beantwoord

mondkapje in lege coupe?


Reputatie 3

De mondkapjes zijn verplicht omdat je geen 1.5 meter afstand kunt houden.. maar moet je ook een mondkapje op als je in je eentje in de coupe zit?

icon

Beste antwoord door Anonymous 23 July 2020, 14:22

Bekijk origineel

368 reacties

Reputatie 7
Badge +4

Volgens de provincie is de veerboot geen openbaar vervoer. Dat is ook de reden dat de OV chipkaart is afgeschaft.

 

@Melvinhage Allebei onzin.

Vlissingen-Breskens kent mondkapjesplicht.

Reputatie 5

De ov chipkaart is wel afgeschaft terwijl bij al het OV het geldig moet zijn.

 

Badge +3

Ik snap trouwens de redenering van de provincie niet helemaal. Een veerboot is toch openbaar vervoer? 

Grotendeels wel dus (zie het overzicht).

Als je met 5 man in een auto zit op een veerpont hoef je in ieder geval geen kapje op meen ik (logisch).

Reputatie 7
Badge +4

Ik snap trouwens de redenering van de provincie niet helemaal. Een veerboot is toch openbaar vervoer? 

Grotendeels wel dus (zie het overzicht).

Als je met 5 man in een auto zit op een veerpont hoef je in ieder geval geen kapje op meen ik (logisch).

Auto’s kunnen niet mee op deze boot.

Reputatie 5

Nee daar heb je de westerscheldetunnel voor.

Reputatie 7
Badge +1

Of de veerboot Vlissingen - Breskens wel of niet onder het openbaar vervoer en dus ook de WP2000 valt is niet heel belangrijk. Valt het wel daaronder dan is het via de WP2000 geregeld. Als dat niet zo is dan is er nog een andere weg, want ieder die zich in Zeeland bevindt dient zich ten alle tijde te houden aan de noodverordening die de veiligheidsregio Zeeland heeft opgesteld:

Artikel 1.2 Begripsbepalingen

 • openbaar vervoer: openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet Personenvervoer 2000;
 • overig bedrijfsmatig personenvervoer: besloten busvervoer en taxivervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi;

Artikel 2.7 Inrichting en beëindiging voorziening personenvervoer

1. Vervoerders richten voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zodanig in en nemen daarmee samenhangende maatregelen, zodat reizigers in staat worden gesteld zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen en reizigers van 13 jaar en ouder een niet-medisch mondkapje dragen in voertuigen en vaartuigen.

Artikel 2.8 Overig personenvervoer

1. Reizigers van 13 jaar en ouder zijn in het overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde openbaar vervoer, verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen indien zij zich met meer dan twee personen van 13 jaar en ouder, de bestuurder daaronder begrepen, in een voertuig of vaartuig bevinden

Artikels 2.7 & 2.8 dekken al het bedrijfsmatige personenvervoer dat in de veiligheidsregio geldt en stellen allebei de reiziger van 13 jaar en ouder verplicht om een mondkapje te dragen in de voer- en vaartuigen. Tenzij iemand zelf de veerboot kan besturen, maar ik denk niet dat dat het geval is.

Reputatie 6

Of de veerboot Vlissingen - Breskens wel of niet onder het openbaar vervoer en dus ook de WP2000 valt is niet heel belangrijk. Valt het wel daaronder dan is het via de WP2000 geregeld. Als dat niet zo is dan is er nog een andere weg, want ieder die zich in Zeeland bevindt dient zich ten alle tijde te houden aan de noodverordening die de veiligheidsregio Zeeland heeft opgesteld:

Artikel 1.2 Begripsbepalingen

 • openbaar vervoer: openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet Personenvervoer 2000;
 • overig bedrijfsmatig personenvervoer: besloten busvervoer en taxivervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi;

Artikel 2.7 Inrichting en beëindiging voorziening personenvervoer

1. Vervoerders richten voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zodanig in en nemen daarmee samenhangende maatregelen, zodat reizigers in staat worden gesteld zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen en reizigers van 13 jaar en ouder een niet-medisch mondkapje dragen in voertuigen en vaartuigen.

