OV-begeleiderskaart in België & NMBS & Ombudsrail. Lopende zaak 2021. Help mee!

  • 6 December 2021
  • 45 reacties
  • 1872 Bekeken

Ben je ook een gebruiker van de ov-begeleiderskaart, reis je geregeld tussen twee stations in België?  Help ons en je zelf en maak onze zaak sterk! Meer klachten is meer druk om de Nederlandse ov-begeleiderskaart ook tussen twee stations in België te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld Brussel-Kortrijk). Dus het zou goed zijn als meer reizigers een klacht indienen bij de Ombudsrail. Je kan het beste in de klacht vermelden; ‘aanvulling voor dossier 2021/04/273’. Dan kan Ombudsrial de klachten bundelen. Lees hetgeen wat er momenteel loopt. Een email naar Ombudsrail snel gestuurd: klachten@ombudsrail.be

Vanwege mijn partner met een handicap heb ik een klacht lopen tegen de NMBS sinds voorjaar 2020.

 

Beste lezers,

Het is tot heden is het een onbegrijpelijke situatie met de Nederlandse OV-begeleiderskaart als je tussen twee stations in België wil reizen. Op dit moment kan je alleen binnen België reizen met je ov-begeleiderskaart als het een grensoverschrijdende situatie betreft (met een nul euro ticket NS). 

Ik woon aan de Belgische grens in Limburg (Beek NL) en moet geregeld voor medische zorg met partner naar het ziekenhuis in Brussel vanaf station Genk of Hasselt. Partner kan niet alleen reizen, maar we moeten wel twee treinkaartjes betalen. Ik heb een poging gedaan om een Belgische Begeleiderskaart aan te vragen bij de NMBS, nou dat lukt dus niet.

België heeft ook een eigen begeleiderskaart. Alleen omslachtiger dan in Nederland. Iemand moet gekeurd zijn door het FOD (Federale Overheidsdienst). Als de keuring 12 of meer punten betreft, dan komt men in België in aanmerking voor een ov-begeleiderskaart/invalidenkaart. Personen die deze kaart hard nodig hebben komen veelal niet in aanmerking omdat men niet op minstens 12 punten komt. Terwijl sommige personen echt ziek zijn, krijgt men maar 4, 5 of 6 punten. Een ziekelijk systeem. Mijn partner kreeg eerst 12 punten in 2019 (we woonde in België) en een jaar later maar 6 punten (2020). Dat betekend geen invalidenkaart of ov-begeleiderskaart in België terwijl de ziekte van mijn partner juist erger was geworden ipv minder. De neuroloog erkende dat de keuring FOD niet eerlijk verloopt. Tijdens een herkeuring in Brussel ben ik ontploft bij de keuringsarts (FOD), schandalig hoe men met mijn partner omging waarvoor je dag en nacht klaar moet staan met tonisch clonisch aanvalle (epilepsie) waar partner aan kan overlijden. Daarnaast kan partner soms niet meer op zijn benen staan en het geheugen laat het ook afweten. Je mag dan in beroep bij de Arbeidsrechtbank, maar dat kan lang duren (1,5 jaar of zo). Daar heb je niets aan, want je wilt snel je recht halen en die kaarten aanvragen als de oude verlopen is. Zo werkt het niet in België. Een achterlijk en oneerlijk systeem in België.

Voor een begeleiderskaart België moet je minimaal 12 punten hebben van het FOD en ingeschrevenstaan bij een Belgische zorgverzekeraar. Dan kan je pas bij de NMBS een begeleiderskaart aanvragen. Het systeem van de NMBS is gekoppeld aan het Belgische zorgsysteem.

Dan gaat het bij Argonaut toch een stuk makkelijker na overleggen van de medische documenten en de invalidenkaart. 

Nu wonen wij in Limburg (Beek NL) en willen de trein kunnen nemen in Genk of Hasselt (BE) en de begeleider kan dan niet gratis mee.

Gezien deze stituatie heb ik een klacht ingediend bij www.ombudsrail.be dit is de ombudsman voor de NMBS. Het zou goed zijn als meer reizigers een klacht indienen bij de Ombudsrail. Hoe meer klagers hoe beter. Je kan het beste in de klacht vermelden, aanvulling voor dossier 2021/04/273. Dan kan Ombudsrial de klachten bundelen.

 

De ombudsrail heeft op 28 oktober 2021 een schrijven gestuurd naar de verantwoordelijke van de klantendienst NMBS (Marketing en Sales), mevrouw Biebuyck.

Ik kan niet de volledige brief vermelden, een gedeelte van de brief kunt u hier lezen;

De argumenten van de ombudsvrouw.

Het blijkt onmogelijk te zijn voor een reiziger die niet in België gedomicilieerd is om een ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ aan te vragen. Doorheen dit dossier kwam er nooit een duidelijk antwoord op de vraag waarom dit een voorwaarde is. Een alternatieve oplossing bestaat eruit dat een OV-begeleiderskaart ook in België gebruikt kan worden zonder bijkomende rompslomp. Diverse landen beschikken over een begeleiderskaart voor het openbaar vervoer. Hierbij is er geen sprake van één uniforme kaart. Een handicap en de nood aan een begeleider stoppen niet aan de landsgrenzen.

Zeker in een relatief klein gebied als de Benelux levert dit al snel problemen op. Het kernidee van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is dat personen met een handicap volop aan het dagelijkse leven kunnen deelnemen, net zoals valide mensen, zonder bijkomende hindernissen of kosten. Een begeleiderskaart is hierbij een belangrijk element. Een onderscheid maken op basis van de woonplaats lijkt strijdig met deze principes. Het blijkt reeds mogelijk om de Nederlandse kaart op het Belgische spoornet te gebruiken en omgekeerd.

Houders van een begeleiderskaart, uitgegeven in een andere EU-lidstaat, kunnen kosteloos een begeleider meenemen in Nederland. In de praktijk dienen houders van een Belgische ‘Kaart kosteloze begeleider’ echter wel bij NMBS Internationaal een gratis vervoerbewijs voor deze begeleider aan te vragen. Op 12 mei 2021vroegen wij u of er op dit vlak wederkerigheid bestaat.

Ondanks talloze herinneringen ontvingen wij pas op 14 september 2021 een antwoord ten gronde. Hieruit blijkt dat het voor de houder van een OV-begeleiderskaart eveneens mogelijk is om zijn of haar begeleider gratis op het Belgische net te laten reizen (van en naar België én tussen twee Belgische stations). Hiertoe dient NS een 0 euro biljet af te leveren. NMBS kan dit biljet niet afleveren voor houders van een OV-begeleiderskaart. NS liet weten dat dergelijk biljet altijd telefonisch aangevraagd dient te worden. Het biljet wordt afgeleverd via mail (als PDF-document). Dit vormt een administratieve last voor de reiziger die nooit zijn biljetten online kan kopen en voor elke reis opnieuw een €0-biljet moet aanvragen.

