beantwoord

Incasso procedure


Beste NS,

Kunnen jullie de gehele incassoprocedure aangeven vanaf het moment dat de betaling niet van de bankrekening kan worden afgeschreven?

Met vriendelijke groet,

Roos
icon

Beste antwoord door Stijn NS 4 June 2019, 10:48

Bekijk origineel

35 reacties

@tridek_ok

Deze termijnen zijn voorzover ik weet nergens te vinden. Alleen dat de financiƫle afdeling heeft aangegeven dat deze termijnen worden gehanteerd.

Echter in mijn geval zijn deze termijnen niet gehanteerd en daarvoor zal ik contact met de klantenservice moeten opnemen (zal ik ook doen en het antwoord zal ik in dit topic ook vermelden).
In een ander topic gaf een moderator vandaag (6 juli 2019) aan dat je die acceptmail al (binnen) een week na een misluke incasso krijgt. šŸ¤”
Je hebt dan wel 7 dagen om die te voldoen (via iDeal), daarna is hij niet meer geldig.

In mijn geval 6 dagen na de standaard incassodatum, met een betaaltermijn van 7 dagen. NS had door haar eigen gepruts geen incassopoging gedaan die maand, dus die termijn heb ik met een korrel zout genomen.

Wanneer je geen iDEAL gebruikt blijft die balk bovenaan rood overigens, die is bij mij nog steeds rood en staat op "vervallen" namelijk.
Reputatie 7
Badge +4
Let op: Wat Danny beschrijft, is de procedure bij een klassiek abonnement.

Voor Flex geldt dit zeker niet. U krijgt uiteraard wel enkele herinneringen. Dan moet het geld 25 dagen na de maandelijkse vervaldatum op de rekening van NS staan. Zo niet, dan wordt uw abonnement geblokkeerd, gaat het naar het incassobureau voor minimaal 40 euro extra, en bovendien krijgt u de eerste zes maanden geen Flexabonnement meer.

Edit: Het is hier op het forum althans altijd zo gecommuniceerd en ik neem aan dat het juist is.

Op tijd betalen is altijd het goedkoopste.
Er gaat doorgaans nog een aantal dagen overheen voordat een gefaalde oorspronkelijke automatische incasso als zodanig wordt verwerkt en het traject gestart wordt van betalingsherinneringen. Het is dus niet vreemd dat de aangegeven termijnen niet 100% kloppen als je uit gaat van de datum van afschrijving. Los van de exacte termijnen staat er in elke herinnering wel een deadline aangegeven. In de laatste herinnering staat duidelijk aangegeven wat de gevolgen zijn van het nog steeds uitblijven van de betaling, dus je kunt ook gewoon van de data in de herinneringen uit gaan.

Mijn suggestie om het traject te baseren op de oorspronkelijke datum van afschrijven is omdat je dan altijd veilig zit. Het proces kan iets later worden gestart, maar niet eerder.
@mrfreeze

Op mijn eerste factuur staat geen vervaldatum. Daarom is het voor mij moeilijk in te schatten wanneer de vervaldatum ingaat.

Die vervaldatum is de datum waarop wij bericht hebben dat de incasso niet is gelukt, of dat de factuur weer open staat. Wanneer iemand handmatig het bedrag terug boekt kan dat natuurlijk al een paar werken na het oorspronkelijke afschrijven zijn.Een factuur heeft altijd een vaste factuurdatum en een vaste vervaldatum.

Ik heb even gekeken op mijn facturen, maar daar staan geen vervaldatum op. In de voorwaarden abonnement wordt geschreven dat je dat factuur dient te betalen binnen de gestelde termijn, helaas is in de voorwaarden zelf nergens de gestelde termijn gedefinieerd.

Meest voorkomend is dan dat de vervaldatum 30 dagen na de factuurdatum ligt. Dus bij factuurdatum 9 mei zou de vervaldatum dus 9 juni zijn en zou dan het incassotraject gestart worden.
Badge +3
Ik snap het ook niet meer eigenlijk, maar weet (eigen ervaring, maar van alweer een tijdje geleden) dat als een incasso mislukt je toch echt wel binnen enkele dagen een e-accept ontvangt, die je dus vervolgens binnen een week kunt voldoen via iDeal. Daarna verloopt de link en volgen andere e-mails en uiteindelijk een brief.

Zo ver heb ik het nooit laten komen, maar baseer me op andere topics en reacties hier. Maar goed, als de factuurdatum dus bijv. de 11e is, met incasso(poging) rond de 15e, dan heb je rond de 20e wel bericht daarover.

In eerste instantie per e-mail dus. Een brief volgt enige tijd later en is de laatste stap voordat NS de vordering uit handen geeft aan een incassobureau. Voorheen kreeg je eerst nog te maken met een verhoging door NS zelf (zoals bij een verkeersboete), maar voor zover ik weet doen ze dat niet meer.