Artikel 2.8 Overig personenvervoer

1. Reizigers van 13 jaar en ouder zijn in het overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde openbaar vervoer, verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen indien zij zich met meer dan twee personen van 13 jaar en ouder, de bestuurder daaronder begrepen, in een voertuig of vaartuig bevinden

Artikels 2.7 & 2.8 dekken al het bedrijfsmatige personenvervoer dat in de veiligheidsregio geldt en stellen allebei de reiziger van 13 jaar en ouder verplicht om een mondkapje te dragen in de voer- en vaartuigen. Tenzij iemand zelf de veerboot kan besturen, maar ik denk niet dat dat het geval is.


Ik neem aan dat er dan ook deugdelijke wetenschappelijk onderbouwde argumenten zijn waardoor die verplichting tot het dragen van een mondkapje gedragen wordt? Dus een “vermoedens” of “baat het niet, dan schaadt het niet", maar analyses en feiten die uitwijzen dat het dragen van mondkapjes noodzakelijk is? En zo ja, waar kan ik die feiten en analyses vinden?

Reputatie 5

Het houdt de hoest tegen als je geen mondkapje draagt gaat de hoest door heel de coupe. Als mag je eigenlijk niet met klachten in de trein.

Reputatie 7
Badge +3

Vandaag was ik de enige passagier op de boot naar Breskens. Ik heb mijn mondkap afgedaan. Het is dan nogal onzinnig.


De enige passagier, boot werd automatisch bestuurd? Of was het een boot die je zelf langs een touw moet trekken?

Als er een schipper was die de boot bestuurde, toonde je weinig respect. Hij was voor jou aan het werk!

Reputatie 5

De schipper zit boven in de vrij moderne veerboot. Die blijft daar ook zitten en dus is er ook geen kans op besmetting. Een kapitein is geen passagier, is de bestuurder van auto wel een passagier?

Reputatie 7
Badge +1

Ik neem aan dat er dan ook deugdelijke wetenschappelijk onderbouwde argumenten zijn waardoor die verplichting tot het dragen van een mondkapje gedragen wordt? Dus een “vermoedens” of “baat het niet, dan schaadt het niet", maar analyses en feiten die uitwijzen dat het dragen van mondkapjes noodzakelijk is? En zo ja, waar kan ik die feiten en analyses vinden?

Ik vertel enkel hoe het bij wet geregeld is. Als je het niet eens bent met het beleid moet je maar bij de overheid aankloppen.

Op internet (wel de juiste informatie opzoeken) en ook op dit forum is genoeg te vinden over het nut van mondkapjes. Ik ga het hele riedeltje waarover we het de afgelopen 4 maanden al constant over hebben niet nog een keer herhalen, daar heb ik al genoeg over geschreven. Je bent zelf vast slim genoeg om je eigen onderzoek te kunnen doen.

Ik vind het opvallend dat er bij de mexicaanse griep van 10 jaar geleden amper maatregelen waren en nu met corona wel.

Nog al een verschil, bij de Mexicaanse griep "slechts" 28 doden in Nederland, bij Corona nu al 6000 in Nederland  @Melvinhage 

De influenza van 2018-2019 had bijna 12.000 doden. Was er toen ook paniek? zaten de IC’s toen ook overvol?

Heb je trouwens ook even gekeken naar de leeftijds opbouw van de sterfgevallen? Zijn al deze mensen puur en alleen aan covid overleden, of hadden ze ook nog onderliggende aandoeningen?

Is covid-19 de enige oorzaake dat mensen met luchtweg problemen op de IC terecht komen, of kan dat ook b.v. met Influenza gebeuren?

Waarom moeten we alleen voor covid-19 ineens mondkapjes dragen en afstand bewaren, en niet voor andere besmettelijke ziekten (b.v. Influenza)?

Hoeveel mensen gaan er ieder jaar trouwens dood aan hart en vaatziekten, kanker en verkeerd medicijngebruik? worden daar ook maatregelen voor getroffen?

Kijk eens op de weekoverzichten van het RIVM. Komt sars-cov-2 momenteel nog voor in Nederland? Hoe vol zitten de IC’s momenteel? Hoeveel mensen overlijden er momenteel aan covid-19?

Hoelang kennen we corona virussen al? Kan je er een aantal opnoemen? Wanneer tijdens het griep seizoen hebben we te maken met de corona varianten?

Denk je dat een gezonde levensstijl, voldoende beweging en buitenlucht kan bijdragen aan een betere weerstand tegen allerlei ziektes, en dus ook Covid-19?


