Tarieven 2023Toon eerste bericht

114 reacties

Reputatie 7

Dan resteert nog steeds het punt van de service/dienstverlening. Als je de prijs van een eerste klas abonnement betaalt, om vervolgens te moeten staan temidden van mensen die weigeren daarvoor te betalen maar er wel gebruik van maken, zonder een conducteur in de buurt die iedereen weg stuurt die er niet hoort te zijn, kun je dan de frustratie van die mensen door hebben?

 

Hierboven heb ik al aangegeven dat ik dat maar al te goed begrijp. Een indeling in klassen hoort echter niet thuis in het OV en belemmert het functioneren

 

En anders zou er nog een andere constructie kunnen zijn, waarbij je het roer radicaal omgooit: Je snijdt de dienstregeling door de helft, met nog maar twee intercity’s en twee sprinters per uur maximaal, maar dan wel met fatsoenlijke personeelsbezetting en de maximaal mogelijke lengte van een trein.

Volgens mij beweegt de NS thans ook in die richting.

Same here @Thom.

Ik snap dat u het niet leuk vindt dat dat nu twee dubbeltjes worden, maar het blijft nog steeds een schijntje in vergelijking met wat de spitsreiziger betaalt.

 

Voor de duidelijkheid: ik ben jarenlang de trouwst (meest betalende) klant geweest van NS: OV-jaarkaarthouder 1e klas, met meerdere gezinsleden (+/- €8000) euro per jaar. Dat waren maar een paar gezinnen in Nederland. Ik ben zelfs nog eens persoonlijk gebeld in 2010 toen de busbedrijven aankondigden dat de stapelkorting voor het BTM-deel ging vervallen. Of we daar mee konden leven. Nee eigenlijk niet. En zo werd het product voor de meest betalende klant steeds verder uitgekleed. Het spitsrecht voor gezinsleden verviel en uiteindelijk verdwenen de bijkaarten in zijn geheel. Nog afgezien van de afkalving van het hele1e klas product zelf.

Uiteindelijk de hele boel opgezegd en overgestapt naar 1e klas Dal Vrij. 

Dan zult u het als geen ander met me eens zijn dat u ook na de prijsstijging nog steeds een schijntje betaalt in vergelijking met wat u destijds betaalde.

 

EBS schrijft in het Vervoerplan 2023 voor de Veluwe het volgende en illustreert daarmee mooi de problemen van de NS:

De nieuwe lijn 206 is daar een perfect voorbeeld van. Door de snelle route tussen Harderwijk en Apeldoorn wordt de reistijd ten opzichte van de huidige buslijnen met 20 minuten verkort. Van station tot station is de bus even snel (in de spits) of sneller dan de trein via Amersfoort. De reisbeleving is echter van een totaal andere orde: niet meer overstappen en niet staan in een volle trein tussen Harderwijk en Amersfoort.

 

Reputatie 7

Voor het bedrag waarmee iemand met Dal Vrij in de daluren in heel Nederland in de 1e klas mag reizen, komt de spitsreiziger met Traject Vrij niet verder dan Haarlem - Sloterdijk, een rit van nog geen 10 minuten.

Nogmaals het gaat met name ook om de waarde van 1e klas. Ik heb op zich geen problemen met een wat duurder abonnement, ook al kost Dal Vrij 1e klas straks misschien 180 euro p/m. Mits het dan ook meerwaarde heeft en niet dat iedere dag allerlei  niet betalende klanten en scholieren op weg naar school bewust in de 1e klas plaatsnemen en profiteren van het feit dat er toch nauwelijks of geen controle op is. Daar draait het om. Anders kan je net zo goed 2e klas nemen! Je betaalt toch niet nog eens tientjes extra per maand om bovenstaande straks nog veelvuldiger mee te maken.

Vanaf 2023 wordt de prijs nu echter zo hoog dat prijs/prestatie écht totaal uit balans gaat. Daarom mijn overstap naar 2e klas. Zou er structurele controle komen, stap ik gelijk weer over naar de 1e.

Reputatie 3

Geen wonder dat de waardering achterblijft. De reden is iedere dag te zien. Wil NS meer mensen in de 1e klas krijgen, moet het de meerwaarde hebben die men verwacht en dan heb ik het niet over een iets ruimere stoel en een klaptafeltje🤣. 

 

Zou je nu eens precies kunnen aangeven welke meerwaarde je verwacht ?

Gaat het enkel om het weren van niet betalende reizigers zodat er meer ruimte onbenut blijft ?

