Fluiten = niet meer instappen


Update: 14 januari 2019

Meer dan de helft van de treinreizigers stapt in ná het horen van het fluitsignaal van de conducteur. Dat aantal wil NS drastisch verlagen. Het levert vaak namelijk gevaarlijke situaties op en draagt bij aan een onnodige en vermijdbare vertraging. Dit blijkt uit een peiling onder ruim 200 hoofdconducteurs van NS. Veel reizigers zien de perrontijd bovendien als uiterste instaptijd, terwijl het gaat om de vertrektijd. Vorig jaar verspreidde NS een video en posters om reizigers er bewust van te maken dat instappen na het fluitsignaal gevaarlijk kan zijn.

NS vindt het belangrijk dat reizigers op tijd instappen. Doe je dat namelijk niet en stap je na het fluitsignaal in, dan sluit de conducteur de deuren later dan de bedoeling is om gevaarlijke situaties te voorkomen. Veiligheid gaat namelijk voor alles. Dit kan wel leiden tot vertragingen en verstoringen in de dienstregeling. Door op tijd te vertrekken kunnen we makkelijker op tijd rijden. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. Daarnaast zorgen we er zo voor dat andere reizigers hun aansluiting op de volgende trein niet missen. Als een trein te laat vertrekt kan dit effect hebben op andere treinen op het volledige traject.

Reizen met een auditieve beperking
In veel van onze treinen zijn rode lampen op de balkons midden boven de deuren geplaatst. Nadat de conducteur heeft gefloten, gaat hij de trein in en vergrendelt hij de deuren. Op dat moment beginnen de rode lampen boven alle deuren te knipperen. Dat is het teken dat je niet meer mag instappen. Dus geldt dan net als bij het fluitsignaal: knipperende rode lamp is niet meer instappen! De rode lampen zijn te vinden in de Sprinter typen Flirt, SNG en SLT en de dubbeldekker type DDZ. Daarnaast stromen de komende paar jaar de vernieuwde dubbeldekkers type VIRM en de nieuwe intercity type ICNG in met deze lamp. Reis je met een trein van een ouder bouwjaar zonder lampen boven de deuren, kijk dan goed naar de conducteur. Staat hij op het tijdstip van vertrek in de deuropening met zijn fluit in de aanslag? Dan kun je niet meer instappen.

Wat cijfers
Uitslag peiling onder 224 hoofd conducteurs:
  • 54% van de reizigers stapt in ná het horen van het fluitsignaal
  • 43% van de conducteurs maakt dagelijks een gevaarlijke situatie mee door te late instappers
  • 71% van de conducteurs loopt meerdere keren per dag onnodig vertraging op door te late instappers.
Kijk voor meer informatie op www.ns.nl/fluiten.

Wilt je meepraten over dit onderwerp? Laat dan hieronder je reactie achter.

559 reacties

Reputatie 3
Sivan, bedankt voor het inzicht in de enquete.

Hier geldt echter "meten is weten, als je weet te meten". De vragen in de enquête leiden helaas niet tot duidelijkheid:

De onder conducteurs verspreide enquête: [..] werden meerdere vragen aan hen gesteld:[/b]
Hoeveel instappers zijn er ingestapt nadat er is gefloten?

Gaat dit over alle instappen per dag, of alleen om de instappen waarbij er tenminste een iemand te laat is ingestapt? Het antwoord "9 van de 10" bij bepaalde conducteurs betekent of dat zij stelselmatig vroeg fluiten, of dat ze iets anders bedoeld hebben met hun antwoord, namelijk dat er in de situatie waarin het misging, alle instappers te laat waren, zoals bijvoorbeeld bij een stoptrein op een klein stationnetje met 1 te late reiziger die nog een kaartje moest kopen.

Hoe vaak komt het voor dat je vertraging oploopt doordat er reizigers na het fluitsignaal instappen?
- Nooit: 1 procent van de conducteurs
- Enkele keren per maand: 9 procent van de conducteurs
- In alle gevallen: 15 procent van de conducteurs
- Enkele keren per week: 19 procent van de conducteurs
- Enkele keren per rit: 21 procent van de conducteurs
- Enkele keren per dag: 35 procent van de conducteurs


Op deze vraag is de 71% gebaseerd. Naast de terechte vraag van iMark wat vertraging eigenlijk is, mankeert er nog iets aan deze vraag. De positie van "in alle gevallen" in het rijtje maakt het niet duidelijk wat met dit antwoord bedoeld is: "iedere dag"? of "in elk geval waarin dit voorkomt"?

