beantwoord

Reserveren voor fiets in de trein


Hoi,

Wij wilden graag met de fiets reizen in de trein. We moesten nog een uur wachten op de trein en hebben toen gekeken of het mogelijk was om met de fiets de trein in te kunnen. Er werd aangegeven dat we de fietsen konden aanmelden voor die specifieke treinrit en dat er nog 2 plekken vrij waren. Dit hebben wij gedaan. Ook hebben we een kaartje gereserveerd. Je raadt het al, toen de trein eenmaal kwam, zat hij te vol en mochten we er niet bij van de conducteur. Konden we weer een uur wachten.

Dus mijn vraag: waar dient deze functie voor?

Het neemt geen stress weg bij reizigers met een fiets. Integendeel, het geeft alleen maar meer stress, frustratie en het gevoel dat je verkeerde informatie hebt ontvangen. Natuurlijk stonden er disclaimers dat het aanmelden geen recht geeft op een plekje, maar als er staat aangegeven dat er twee plekjes vrij zijn, zul je verwachten als reiziger dat je je fiets kwijt kan. Het zorgt voor erg veel werwarring en ook frustratie.

Groet.

icon

Beste antwoord door Thom 13 May 2021, 12:34

Bekijk origineel

136 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Dat maakt de reiziger allemaal geen drol uit. Er werd de indruk gewekt dat NS geen nieuwe pilot fietsreserveren zou invoeren en die is er nu wel. En ik had eigenlijk alleen maar genoemd omdat er anders wel iemand anders zou komen die het alsnog zou noemen, zeker omdat de nieuwe pilot net boven mijn bericht werd gemeld. Het ging mij vooral om de inhoud van het antwoord op het ongevraagde advies.

Maar het wordt wel uitgevoerd door NS en als ik niet had genoemd was er vast wel een andere wijsneus geweest die had gezegd dat je daar nu wel moet reserveren. 

NS is wel de concessiehouder maar de uitvoering van dienst is door NS uitbesteed aan Abellio. De vervoerswaarden voor deze lijn zijn vastgesteld in overleg met de Provincie Zuid-Holland.

Reputatie 7
Badge +3

Maar het wordt wel uitgevoerd door NS en als ik niet had genoemd was er vast wel een andere wijsneus geweest die had gezegd dat je daar nu wel moet reserveren. 

@Momo 

Het traject Alphen-Gouda heeft niets te maken met de rest van het NS net. Die lijn valt onder de provincie Zuid-Holland.

Reputatie 7
Badge +3

De consumentenorganisaties in het Locov hebben een ongevraagd advies aan de Nederlandse Spoorwegen uitgebracht over het reserveren van een plaats voor de fiets in de trein. In hun advies pleiten de consumenten organisaties ervoor om de reservering niet in te voeren. Zij zien liever andere maatregelen, zoals meer plaatsen voor de fiets in de trein.

https://locov.nl/publicaties/2107278.aspx?t=Ongevraagd-advies-fietsreserveren

 

Ondertussen nog geen steeds niets van de kant van NS over de uitkomst van de pilot.

Antwoord op het ongevraagde advies:

Advies m.b.t. vervolg pilot reserveren van een fiets

U adviseert NS om een systeem van verplicht reserveren niet door te voeren. Hiervoor geeft u een aantal argumenten, zoals technische drempels van het systeem, het belang dat ook toeristen het systeem kennen en gebruiken en de wens om na een reservering ook een garantie te hebben dat de fiets meekan met de betreffende trein.

Zowel NS als u hebben de pilot uitgebreid geëvalueerd en hierover gesproken in Locovverband. Voor NS heeft de pilot waardevolle inzichten opgeleverd, mede op basis van het uitgebreide reizigersonderzoek dat NS heeft uitgevoerd. Hierdoor weten we nog veel beter welke wensen reizigers hebben met betrekking tot het meenemen van de fiets en hoe we hen daarin nog beter kunnen faciliteren. Ook heeft de evaluatie onder reizigers een aantal mogelijke verbeterpunten opgeleverd. Voorgaande heeft NS met u besproken in Locov-themasessies.

