maar het bleef stil. (Ik zie in deze ‘community’ dat er om de paar dagen wel een reiziger is die een soortgelijke ervaring meldt en dat al jaren lang. Kennelijk is NS willens en wetens niet van plan om de verplichtingen aan haar vaste klanten na te komen.) Uiteindelijk heb ik zelf maar een vervangende kaart aangevraagd en betaald.

 

Groot was mijn verbazing toen ik de kaart kreeg thuisgestuurd: Er staan twee NS-logo’s op en de tekst “Voor vragen over uw NS-abonnement kijkt u op www.ns.nl/klantenservice”! Hoe komt NS-reclame terecht op een OV-chipkaart die ik zélf heb aangevraagd en betaald aan OV-chipkaart, nota bene vanwege nalatigheid van NS? Als ik een nieuwe bankpas aanvraag komt er toch ook geen logo op te staan van de Albert Heijn? En voor de duidelijkheid: Er staat op die OV-chipkaart géén logo van andere vervoerders die de OV-chipkaart accepteren.

 

En nu NS blijkbaar heeft besloten zich via infiltratie bij OV-chipkaart alsnog te mengen in de vervanging van mijn OV-chipkaart, kan ik er nu op rekenen dat NS uit zichzelf alsnog de aanschafprijs van die OV-chipkaart restitueert, zonder dat ik daarvoor weer meer dan een uur zou moeten spenderen in een NS-chatbox?


3 reacties

Reputatie 7
Badge +4

U heeft een Dalvoordeelabonnement dus u krijgt uw geld terug als u dat aanvraagt. Het gaat inderdaad via Klantenservice.

Om het antwoord van Thom aan te vullen: op het moment van schrijven zijn de hoeveelheid wachtenden op de live chat op twee handen te tellen. Ik zie dat er aan de telefoon zelfs collega's aan het wachten zijn om een belletje te ontvangen. Via Facebook en Twitter is de wachttijd wel fors langer.

Je kunt inderdaad gewoon contact opnemen met de klantenservice en daar de kosten voor de kaartvervanging terugvragen, want die kaart had door ons vervangen moeten worden. Dit gaat niet helaas altijd even goed, mijn excuses daarvoor. Het NS printje staat erop omdat je een NS abonnement hebt en is niet bedoeld als reclame.

Je kunt inderdaad gewoon contact opnemen met de klantenservice en daar de kosten voor de kaartvervanging terugvragen, want die kaart had door ons vervangen moeten worden. Dit gaat niet helaas altijd even goed, mijn excuses daarvoor.

Bedankt voor de bevestiging: Het is dus gewoon dat NS nalaat om de kaartvervanging te regelen of anders op z’n minst uit zichzelf de aanschafkosten te restitueren, waardoor NS de kaartvervanging alleen betaalt aan klanten die de moeite nemen daarover te klagen. Met pak ‘m beet een miljoen abonnementhouders waarvan om de 5 jaar de kaart verloopt a €7,50 en waarvan waarschijnlijk het merendeel niet in de gaten heeft dat NS die vervanging hoort te regelen en betalen bespaart NS in de orde van grootte van een miljoen euro per jaar. Als NS had gewild dan had dit IT-probleempje jaren geleden al opgelost kunnen worden. Excuses zijn dan hol.

Het NS printje staat erop omdat je een NS abonnement hebt en is niet bedoeld als reclame.

De OV-chipkaart is een drager van vervoerbewijzen van meerdere OV-bedrijven. Daar heeft een NS-logo natuurlijk niets op te zoeken. Behalve reclame hebben die logo’s daar geen functie, dus gaat het wel degelijk om reclame. Bovendien toont het aan dat communicatie tussen mij en OV-chipkaart op de een of andere manier lekt naar NS en dat NS zich tot op detailniveau mengt in de bedrijfsvoering van OV-chipkaart, dat onafhankelijk hoort te opereren van de individuele vervoerders. Dat deugt niet.

Reageer