[b] nulmeting:
- Percentage intercity’s met instappers na het fluiten: 75%.
- Van de intercity’s met instappers na het fluiten het aandeel dat vertraagd is: 85%
- Percentage sprinters met instappers na het fluiten: 36%
- Van de sprinters met instappers na het fluiten het aandeel dat vertraagd is: 93%

Deze cijfers zeggen nog niets als we niet weten hoeveel treinen zonder instappers na het fluiten vertraagd zijn. Onduidelijk is of de vertraging is ontstaan door de late instapper (of dat het voor de late instappers te vroege fluiten een gevolg is van de vertraging). Het aantal vertraagde treinen is wel erg hoog: het is tenminste 75%*85%=64% voor de intercities en tenminste 36%*93%=33% voor de stoptreinen. Een slechte dag?

Als we (op basis van de punctualiteitscijfers) mogen aannemen dat de treinen zonder late instappers minder vaak vertraagd zijn, dan kunnen we wel concluderen dat een vertraagde trein in combinatie met de huidige vertrekprocedure een grotere kans geeft op te late instappers, en het lijkt er ook op dat de conducteurs dat erg vaak tot gevaarlijke situaties vinden leiden. Dat gevaar kun je dan proberen te verminderen met op tijd rijden (..), een campagne, of door aanpassing van de vertrekprocedure. Dat laatste lijkt me veel effectiever, en vanuit de eventuele aansprakelijkheid van NS bij ongelukken dus ook hard nodig als je van conducteurs te horen krijgt dat ze de huidige situatie onveilig vinden.
Reputatie 4
Treinen die vertraagd zijn hebben volgens mij weinig last van late instappers, omdat die reizigers dan allang op het perron zijn. Het zal voornamelijk gebeuren bij treinen die (precies) op tijd zijn. En dan vooral in die 20 seconden voor vertrektijd. De meeste reizigers weten c.q. beseffen niet eens dat ze 20 seconden voor vertrektijd binnen moeten zijn. Het staat nergens.En als er dan gefloten wordt ga je nog snel instappen.
Reputatie 3
Arend7, dat hangt af van de gebruikte definitie van een late instapper.

Voor ons als reiziger is dat iemand die te laat het perron opkomt.

Maar bij de NS en in de enquete is dat (en daar sloot ik me bij aan in mijn bericht) iemand die instapt na het fluiten.

Daarbij heb ik wel aangenomen dat bij de nulmeting "vertraagd" betekent dat een trein te laat vertrekt (ongeacht de reden). Een trein die enige vertraging oploopt omdat iemand na het fluiten instapt is niet per se vertraagd.
Treinen die vertraagd zijn hebben volgens mij weinig last van late instappers, omdat die reizigers dan allang op het perron zijn.

Conducteurs gaan dan soms proberen een deel van de vertraging eruit te fluiten. Hoe minder tijd er zit tussen het opengaan van de deuren en het fluitsignaal, hoe meer late instappers er zijn. Bovendien is een overvolle trein een veel-voorkomende oorzaak van vertraging, dus dan is er (eigenlijk) meer tijd nodig voor het in- en uitstapproces.
Treinen die vertraagd zijn hebben volgens mij weinig last van late instappers, omdat die reizigers dan allang op het perron zijn.

Conducteurs gaan dan soms proberen een deel van de vertraging eruit te fluiten. Hoe minder tijd er zit tussen het opengaan van de deuren en het fluitsignaal, hoe meer late instappers er zijn. Bovendien is een overvolle trein een veel-voorkomende oorzaak van vertraging, dus dan is er (eigenlijk) meer tijd nodig voor het in- en uitstapproces.
En in zulke gevallen ontstaan levensgevaarlijke situaties. Heb het sinds de invoering van de fluitcampagne al drie keer mee gemaakt.