2018-2019 staat bekend als een mild griepseizoen. Waar je die 12.000 doden vandaan haalt is mij een raadsel. 2017-2018 kende wel veel griepdoden 9444. Het vaccin wat dat seizoen gegeven werd was een ander dan het griepvirus dat toen actief was.

Het verschil tussen Infuenza en Covid-19 is dat voor Influenza een vaccin is en voor Covid-19 (nog) niet.

En de vrijheid waar jij en een aantal groeperingen om roept beperkt wel de vrijheid van met name mensen in risicogroepen. Daar wel eens bij stil gestaan? En die risicogroep is een stuk groter dan wat op het Malieveld staat te demonstreren tegen de maatregelen.

 

Klopt, het was idd griep seizoen 2017-2018. Er was toen een oversterfte van 9400. Tel die bij de normale 2 a 3000 griep doden, dan heb je je 12.000.

Bij 98% van de mensen die “besmet” zijn in welke vorm dan ook manifesteerd covid zich amper, of zijn er slechts milde klachten. Als je het daar niet mee eens bent, kan je misschien wat cijfers tonen die jou genoemde “groter” voor mij in een wat betere context kunnen plaatsen. Mensen in risico groepen hebben ALTIJD al voorzichtig moeten doen, of het nu Influenza, Corona, Rhesus of andere risico’s zijn. als je ouder wordt ben je nu eenmaal vatbaarder voor ziektes, en kan struikelen op straat uiteindelijk al fataal aflopen door complicaties. 

Wat ik al eerder heb geprobeerd aan te halen: probeer alles zo veel mogelijk in context te zien. Alleen focussen op Covid en al het andere vergeten is naar mijn mening niet goed.

Wat betreft de vreiheid: Ik vraag mij af of je in de gaten hebt wat er op dit moment aan wetgeving door de 2e en 1e kamer heen wordt geloodst, en wat voor een impact dat binnenkort op het leven van jou en jou nasten gaat hebben. Ga eens na hoeveel invloed jij straks nog hebt om deze eenmaal ingezette wetgeving weer te stoppen en/of ongedaan te maken.

Ik ga ermee stoppen. Geloof wat jij wilt geloven. Bewaar deze link en kom over een jaar of 2 maar weer terug, Dan discusseren we wel weer verder, en is ook duidelijk wie van ons er gelijk heeft gehad.

Vrijheid is iets heel anders dan wel of niet een mondkapje dragen vanwege een snel overdraagbaar virus welke al vele mensenlevens heeft gekost en veel bedrijven in de problemen brengt als er nog een keer een lockdown moet komen omdat mensen niet kunnen leven met een paar simpele basisregels.

Er zijn al zoveel basisregels waarmee we hebben leren leven, zoals gekleed over straat, handen wassen na WC bezoek en voor het eten, tandenpoetsen, ….  Althans ik ga er vanuit dat je dat soort regels ook in acht neemt.

En virussen zijn van alle tijd echter proberen we nu dat er teveel mensen tegelijk ziek worden en de economie nog verder in de problemen komt.  Vergelijkingen maken met landen war de bevolkingsdichtheid compleet anders is dan in NL heeft geen enkele zin. Hoe kleiner de bevolkingsdichtheid hoe minder risico op besmetting, dat zie je zelfs al op de kaart van de besmettingen in Nederland.

Snel overdraagbaar klopt.

Vele mensenlevens klopt ook, elk mensenleven is er 1 te veel, maar zie het wel in het juiste perpectief. Aan de normale griep gaan ook heel veel mensen dood.

Denk dat ik de tijd en zin heb om al die vragen te  onderzoeken en te beantwoorden?

Snap ik, maar kijk jij toevallig iedere avond het journaal?

Stel dat je die 20 minuten gebruikt om zelf wat dingen op te zoeken i.p.v. het voorgeschreven verhaal aan te horen.

Een RIVM weekoverzicht bekijken kan prima in die tijd, en beantwoord al een stuk of 3 vragen in een keer.

Geen tijd verspilt, en het levert ongetwijveld weer nieuwe inzichten op…

De “Wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland” geeft inderdaad goed inzicht in hoeveel mensen positief getest zijn op het SARS-CoV-2 virus, net als de dagelijke open data COVID-19 aantallen per gemeente waaruit duidelijk blijkt dat op een enkele dag na er al weken meer dan 500 a 600 nieuwe besemttingen per dag worden geconstateerd, wat een groot verschil met de eerste helft van juli is toen er bijna iedere dag minder dan 100 bij kwamen. Maar blijkbaar vind u dat niet verontrustend.