 

De meerwaarde is het kunnen zitten, ook als het erg druk is. Als mensen de 1e klas gebruiken als overloop van de 2e klas is die meerwaarde er niet.

Reputatie 7
Badge +3

Ik heb het idee dat ondanks de mogelijkheden die automatisering biedt, de invoering van de OV-chipkaart alleen maar tot marketingverstarring heeft geleid bij NS. Het heeft ook helemaal niets met marktwerking te maken wat NS doet. Er wordt alleen maar een percentage uit de lucht geplukt om te berekenen hoeveel duurder een reis in de eerste klas zou moeten zijn. Dit alles zonder te kijken wat de waarde is van de eerste klas in een bepaalde regio of treincategorie.

Reputatie 7
Badge +3

@BrunoEst Dat heb ik al aangegeven in dit verband. Is er weinig vraag naar eerste klas? Dan de prijzen lager. Is er veel vraag naar eerste klas? Dan de toeslag hoger.

Als voorbeeld gaf ik de Zeeuwse Lijn. Daar is het waanzin om een toeslag van 67% te heffen voor een rit in de de eerste klas. Maar met een toeslag van bijvoorbeeld 25% zijn er misschien wel reizigers die willen betalen voor eerste klas. NS zou meer geld met de 1e klas kunnen verdienen door te toeslag veel flexibeler in te zetten. NS zou dat ook kunnen doen in de avond op stille trajecten.

Er is van alles denkbaar. Maar standaard 67% extra heffen zorgt alleen maar voor lege zitplaatsen op rustige momenten.

Reputatie 6

De argumenten om met zo'n forse verhoging van het Dal Vrij abonnement te komen snap ik wel enigszins, maar het 1e klas Dal Vrij 65+ gaat met maar liefst bijna 20% omhoog en dat vind ik toch wel erg gortig om dat zo in één keer toe te passen.

Ik ervaar telkens als ik in de trein zit dat de meerwaarde voor die 1e klas steeds minder wordt. Stiltecoupé wordt lang niet altijd gerespecteerd. Er is weinig controle en er zitten regelmatig mensen zonder 1e klas kaartje. Alle keren dat ik in de trein zat en er was controle, dan werd de reiziger er op geattendeerd dat hij/zij onterecht in de 1e klas zat en moest dan vertrekken naar de 2e klas, dus nooit een boete. Staat dus geen enkele sanctie op, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik kan me zelfs voorstellen dat er mensen zijn die met een 2e klas abonnement 1e klas gaan reizen, bij controle even verhuizen naar de 2e klas en dat is het dan.

Reputatie 3

De eerste klas heeft wel zin, maar alleen als er ook gecontroleerd wordt. Als het druk is wordt er nooit gecontroleerd, en juist dan zitten er mensen zonder kaartje voor de 1e klas. Al controleren ze maar één passagier. Het duurt al zo'n 10 minuten om een bon uit te schrijven. In die tijd loopt de hele 1e klas leeg.

Reputatie 4

In de eerste plaats is de eerste klas niet '’iets'’ meer verhoogd dan de tweede klas. De eerste klas is 17 procent gestegen, de tweede klas met 10 procent. Dat is niet '’iets'’, maar '’significant'’ meer.

U hebt gelijk. Ik keek naar de tarieven voor enkele reizen, maar bij abonnementen is het verschil groter.
 

ALS de NS al tot een dergelijk besluit moet komen, dan verwacht ik daar ook aanzienlijk betere dienstverlening bij.

De consumentenorganisaties hebben NS geadviseerd af te zien van de tariefverhoging gezien de daling in de kwaliteit van het treinvervoer. NS heeft daarop het volgende geantwoord:

U maakt een relatie met het afschalen van de dienstregeling. NS is hierover verbaasd. Ten eerste is NS gedwongen af te schalen vanwege personeelstekort, hier liggen geen andere motieven aan ten grondslag. Zodra het kan, schaalt NS uiteraard de dienstregeling op. Ten tweede is er geen relatie tussen de prijs van het treinkaartje en de dienstregeling. In de afgelopen tien jaar heeft NS zeer veel frequentieverhogingen doorgevoerd die ook niet gekoppeld waren aan een verhoging van het prijskaartje.

NS voert dit interessante argument aan, maar om eerlijk te zijn vind ik een frequentieverhoging horen bij de te verwachten dienstverlening die je voor een dergelijke prijs zou moeten leveren. Met andere woorden: De Nederlandse Spoorwegen hebben m.i. het minimaal noodzakelijke gedaan voor hetgeen je mag verwachten met hun tariefsysteem. Daarbij heeft een frequentieverhoging zeker niet altijd geleid tot meer zitplaatsen, soms alleen tot meer reisopties. 