Deze situaties zijn door de HC te voorkomen door vijf seconden te wachten met fluiten.
Reputatie 4
Treinen die vertraagd zijn hebben volgens mij weinig last van late instappers, omdat die reizigers dan allang op het perron zijn.
Treinen die vertraagd zijn hebben JUIST last van late instappers, omdat de conducteur fluit voordat de mensen in hebben kunnen stappen. Dat is het hele probleem, wat herhaaldelijk is aangegeven: het is voor reizigers die al een kwartier op een trein hebben staan wachten niet mogelijk om "op tijd" in te stappen, wanneer de conducteur fluit voordat deze mensen in hebben kunnen stappen. Ik heb verscheidende concrete voorbeelden genoemd waar de conducteur zo fluit en de NS accepteert dat. De conclusie is dat de NS meer om de gemanipuleerde cijfertjes geeft dan om de reizigers.

Nog steeds niet overtuigd? Waar gaat dit dan over? https://forum.ns.nl/de-trein-11/fluiten-niet-meer-instappen-24330/index7.html#post154038
In Hilversum zie ik het ook bijna dagelijks gebeuren, een 1500 (sneltrein) naar Asd waarbij de HC enkel naar de aftellers kijkt, en zodra die gaan lopen begint te sluiten. Erg leuk, want dan vertrek je ~15 seconden voor vertrektijd. Wat was er eerder, de kip of het ei?
Leuk he, die aftellers in combi met de vertrekprocedure. Ik snap het idee achter de aftellers wel, maar het geeft wrijving met het vertrek voor de reiziger. Leuk dat de overwegen korter dicht zitten, leuk voor de weggebruikers, maar het botst met het vertrek gezien vanuit de reiziger.
En het vertrekken op de seconde, ben toch zo benieuwd hoe dat wordt gecommuniceerd naar de reiziger.
Ik heb gelukkig nog weinig met die aftellers van doen, maar het is voor mij een andere vertrekprocedure, die de dubbele check mist voor het sein. Ik heb het liefst eenheidsworst, zodat iedereen weet waar die aan toe is.
Het gebeurt ook best veel dat je met de 1500 net te laat bent, en dan snap ik dat die aftellers hartstikke praktisch zijn. Maar als je mooi op tijd bent, dan kan je dus niet alleen blind op die aftellers vertrouwen 🙂
Ook leuk als je de afteller gebruikt en halverwege valt hij af. Dan moet ik dat dus zien, vertrekprocedure op de juiste manier afbreken (bij snelle actie min 2 min verder) en opnieuw beginnen zodra het kan. Reizigers gaan er ook op letten, das gewoonweg menselijk.
Als de conducteur fluit op de afteller, kan men ook via de omroep automatisch hardop aftellen tot het moment waarop er gefloten wordt, zodat reizigers weten tot wanneer ze nog in kunnen stappen.
Reputatie 7
Badge +3
In theorie kunnen die aftellers aan alle discussies over de vertrektijd en de vertrekprocedure een eind maken. Maar dan moet het aftellen zo worden ingesteld dat wordt afgeteld naar het moment dat de secondewijzer van de klok op 0 staat en pas dan met de vertrekprocedure wordt begonnen. Dan kan er niet meer 15 seconden te vroeg worden vertrokken zoals in het voorbeeld van Henk.

Met hardop aftellen wordt het vertrek van een trein als de start van een wedstrijd op het EK Voetbal. Daar wordt ook hardop afgeteld door de speaker in het stadion. Met een beetje mazzel gaan de reizigers applaudisseren als de trein vertrekt.

In Praag heb ik in de metro andere tellers gezien. Zo gauw een metro is vertrokken gaat er een teller lopen die aftelt naar het moment dat de volgende metro vertrekt.
In theorie kunnen die aftellers aan alle discussies over de vertrektijd en de vertrekprocedure een eind maken.

Nou nee, maar dan weet je als instapper tenminste dat je een paar seconde voor het fluitsignaal de resterende uitstappers terug de trein in moet gaan duwen om zelf nog op tijd binnen te komen.
Aftellers zijn gekoppeld aan de seinwezeninstallatie en daarmee to-taal iets anders dan informatievoorziening. Theoretisch zou je zoiets kunnen maken gekoppeld aan reisinformatievoorziening, maar dat valt ver buiten de huidige scope.
Reputatie 7
Badge +3
Ik weet best dat die treinaftellers gekoppeld zijn aan de seininstallatie. Maar ook de automatische rijweginstelling is gekoppeld aan een onderliggende dienstregeling. Dus in theorie zou je deze dienstregeling leidend kunnen laten zijn voor het de aftellens.
Dan ga je wel even drie stappen verder dan wat nu mogelijk zou zijn.
Reputatie 7
Badge +3
Wat begrijp je niet aan "in theorie"? 😛
Je hebt theorie die ook enigszins praktisch uit te voeren zou zijn, en theorie waarvoor Pasen en Pinksteren op een dag moeten vallen. Voor dat laatste is de off-topic volgens mij meer geschikt.
Reputatie 7
Badge +3
Misschien is mijn voorbeeld iets te theoretisch. Maar feit blijft dat de dienstregeling ten grondslag ligt aan het systeem dat de rijwegen instelt. Daar zou dus meer mee te doen moeten zijn als het op de sturing van punctualiteit aankomt. Dat de huidige systemen daar niet op geprogrammeerd zijn, wil natuurlijk niet zeggen dat je over dit soort dingen niet kunt nadenken. Zeker wanneer in jouw voorbeeld de aftellers leiden tot te vroeg vertrekken.

