Belangrijk: OV-chipkaartwijzigingToon eerste bericht

84 reacties

Reputatie 3
Welk effect heeft deze maatregel als je binnen 35 minuten terugreist?Vandaag (woensdag) maar eens uitgeprobeerd: Weekendvrijabonnement, afstand 7 tariefeenheden.
Heen check-in 14:36, check-uit 14:51, prijs €1,30.
Terug check-in 15:17, check-uit 15:41, prijs €0,70.
Dat is een stuk voordeliger. Dat gaat de NS geld kosten, dus binnenkort extra tariefsverhoging!
@Alex1
Dat was helemaal buiten de spits. Voor deze reis is de prijsberekening hetzelfde als vorige maand.
Ik verwacht in de loop van de week een terugkoppeling.
Reputatie 6
Badge +2

Geldt bij overstappen op een andere treinvervoerder ook dat de eerste check-in van de reis het tarief bepaalt?
Nee, bij overstappen naar een andere treinvervoerder blijft het moment waarop een reiziger incheckt bij die treinvervoerder het tarief bepalen voor het vervolg. Dat verandert dus niet.

En bij overstappen van een andere treinvervoerder naar NS? bijdragevandennis 201609
Reputatie 6
Badge +2

Geldt bij overstappen op een andere treinvervoerder ook dat de eerste check-in van de reis het tarief bepaalt?
Nee, bij overstappen naar een andere treinvervoerder blijft het moment waarop een reiziger incheckt bij die treinvervoerder het tarief bepalen voor het vervolg. Dat verandert dus niet.

En bij overstappen van een andere treinvervoerder naar NS? bijdragevandennis 201609

Ook niet, zo blijkt.
  • In het eerste bericht wordt gemeld dat bij "ontregelingen van de treindienst" en "een calamiteit" er niet langer een poortje wordt opengezet, maar dat reizigers bij het betreden of verlaten van het station moeten in- dan wel uitchecken en het treinvervangend vervoer gratis is. Ik neem aan dat geplande werkzaamheden hier ook toe behoren en dat er dus nimmer meer een poortje geopend wordt?


Ik zag op een station dranghekken klaarstaan voor NS-bussen en daar stond een bord naast met de tekst "Hebt u al ingecheckt?" Dat suggereert dat inchecken voor geplande businzet wel moet en voor ongeplande businzet niet. Daar wordt het niet helderder op. (En af te leiden uit het feit dat de klantenservice na een maand nog geen antwoord boven tafel heeft, is het niet alleen voor reizigers onduidelijk.)
Ik heb nog even een reminder verzonden naar de betreffende afdeling en hoop spoedig een reactie te ontvangen.
Ik moet morgen zelf met een treinvervangende NS-bus mee, dus ik zou graag voor die tijd weten hoe ik dat legaal kan doen.
Betekent deze aanpassing nog iets voor het gebruik van de poortjes?
In de nieuwe situatie is er geen tariefeffect meer. Poortjes zullen dan niet meer om die reden tijdelijk opengezet worden.

Ik was gisteren in Weesp. Er werd in Weesp verbust naar Almere i.v.m. geplande werkzaamheden.

In Weesp stond het brede poortje open. Er hing o.a. op het open poortje volgende mededeling:Ik hoop dat in Almere ook poortjes openstonden.

Was de mededeling "er worden geen poortjes meer opengezet" voorbarig? Of zijn alle NS'ers nog niet op de hoogte van de aanpassing?
Ik heb nog even een reminder verzonden naar de betreffende afdeling en hoop spoedig een reactie te ontvangen.

En, wat heeft de betreffende afdeling geantwoord?
Ik stuur Miriam even een reminder, Pe_pe.
Ik heb nog geen reactie ontvangen Pe_pe. Het blijft mijn aandacht houden, maar nog even afwachten.

EDIT: Ik heb een gedeeltelijke terugkoppeling ontvangen.

Het eerste bericht wordt gemeld dat bij "ontregelingen van de treindienst" en "een calamiteit" er niet langer een poortje wordt opengezet, maar dat reizigers bij het betreden of verlaten van het station moeten in- dan wel uitchecken en het treinvervangend vervoer gratis is. Ik neem aan dat geplande werkzaamheden hier ook toe behoren en dat er dus nimmer meer een poortje geopend wordt.
In principe worden er nu zowel bij geplande als ongeplande afwijkingen geen poortjes opengezet. Desalniettemin kunnen er andere redenen zijn waarvoor er wordt beslist om toch een poortje open te laten.

Zijn er plannen om "van rit naar reis" op termijn (ergens tussen nu en de invoering van enkelvoudig in- en uitchecken) ook vervoerderoverstijgend te laten werken?
De werking bij vervoerder overstijgend reizen wordt bepaald door de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen overheden en vervoerders. Vooralsnog staan deze afspraken niet ter discussie.