Ach, Tamzin, ik blijf altijd eerste klas reizen en betaal gewoon. Als het een keer niet uit kan, soit. Andere maanden kan dat wel.

Als je het kan en wil betalen is dat ook geen probleem. Alleen dat is ieders eigen keuze, wie wat krapper zit kan beter tweede klas gaan of geen DalVrij nemen..

Reputatie 7

Wel interessant natuurlijk dat NS aangeeft dat prijs van de treinkaartjes geen directe relatie heeft met de kwaliteit van de dienstverlening. Er zijn indertijd frequentieverhogingen doorgevoerd zonder prijsverhogingen en nu worden frequentieverlagingen doorgevoerd met prijsverhogingen. 

Vanuit NS geredeneerd volkomen logisch. Die marktwerking op het spoor werkt fantastisch.

 

Het fenomeen dat prijs en kwaliteit zich in tegengestelde richtingen bewegen duidt op een sterk gemonopoliseerde markt en het (nagenoeg) ontbreken van marktwerking.

Nu is marktwerking op het spoor, gezien het enkelvoudige netwerk, slechts beperkt mogelijk. Maar je zou de mogelijkheden die er onmiskenbaar zijn, wel kunnen gebruiken en dat gaat in toenemende mate ook gebeuren.

Reputatie 7
Badge +3

Gelukkig was ik al uitgestapt en reis nu 2e klas. Ik verwacht dat meer mensen dat gaan doen ( of gewoon de trein links gaan laten liggen), scheelt NS weer veel inkomsten.

Het lijkt me nu meer een kwestie van hoe minder 1e klas reizigers hoe hoger de 1e klas tarieven worden. Om het te compenseren. Het geld voor de 1e klas moet nu door minder reizigers worden opgebracht dus betaal je per reiziger meer. En niet alleen de abonnementsprijzen voor 1e klas stijgen in verhouding meer dan 2e klas, dit is ook het geval bij de ritprijzen, 1e klas is nu 70% meer en dit was 67% (en daarvoor zelfs 65% of 63%). 

 

Reputatie 7

Nou nou, reservaat. Een beetje creatief taalgebruik daar hou ik wel van, maar: het zijn mensen die iets terugwillen voor de meerprijs voor de eerste klas, bijvoorbeeld kunnen zitten gezien de leeftijd, en geen wilde dieren. Daar reken ik de treinhooligans die niet betalen en bij controle agressief en denigrerend worden als norm hebben eerder toe.

 

Reservaat omdat het een restant is uit vervlogen tijden waarbij men dacht er goed aan te doen om het vermeende klasseverschil tevens in het treinvervoer tot uiting te brengen.

Het tegen een meerprijs met meer ruimte en rust kunnen reizen zou weinig bezwaarlijk hoeven te zijn mits een ieder in de rest van de trein met een gegarandeerde zitplaats zou kunnen reizen. Nu niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan acht ik het niet volledig gebruiken van de beschikbare capaciteit even asociaal als het gedrag van zogenaamde treinhooligans.

Het betreft tenslotte openbaar vervoer en het openbare leven is divers van aard. Voor degene die daar moeite mee hebben en meer willen en kunnen betalen bestaan toch zeker voldoende alternatieven.

Daarbuiten is het evident dat reizigers met een beperking, gezien leeftijd etc., sowieso zouden moeten kunnen zitten. Dit geldt ook voor de huidige overvolle 2e klas.

Reputatie 7

Nou nou, reservaat. Een beetje creatief taalgebruik daar hou ik wel van, maar: het zijn mensen die iets terugwillen voor de meerprijs voor de eerste klas, bijvoorbeeld kunnen zitten gezien de leeftijd, en geen wilde dieren. Daar reken ik de treinhooligans die niet betalen en bij controle agressief en denigrerend worden als norm hebben eerder toe.

 

Reservaat omdat het een restant is uit vervlogen tijden waarbij men dacht er goed aan te doen om het vermeende klasseverschil tevens in het treinvervoer tot uiting te brengen.

Het tegen een meerprijs met meer ruimte en rust kunnen reizen zou weinig bezwaarlijk hoeven te zijn mits een ieder in de rest van de trein met een gegarandeerde zitplaats zou kunnen reizen. Nu niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan acht ik het niet volledig gebruiken van de beschikbare capaciteit even asociaal als het gedrag van zogenaamde treinhooligans.