NS heeft u onlangs in de Locov-vergadering geïnformeerd dat NS in 2022 geen vervolg aan de pilot fietsreservering zal geven. De wenselijke verbeteringen voor een eventueel vervolg kosten tijd en menskracht. Dit terwijl NS momenteel ook een belangrijke uitdaging heeft om de reiziger terug in de trein te krijgen in relatie tot de corona-situatie. De komende tijd ligt de focus op het terugwinnen van de reiziger in de trein.

Als ik dit goed lees zou NS misschien in 2023 of later wel weer door kunnen gaan met het hele onzinnige fietsreserveringsplan. Alleen dit jaar hebben ze er geen tijd voor omdat ze eerst meer reizigers terug willen winnen. Behalve dan op het traject Alphen - Gouda, daar moet je nu wel je fiets reserveren. 

 

@Jan Haverkamp 

De Provincie Zuid-Holland wilde dat het fietsenvervoer op deze lijn gratis zou zijn. Een kind kan voorzien wat je dan krijgt.

De fiets en de trein zijn een bewezen gouden combi. Reizigers kunnen hun fiets kwijt op de daarvoor bestemde fietsplaatsen, te herkennen aan de stickers op de buiten- en binnenkant van de trein. Maar op het traject Alphen-Gouda is de hoeveelheid fietsen vaak dusdanig groot dat dit tot gevaarlijke situaties leidt. Er zijn zelfs situaties bekend waarbij fietsen tot aan het plafond worden opgestapeld.

Structureel fietsenprobleem

Een structureel probleem in de R-Net trein tussen Alphen en Gouda, zegt Derk Querido, concessiemanager van de treindienst Alphen-Gouda. “Er zijn momenten dat het treinpersoneel echt vertelt dat er soms wel twintig fietsen of meer per trein worden meegenomen. Dan is er echt geen plek meer voor andere reizigers en is de trein slecht toegankelijk.”

Bas Ceelen, medewerker Veiligheid & Service wijst op het gevaar van te veel fietsen in de trein. “Ik heb de beelden gezien en we kregen maandagochtend weer van de machinist te horen dat op één trein – één treinstel, waar dus plek is voor drie fietsen – makkelijk twintig fietsen in de trein geladen worden. Maar als er iets op die trein gebeurd en mensen moeten wegvluchten en ze kunnen niet over de fietsen heen, ja je begrijpt het wel, dan kan er ellende ontstaan. Dus het is ook nog eens een gevaarzetting.”
 

Gaat lekker op dat traject dan. Daarmee is het wel een wat andere situatie dan de landelijke plicht die de NS invoerde nààst het fietskaartje. 

Dus NS gaat het op R-Net nog eens dunnetjes overdoen?

Als je het fietsvervoer gratis maakt vraag je natuurlijk om problemen. Niet zo snugger van de provincie.

Overigens valt deze lijn niet onder de landelijke NS-concessie maar onder een concessie van de Provincie. NS is de exploitant, de diensten worden in opdracht van NS uitgevoerd door Abellio.

 

Reputatie 7
Badge +1

Dus NS gaat het op R-Net nog eens dunnetjes overdoen?

“Geen verplichte reservering fiets meenemen in de trein”??. Let op alle trajecten zijn gelijk maar sommige trajecten zijn meer gelijk dan de andere. Ik heb wel begrepen dat fietsvervoer op dit traject (toch ook NS?) in de spits is toegestaan en verder gratis is, maar dat wanneer ik met fiets en NS fietskaartje in de trein stap en niet heb gereserveerd ik kans op een boete maak. Dat moet je allemaal maar weten ...

 

Reputatie 7
Badge +3

Antwoord op de petitite “Geen verplichte reservering fiets meenemen in de trein”:

Vorige week hebben de consumentenorganisaties in het openbaar vervoer tijdens een officiële vergadering gehoord dat er dit jaar geen nieuwe proef komt met het reserveren van fietsen in de trein. NS ziet er te veel haken en ogen in en wil zich concentreren op het terugwinnen van reizigers. De massale ondertekening van de petitie en de vele klachten tijdens de pilot van afgelopen zomer hebben mede geleid tot dit verheugende nieuws. Fietsersbond, Landelijk Fietsplatform, NTFU en Rover willen iedereen van harte bedanken voor de steun en feliciteren met het resultaat. We sluiten daarmee deze petitie af.