En nogmaals, bij NS Flex is de procedure een stuk korter want ze kunnen je abonnement eigenlijk per direct administratief stoppen. Dat is dus het verschil tussen een week of 6 en die 25 dagen.
@Stijn NS

Ik stel deze vraag om na te kijken of NS wel de juiste termijnen in mijn geval heeft gehanteerd, maar dat gaat lastig om dat ten eerste geen vervaldatum op de eerste factuur wordt aangegeven en ten tweede hoe weet ik zonder vervaldatum op de eerste factuur of jullie wel op de juiste datum een herinnering versturen? Je kan pas een herinnering sturen als de vervaldatum is verlopen.
@marv87

Indien een betaling binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan moet zijn, dan heeft NS in mijn geval de incassoprocedure te vroeg gestart.
@marv87

Indien een betaling binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan moet zijn, dan heeft NS in mijn geval de incassoprocedure te vroeg gestart.

Punt is dat in de voorwaarden alleen staat dat je binnen de gestelde termijn moet betalen. Maar als ik jou was zou ik de NS vragen waar die termijn gedefinieerd. Waarschijnlijk gebruikt de NS nu een termijn van 0 dagen, maar of dat mag zonder dat in de voorwaarden op te nemen weet ik niet.
@Robert B

Ik heb inderdaad een acceptmail ontvangen met een termijn om te betalen. Voordat voornoemde betaaltermijn afliep, kreeg ik al een tweede herinnering dat mijn abonnement wordt stopgezet en dat het incassobureau zal worden ingeschakeld wanneer ik niet op tijd betaal.

Vandaar dat mijn vraag is wanneer vervalt de betalingstermijn van een factuur voordat een herinnering (acceptmail) kan worden verstuurd, een tweede herinnering en dat het door kan gaan naar het incassobureau met incassokosten?

Wanneer de eerste herinnering te vroeg wordt verstuurd, dan klopt de termijn van de tweede herinnering ook niet. Het abonnement kan dan niet worden stopgezet of het incassobureau kan niet worden ingeschakeld.

Een betalingsherinnering kan alleen verstuurd worden als de vervaldatum van de factuur is verlopen, maar wanneer is de vervaldatum verlopen?

Ik merk ook uit andere topics dat er sprake is van betalingsherinneringen en dat abonnementen zelfs zijn beƫindigd, maar dat er geen duidelijke incassoprocedure door NS wordt gehanteerd.

Hier wil ik graag meer duidelijkheid over hebben.
@marv87

Bedankt voor het idee.

Misschien dat een van de moderators het ook kunnen navragen bij de financiƫle afdeling?
Ik ben geen financieel expert en ben er eigenlijk altijd vanuit gegaan dat de 'vervaldatum' de datum is die wij hanteren als zijnde waarop de betaling als onvoltooid is geregistreerd. Ik ben er even wat over gaan opzoeken en dat is dus niet per definitie het geval. Wat wij exact hanteren als vervaldatum durf ik niet te zeggen, ik weet ook niet wat daarbij de regelgeving is. Die vraag heb ik momenteel uitstaan en zal daarop terugkomen wanneer ik meer weet.

In hoeverre het proces in jouw geval juist is verlopen durf ik niet te zeggen, Roos55, ik weet de situatie en de data niet. Hiervoor kun je het beste contact op nemen met onze Klantenservice zodat jouw specifieke situatie bekeken kan worden, alhoewel ik wel kan aangeven dat de exacte data veel minder relevant zijn dan het feit dƔt je de herinneringen hebt gekregen. Uiteraard is het wel de bedoeling dat de aangegeven deadlines ook als zodanig worden gehanteerd.
@Stijn NS

Ik denk wel dat de exacte datum relevant is, omdat als de herinneringen op een onjuiste datum (te vroeg) zijn verstuurd, dan klopt de uiterste betaaldatum ook niet.

Zoals eerder aangegeven kan een herinnering worden verstuurd, nadat de vervaldatum is verlopen. Maar dan moet wel duidelijk zijn wanneer de vervaldatum van de eerste factuur verloopt.
Zodra dit duidelijk is, kan ik voor mezelf nagaan of de eerste en tweede herinnering op de juiste datum is verstuurd.

Overigens is de tweede betalingsherinnering al ontvangen, terwijl de eerste betalingstermijn nog niet voorbij was, dus ik wil ook nagaan of dit bij het incassotraject van NS hoort.