Het betreft tenslotte openbaar vervoer en het openbare leven is divers van aard. Voor degene die daar moeite mee hebben en meer willen en kunnen betalen bestaan toch zeker voldoende alternatieven.

Daarbuiten is het evident dat reizigers met een beperking, gezien leeftijd etc., sowieso zouden moeten kunnen zitten. Dit geldt ook voor de huidige overvolle 2e klas.

 

Misschien eens Noord-Korea of een andere communistische heilstaat proberen als je zo graag een wereld wil waarin er geen verschillen bestaan?

 

Een wereld zonder verschillen is het laatste dat ik zou willen. Hetgeen niet betekent dat ik alle verschillen even wenselijk acht. De argumenten heb ik hierboven weergegeven en die hebben niets met het communisme van doen maar alles met het functioneren van het openbaar treinvervoer .

Reputatie 7
Badge +3

Zelfs in de Sovjet-Unie waren en klasseverschillen in de trein: hard en zacht i.p.v. tweede en eerste. Ik vermoed dat dan in Noord-Korea niet anders is. De partijbonzen willen echt niet tussen het grauw zitten.

Reputatie 7
Badge +3

Nou nou, reservaat. Een beetje creatief taalgebruik daar hou ik wel van, maar: het zijn mensen die iets terugwillen voor de meerprijs voor de eerste klas, bijvoorbeeld kunnen zitten gezien de leeftijd, en geen wilde dieren. Daar reken ik de treinhooligans die niet betalen en bij controle agressief en denigrerend worden als norm hebben eerder toe.

 

Reservaat omdat het een restant is uit vervlogen tijden waarbij men dacht er goed aan te doen om het vermeende klasseverschil tevens in het treinvervoer tot uiting te brengen.

Het tegen een meerprijs met meer ruimte en rust kunnen reizen zou weinig bezwaarlijk hoeven te zijn mits een ieder in de rest van de trein met een gegarandeerde zitplaats zou kunnen reizen. Nu niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan acht ik het niet volledig gebruiken van de beschikbare capaciteit even asociaal als het gedrag van zogenaamde treinhooligans.

Het betreft tenslotte openbaar vervoer en het openbare leven is divers van aard. Voor degene die daar moeite mee hebben en meer willen en kunnen betalen bestaan toch zeker voldoende alternatieven.

Daarbuiten is het evident dat reizigers met een beperking, gezien leeftijd etc., sowieso zouden moeten kunnen zitten. Dit geldt ook voor de huidige overvolle 2e klas.

Ik reis mijn hele leven met de trein en dat is heel lang, maar in binnenlandse treinen nog nooit gegarandeerde zitplaatsen tegen gekomen. Een vervoersbewijs geeft recht om vervoerd te worden, niet op een zitplaats.

Voor mensen met beperking en zwangeren zijn speciale zitplaatsen. Al zijn die plaatsen ook niet gegarandeerd. Het gezegde opstaan voor iemand misstaat niemand kent men tegenwoordig niet.

Reputatie 3

NS heeft ervoor gekozen om de abonnementen Traject Vrij en Altijd Vrij in prijs te verlagen om spitsreizigers terug te winnen. Om dat mogelijk te maken, moeten de overige abonnementen flink in prijs stijgen. Daarbij gaat NS de prijzen voor de eerste klas iets meer verhogen dan prijzen voor de tweede klas.

Spitsreizigers terugwinnen? En dat met die overvolle treinen. Hebben ze zaagsel in hun hoofd zitten bij de NS? Mijn dalvrijabonnement 65+ gaat van €46,80 naar €54,95, dat is ook ruim 17%!

NS heeft ervoor gekozen om de abonnementen Traject Vrij en Altijd Vrij in prijs te verlagen om spitsreizigers terug te winnen. Om dat mogelijk te maken, moeten de overige abonnementen flink in prijs stijgen. Daarbij gaat NS de prijzen voor de eerste klas iets meer verhogen dan prijzen voor de tweede klas.

Spitsreizigers terugwinnen? En dat met die overvolle treinen. Hebben ze zaagsel in hun hoofd zitten bij de NS?

Zonder terugkerende spitsreizigers is NS komende zomer failliet. Ik heb het gevoel dat je nog steeds het financiële probleem bij NS niet snapt.

 

Mijn dalvrijabonnement 65+ gaat van €46,80 naar €54,95, dat is ook ruim 17%!

Dat is nog bijna niets 

 

Zelfs in de Sovjet-Unie waren en klasseverschillen in de trein: hard en zacht i.p.v. tweede en eerste. 

