Dienstregeling 2023 raadpleegbaar

  • 2 October 2022
  • 41 reacties
  • 1554 Bekeken

Reputatie 7
Badge +1

Dienstregeling 2023 is inmiddels hier beschikbaar:
https://hafas.bene-system.com/bin/query.exe/nn?protocol=https:&L=profi

Kan zijn dat nog niet alles compleet is. Ik zou in ieder geval, zoals ieder jaar, de dienstregeling op 24 december nog niet helemaal vertrouwen...


41 reacties

Let erop dat dit nog niet de werkelijke dienstregeling is. De aangekondigde versoberingen met de daaruit volgende wijzigingen staan hier namelijk nog niet in verwerkt, dus je hebt er op dit moment nog niets aan.

Badge +3

De dienstregeling die daar te vinden is, is niet de dienstregeling die straks ingaat. Er moeten nog een hoop treinen uit geschrapt worden.

Reputatie 7
Badge +1

Op Bahn.de kom je een heel eind, maar het is niet volledig.

De dienstregeling op bahn.de is juist te volledig, er staan een hoop treinen die helemaal niet gaan rijden.

Het is de dienstregeling die door NS aan het Europese Dienstregelingscentrum is doorgestuurd en waarvoor je al meer dan een maand internationale tickets kunt boeken. Ook via NSI. Als NS nu nog de dienstregeling gaat wijzigen, dan zadelen ze zowel de reizigers als zichzelf met problemen op.

Maar je kunt inderdaad op 31/12 nog een hele hoop reizen boeken waarvan NS al van tevoren weet dat ze niet mogelijk zullen zijn.

Reputatie 7

 

 

Tussen Breda en Dordrecht bijvoorbeeld gaat in de daluren en weekend nog meer een trein per uur. Beide geduid als grote steden met een minimum van 2 x uur een trein volgens de concessie. Dat de concessie wordt gebroken is nergens een probleem. 

Er staat niet dat grote stations 2x/uur onderling verbonden moeten zijn. Slechts 2x/uur een trein per richting is de eis. De 5900 1x/uur en 6600 1x/uur bieden de verbinding Dordrecht - Dordrecht Zuid samen 2x/uur, dus daar wordt aan de concessie voldaan (en wellicht kun je ook de 2200 meerekenen). Vanuit Breda kun je twijfelen over de richting Prinsenbeek, maar daar rijdt naast de 6600 ook de 1100 (en 9200), dus is het 4x/uur in die richting. Op dezelfde manier kun je twijfelen over Breda - Gilze-Rijen, want de 6600 rijdt daar 1x/uur, maar door de 1100 en 3600 wordt het samen 5x/uur. Kortom: waarschijnlijk geen schending van de concessie.

Dat er tussen Dordrecht en Breda nog maar 1x per uur een directe trein zal rijden in het weekend, is toch een blamage. Er wordt dan wel niet gesproken over verbindingen tussen " grote steden/stations" maar het is toch eigenlijk vanzelfsprekend dat tussen steden van zulke grootte minimaal 2x per uur een verbinding geboden wordt. Straks is deze verbinding in het weekend en avond gek genoeg gelijkgesteld aan een verbinding als Oudenbosch - Zevenbergen, ook 1x per uur.

Stop in tegenstelling tot dit maar met die 10 minutentrein uit Eindhoven, die in december terugkeert, totaal overbodig.

Dat er andere treinen (delen van) het traject rijden (maar niet stoppen op bepaalde stations) en zodoende voor minimaal 2x per uur een trein per "richting" zorgen, is mooi voor het voldoen aan de concessie, maar niet iets waar de reiziger iets aan heeft. De reizigers naar bijvoorbeeld Rijen blijven vastzitten aan 1x per uur.

Er loopt inderdaad nog een aanvraag bij LOCOV. Deze zal niet veel nieuwe inzichten opleveren dus NS zal zijn plannen doorzetten. 