Het opwerpen van dergelijke bijkomende belemmering lijkt nutteloos en in strijd met de geest van het VN-Verdrag. Het is aangewezen dat NMBS reizigers met een Nederlandse OV-begeleiderskaart toestaat om een kosteloze begeleider mee te nemen, zonder dat zij hiervoor over een €0-biljet van NS moeten beschikken. Dit principe zou toegepast moeten worden voor alle soortgelijke kaarten verstrekt door andere EU-lidstaten. Zo kunnen reizigers die in hun eigen land een begeleider kosteloos kunnen meenemen, dit zonder verdere belemmeringen ook op het Belgische spoornet doen. Tot slot lijkt het me aangewezen dat niet alleen NMBS maar ook de regionale vervoersmaatschappijen dit principe toepassen. Momenteel bestaat er voor houders van een buitenlandse begeleiderskaart geen mogelijkheid om er ook in België gebruik van te maken, zelfs niet met behulp van een €0-biljet. Uiteraard valt dit buiten de beslissingsbevoegdheid van NMBS.

Het compromisvoorstel Het blijkt onmogelijk voor reizigers die niet in België gedomicilieerd zijn om een Belgische ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ aan te vragen. Reizigers die in een ander land (in elk geval in een andere EU-lidstaat) over een soortgelijke kaart beschikken, moeten de mogelijkheid krijgen om ook op het Belgische net een begeleider kosteloos mee te nemen, zonder bijkomende administratie. NMBS erkent dus de OV-begeleiderskaart en soortgelijke kaarten, uitgegeven door EU-lidstaten. Ze staat de houders van dergelijke kaarten toe om op het NMBS-net een kosteloze begeleider mee te nemen op vertoon van deze kaart. Ze eist geen bijkomende vervoerbewijzen of kaarten zoals het €0-biljet van NS. Volgens de geldende regelgeving heeft u negen kalenderdagen om te reageren. Zo niet, dan beschouw ik dit compromisvoorstel als aanvaard.

Helaas kwam er een negatief antwoord van de verantwoordelijke van de klantendienst NMBS (Marketing en Sales), mevrouw Biebuyck. Hierop is wederom een schrijven gestuurd door de Ombudsrail naar de directeur Huybrechts op 26 november 2021. 

Geachte heer Huybrechts

In het dossier van treinreiziger ** aanvaardt u het compromisvoorstel van de ombudsvrouw niet.

De elementen van de klacht ** en ** wonen in Nederland, vlakbij de Belgische grens. ** kampt met medische problemen met invaliditeit tot gevolg. Hij beschikt over een Nederlandse OV-begeleiderskaart. Hij maakt ook regelmatig gebruik van het openbaar vervoer in België (zowel trein als bus) voor verplaatsingen in het kader van behandelingen naar o.a. Brussel. Zijn handicap en nood aan ondersteuning verdwijnen niet in België en daarom wou hij ook een Belgische ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ aanvragen. NMBS liet op 14 april 2021 weten dat dit onmogelijk is omdat hij niet (langer) in België gedomicilieerd is.

Meneer ** contacteerde Ombudsrail op 28 april 2021. Hij vindt het niet aanvaardbaar dat zijn partner geen gebruik kan maken van een kosteloze begeleider in België. Het antwoord van NMBS Het is noodzakelijk dat de aanvrager gedomicilieerd is in België om een Belgische begeleiderskaart te verkrijgen. De Nederlandse OV-begeleiderskaart is niet geldig in België. Aangezien meneer ** nu in Nederland gedomicilieerd is, kan hij geen Belgische kaart aanvragen. Voor een houder van een OV-begeleiderskaart is het mogelijk om zijn begeleider gratis op het Belgische spoornet te laten reizen (van en naar België en tussen twee Belgische stations). Hiertoe dient NS een €0-biljet af te leveren. NMBS kan dit biljet niet afleveren voor houders van een OV-begeleiderskaart.

Het compromisvoorstel

Het blijkt onmogelijk voor reizigers die niet in België gedomicilieerd zijn om een Belgische ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ aan te vragen. Reizigers die in een ander land (in elk geval in een andere EU-lidstaat) over een soortgelijke kaart beschikken, moeten de mogelijkheid krijgen om ook op het Belgische net een begeleider kosteloos mee te nemen, zonder bijkomende administratie. NMBS erkent dus de OV-begeleiderskaart en soortgelijke kaarten, uitgegeven door EU-lidstaten. Ze staat de houders van dergelijke kaarten toe om op het NMBS-net een kosteloze begeleider mee te nemen op vertoon van deze kaart. Ze eist geen bijkomende vervoerbewijzen of kaarten zoals het €0-biljet van NS.

De afwijzing van het compromisvoorstel

NMBS liet reeds weten dat het mogelijk is om met een OV-kaart een begeleider kosteloos mee te nemen in België. De reiziger dient hiervoor enkel een €0-ticket aan te vragen bij NS Internationaal. De aanvraag van een €0-ticket is de enige vereiste voor de klant om een gratis begeleider mee te nemen. Het wordt in de toekomst niet voorzien om gratis te reizen enkel op vertoon van de OV-begeleiderskaart.

De argumenten van het college van ombudsmannen

Ombudsrail is teleurgesteld in uw afwijzing van het compromis omdat u geen enkel argument heeft waarom er met het €0-biljet gewerkt zou moeten worden. U stelt enkel vast dat dit het systeem is en dat u dit niet wenst te veranderen. Als er geen goede redenen zijn waarom met dit systeem gewerkt wordt, kunnen wij niet anders dan dit als een nutteloze barrière zien voor reizigers die het al niet gemakkelijk hebben om te reizen. Dan dringt de vraag zich op waarom NMBS ervoor kiest om juist deze reizigers het reizen te bemoeilijken. U lijkt van mening te zijn dat dit biljet een kleine moeite is. Als het een overbodige moeite is, doet dit niet ter zake.

Bovendien liet NS weten dat dit biljet slechts telefonisch kan aangevraagd worden. Dit betekent dat de toegang ertoe beperkt is tot de uren waarop deze telefoonlijn bemand is en reizigers wachttijd en telefoonkosten kwijt zijn, telkens als men een ticket wil bekomen. U begrijpt dat dit bij frequente reizen naar België (zoals voor grensbewoners) uitermate zwaar kan wegen.

Niet alleen lijkt dit systeem zeer klantonvriendelijk, het lijkt ons ook in strijd met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het kernidee hiervan is dat deze personen volop aan alle aspecten van het dagelijkse leven kunnen deelnemen, net zoals valide mensen, zonder bijkomende hindernissen of kosten. Het verdrag en afgeleide nationale wetgeving zoals de Belgische anti-discriminatiewetgeving, geven mensen met een handicap recht op redelijke aanpassingen om deze participatie aan het dagelijkse leven op gelijke voet mogelijk te maken.