Dat gold alleen voor langeafstandstreinen met slaapwagens. Treinen zonder nachttraject met alleen zitplaatsen hadden en hebben geen klassen.

Reputatie 3

NS heeft ervoor gekozen om de abonnementen Traject Vrij en Altijd Vrij in prijs te verlagen om spitsreizigers terug te winnen. Om dat mogelijk te maken, moeten de overige abonnementen flink in prijs stijgen. Daarbij gaat NS de prijzen voor de eerste klas iets meer verhogen dan prijzen voor de tweede klas.

Spitsreizigers terugwinnen? En dat met die overvolle treinen. Hebben ze zaagsel in hun hoofd zitten bij de NS?

Zonder terugkerende spitsreizigers is NS komende zomer failliet. Ik heb het gevoel dat je nog steeds het financiële probleem bij NS niet snapt.

Met overvolle treinen win je geen reizigers terug.

Mijn dalvrijabonnement 65+ gaat van €46,80 naar €54,95, dat is ook ruim 17%!

Dat is nog bijna niets 

 

Dat vind jij. Dat hangt ervan af hoe vaak je het gebruikt.

NS heeft ervoor gekozen om de abonnementen Traject Vrij en Altijd Vrij in prijs te verlagen om spitsreizigers terug te winnen. Om dat mogelijk te maken, moeten de overige abonnementen flink in prijs stijgen. Daarbij gaat NS de prijzen voor de eerste klas iets meer verhogen dan prijzen voor de tweede klas.

Spitsreizigers terugwinnen? En dat met die overvolle treinen. Hebben ze zaagsel in hun hoofd zitten bij de NS? Mijn dalvrijabonnement 65+ gaat van €46,80 naar €54,95, dat is ook ruim 17%!

 

Die spitsreizigers zorgen ervoor dat u voor een habbekrats kunt reizen. Als NS die reizigers niet terugwint zal uw abonnement nog vele malen duurder worden.

Reputatie 7
Badge +3

 

Mijn dalvrijabonnement 65+ gaat van €46,80 naar €54,95, dat is ook ruim 17%!

Dat is nog bijna niets 

 

Dat vind jij. Dat hangt ervan af hoe vaak je het gebruikt.

Als je het niet vaak gebruikt moet je geen Dal Vrij abonnement nemen. Voor €54,95 kan ik zonder abonnement niet eens retour naar bv Groningen of Maastricht. En het goedkoopste NS Traject Vrij abonnement is volgend jaar €60,40, kun je tot 8 TE meereizen, dat zou voor mij 2 sprinterstations zijn. Met dat Dal Vrij abonnement van nog geen €55 kunt u onbeperkt het hele land door in de daluren. Als je dan maar 1 keer in de maand reist is het een duur abonnement, kun je beter voor een ander abonnement kiezen. 

Reputatie 4

Dank allemaal voor jullie uitgebreide reacties, maar we zijn een beetje afgedwaald van de twee kernvragen die ik eigenlijk wilde stellen:

  1. Is 17% stijging niet exorbitant veel vergeleken met de andere prijsstijgingen?
  2. Hoe wil de NS het verantwoorden dat je zoveel meer gaat betalen voor 10 à 20 procent minder treinen (afhankelijk van je traject), en daarbij ook nog eens minder goede service? Dat frequentie en tarief niet aan elkaar gekoppeld worden kan ik ergens nog begrijpen, maar slechte dienstverlening en een hoger tarief valt niet met elkaar te rijmen.
Reputatie 7
Badge +3

Dank allemaal voor jullie uitgebreide reacties, maar we zijn een beetje afgedwaald van de twee kernvragen die ik eigenlijk wilde stellen:

  1. Is 17% stijging niet exorbitant veel vergeleken met de andere prijsstijgingen?
  2. Hoe wil de NS het verantwoorden dat je zoveel meer gaat betalen voor 10 à 20 procent minder treinen (afhankelijk van je traject), en daarbij ook nog eens minder goede service? Dat frequentie en tarief niet aan elkaar gekoppeld worden kan ik ergens nog begrijpen, maar slechte dienstverlening en een hoger tarief valt niet met elkaar te rijmen.
  1. Voor de relatief goedkope dal-abonnementen die sinds introductie nauwelijks gestegen zijn is dit niet exorbitant.
  2. In de afgelopen jaren is de frequentie van het aantal treinen flink omhoog gegaan zonder dat daar een extra prijskaartje aan hing. Kosten stijgen en NS moet maatregelen nemen om de kosten in de hand te houden. Daarnaast heeft NS te maken met personeelstekort.

Reageer