Welk effect heeft deze maatregel als je binnen 35 minuten terugreist?
Dit wordt gezien als een overstap en dan betaal je in plaats van bijvoorbeeld 2x 9 tariefeenheden, éénmaal 18.

De laatste vraag met betrekking tot de controle staat nog open.
Reputatie 6
Badge +2
In het eerste bericht wordt gemeld dat bij "ontregelingen van de treindienst" en "een calamiteit" er niet langer een poortje wordt opengezet, maar dat reizigers bij het betreden of verlaten van het station moeten in- dan wel uitchecken en het treinvervangend vervoer gratis is. Ik neem aan dat geplande werkzaamheden hier ook toe behoren en dat er dus nimmer meer een poortje geopend wordt?
In principe worden er nu zowel bij geplande als ongeplande afwijkingen geen poortjes opengezet.

Al het treinvervangend vervoer is dus gratis? bijdragevandennis 201609
Het eerste bericht wordt gemeld dat bij "ontregelingen van de treindienst" en "een calamiteit" er niet langer een poortje wordt opengezet, maar dat reizigers bij het betreden of verlaten van het station moeten in- dan wel uitchecken en het treinvervangend vervoer gratis is. Ik neem aan dat geplande werkzaamheden hier ook toe behoren en dat er dus nimmer meer een poortje geopend wordt.
In principe worden er nu zowel bij geplande als ongeplande afwijkingen geen poortjes opengezet. Desalniettemin kunnen er andere redenen zijn waarvoor er wordt beslist om toch een poortje open te laten.


Dat geldt dus inmiddels al ruim 3 weken, maar er is tot nu toe bijna geen reiziger die dat weet. (En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat ook voor HC's en NS-baliemedewerkers geldt. Zoals hierboven blijkt zijn ook de borden en briefjes verkeerd.)

Wanneer gaan jullie dit bekend maken? Nu kan het dus gebeuren dat nietsvermoedende reizigers bij een station zonder poortjes of een waar een poortje openstaat ingecheckt de bus in stappen (zoals tot voor kort verplicht) en bij het station waar ze de bus weer uitstappen op een gesloten poortje stuiten.

En alvast in reactie op het standaaardantwoord: Voorkomen is beter dan genezen. Bovendien: Wat is het nut van regeltjes ("Je moet zus en zo in- en uitchecken.") als die regeltjes niet bekend zijn?
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ga nog even voor je navragen of hier al meer informatie over is. Zodra ik meer weet laat ik dit weten.
Reputatie 3
Dat is fijn want medewerkers die er staan om informatie te geven weten het ook niet.

https://forum.ns.nl/werkzaamheden-evenementen-54/inchecken-geplande-werkzaamheden-27423

E.e.a. komt nogal sullig over.
Dat kan voor verwarring zorgen. Ik ben ook volop bezig met het andere topic en zal ook hierin mijn best gaan doen. Ik kom er z.s.m. op terug.
Ik ben ook volop bezig met het andere topic en zal ook hierin mijn best gaan doen. Ik kom er z.s.m. op terug.

Ik wens je veel succes, maar verwacht er eerlijk gezegd niets van. Locov had jullie al officieel geadviseerd de reizigers goed te informeren over 'van rit naar reis' en sinds die adviesaanvraag een paar maanden geleden openbaar wed hebben wij als forumgebruikers jullie er ook regelmatig over aan de kop gezeurd. Toch zijn er bijna geen reizigers actief geïnformeerd. Kennelijk is er binnen NS erg veel weerstand tegen het behoorlijk informeren van reizigers.
Ik snap dat het erg vervelend is als er tegenstrijdige informatie wordt gegeven. Het is inderdaad een belangrijke wijziging en ik ben het met jullie eens dat er veel verwarring is over dit onderwerp. Ik ben druk in overleg met de afdeling die hierover gaat en hoop dat ik jullie snel een eenduidig antwoord kan geven.
Reputatie 7
Badge +3
Er klopte sowieso al niks van, ook niet met de oude regels. Deze zomer is Utrecht Zuilen drie maanden buiten gebruik geweest en moest je met de stadsbus. In de bus hoefde je niet in te checken, er stond geen mobiele NS-incheckpaal bij de bushalte en het treinstation zelf is bijna een kilometer verder. Het was dus in die zin wel een goedkope zomer 🙂
Nog even een bundeling van vragen/antwoorden:

Er zit verschil tussen geplande situaties (werkzaamheden), en ongeplande (calamiteiten):

1. Geplande situaties (werkzaamheden): je moet altijd betalen voor het vervangend vervoer. Bij vervangede NS-bussen worden zoveel mogelijk paaltjes bij de halte neergezet. Soms vormt een lijndienst het alternatief, zoals de R-Net bus van Connexxion, of de metro van GVB. Als dit expliciet het reisadvies is (bijvoorbeeld het weekend van 1 en 2 oktober) geldt het NS tarief. Daarom worden er NS paaltjes bij de haltes geplaatst.