Dus vandaar dat ik de vaste richtlijn met termijnen voor een incassoprocedure wil weten.
Wanneer verloopt de vervaldatum van de eerste factuur, wanneer wordt een eerste herinnering verstuurd, welke betaaltermijn krijg je, wanneer wordt een tweede herinnering gestuurd, wanneer wordt je abonnement beƫindigd, hoeveel herinneringen worden er verstuurd etc.?
Ik neem aan dat er wel vaste brieven en termijnen hiervoor worden gehanteerd?
De termijnen die wij hanteren heeft mijn collega Danny al aangegeven. Dat zijn de vaste termijnen die spelen in ons incassotraject. Als die bij jou niet kloppen, dan kun je het beste contact op nemen met onze Klantenservice.
Zijn deze termijnen ergens in de voorwaarden terug te vinden?
@Stijn NS

Danny NS gaf het volgende antwoord:

  • 14 Dagen na de vervaldatum van de incasso/factuur ontvang je een acceptmail.
  • 28 dagen na de vervaldatum van de incasso/factuur ontvang je een aanmaning en tevens laatste reminder.
  • 33 dagen na de vervaldatum van de incasso/factuur zal het abonnement worden stopgezet en zal de zaak worden overgedragen aan ons incassobureau
Bij het eerste punt denk ik dat het om de vervaldatum van de eerste factuur gaat ( dit wordt als het goed is uitgezocht)

Maar wat bedoel je ermee met de vervaldatum bij het tweede punt? Is dit de vervaldatum van de eerste factuur of de vervaldatum van de eerste herinnering van punt 1?

Idem voor punt 3.
@tridek_ok

In de voorwaarden staat alleen het volgende opgenomen:

Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, bent u in verzuim.
Ja, die had ik ook gevonden, vandaar de vraag of deze termijnen ergens zijn terug te vinden, anders dan nu in dit topic maar daar zijn vrij weinig rechten aan te ontlenen.

Ik krijg nu opeens 7 maanden later een AcceptMail over facturen die zouden zijn kwijtgescholden wegens overstappen naar duurder abonnement. Zie mijn topic aub.

Update: Ik heb een reactie ontvangen over wat wij hanteren als vervaldatum. Bij onze consumenten abonnementen staat deze vervaldatum standaard op 0 dagen, oftewel de factuur vervalt direct op het moment dat de afschrijving plaatsvindt. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de betaalmethode bij consumentenabonnementen standaard een automatische incasso is en niet een werkelijke factuur die handmatig betaalt moet worden. Zodra de incasso niet lukt wordt daardoor het aanmaningstraject gestart.

In het geval dat de factuur succesvol wordt betaald en er later een storno plaatsvind, dan zal het aanmaningsproces worden gestart vanaf het moment van de storno.

Voor de volledigheid ook nog even een herhaling van het bericht van Danny over de termijnen.
Ik heb na aanleiding van het bericht van Thom nog navraag gedaan bij de financiƫle afdeling. Zij geven ook aan dat je het door mij eerder genoemde data kan aanhouden.

Dus voor zowel reguliere als NS Flex contracten:

  • 14 Dagen na de vervaldatum van de incasso/factuur ontvang je een acceptmail.
  • 28 dagen na de vervaldatum van de incasso/factuur ontvang je een aanmaning en tevens laatste reminder.
  • 33 dagen na de vervaldatum van de incasso/factuur zal het abonnement worden stopgezet en zal de zaak worden overgedragen aan ons incassobureau.


Badge +3
In een ander topic gaf een moderator vandaag (6 juli 2019) aan dat je die acceptmail al (binnen) een week na een misluke incasso krijgt. šŸ¤”

Je hebt dan wel 7 dagen om die te voldoen (via iDeal), daarna is hij niet meer geldig.
In een ander topic gaf een moderator vandaag (6 juli 2019) aan dat je die acceptmail al 7 dagen na een misluke incasso krijgt. šŸ¤”


Je hebt dan wel 7 dagen om die te voldoen (via iDeal), daarna is hij niet meer geldig.


In welk topic staat dit? Heb je een link voor mij? Ik ben vandaag als enige moderator aanwezig maar niks gezegd over incassodata.
In een ander topic gaf een moderator vandaag (6 juli 2019) aan dat je die acceptmail al (binnen) een week na een misluke incasso krijgt. šŸ¤”


Bij NS Flex zit er inderdaad minder dan een week tussen mislukte incasso en acceptmail. Heb even teruggekeken, is mij een keer gebeurd en toen had ik na twee dagen na de mislukte incasso een acceptmail.
Badge +3
Welkom bij de NS Community!

In een notedop, zie dit topic.

Je krijgt bij een mislukte incasso dus (achtereenvolgens):
  • Een e-accept (mail) met een link om de betaling alsnog te doen via iDeal. Daar heb je een week de tijd voor.
  • Een e-mail met een herinnering om alsnog (ik meen binnen 10 dagen) te betalen.
  • Een brief met een acceptgiro en uiterste betalingsdatum.
Daarna gaat de vordering naar een incassobureau en komt er (wettelijk bepaald, ook al gaat het om een paar eurocent) minimaal ā‚¬40 bij.

De NS hebben het dan 'uit handen gegeven' en kunnen vervolgens niets (of bijzonder weinig) meer voor je doen.

In totaal heb je bij NS Flex (reizen op rekening/krediet) ca. 25 dagen om alsnog te betalen. Bij klassieke abonnementen (op saldo met korting of vrij reizen) tot ca. 6 weken.

Reageer