Of kijkt u soms alleen naar de virologische dagstaten of gegevens van de Nivel peilstations waar inderdaad geen Corona virus is aangetroffen? De eerder genoemde wekelijkse update COVID-19 betreft gegevens van de GGD die niet wordt weergegeven in de RIVM virologische dagstaten of Nivel peilstatons data waardoor deze 2 bronnen dus duidelijk niet gebruikt kunnen worden om de situatie rond COVID-19 te beoordelen. Dat kan alleen op basis van de GGD aantallen.

 

Hoi Momo,

Ik vraag mij af wat 500-600 “besmettingen” per dag eigenlijk betekent.

Is iemand dan:

 1. Positief getest d.m.v. een PCR test, en merkt daar verder niets van.
 2. Ziek, zodat die thuis in bed ligt en dus 2 weken in zelf quarantaine moet
 3. Patient, zodat deze persoon moet worden opgenomen in een ziekenhuis
 4. Kritiek, zodat deze persoon op de IC ligt
 5. Overleden

Ik krijg de indruk dat er al heel snel over gevallen, of zelfs patienten worden gesproken, terwijl mij helemaal niet duidelijk is hoeveel mensen er als patient zijn opgenomen, en hoe vol de IC’s liggen. Hoeveel mensen zijn er de afgelopen 2 maanden eigenlijk overleden aan Covid?

Het lijkt er mij op dat men iedere positieve PCR uitslag telt als iemand die ernstig ziek is. Dat lijkt mij niet correct.

k ga ermee stoppen. 

Stop in elk geval met die eindeloos lange quotes @ervegter telkens, dat leest toch niemand meer, en ga weer on topic in plaatst van de complete Corona pandemie alhier te welen bespreken op een OV Community.

Reputatie 7
Badge +3

 

Hoi Momo,

Ik vraag mij af wat 500-600 “besmettingen” per dag eigenlijk betekent.

Is iemand dan:

 1. Positief getest d.m.v. een PCR test, en merkt daar verder niets van.
 2. Ziek, zodat die thuis in bed ligt en dus 2 weken in zelf quarantaine moet
 3. Patient, zodat deze persoon moet worden opgenomen in een ziekenhuis
 4. Kritiek, zodat deze persoon op de IC ligt
 5. Overleden

Ik krijg de indruk dat er al heel snel over gevallen, of zelfs patienten worden gesproken, terwijl mij helemaal niet duidelijk is hoeveel mensen er als patient zijn opgenomen, en hoe vol de IC’s liggen. Hoeveel mensen zijn er de afgelopen 2 maanden eigenlijk overleden aan Covid?

Het lijkt er mij op dat men iedere positieve PCR uitslag telt als iemand die ernstig ziek is. Dat lijkt mij niet correct.

U was toch zo goed in dingen zelf op zoeken? 

Hier bereikt u niets afgezien van veel irritatie. Ik zou u willen vragen om ergens anders uw onwaarheden, zoals dat mondkapjes zorgen voor minder zuurstof opname, dat mensen geindoctrineerd zijn en dat de mondkapjesplicht is ingesteld als proef voor gedrags beinvloeding, te spuien. 

Reputatie 6

Vrijheid is iets heel anders dan wel of niet een mondkapje dragen vanwege een snel overdraagbaar virus welke al vele mensenlevens heeft gekost en veel bedrijven in de problemen brengt als er nog een keer een lockdown moet komen omdat mensen niet kunnen leven met een paar simpele basisregels.

Er zijn al zoveel basisregels waarmee we hebben leren leven, zoals gekleed over straat, handen wassen na WC bezoek en voor het eten, tandenpoetsen, ….  Althans ik ga er vanuit dat je dat soort regels ook in acht neemt.

En virussen zijn van alle tijd echter proberen we nu dat er teveel mensen tegelijk ziek worden en de economie nog verder in de problemen komt.  Vergelijkingen maken met landen war de bevolkingsdichtheid compleet anders is dan in NL heeft geen enkele zin. Hoe kleiner de bevolkingsdichtheid hoe minder risico op besmetting, dat zie je zelfs al op de kaart van de besmettingen in Nederland.