In dit dossier worden er geen redelijke aanpassingen gedaan maar bijkomende hindernissen opgeworpen. Wij blijven dan ook van mening dat het gebruik van dit €0-biljet zou moeten verdwijnen en dat NMBS OV-begeleiderskaarten en gelijkaardige kaarten zonder meer zou dienen te aanvaarden. Bovendien dook er een bijkomende moeilijkheid op. U gaf aan dat de reiziger een begeleider kon meenemen voor reizen op het Belgische spoornet (van en naar België en tussen twee Belgische stations) mits het voorleggen van een €0-biljet, afgeleverd door NS. Helaas blijkt dit allerminst het geval te zijn voor reizen binnen België. De reizigers wonen in de grensstreek en reizen vaak vanaf Hasselt richting Brussel. Het betreft dus geen grensoverschrijdend traject.

NS bevestigde aan onze dienst dat het geen €0-biljetten kan afleveren voor trajecten binnen België. De NS-medewerkster raadde ons aan om bij u te informeren of NMBS een oplossing kon voorzien. Het afleveren van een ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ lijkt alvast geen optie te zijn. U gaf eerder ook het volgende aan: ‘NMBS kan op vertoon van de OV-verminderingskaart geen gratis biljet afleveren voor de begeleider van de houder van de kaart, voor gratis vervoer op het Belgische net.’ Nader onderzoek op de website van NS en specifieker de community-pages maken duidelijk dat dit een lang aanslepend probleem is en dat er heel wat onduidelijkheid over heerst. Nergens wordt het grensoverschrijdend reizen helder uitgelegd op de officiële webpagina’s van NS, Argonaut of NMBS. Bijzonder interessant zijn de NS-discussiepagina’s die hierover handelen. Deze bevestigen dat het €0-biljet geen optie is voor houders van een OV-begeleiderskaart voor een traject binnen België. Het bevat ook terechte opmerkingen dat dit een trieste situatie is die beter geregeld moet worden.

Een tweede NS-discussiepagina illustreert eveneens dat er veel onduidelijkheid bestaat over of en hoe een houder van een OV-begeleiderskaart enerzijds naar België en anderzijds binnen België kan reizen.

We kunnen dus enkel concluderen op basis van het antwoord van NS en de genoemde NS-communitypagina’s dat de reizigers voor hun traject Hasselt-Brussel zelfs geen beroep kunnen doen op een €0-biljet. NS levert dit enkel af voor grensoverschrijdende trajecten en NMBS kan geen €0-biljetten afleveren voor OV-begeleiderskaarten. Wij wijzen tenslotte ook op de schriftelijke vraag van Dhr Van den Bergh van 24 maart 2018 over het reizen met begeleider binnen de Benelux binnen de Benelux Interparlementaire Assemblee.

Als antwoord op deze vraag wordt o.a het volgende gesteld: ‘Binnen de Beneluxlanden heeft elke reiziger die in het bezit is van een kaart’kosteloze begeleider’ recht op een gratis begeleider ongeacht de kaarthouder al dan niet in een rolstoel zit maar op voorwaarde dat hij met een klassieke trein (NRT= zonder verplichte reservering) rijdt. De Thalys en Eurostar vallen buiten deze regeling. Iemand die in het bezit is van een Nederlandse OV-begeleiderskaart kan niet in België of in Luxemburg een (gratis) ticket kopen voor een begeleider op vertoon van zijn Nederlandse OV-begeleiderskaart.’ Hier lijkt het probleem van niet-grensoverschrijdende reizen niet opgeworpen te worden. Het antwoord maakt ook duidelijk dat de Nederlandse spoorwegen weigerachtig staan tegenover het gebruik van een European Disability Card als oplossing in het openbaar vervoer maar dat NMBS wel bereid was om met belangenorganisaties na te gaan of deze EDC een rol zou kunnen spelen in het openbaar vervoer. Samengevat kunnen we dus stellen dat meneer ** met zijn Nederlandse OV-begeleiderskaart geen gebruik kan maken van een gratis begeleider indien hij vanuit België zijn reis start. Nochtans is dit niet onlogisch voor een grensbewoner. Indien hij vanuit een Nederlands station start, dient hij een €0-biljet bij NS aan te vragen, hoewel u op geen enkele wijze verduidelijkt waarom dit niet nutteloos zou zijn én dit in strijd lijkt met de wetgeving ter zake. Bovendien is dit probleem reeds vele jaren gekend en lijkt er niets te veranderen. Een handicap én de noodzaak aan begeleiding stoppen niet aan de grens. Zeker grensbewoners worden hiermee geconfronteerd.

Wij menen dat er dringend nood is aan een hervorming om alle onnodige hindernissen voor dergelijke reizigers te verwijderen. De European Disability Card zou hiertoe een mogelijkheid kunnen zijn. Een erkenning van de nationale begeleiderskaarten uit andere EU-lidstaten die ook dergelijke kaarten kennen, vormt echter een minimum. De houders van deze kaarten mogen niet met bijkomende eisen of administratie geconfronteerd worden. De erkenning van deze kaarten binnen de Benelux lijkt ons een minimum minimorum. Advies NMBS erkent de OV-begeleiderskaart en soortgelijke kaarten, uitgegeven door andere EU-lidstaten. Ze staat houders van dergelijke kaarten toe om op het NMBS-net een kosteloze begeleider mee te nemen op vertoon van deze kaarten (zowel bij een grensoverschrijdende als niet-grensoverschrijdende reis). Ze eist geen bijkomende vervoerbewijzen of kaarten zoals het €0-biljet van NS. Daarnaast lijkt ook een gebruik van de European Disability Card in het openbaar vervoer een piste die verder onderzocht zou kunnen worden. Volgens de geldende regels ontvangen we uw gemotiveerde reactie binnen de 30 kalenderdagen.

----------------------------------------------

Het is nu afwacht of de directeur heer Huybrechts zal reageren met een positief of negatief antwoord. Hij zal voor 27 december 2021 met een antwoord moeten komen. 

Het zou fijn zijn als de President-Directeur van NS, Marjan Rintel de heer Huybrechts haar best gaat doen om het probleem uit de wereld te helpen samen met de NMBS. Blijkbaar vinden de NS en de NMBS de belangen van gehandicapten niet belangrijk, het draagt niets financieel bij aan de inkomsten zal men denken. Maar passagiers zijn passagiers, ook mensen met een beperking.

Daarom verzoek ik reizigers met een ov-begeleiderskaart vooral een e-mail naar Ombudsrail te sturen:  klachten@ombudsrail.be vermeld daarbij ’aanvulling voor dossier 2021/04/273’.