Er zijn Kamervragen gesteld over de nieuwe dienstregeling (Beantwoording Kamervragen afschalen dienstregeling en stakingen NS | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl). Zoals te lezen is in het antwoord van de staatsecretaris gaat Den Haag het NS niet moeilijk maken deze schending van de concessie door te zetten over de rug van de terugkerende reizigers. Het is slechts ‘erg vervelend’ voor de reizigers.

Tussen Breda en Dordrecht bijvoorbeeld gaat in de daluren en weekend nog meer een trein per uur. Beide geduid als grote steden met een minimum van 2 x uur een trein volgens de concessie. Dat de concessie wordt gebroken is nergens een probleem. 

LOCOV heeft meerdere voorstellen gedaan die door NS bij voorbaat naar de prullenbak zijn verwezen. Het is onbegrijpelijk dat een bedrijf als NS deze personele problemen niet heeft geanticipeerd en zo ook het einde van de Corona crisis niet. Een groot en belangrijk bedrijf heeft altijd een toekomst plan en anticipeert alle mogelijke factoren die een rol kunnen spelen. De staat waarin NS verkeerd laat dit zien. 

Mijns inziens moet er bij een nieuwe verlenging van de concessie in 2025 rekening worden gehouden met het bedrijfsmatig falen van NS. Ze zijn momenteel niet in staat een antwoord te hebben op complexe vraagstukken als stikstof, woningbouw en toekomstige reizigersgroei. Daar hebben we treinen voor nodig en niet uitdunnende dienstregelingen, overvolle treinen en stakingen.

De staatsecretaris houdt NS nu de hand boven het hoofd, het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit ook zal gebeuren bij de afrekening wat betreft de indicatoren. Komende de jaren is de reiziger zwaar gedupeerd, dat is zeker.

 

NS heeft dienstregeling 2023 een minuut of 10 geleden over de lijn gestuurd, zal binnen afzienbare termijn de verschillende reisplanners in druppelen.

Reputatie 6
Badge +1

Mijn vraag is, is de link hierboven ook inmiddels geldig voor de (voorlopige) dienstregeling van 2024.

Ja, de nieuwe dienstregeling staat daar al zo’n maand in. 

Reputatie 7
Badge +2

 

 

 

Busbedrijven bepalen niet zelf hun dienstregeling maar dienen slechts een voorstel daarvoor in bij de concessieverlener (provinciale of regionale overheid) die uiteindelijk beslist. In veel gevallen beslist die overheid pas in een heel laat stadium omdat iedere politicus en inspraakgroep eerst nog een zegje moet doen. Daarnaast speelde dit jaar de onduidelijkheid over de beschikbare financiën voor 2024.

Sorry, maar dat is volstrekte onzin. Vervoerders dienen slechts een vervoerplan in wat routes en frequenties bevat en niet de exacte dienstregeling.

En dat tijdspad is lang niet zo krap als jij doet geloven. Ik ken wat meer details gezien ik zelf in de werkgroep dienstregeling van het ROCOV Utrecht zit, dus ter indicatie even het tijdspad voor dienstregeling 2024:

- ergens begin 2023: provincie stelt uitgangspunten voor vervoerplannen op en stelt DRU budget vast

- maart 2023: sessie op het provinciehuis met vervoerders, provincie en wg dienstregeling waarin vervoerders eerste gedachten presenteren en ROCOV wensen inbreng

- rond zomer 2023: concept vervoerplan naar gemeenten en ROCOV voor inspraakreacties (en in provincie Utrecht ook een enquête onder reizigers)

- september 2023: provinciale staten stellen definitief vervoerplan vast met daarin verwerkt de uitkomsten van de reactienota

Daarna heeft de vervoerder dus nog zo'n twee maanden om de complete dienstregeling uit te werken, waarvoor uiteraard in het vervoerplanproces ook al scenarios zijn bedacht want anders weten ze niet of het in het DRU budget past.