Wij dringen er bij NS op aan om te zorgen voor extra fietsplekken in de trein, zodat de plannen over de reservering voorgoed van de baan zijn.

https://fietsmeeintrein.petities.nl/

Badge +3

Och ja, die pilot was al niet landelijk en als ze (de NS) reservering definitief zouden willen invoeren is het geen pilot meer.

Maar laten we aannemen dat het niet gebeurt, en anders met strenge handhaving (instapcontrole). En gelukkig gaat dat laatste dus nooit gebeuren (bij de NS) :rofl:

Reputatie 7
Badge +3

Bij NS hebben ze bij dit project nooit begrepen wat het woord reserveren eigenlijk betekent. Men heeft maar wat aangeluld en de consequenties niet overzien.

Wanneer ik in een restaurant een tafeltje reserveer dan zet het personeel een bordje met “gereserveerd” op die tafel en stuurt het personeel mensen die daar toch gaan zitten weg. Dat is reserveren. Niet het krakkemikkige “aanmelden” dat een volkomen zinloze exercitie bleek te zijn. 

Als het in de zomer te druk is met fietsen in de trein dan haal je in de zomer stoelen weg om extra ruimte te maken voor de fietsen. Dat is de enige structurele oplossing.

Ik zie zojuist dit op Twitter:

https://twitter.com/wim_bot/status/1494309065043947520

 

Niet zo vreemd want die "reservering" bleek geen reservering te zijn.

Wie niet "reserveerde" kon ook gewoon mee. 

 

Reputatie 7
Badge +3

En dat terwijl we nog steeds in afwachting zijn van de evaluatie van NS! 

Maar goed nieuws is het natuurlijk wel.

Reputatie 7
Badge +3

Ik zie zojuist dit op Twitter:

https://twitter.com/wim_bot/status/1494309065043947520

 

Reputatie 7
Badge +3

De consumentenorganisaties in het Locov hebben een ongevraagd advies aan de Nederlandse Spoorwegen uitgebracht over het reserveren van een plaats voor de fiets in de trein. In hun advies pleiten de consumenten organisaties ervoor om de reservering niet in te voeren. Zij zien liever andere maatregelen, zoals meer plaatsen voor de fiets in de trein.

https://locov.nl/publicaties/2107278.aspx?t=Ongevraagd-advies-fietsreserveren

 

Ondertussen nog geen steeds niets van de kant van NS over de uitkomst van de pilot.

Reputatie 6

Van Rover en de fietsersbond hoeft het verplicht reserveren geen vervolg te krijgen:

Rover en Fietsersbond: Pilot fietsreservering is mislukt - Treinenweb

Reputatie 2

Uit het feit dat NS na afloop van de proef op 15 september nergens een triomfalistisch bericht heeft geplaatst over het fantastische succes van de proef kunnen we afleiden dat het een totale mislukking is geweest.

Ik vermoed dat ze bij NS hopen dat niemand ooit nog terugkomt op dit zeer slecht doordachte plan.

 

NS zou het fatsoen moeten hebben om dit dan ook gewoon te erkennen. Heeft te maken met een volwassen bedrijf te zijn, die ook mislukkingen erkent.

 

Conclusie: NS doet er het zwijgen toe. Kortom geen volwassen bedrijf.

Fijn dat je je eigen berichten kan onderstrepen. De NS hoeft overigens niets. Volwassen of niet.

Reputatie 7
Badge +3

Blijkbaar onderwijzen we geen Nederlands meer in Nederland.

Badge +3

Hmm, hier zijn ze me kwijt (nog steeds off-topic):

Op de stations mogen ze prima mee, dat is ook het hele punt van niet reserveren op de stations (Zwolle, Apeldoorn en Harderwijk). Als je vanuit de wijk naar t station wil, is het wel verplicht, omdat de bus anders helemaal niet rijdt.