Vergeet niet dat de NMBS de ov-begeleiderskaarten uitgeeft voor trein, tram en bus in België. Als de NMBS de Nederlandse ov-begeleiderskaart zal toestaan, kan dit ook gevolg hebben voor tram en bus in België.

Helaas heb ik hier niet alles uit de brieven aan de NMBS kunnen vermelden, maar nu heb je wel belangrijke onderdelen kunnen lezen.

Hopende op een OV-begeleiderskaart vrij 2022 in België. Echter gezien de ‘afwijzing en geen reden’ heb ik een hard hoofd in of de directeur NMBS de regels zal aanpassen. We zijn sinds begin 2020 bezig met deze zaak.

 

*** De European Disability Card zoals in de brief is genoemd door Ombudsrail is een blauw pasje voor personen met een handicap. Hiermee kan men korting krijgen bij entree museums, zwembaden, dierentuinen etc. Mijn partner heeft deze kaart van België (omdat wij daar woonachtig waren). In Nederland bestaat deze kaart (nog) niet zoals in meer Europese landen het geval is. Wel belangrijk! https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139

De invaliden parkeerkaart hoort achter het raam in de auto te liggen en het pasje geldt als bewijs van het hebben van een handicap voor entree. Nu gebruikt men vaak de invaliden parkeerkaart om bijvoorbeeld de begeleider gratis toegang te geven bij dierentuin Artis in Amsterdam. Of voor het Louvre Museum in Parijs waar de gehandicapte en begeleider beide gratis naar binnen kunnen.


45 reacties

Reputatie 6
Badge +1

Wat een gedoe zeg, wat een onnodige barrières! Ik wens u veel sterkte met uw strijd! Houd ons op de hoogte, wellicht kunnen medereizigers hierdoor in de toekomst ook met minder rompslomp reizen!

Update 04-01-2022:

Ik heb zojuist de brief van de NMBS ontvangen, via Ombudsrail België (Brussel, 21 december 2021) en doorgestuurd naar ROVER in Amersfoort. Hier kunt u het antwoord lezen:

Brussel, 21 december 2021.

Uw vraag m.b.t. de reactie S* Van N** 

Geachte mevrouw, geachte heer,

We hebben uw advies van 26 november 2021 in het dossier van de heer S* van N** goed ontvangen. NMBS valt terug op de internationale reglementering: de Special Conditions of International Carriage (SCIC). Deze gelden voor zowel internationale reizen zoals Roosendaal – Brussel, als nationale trajecten uitgegeven door een vervoerder van een ander land zoals de NS, zoals een treinreis Brussel – Hasselt uitgegeven door NS. Binnen deze SCIC bestaat er wel degelijk een regelgeving voor personen met beperkte mobiliteit. Zowel NMBS als NS doen hier aan mee. Personen met een beperkte mobiliteit hebben recht op een gratis begeleider of gratis geleidehond. Aangezien er geen eenvormige Europese Kaart bestaat, iets wat NMBS vanuit het UIC nochtans reeds jaren vraagt, is het onmogelijk dat men in een bepaald land de kaarten van andere landen kan lezen en herkennen. Deze zijn immers steeds opgemaakt in de taal van het land en vaak ook op een chipkaart die wij niet kunnen lezen. Daarom is het zo dat deze SCIC bepaalt dat de reiziger met beperkte mobiliteit een biljet aan €0 moet aanschaffen voor zijn begeleider in het land dat zijn kaart heeft uitgegeven. Een Europese Kaart zou hiervoor zeker een oplossing bieden. Het biljet gratis begeleider is beschikbaar aan de NS binnenland- en internationale balies en aan de automaten van NS. Weliswaar enkel voor internationale reizen en niet voor louter Belgische binnenlandse reizen. Deze laatste kunnen enkel aan de balie van NS worden bekomen of telefonisch bij NS. Vandaag passen wij dus de regels van het UIC (International Union of Railways) toe. Wij beseffen dat dit niet ideaal is. Wij gaan deze problematiek volgend jaar bekijken en zien of een oplossing kan gevonden worden met Nederland. Bijgevolg kunnen we helaas niet ingaan op uw advies.

Met vriendelijke groeten,

Marc Huybrechts Algemeen directeur

Als ik het goed lees moet ik bij de NS dus toch een ‘nul euro’ kaartje kunnen krijgen voor het traject van Genk (BE) naar Brussel (BE). Ik vertrek met de auto vanuit Beek (NL) en om de grens over te gaan naar het eerste station en dat is Genk (BE). Nou NS… kom maar op met het kaartje voor een binnenlandse reis in België.

Zomer 2022 zal ik met partner aan Ombudsrail vragen of de NMBS overleg heeft gehad met de NS en wat de stand van zaken is.

Reputatie 7
Badge +1

Als ik het goed lees moet ik bij de NS dus toch een ‘nul euro’ kaartje kunnen krijgen voor het traject van Genk (BE) naar Brussel (BE). Ik vertrek met de auto vanuit Beek (NL) en om de grens over te gaan naar het eerste station en dat is Genk (BE). Nou NS… kom maar op met het kaartje voor een binnenlandse reis in België.

Zomer 2022 zal ik met partner aan Ombudsrail vragen of de NMBS overleg heeft gehad met de NS en wat de stand van zaken is.

NS verkoopt in principe ook bepaalde binnenlandse tickets voor België (inderdaad alleen telefonisch of bij de internationale balies). Tickets naar Brussel (of Antwerpen of Luik) horen daar ook bij. Probeer dat dus eens en houd ons hier op de hoogte!

Ook als houder van een begeleiderskaart kan ik beamen dat het soms een hoop gepuzzel is om een buitenlandse reis te maken. Vorig jaar was het Europees jaar van het spoor, maar op dit vlak is helaas niks verbeterd.

Reputatie 7
Badge +1

Maar weet wel waar je dan aan begint: die verkoop kost tenminste 7,50 extra aan ´kosten´ (overigens niks nieuws-in BE kost het 7 eur voor verkoop INTernational via een bemenste kanaal) EN er wordt dan ook een veel hoger INTernationaal tarief toegepast als je met een binnenlnads kaartje van NMBS zou moeten betalen-zeker als je senior of een ander gunst-tarief zou kunnen benutten. Kortom: het kan best zijn dat dat gedoe je uiteindelijk toch meer kost aan € dan 2 biljetten aan voordeelprijs in BE.

Overigens complimenten voor de OmbudsRail voor een zeer invoelende en begrijipelijk opgestelde reactie.

Reputatie 7
Badge +1

Maar weet wel waar je dan aan begint: die verkoop kost tenminste 7,50 extra aan ´kosten´

Bij mijn weten zijn die kosten er er bij NS niet als je een begeleiderspas hebt. Bij de NMBS (kosten 5 of 9 euro, afhankelijk van o.a. bestemming) kan het weer anders zijn.