Vertragende factor hierin is de laatste jaren vooral NS. Want zoals je in het tijdpad al ziet kwam het besluit van NS over de definitieve dienstregeling 2024 pas na de concept plannen van de busvervoerders. En die hebben weer te maken met eisen over treinaansluitingen.

Reputatie 7

Dit alles is nu een voorbeeld van het "gedoe" dat veel mensen die huiverig zijn om eens met openbaar vervoer te gaan ipv de auto, bedoelen. Teveel haken en ogen, (te)veel onzekerheden. Willen boeken maar (nog) niet kunnen en/of dan nog geen zekerheid hebben. Treinverbindingen die opeens niet meer lijken te bestaan in de internationale planner terwijl dan blijkt dat de betreffende vervoerder de gegevens nog steeds niet heeft aangeleverd terwijl andere dat al wel deden. Enzovoort.

Een vlucht wordt ook wel eens geannuleerd of gewijzigd, maar een treinreis is complexer en vraagt zeker met overstappen bij aanpassingen/annuleren allerlei uitzoekwerk. Verder kan je een vlucht tenminste zeker een jaar vooruit boeken. 

Het lijkt er altijd op dat klanten zich maar moeten voegen naar de grillen van vervoersbedrijven. Terwijl die juist uitmuntend zouden moeten samenwerken, meedenken en afstemmen en luisteren naar wensen, om zodoende zoveel mogelijk het ov te promoten zodat het groeit- lijkt mij. Daar worden zowel de klant als de bedrijven beter van.

 

Let erop dat dit nog niet de werkelijke dienstregeling is. De aangekondigde versoberingen met de daaruit volgende wijzigingen staan hier namelijk nog niet in verwerkt, dus je hebt er op dit moment nog niets aan.

Wanneer staan die wel verwerkt? Rond half oktober?

Meestal komt de publicatie vanuit NS met het volgende jaar in de laatste week oktober of de eerste week november. En ook daarbij schreeuwt men dan heel hard om in de eerste weken nog rekening te houden met veranderingen, doordat er aan allerlei zaken die vasthangen aan de dienstregeling, maar niet direct in het planproces meedoen, nog kunnen veranderen. Zaken als overstaptabellen e.d., en het zou mij niet verbazen als bepaalde versoberingen daar dit jaar ook bij gaan horen.

Met name in Brabant is het in het weekend een totale aanfluiting.

Er zijn Kamervragen gesteld over de nieuwe dienstregeling (Beantwoording Kamervragen afschalen dienstregeling en stakingen NS | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl). Zoals te lezen is in het antwoord van de staatsecretaris gaat Den Haag het NS niet moeilijk maken deze schending van de concessie door te zetten over de rug van de terugkerende reizigers. Het is slechts ‘erg vervelend’ voor de reizigers.

De essentiële vragen ontbreken echter. Zijn de inkrimpingen tijdelijk of permanent? En indien tijdelijk, wanneer denkt NS weer op te schalen. Er spelen bij NS namelijk twee problemen: te weinig personeel en geen geld. Het blijft nu onduidelijk of personeelsgebrek of geldgebrek leidend is bij de inkrimpingen.

 

Tussen Breda en Dordrecht bijvoorbeeld gaat in de daluren en weekend nog meer een trein per uur. Beide geduid als grote steden met een minimum van 2 x uur een trein volgens de concessie. Dat de concessie wordt gebroken is nergens een probleem. 

Het kan nog erger. Tussen Wijchen en Nijmegen verdwijnt op zaterdag zelfs 75% van alle treinen. Dat kan allemaal als je in de concessie geen adaquate eisen stelt. 

 

Mijns inziens moet er bij een nieuwe verlenging van de concessie in 2025 rekening worden gehouden met het bedrijfsmatig falen van NS.

Dat risico is gezien de financiële situatie bij NS niet ondenkbaar. 

Reputatie 7
Badge +1

Ik las net op X een vraag of de dienstregeling na 10 december al beschikbaar was. Persoon kreeg de melkding dat dit pas op 1 december zichtbaar wordt. Mijn vraag is, is de link hierboven ook inmiddels geldig voor de (voorlopige) dienstregeling van 2024.