Snel overdraagbaar klopt.

Vele mensenlevens klopt ook, elk mensenleven is er 1 te veel, maar zie het wel in het juiste perpectief. Aan de normale griep gaan ook heel veel mensen dood.

Denk dat ik de tijd en zin heb om al die vragen te  onderzoeken en te beantwoorden?

Snap ik, maar kijk jij toevallig iedere avond het journaal?

Stel dat je die 20 minuten gebruikt om zelf wat dingen op te zoeken i.p.v. het voorgeschreven verhaal aan te horen.

Een RIVM weekoverzicht bekijken kan prima in die tijd, en beantwoord al een stuk of 3 vragen in een keer.

Geen tijd verspilt, en het levert ongetwijveld weer nieuwe inzichten op…

De “Wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland” geeft inderdaad goed inzicht in hoeveel mensen positief getest zijn op het SARS-CoV-2 virus, net als de dagelijke open data COVID-19 aantallen per gemeente waaruit duidelijk blijkt dat op een enkele dag na er al weken meer dan 500 a 600 nieuwe besemttingen per dag worden geconstateerd, wat een groot verschil met de eerste helft van juli is toen er bijna iedere dag minder dan 100 bij kwamen. Maar blijkbaar vind u dat niet verontrustend.

Of kijkt u soms alleen naar de virologische dagstaten of gegevens van de Nivel peilstations waar inderdaad geen Corona virus is aangetroffen? De eerder genoemde wekelijkse update COVID-19 betreft gegevens van de GGD die niet wordt weergegeven in de RIVM virologische dagstaten of Nivel peilstatons data waardoor deze 2 bronnen dus duidelijk niet gebruikt kunnen worden om de situatie rond COVID-19 te beoordelen. Dat kan alleen op basis van de GGD aantallen.

 

Hoi Momo,

Ik vraag mij af wat 500-600 “besmettingen” per dag eigenlijk betekent.

Is iemand dan:

 1. Positief getest d.m.v. een PCR test, en merkt daar verder niets van.
 2. Ziek, zodat die thuis in bed ligt en dus 2 weken in zelf quarantaine moet
 3. Patient, zodat deze persoon moet worden opgenomen in een ziekenhuis
 4. Kritiek, zodat deze persoon op de IC ligt
 5. Overleden

Ik krijg de indruk dat er al heel snel over gevallen, of zelfs patienten worden gesproken, terwijl mij helemaal niet duidelijk is hoeveel mensen er als patient zijn opgenomen, en hoe vol de IC’s liggen. Hoeveel mensen zijn er de afgelopen 2 maanden eigenlijk overleden aan Covid?

Het lijkt er mij op dat men iedere positieve PCR uitslag telt als iemand die ernstig ziek is. Dat lijkt mij niet correct.

Ik heb dezelfde vraag. Er wordt steeds met zeer ernstige gezichten over “besmettingen” gesproken, alsof al die mensen zwaar ziek thuis liggen of in het ziekenhuis. Maar dat is onzin. Mensen die positief bevonden worden, zijn veelal hooguit drager van het virus, maar niet ziek. Net zo goed als dat ik een jaar geleden drager kon zijn van een influenzavirus, maar zelf niet ziek.

 

Beter is dus te spreken over daadwerkelijke aantallen mensen die acute zorg nodig hebben ten gevolge van Covid.

Reputatie 7
Badge +3

Als nogal ernstig signaal las ik zojuist het volgende:

Volgens Willem Engel (de voorman van Viruswaanzin/waarheid) schrijft psychiater Renate Tillema 'verlaatjes' om aan de mondkapverplichting in het OV ontkomen. Lijkt me iets voor @NS_online en misschien ook @IGJnl om in te duiken. Gaat via formulier op hun website.

Mijn ‘advies’ is om daar niet in mee te gaan, een arts die onterechte verklaringen uitschrijft en daarmee mogelijk mensenlevens in gevaar brengt. Gaat volgens mij ook nogal in tegen de belofte/eed van Hippocrates voor artsen.