Ik heb nu zelf maar een email gestuurd naar de NMBS:  Marc.Huybrechts@nmbs.be  

Algemeen Directeur Marketing & Sales

Dus heeft u ook een handicap en een Nederlandse ov-begeleiderskaart? Stuur ook een email. Die lui moeten wakker worden en de Nederlandse reiziger met een handicap niet in de koude laten staan. Dat gebeurd dus wel.

Ook de lijn, directeur Ann Schoubs een email gestuurd.

Aangezien je niet meer kan bellen naar een organisatie en emailadressen ook verborgen zijn, kan je het beste communiceren via de woordvoerder voor de pers. Dat heb ik ook bij de NS gedaan voor directeur Jacco van der Tak. Hij hoort met Marc Huybrechts te praten over de ov-begeleiderskaart. 

Verder viel mij nog iets op (november 2022):

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/07/akkoord-moet-openbaar-vervoer-toegankelijker-maken-voor-mensen-met-beperking

Oja, we hebben afgelopen maand (oktober 2022) een nieuw pasje ontvangen van Argonaut ivm verhuizing. Tjah, het pasje heeft een nieuw uiterlijk gekregen, om te huilen! Alle teksten staan dermate klein op het pasje dat het amper te lezen is. Argonaut vertelde dat dit de keuze was van de overheid. Het pasje ziet er niet uit en is verre van duidelijkheid. De meeste buschauffeurs hebben geen idee van een begeleiderskaart. Ook had het wel in duits, engels en frans op vermeld mogen worden dat het een begeleiderskaart is. Ondanks dat het een Nederlandse aangelegenheid is, mag de overheid haar onderdanen wel een steuntje in de rug geven omdat de kaart ook in het buitenland tot zijn recht kan komen in het ov of bij een museum.

Ik heb de ombudsrail 2 maanden geleden aan de lijn gehad ‘hoe zit het met mijn zaak’. Nou, nog geen antwoord van de directeur NMBS. Dus vandaag zelf een email gestuurd. 

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/vervoer-en-beperking/ov-begeleiderskaart

Daarnaast klopt de informatie niet op de website van de Nederlandse overheid. De begeleiderskaart is tot vandaag (november 2022) helemaal niet geldig in tram, metro of bus in België en Luxemburg. Veel organisaties in Nederland nemen deze informatie wel over.  Verwarring op verwarring!

 

 

 

 

Vandaag ontvangen een reactie per email van de NS .

 

Beste heer Van ###,

Bedankt voor uw bericht.

Ik heb dit doorgestuurd naar de secretaresse van de heer Van der Tak met het verzoek om uw bericht in behandeling te nemen.

Vertrouwend u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

## van ##
secretaresse

 

Nu hopen dat directeur van der Tak ook eens wakker gaat worden met de discussie bij onze Vlaamse buren.

 

Nu lees ik ook dit verhaal:

https://www.kimbols.be/mobiliteit/archief-mobiliteit/aan-de-grens-ga-ik-echt-niet-beter-zien.html

 

“Aan de grens ga ik echt niet beter zien”

Weert – Ludo Hermans is geboren in Lier, woont in Nederland en is bijna blind. Hij heeft een OV-kaart waarmee hij tegen verlaagde prijs, en samen met een begeleider de trein op kan. Tenminste, in Nederland. In België geldt die kaart niet. Alsof zijn handicap aan de grens stopt. Ludo probeerde alles, en zo deden wij ook. Zonder soelaas, voorlopig. Maar Europa werkt aan een oplossing.

“Ik ben Belg, woon in Nederland, ben slechtziend en daardoor volledig arbeidsongeschikt. Maar ik probeer me nuttig te maken. Zo werk ik nu aan een doctoraatsstudie over de toegankelijkheid van verpleeghuizen in de Euregio. Voor mijn onderzoek moet ik veel reizen in de regio”, vertelt Ludo.

“In Nederland kreeg ik een begeleiderskaart waardoor een begeleider kosteloos met mij kan meereizen op de trein. Maar als ik naar België reis, dan kan ik alleen van mijn ‘OV-begeleiderskaart’ gebruikmaken als ik in een Nederlands station opstap. Nu woon ik vlak bij de Belgische grens en is het sneller voor mij als ik in België zou kunnen opstappen.

Helaas kan dat niet. Ook als ik in België beslis om de trein te nemen, dan kan mijn begeleider niet mee.”

“Ik heb geprobeerd om bij verschillende overheidsdiensten, de Vlaamse regering, de ombudsman van de NMBS, het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat en de NS uit te leggen dat ik echt niet beter ga zien aan de grens. Niemand kon me helpen.”

“De ene legde de verantwoording en beslissing bij de andere. Een enkele liet doorschemeren dat ik blij mag zijn dat ik mijn begeleider in Nederland al gratis mee mag laten reizen. Ik heb geprobeerd om een gehandicaptenkaart vast te krijgen voor België. Maar dat kan dus niet. Die is er alleen voor mensen die in België wonen.”

“Ik heb klacht ingediend bij het centrum voor Gelijke Kansen. Mijn klacht was niet ontvankelijk omdat ik in Nederland woon en het centrum niet bevoegd is bij discriminatie op basis van woonplaats. Dus ben ik naar de VN gestapt. Maar die neemt klachten pas in overweging als alle juridische middelen opgebruikt zijn.”

WIE?

Naam: Ludo Hermans (62, arbeidsongeschikt) Waar: Weert (Nederland)

WAT?

In het eengemaakte Europa telt een handicap nog steeds niet in het buitenland, maar de EU werkt eraan…

Niet op te lossen?

Het klopt, wat Ludo zegt. Het kost ons tientallen telefoons en mails om een oplossing te vinden. De ene administratie schuift het probleem door naar de volgende instantie.

– “Blinde of slechtziende reizigers hebben recht op gratis vervoer in 2de klasse”, legt de NMBS uit. “Zij hebben tevens recht op eenKosteloze begeleider. De begunstigde dient in België gedomicilieerd te zijn en er effectief verblijven op het ogenblik van de aanvraag van zijn verminderingskaart. Waarom een buitenlander met een handicap, die in ons land gebruik wil maken van het openbaar vervoer, niet van dezelfde sociale voordelen kan genieten als Belgen met een handicap? Dat moet u aan de FOD Sociale Zekerheid vragen. Die verdeelt de kaarten.”

– De FOD Sociale Zekerheid laat evenwel weten dat we bij de NMBS moeten zijn. Daarom proberen we het bij de FOD Mobiliteit, maar ook die stuurt ons terug.