 

 

Reputatie 7
Badge +1

Mijn vraag is, is de link hierboven ook inmiddels geldig voor de (voorlopige) dienstregeling van 2024.

Ja, de nieuwe dienstregeling staat daar al zo’n maand in. 

Dank, vindt het dan wel weer zeer apart dat webcare dan iets anders antwoord.

Reputatie 7
Badge +4

Op Bahn.de kom je een heel eind, maar het is niet volledig.

Op Bahn.de kom je een heel eind, maar het is niet volledig.

De dienstregeling op bahn.de is juist te volledig, er staan een hoop treinen die helemaal niet gaan rijden.

Reputatie 7
Badge +1

Op Bahn.de kom je een heel eind, maar het is niet volledig.

De dienstregeling op bahn.de is juist te volledig, er staan een hoop treinen die helemaal niet gaan rijden.

Er zijn in de maand december nogal veel mensen die ergens een weekendje heen willen. Bijvoorbeeld naar een kerstmarkt. Dat de dienstregeling dan pas op 1 december bekend is, is laat ik het vriendelijk zeggen niet erg handig. Veel mensen zullen dan besluiten om toch maar met de auto te gaan want met de trein is er niets te boeken.  

De dienstregeling zal ook wel eerder dan 1 december te raadplegen zijn, de dienstregelingen t/m 3 december zijn gisteren gepubliceerd, dus 10 december zou uiterlijk volgende week dinsdag moeten volgen. Wel loopt de eigen NS reisplanner altijd een aantal dagen achter, op 9292 kun je nu al een reis voor 3 december plannen met actueel reisadvies, op de NS website nog niet.

De dienstregeling zal ook wel eerder dan 1 december te raadplegen zijn, de dienstregelingen t/m 3 december zijn gisteren gepubliceerd, dus 10 december zou uiterlijk volgende week dinsdag moeten volgen.

Dienstregelingen per week gaan vaststellen lijkt me een nogal vreemde aanpak. Los van het feit dat dat nogal onhandig is voor de reiziger is het ook een hele arbeidsintensieve methode die veel personeel kost.

Het lijkt me toch wat handiger als NS met een jaardienstregeling komt en die dan alleen voor werkzaamheden etc. per week wat aanpast. 

Zo werkt dat ook gewoon hoor, er is een jaardienstregeling die per week aangepast wordt voor werkzaamheden, evenementen en dergelijke. Het gaat hier puur om de manier van publiceren, voor de publicatie gebruikt men voor de huidige en 3 aankomende weken de specifieke dagen en voor de periode daarna tot het einde van het dienstregeljaar de basis dagen. Dus ook al heeft men intern data beschikbaar verder vooruit (vaak tot zo'n 8 weken vooruit), dan wordt deze niet opgenomen in de reisinformatie voor publicatie.

Voor de nieuwe jaardienstregeling maakt men vaak een uitzondering op deze werkwijze door vanaf eind oktober twee verschillende basis dagen (oude en nieuwe) op te nemen in de publicatie, maar dit jaar is dat dus (nog) niet gedaan.

Reputatie 7

Sorry hoor, maar waarom zou NS niet gewoon de nieuwe dienstregeling 2 maanden (of desnoods 1,5 maand) tevoren erin kunnen zetten? Inclusief de al bekende werkzaamheden? Wanneer er werkzaamheden bijkomen of alsnog wijzigen kunnen ze dat toch later alsnog verwerken. Sowieso vind ik het pas 10 dagen tevoren in de app verwerken van werkzaamheden/aanpassingen, rijkelijk laat. Voor velen is dat simpelweg enorm onhandig, mensen plannen veel verder in het voren vanwege hun drukke agenda's en schema's.