2. Ongeplande situaties (calamiteiten): als NS bussen inzet hoef je niet te betalen. Dit omdat:
  • Bij calamiteiten is NS niet in staat tijdig paaltjes neer te zetten, waardoor het lastig wordt om in- en uit te checken
  • De vertraging is vaak zodanig dat vanuit het recht op GTbV betaling zinloos is.

Soms geeft NS bij calamiteiten het reisadvies met een andere vervoerder te reizen. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties, want de capaciteit is vaak niet aanwezig. We hebben geen afspraak gemaakt met de andere vervoerders over het in- en uitchecken.

Of poortjes wel of niet open worden gezet wordt per situatie bepaald. Wanneer er bijvoorbeeld een grote stroom reizigers van en/of naar de bus moet en de poortcapaciteit is hierop niet berekend, dan kan besloten worden poortjes open te zetten.

Wat betreft de vervoerder overstijgende werking: de werking bij vervoerder overstijgend reizen wordt bepaald door de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen overheden en vervoerders. Vooralsnog staan deze afspraken niet ter discussie.

Ik snap dat iedereen graag een algemeen beleid wil. Wat algemeen is, is hierboven beschreven. Alles daarbuiten is situatieafhankelijk. Per situatie kijken we hoe we de reis met zo min mogelijk drempels kunnen organiseren. We proberen onze communicatie hierover zo goed mogelijk in te richten. Gaat er toch iets mis, dan kun je altijd bij onze collega’s op het spoor en bij onze Klantenservice terecht (en dus ook dit forum).

Wat verder nog belangrijk is om te weten, is dat wij gemaakte afspraken rondom poortinstellingen bij calamiteiten en geplande buitendienststellingen niet wijzigen door de komst van “rit naar reis”.
Badge +3
Soms geeft NS bij calamiteiten het reisadvies met een andere vervoerder te reizen. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties, want de capaciteit is vaak niet aanwezig. We hebben geen afspraak gemaakt met de andere vervoerders over het in- en uitchecken.
Begrijp ik goed dat reizigers in zo'n situatie zelf moeten zorgen dat ze een geldig vervoerbewijs hebben bij de andere vervoerder (dus wel in- en uitchecken) en later de gemaakte kosten bij NS kunnen terugvragen? Ik denk hierbij natuurlijk aan iemand die al betaald heeft voor de reis bij NS, bijvoorbeeld met een abonnement of een e-ticket, maar een vervoerbewijs heeft dat niet geldig is in bus, tram of metro.
Goede aanvullende vraag, ga ik voor je checken.
Volgens mij is de onduidelijkheid over de poortjes juist ontstaan door dit topic en de Q&A op ns.nl met dezelfde inhoud


Betekent deze aanpassing nog iets voor het gebruik van de poortjes?
Omdat reizigers nu een financieel nadeel kunnen ondervinden als ze tussentijds uit- en weer inchecken zetten we nu bij ontregelingen van de treindienst (wanneer reizigers een deel van hun reis met de bus moeten) één of enkele poortjes open. De reiziger kan dan met de bus doorreizen zonder te moeten uit- en inchecken. In de nieuwe situatie is er geen tariefeffect meer. Poortjes zullen dan niet meer om die reden tijdelijk opengezet worden.Wat verder nog belangrijk is om te weten, is dat wij gemaakte afspraken rondom poortinstellingen bij calamiteiten en geplande buitendienststellingen niet wijzigen door de komst van “rit naar reis”.


Het kan niet zo zijn dat beide waar zijn, dus misschien is het handig dat de NS deze blijkbaar foutieve informatie dat er wel iets wijzigt met de poortjes omdat nu van rit naar reis van toepassing is van de website haalt.

Verder vind ik het redelijk zwakte bod dat er geen algemeen beleid is qua poortjes. Voor reizigers is het heel onhandig dat er bij iedere werkzaamheden je weer opnieuw moet gaan uitzoeken hoe het geregeld is. Daarnaast blijkt de informatie over hoe het geregeld zou moeten zijn en wat er daadwerkelijk geregeld is vaak niet overeen te komen. Als er geen duidelijk beleid is wat de juiste werkwijze is dan kan je dit volgens mij ook nooit goed neer zetten.
@Alex1
Dat is heel lang zo. Ik moet regelmatig van Den Bosch naar Rosmalen om tegenover het station even papieren af te geven en dan ga ik altijd binnen 35 minuten terug.

Reageer