– De NMBS stelt ons dan voor om aan te kloppen bij de’Hoge Raad voor Personen met een Handicap’. Hoe hard we ook kloppen, we krijgen er geen antwoord.

– Daarom doen we een radicale oproep. We vragen de Europese Unie om hulp. Precies op tijd, zo blijkt.

“Op initiatief van Europees Commissaris voor Sociale zaken, Marianne Thyssen, werkt de EU aan een European Disability Card”, zegt EU-parlementslid Ivo Belet. “Het doel van deze Europese kaart is om personen met een handicap in alle landen dezelfde rechten te geven als de eigen inwoners, en dit in de domeinen transport, sport, cultuur en vrije tijd. Als de timing gerespecteerd wordt, dan kan de kaart er vanaf begin 2016 zijn.”

Opgelost dankzij Europa , denkt u dan. Niet dus, zo vernemen we uiteindelijk bij staatssecretaris Elke Sleurs.

Of toch opgelost?

Europa telt naar schatting 80 miljoen bewoners met een fysieke of mentale beperking. Met de invoering van de European Disability Card wil de Europese Commissie de mobiliteit van deze mensen verhogen.

Volgens de planning van de Commissie moet in december een verdrag omtrent de EDC worden getekend door de landen die wensen deel te nemen. Tot nog toe hebben acht landen, waaronder België, aangegeven dat ze interesse hebben. Twee maanden na de ondertekening van het verdrag, zou de kaart in gebruik moeten worden genomen.

Of ze de mobiliteit daadwerkelijk zal verhogen, is nog maar de vraag. Wanneer we de NMBS, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Mobiliteit op de hoogte brengen van de plannen van de EU, verwijzen die ons immers door naar Elke Sleurs, staatssecretaris voor Personen met een beperking. “Omdat er zoveel verschillen zijn tussen sociale tarieven van de lidstaten is beslist om de EDC voorlopig nog niet te laten gebruiken bij transport. Het is te complex. Zouden we het wel doen, dan zou de afstemming zoveel tijd vergen dat de invoering van de kaart te veel vertraging zou oplopen.”

“Wel wordt de kaart bruikbaar wanneer personen met een beperking bijvoorbeeld een sportwedstrijd, een pretpark of een festival willen bezoeken in het buitenland, als daar verminderde tarieven van toepassing zijn. Het neemt niet weg dat het probleem dat u aankaart, wel degelijk relevant is. We zullen dit dan ook bespreken met Jacqueline Galant, minister Mobiliteit, en proberen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.”

Bron: Het Belang van Limburg, Ma. 26 Okt. 2015, Pagina 11

Nu kan je zien dat sinds 2015 geen ene malle moer gedaan is voor mensen met een beperking die naar België reizen.

Europa telt naar schatting 80 miljoen bewoners met een fysieke of mentale beperking.

80 miljoen op 450 miljoen EU-burgers? Dat is bijna 20%.

Ik kan me voorstellen dat daar eerst nog eens kritisch naar gekeken wordt want zo'n percentage riekt naar misbruik. Er moeten dan eerst duidelijke criteria komen voor wie wel/niet onder zo'n internationale regeling gaat vallen. Want wie zijn al die mensen die beweren dat ze niet zelfstandig kunnen reizen en trouwens wie gaat al dat gratis vervoer bij zulke grote aantallen zo meteen betalen? 

Na een jaar lang contact per telefoon en email met de ombudsrail België is de kogel door de kerk!

Vanaf 11 december 2022 mogen alle houders van een Nederlandse ov begeleiderskaart (argonaut) ook op de trein stappen met een begeleider over de grens in België. Dus opstappen in Nederland is niet meer nodig! 

Hoe het zit met De Lijn (bus en tram) dat weet ik niet. Wel is het zo dat de NMBS Belgische ov begeleiderskaarten uitgeeft en ook gebruikt worden in bus en tram en metro. 

Ik zou uitleggen dat het in de NMBS de kaart accepteert in de trein, dan zal de controle in bus of tram niet moeilijk moeten doen. 

Ik lees graag jullie bevindingen na 11 december 2022.

Email van de directie nmbs:

Beste,

De voorbije maanden hebben we het nodige ondernomen om onze regels en processen aan te passen.

Vanaf 11 december 2022 volstaat het om uw Nederlandse OV-begeleiderskaart te tonen aan de treinbegeleider. Als houder van een Nederlandse kaart kan u vanaf dan op het NMBS-net kosteloos een begeleider meenemen (zowel bij een grensoverschrijdende als niet-grensoverschrijdende reis). U heeft vanaf dan geen bijkomende vervoerbewijzen of kaarten nodig (zoals het €0-biljet van NS).

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Matthias Dubois

NMBS

 

ze referentie Uw referentie Brussel, 14 november 2022.

Referenrie: JDS/81957313 2021/04/273/01

 

Uw vraag m.b.t. de reactie van S*** Van N***
Geachte mevrouw,
Wij hebben uw vragen in het dossier van S*** Van N** goed ontvangen. Alvast onze oprechte excuses voor 
ons laattijdige antwoord. U vroeg ons of wij de Nederlandse kortingskaart Kosteloze Begeleider al kunnen 
erkennen zonder dat het omgekeerde het geval is. 
Intussen werd beslist dat de kaarten Kosteloze Begeleider van NS en van CFL vanaf 11 december 2022 zullen 
worden geaccepteerd op ons net. Vanaf die datum zal er dan ook geen 0€-biljet meer nodig zijn voor de 
begeleider van reizigers die vanuit Nederland of Luxemburg reizen met een kaart Kosteloze Begeleider.
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groeten.
Liesbeth Van Praet
NMBS Klantendienst


 

Wellicht is het handig als je de tram, bus en metro wil nemen in belgie dat je het referentienummer opschrijft met de naam van de medewerkers nmbs en daarnaast dat de zaak ook afkomstig is van de ombudsrail.  Dat je de gegevens aan de controle kan doorgeven als men moeilijk doet. 

Controleurs in de trein NMBS zijn al op de hoogte dat de Nederlandse kaart gebruikt kan worden.

 

 

 

 

 

Ik wil weer even reageren over gebruik van ov-begeleiderskaart in België. 

Mijn partner stapte gisteren op de trein, NMBS in Brussel met een begeleider. Hij had 1 Belgisch treinkaartje gekocht van Brussel naar Gent.

Bij controle in de trein van de NMBS toonde partner de Nederlandse begeleiderskaart van Argonaut en geen probleem alles in orde. Kaart geaccepteerd.👍👍👍👍👍

Nu was er een omgekeerd probleem, een Vlaamse dame met een Belgische begeleiderskaart keek met stomme verbazing dat de Nederlandse ov-begeleiderskaart werd geaccepteerd in België. Haar Belgische begeleiderskaart werd in Nederland door de NS niet geaccepteerd.