Ik weet bijv. van Duitsland, Groot-Brittannië en Zwitserland dat daar vaak maanden tevoren de al bekende werkzaamheden in de planner verschijnen. Er staat dan vaak bij dat het nog eventueel nog een beetje kan wijzigen, met de opmerking op kortere termijn voor het reizen nogmaals te checken voor de zekerheid. Dat wel, maar je kán al boeken en dan weet je in ieder geval dat je werkzaamheden kán verwachten of dat het misschien nog wijzigt.

Ik heb naar Oostenrijk al geboekt voor in maart in ieder geval.

Van busbedrijven snap ik het ook niet. Die hebben niets met werkzaamheden of evenementen te maken, maar ook hun dienstregelingen voor het nieuwe dienstregelingsjaar zijn nog altijd niet in te zien, terwijl ze er al allang zijn. Zo krijgt Twente vanaf 10 dec een nieuwe vervoerder (Arriva), maar de busdiensten zijn nog steeds niet te vinden in de planner. 

 

Reputatie 7
Badge +2

Van busbedrijven snap ik het ook niet. Die hebben niets met werkzaamheden of evenementen te maken, maar ook hun dienstregelingen voor het nieuwe dienstregelingsjaar zijn nog altijd niet in te zien, terwijl ze er al allang zijn. Zo krijgt Twente vanaf 10 dec een nieuwe vervoerder (Arriva), maar de busdiensten zijn nog steeds niet te vinden in de planner. 

Die begrijp ik ook niet nee. Voorheen waren de nieuwe dienstregelingen voor bussen vaak in oktober al te bekijken, maar tegenwoordig is dat op z'n vroegst half november.

Mogelijk wil men vanwege de personeelstekorten nog wat langer de mogelijk iets aan te passen in de standaard jaardienst. Dat gaat bij bussen immers wat eenvoudiger dan bij treinen omdat je geen paden hoeft aan te vragen.

Sorry hoor, maar waarom zou NS niet gewoon de nieuwe dienstregeling 2 maanden (of desnoods 1,5 maand) tevoren erin kunnen zetten? 

Er is ook bij de planners personeelstekort dus het kan zijn dat NS het administratief domweg niet tijdig rond heeft.

 

Van busbedrijven snap ik het ook niet. Die hebben niets met werkzaamheden of evenementen te maken, maar ook hun dienstregelingen voor het nieuwe dienstregelingsjaar zijn nog altijd niet in te zien, terwijl ze er al allang zijn. Zo krijgt Twente vanaf 10 dec een nieuwe vervoerder (Arriva), maar de busdiensten zijn nog steeds niet te vinden in de planner. 

Busbedrijven bepalen niet zelf hun dienstregeling maar dienen slechts een voorstel daarvoor in bij de concessieverlener (provinciale of regionale overheid) die uiteindelijk beslist. In veel gevallen beslist die overheid pas in een heel laat stadium omdat iedere politicus en inspraakgroep eerst nog een zegje moet doen. Daarnaast speelde dit jaar de onduidelijkheid over de beschikbare financiën voor 2024.

Op Bahn.de kom je een heel eind, maar het is niet volledig.

De dienstregeling op bahn.de is juist te volledig, er staan een hoop treinen die helemaal niet gaan rijden.

Als NS nu nog de dienstregeling gaat wijzigen, dan zadelen ze zowel de reizigers als zichzelf met problemen op.

Het gaat niet om wijzigingen die nu nog gemaakt worden maar om wijzigingen die NS al in augustus bij het Locov heeft aangemeld bij het definitieve voorstel voor de dienstregeling 2024..

De dienstregeling die NS bij Hafas heeft aangeleverd is gebaseerd op de eerste plannen voor 2024 en die dateren van maart. Kennelijk loopt het bij NS momenteel administratief allemaal hopeloos achter.

 

 

Als NS nu nog de dienstregeling gaat wijzigen, dan zadelen ze zowel de reizigers als zichzelf met problemen op.

 

Dat is op zich niets bijzonders en gebeurt wekelijks zo niet dagelijks.

Reageer