Iemand:

Vorige keer had ik niet gereserveerd omdat ik het niet wist en mochten we gewoon mee.

Ruben:

Hangt er vanaf. Vanaf de stations is reserveren over het algemeen niet noodzakelijk, daar zal de bus op vertrektijd gewoon staan. Alleen als er 10 mensen tegelijk komen wordt het te krap.

Fiets past sowieso niet in een belbusje </einde off-topic> maar over het verschil tussen reserveren en aanmelden is het laatste woord dus nog niet gesproken blijkbaar. :sweat_smile:

 

Badge +3

Off-topic maar lachwekkend: Keolis/Blauwnet heeft (Zwolle) iets soortgelijks, met het verschil tussen aanmelden en reserveren: https://twitter.com/KeolisNED/status/1444327002270572545

Je moet reserveren voor een (buurt)bus want anders rijdt die misschien niet!

Reiziger: En lijn 3 moet je reserveren tegenwoordig vanaf het station.. ook handig


Keolis: Op rustige momenten is dat inderdaad noodzakelijk. Zo voorkomen we dat we rijden met lege bussen of dat er helemaal geen reismogelijkheid meer is. ^Noah


Ik: Reserveren voor rustige momenten? Dat klinkt als 'aanmelden' en als het druk is geen gereserveerde plek? Lijkt de NS wel met fietsen van 1 juli - 15 september! Hopeloos mislukt, en geen evaluatie dit gaan we gewoon nooit meer doen dus! :joy:


Keolis: Nee Robert, dit is totaal iets anders. Het gaat hier om reserveerRRReis, onze variant op de belbus. Daar is reserveren noodzakelijk omdat er anders simpelweg geen bus komt. ^Noah


Reiziger: Ja maar op een wedstrijddag van PEC is dat geen rustig moment. Volgens mij handiger om dan standaard een bus in te zetten op dit soort dagen. Terug ook.. nu een eindje lopen in de regen.

Maar goed, de hint is duidelijk:

De suggestie dat er op wedstrijddagen een vaste bus moet rijden ga ik doorgeven. Dat klinkt als iets logisch wat te regelen moet zijn. ^Noah

Reputatie 7
Badge +3

Als de proef geslaagd was hadden we er al lang ronkende PR-prietpraat over gelezen. 

Moderne PR is dat je successen uitvent en mislukkingen stilhoudt. Moderne PR is ook dat je helemaal niet transparant bent. Wat dat betreft is NS heel modern.

 
 
×
 
 
 
 
 
×
 
 
 

Uit het feit dat NS na afloop van de proef op 15 september nergens een triomfalistisch bericht heeft geplaatst over het fantastische succes van de proef kunnen we afleiden dat het een totale mislukking is geweest.

Ik vermoed dat ze bij NS hopen dat niemand ooit nog terugkomt op dit zeer slecht doordachte plan.

 

NS zou het fatsoen moeten hebben om dit dan ook gewoon te erkennen. Heeft te maken met een volwassen bedrijf te zijn, die ook mislukkingen erkent.

 

Conclusie: NS doet er het zwijgen toe. Kortom geen volwassen bedrijf.

 

Als ik het zo lees zou je dus graag willen lezen of de proef wel of niet geslaagd is vanuit ons? Ik zal voor je informeren. 

Reputatie 7

Uit het feit dat NS na afloop van de proef op 15 september nergens een triomfalistisch bericht heeft geplaatst over het fantastische succes van de proef kunnen we afleiden dat het een totale mislukking is geweest.

Ik vermoed dat ze bij NS hopen dat niemand ooit nog terugkomt op dit zeer slecht doordachte plan.

 

NS zou het fatsoen moeten hebben om dit dan ook gewoon te erkennen. Heeft te maken met een volwassen bedrijf te zijn, die ook mislukkingen erkent.

 

Conclusie: NS doet er het zwijgen toe. Kortom geen volwassen bedrijf.

Reageer