Reputatie 2

Ik wil weer even reageren over gebruik van ov-begeleiderskaart in België. 

Mijn partner stapte gisteren op de trein, NMBS in Brussel met een begeleider. Hij had 1 Belgisch treinkaartje gekocht van Brussel naar Gent.

Bij controle in de trein van de NMBS toonde partner de Nederlandse begeleiderskaart van Argonaut en geen probleem alles in orde. Kaart geaccepteerd.👍👍👍👍👍

Nu was er een omgekeerd probleem, een Vlaamse dame met een Belgische begeleiderskaart keek met stomme verbazing dat de Nederlandse ov-begeleiderskaart werd geaccepteerd in België. Haar Belgische begeleiderskaart werd in Nederland door de NS niet geaccepteerd.

We hebben een andere ervaring. Vorige week reisden we bij Eijsden de grens over, reiziger (niet rolstoelafhankelijk) in bezit van een geldig vervoersbewijs en een Nederlandse OV begeleiderskaart met een begeleider. Omdat we van het type ‘eerst zien, dan geloven’ zijn hebben we toch ook een € 0,00 ticket in de tas zitten voor de begeleider. Daar gaan we dan, op weg naar Brussel, daar gezellig de stad verkennen per OV. De treinbegeleider komt in Visé de vervoersbewijzen controleren. Nee, de OV begeleiderskaart is haar niet bekend, heeft u ook een de Kaart Kosteloze Begeleider of een € 0,00 ticket? Anders heeft u geen geldig vervoersbewijs voor de begeleider. Het € 0,00 ticket uit de tas gevist, toen was het goed. Hopelijk zal het na invoering van de Arriva Drielandentrein vanaf december a.s wel bij iedereen bekend zijn!
 

Je kan van mij een kopie van de email krijgen van het management NMBS. Met de aankondiging. En als men een 'boete' zal uitschrijven, lekker laten schrijven! Naar mij sturen en ik neem contact op met mijn contactpersoon bij de NMBS. Dan zal de boeten vernietigd worden. 

 

Het eerst zien, dan geloven is dus niet nodig als je een document van de NMBS op zak hebt, als er een probleem zou ontstaan :)

 

Het is belangrijk dat ik dit soort signalen ontvang, dan neem ik weer contact op met het management NMBS dat er problemen zijn.

 

Ik zie alleen de link niet met een rit naar Brussel en de trein die door drie landen gaat (NL DE BE).

Reputatie 2

Ik heb ook een signaal afgeven aan de NMBS. Een boete zal vast ongedaan worden gemaakt, echter we hebben geen zin in een hoop gedoe waar tijd en energie in gestoken moet worden. Ook voor de komende reis nemen we de nul euro tickets mee.

Wat betreft de drielandentrein van Arriva, hieronder de link met informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/14/seinen-op-groen-voor-drielandentrein-tussen-belgie-nederland-en-duitsland

We zien er naar uit dat deze trein over een half jaar zal rijden. Vroeger maakten we vaak gebruik van de rechtstreekse trein van Maastricht naar Brussel, heel jammer dat de Maastricht-Brussel expres stopte.

https://www.treinreiziger.nl/doek-valt-voor-maastricht-brussel-express/

Hopelijk zal deze nieuwe treinverbinding wel lang blijven rijden!

 

Een update over de Nederlandse ov-begeleiderskaart in België - juli 2023.

https://www.belgiantrain.be/-/media/files/pdf/productfiches/nl/kaart-kosteloze-begeleider-20221211.ashx?v=f199d762cbe04f37a7fe56699a707541

Indien je in het bezit bent van de OV-Begeleiderskaart (uitgegeven door Argonaut in Nederland) of de Carte d’invalidité C (uitgegeven door het Groothertogdom Luxemburg), reist je begeleider eveneens gratis op het Belgische net, volgens dezelfde gebruiksvoorwaarden als de Kaart Kosteloze Begeleider (de Belgische kaart).

Sinds december 2022 is de Nederlandse kaart geldig bij de NMBS. De trein is van de Belgische overheid, net zoals De Lijn etc.  De Nederlandse kaart is ook geldig in De Lijn en bij de MIVB (tram bus metro). Systemen lopen traag waardoor op de website van De Lijn en het MIVB nog niets te lezen is over de Nederlandse OV-begeleiderskaart, het personeel is dan ook niet op de hoogte.

De directeur van de NMBS gaat contact opnemen met collega’s van De Lijn en MIVB om het nogmaals onder de aandacht te brengen. Ik heb de NMBS gevraagd om de vervoersbedrijven te verzoeken, de tekst (dat de Nederlandse kaart gelijk is aan de kosteloze begeleiderskaart van België) ook te plaatsen op hun website.

Print voorlopig het document uit van de NMBS als je gaat reizen met tram trein metro bus in België om te tonen aan de controle.  https://www.belgiantrain.be/-/media/files/pdf/productfiches/nl/kaart-kosteloze-begeleider-20221211.ashx?v=f199d762cbe04f37a7fe56699a707541

Verwacht dat eind 2023 bij de Lijn en MIVB meer kenbaarheid is onder het personeel en dat de informatie op de website te vinden is.

Nederlandse reizigers moeten rekening houden dat het personeel van de MIVB en De Lijn moet wennen aan de kaart en dat dit voorlopig nog miscommunicatie kan veroorzaken. Begin geen discussie, daar bereiken we niets mee. Zou jammer zijn als de NMBS, De Lijn en MIVB het terugdraaien naar de oude situatie (NL kaart niet meer geldig in België). Stuur mij een privé bericht als het fout gaat, dan verzamel ik de klachten en neem ik wederom contact op met de directeur NMBS.

 

Vandaag 31-07-2023 heb ik een email ontvangen van de directeur NMBS;

Beste heer,

Ik ga uw vraag aan MIVB en De lijn doorsturen.

Met vriendelijke groeten,

Marc Huybrechts

 

Weet dat je Nederlandse ov-begeleiderskaart ook geldig is bij vervoer over het water op de Schelde in Antwerpen! https://visit.antwerpen.be/en/info/the-water-bus

De begeleider mag gratis mee en de gehandicapte krijgt korting (dat was in 2021) hoe en wat in 2023 zal u zelf moeten ondervinden.

Ik heb ook een signaal afgeven aan de NMBS. Een boete zal vast ongedaan worden gemaakt, echter we hebben geen zin in een hoop gedoe waar tijd en energie in gestoken moet worden. Ook voor de komende reis nemen we de nul euro tickets mee.

Wat betreft de drielandentrein van Arriva, hieronder de link met informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/14/seinen-op-groen-voor-drielandentrein-tussen-belgie-nederland-en-duitsland

We zien er naar uit dat deze trein over een half jaar zal rijden. Vroeger maakten we vaak gebruik van de rechtstreekse trein van Maastricht naar Brussel, heel jammer dat de Maastricht-Brussel expres stopte.

https://www.treinreiziger.nl/doek-valt-voor-maastricht-brussel-express/

Hopelijk zal deze nieuwe treinverbinding wel lang blijven rijden!