Mag hopen dat NS personeel dergelijke verklaringen (en naam van de arts) snel herkent als zeer verdacht. Plus dhr. Engel hard aanpakt.

https://twitter.com/pjvanerp/status/1293216205260685312

Een andere arts (een huisarts) die o.a. dit soort medische verklaringen afgeeft heeft hiervoor waarschuwingsbrieven ontvangen van de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd waarin zelfs wordt gedreigd met het tuchtcollege. Mag hopen dat ze die die pyschiater Tillema ook op de korrel hebben en dat het met deze praktijken van “verlaatjes” schrijven snel afgelopen is. 

Ondertussen weigert men in het “openbaar” vervoer nog steeds reizigers te faciliteren die om welke reden dan ook niet mee kunnen doen met de fopkapjesheisa. Ze zullen vast wel weten dat ze fout zitten, maar drammen toch hun zin door. Hopelijk komt ook hier een rechtzaak over, zodat er in ieder geval opheldering kan komen over wie verantwoordelijk is voor het huidige beleid en wanneer ze hun baan kwijt zijn.

 

*aangepast door moderator

Reputatie 6

Ach, af en toe verbaas ik me gewoon. Medio juni was ik in Eindhoven (busstation) en moest met de stadsbus reizen. Ik had er niet bij stilgestaan dat je in de bus geen kaartje meer kunt kopen, dus werd bij de halte op het busstation geconfronteerd met een hermetisch gesloten voordeur van de bus en een dikke ketting halverwege het gangpad. Want allemaal ter bescherming van de chauffeur. Ik moest dus terug naar het stationsgebouw en daar een kaartje kopen bij de Hermes-balie. Prima. Netjes op mijn beurt gewacht, kwam bij het loket. Een oudere man zat achter het loket en was net bezig een broodje kaas te eten en er wat bij te drinken. Ik vertelde hem dat ik een buskaartje wilde kopen, en zei terloops dat ik het lastig vond dat dat niet meer in de bus kon. Hij nam nog een hap van zijn broodje en zei: “Tja, corona he, we willen niet dat onze chauffeurs ziek worden...” Zelf zat hij zonder mondkapje of wat dan ook achter dat loket op 1 meter bij me vandaan. Terwijl de printer mijn kaartje uitprintte, veegde hij met zijn hand mond en neus af (van het eten, neem ik aan) en schoof met dezelfde hand het kaartje naar me toe.

 

Ben ik nou gek?

Badge +3

Terwijl de printer mijn kaartje uitprintte, veegde hij met zijn hand mond en neus af (van het eten, neem ik aan) en schoof met dezelfde hand het kaartje naar me toe.

Ben ik nou gek?

Welnee (inkoppertje), je was in Eindhoven.. de gekstûh! :rofl:

Ik begrijp heus wel het woord verplicht maar vind ook dat een regel logisch moet worden toegepast.  

 Is zo'n zelfde soort vraag als waarom mag ik "s-nachts om 3 uur niet door het rode stoplicht heen rijden.

Er komt toch geen verkeer aan.

Geldt dit ook voor conducteurs en ander NS-personeel?

Geldt dit ook voor conducteurs en ander NS-personeel?

Hoop dat je wat onduidelijke vraag @wsm over personeel voor één (1) keer een positive inslag heeft....... Tot nu toe is je dat op deze Community nog nooit gelukt. Overigens zijn er ook maar weinig bedrijven welke een platform bieden om continue haar eigen personeel zo te kijk te zetten door een klein vast groepje buitenstaanders. Blijf dat zeer bijzonder vinden...

De echte vraag hier, wat mij betreft, is of er daadwerkelijk mensen zijn die midden in de nacht voor een rood stoplicht gaan staan wachten. Als die mensen bestaan, dan kom ik ze niet tegen. Misschien in het buitenland? Er zijn landen waar men zich blind staart op de regels zonder er zelf over na te denken.

Ja, ik stop ook midden in de nacht voor een rood verkeerslicht. Het wordt vaak al snel groen, toch blijft mijn gewoonte ervoor te stoppen. Ben nu eenmaal een gewoontedier......

Ja, ik stop ook midden in de nacht voor een rood verkeerslicht. Het wordt vaak al snel groen, toch blijft mijn gewoonte ervoor te stoppen. Ben nu eenmaal een gewoontedier......


Ik sluit me 100% bij Loes aan, ik stop ook netjes voor het verkeerslicht al is het midden in de nacht. Denk ook niet dat ze bij de verkeersleiding van het spoor zo blij worden als ik met de trein s’nachts wel door een rood sein zou rijden. 

Reageer