Zoals wij allen weten is te vroeg vertrekken evenmin op tijd als te laat vertrekken.
Reputatie 2
Ik las het hier elders ook al, maar volgens mij wordt deze campagne een beetje te ver dorogevoerd!

Vorige week zondag 3 juli reisde ik van Heemstede Aerdenhout naar Amsterdam Sloterdijk, met aankomsttijd 17.12u aldaar. Tijdens het UITSTAPPEN gingen plots de deuren dicht op Amsterdam Sloterdijk, ik kon er nog net uitspringen, door mezelf door een plots sluitende deur heen te wringen. Na mij zouden nog minstens 10 anderen op dit balkon de trein moeten hebben verlaten, maar ik zag dat de conducteur een paar deuren verderop dus bezig was met het vertrekken van de trein, nog voordat er mensen konden instappen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Bijna was ik dus doorgereisd naar het volgende station tegen mijn wil in. En het was echt niet zo dat ik treuzelde, ik stapte gewoon met de ''meute'' mee uit.

Het is allicht een beetje een late melding, maar misschien kan de conducteur van deze trein hier alsnog op worden aangesproken, het was ritnummer 2250. Via deze gegevens moet het mogelijk zijn om de betreffende persoon te vinden lijkt me.
@casparwijnen
Pas maar op. Volgens de regeltjes van NS heeft die conducteur waarschijnlijk niets fout gedaan, maar kun je als reiziger hier alsnog een boete voor krijgen. Als je niet bent uitgestapt voordat de conducteur fluit, moet je inderdaad op het volgende station nog eens proberen om tijdig uit te stappen.
Reputatie 4
Ik ga er eens over nadenken om in zo'n geval aan de noodrem te trekken. Dan krijg ik misschien problemen, maar de betreffende conducteur ook..
@casperwijnen

Ook al ben ik er niet bijgeweest, zo te lezen is dit dus een veiligheidsfout van de betreffende HC. De vertrekprocedure mag pas beginnen als men veilig is uit- en ingestapt.

@Arend7

Als er mensen bekneld kunnen raken, is daar juist de noodrem voor. Als men aan het uitstappen is en de deuren gaan dicht is dit een gevaarlijke situatie.
Reputatie 2
@casparwijnen
Pas maar op. Volgens de regeltjes van NS heeft die conducteur waarschijnlijk niets fout gedaan, maar kun je als reiziger hier alsnog een boete voor krijgen. Als je niet bent uitgestapt voordat de conducteur fluit, moet je inderdaad op het volgende station nog eens proberen om tijdig uit te stappen.

De conducteur moet altijd kijken bij het sluiten van de deuren of alle deuren vrij zijn lijkt me. Het is juist van belang dat er niemand tussen een deur komt te zitten als ze worden gesloten. Als je jezelf nog in de trein zit, kan je ook het handmatige fluitje niet horen van de conducteur die misschien ergens buiten op een perron staat een paar honderd meter verderop. Als de deurfluit begint te zoemen in een Virm dubbeldekker, gaat eigenlijk bijna gelijk ook de deur daarbij al dicht. Dus zit je er plots zomaar min of meer tussen. Ik hoop dat een moderator dit leest?

Ik liep er nota bene met mijn vriend die machinist is, en hij was verbouwereerd over de onoplettendheid van de HC.
@casperwijnen

Ik schreef het al eerder, dit mag gewoon niet. Zelf ben ik ooit bijna met collega's ook opgesloten door een HC met haast. Andere reizigers mochten tegen hun zin een station verder.

Reageer