 

Mooi dat je ook een bericht hebt gestuurd. Ik ben wel een strijder hoor en heb veel geduld om af en toe een bedrijf te kietelen ‘hoe zit het er mee’.  Uiteraard is een nul euro ticket een super idee op de ouderwetse manier.

Ik zal zelf met partner eens moeten ondervinden hoe het rondje DE BE NL werkt met de trein. De trein tussen Heerlen en Aachen (arriva) valt geregeld uit door geen personeel. 

Reputatie 2

Een update over de Nederlandse ov-begeleiderskaart in België - juli 2023.

[….]

Vandaag 31-07-2023 heb ik een email ontvangen van de directeur NMBS;

Beste heer,

Ik ga uw vraag aan MIVB en De lijn doorsturen.

Met vriendelijke groeten,

Marc Huybrechts

 

Dankjewel Sanny, voor de update. Wat attent van de heer Huybrechts dat hij het zo kordaat oppakt.
Ik ben het met je eens, het is een kwestie van geduld...maar ondertussen is wel belangrijk om respectvol signalen af te blijven geven aan de juiste mensen/afdelingen tot er duidelijkheid is hoe de regels in de praktijk het beste werken.
We hebben tenslotte te maken met het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap (in het kort VN-verdrag handicap) of op z'n Engels CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), waar deze afspraken op zijn gebaseerd. Dat vergt duidelijke regelgeving en de nodige aanpassingen zodat personen met een beperking op een evenwaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij.
België ratificeerde het verdrag op 2 juli 2009.dus er zijn geen overhaaste beslissingen genomen, er is een comité dat toeziet op de zorgvuldige uitvoering van dit verdrag. Dat er toch nog mensen zijn die zich persoonlijk tekort gedaan voelen als het verdrag uitgevoerd wordt, is voor mij als zorgverlener onbegrijpelijk.  
Wanneer je niet zelf in de situatie verkeert (als zorgverlener of verwant van iemand die is afhankelijk van een begeleider) kan het zijn dat je niet echt een beeld hebt hierover. Echter als je empathie hebt voor een ander, kan je je wel verplaatsen in de hulpbehoevende medemens en het verdrag respecteren.

Ik zie zojuist dat iemand in het andere topic over mij schrijft ‘“Mevrouw” heeft bij de MIVB de boel een kwartier lang op stelten gezet, omdat ze vond, dat ze recht had op een gratis kaartje'. Da's natuurlijk totaal de verkeerde voorstelling van zaken. Bij een zorgprofessional staat de zorg die je levert (volgens de richtlijnen/wet en regelgeving) en de zorgbehoevende persoon altijd centraal. Daarnaast ben je professioneel naar anderen in woord en daad, heb je een respectvolle bejegening naar mensen die je (privé en tijdens het werk) tegenkomt.
Ik las wel bedenkelijk en met medelijden enkele bijdragen in dat topic. 
Je zal maar zo negatief en egocentrisch door het leven moeten gaan! 

Reputatie 7

Ik heb inmiddels het antwoord van De Lijn binnen.

Beste 

 

Bedankt voor je melding.

 

Deze kaart wordt niet aanvaard als geldig vervoerbewijs op bussen en trams van De Lijn.

 

Heb je nog vragen? Contacteer ons opnieuw en we helpen je graag verder.

 

Met vriendelijke groeten

(Naam)

 

De Lijn 

Net zoals de Belgische kaart niet geldig is in de Nederlandse bus/tram/metro.

 

Reputatie 2

Afgelopen week aan de Belgische kust met de kusttram gereisd, één zorgbegeleider en één hulpbehoevend persoon. Aan het loket een vervoersbewijs gekocht en de begeleiderskaart getoond. Medewerker loket gaf groen licht, ov-begeleiderskaart NL werd geaccepteerd als kaart kosteloze begeleider. Dus als vervoersbewijs voor de zorgbegeleider van de hulpbehoevende reiziger.

In de trein naar en van de Belgische kust werd de ov-begeleiderskaart geaccepteerd als vervoersbewijs voor de zorgbegeleider, een €0 ticket tonen was niet nodig, treinbegeleider herkende de kaart als geldig vervoersbewijs voor begeleiding van hulpbehoevende reiziger.

Reputatie 7

Dat de NMBS hier veel vriendelijker en correcter mee omgaat dan de NS was reeds bekend.

Het antwoord van De Lijn staat reeds boven je post: je kaart is niet geldig.

“De kruik gaat zo lang te water tot ze barst.” En dan is dat een hele dure boete.

Reputatie 2

Dat de NMBS hier veel vriendelijker en correcter mee omgaat dan de NS was reeds bekend.

Het antwoord van De Lijn staat reeds boven je post: je kaart is niet geldig.

“De kruik gaat zo lang te water tot ze barst.” En dan is dat een hele dure boete.


Dank weer voor uw bijdrage, uw communicatie is cryptisch en voor mij niet altijd duidelijk.Mooi is uw poëtisch taalgebruik over de kruik, die uitdrukking kende ik nog niet.
Ik leerde slechts twee spreekwoorden van mijn oma: ‘Tegen domheid is geen kruid gewassen', en ‘met de hoed in de hand, reist men door het ganse land'.

Als ik zo vrij mag zijn, ik vermoed door al uw bijdragen dat u ook ‘special needs’ heeft en dat u zich als niet-Nederlander ongelijk behandeld voelt tijdens reizen met de NS?
U schijnt een man te zijn die goed op de hoogte is, u weet waarschijnlijk als geen ander dat EU burgers met een beperking in een ander EU land hetzelfde recht als de burgers van het land waarin men verblijft/reist om te kunnen participeren. https://www.mensenrechten.nl/themas/rechten-van-mensen-met-een-beperking
Ik begrijp heel goed waar het schoentje knelt! U heeft de mogelijkheid al overwogen om hierover een melding te maken https://klachtenformulier.mensenrechten.nl/misstandformulier? Wie weet brengt het duidelijkheid voor u en andere mensen in dezelfde situatie! 
Veel succes, houd svp de community op de hoogte als u wat te weten komt.

 

Reputatie 7
Badge +3

Dat zou betekenen dat omdat De Lijn nota bene zelf verwijst naar het aanvragen van een begeleiderskaart van de NMBS om die in tram of bus te gebruiken De Lijn ook een begeleiderskaart uit een andere EU-lidstaat zou moeten accepteren.
 

Bron: https://www.delijn.be/nl/content/vervoerbewijzen/kortingen/persoon-met-beperking/

Reageer