Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, de BOA informatief


  • NS Hoofdconducteur
  • 7763 reacties
Ik had het beloofd om wat meer over de BOA te schrijven en dit topic is dus bedoeld voor vragen over de BOA, in het bijzonder de BOA-OV en om meer te weten te komen wat een BOA nu exact is. BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) is iemand, die voldoet aan verschillende eisen en een titel van opsporingsbevoegdheid heeft en een akte. Simpel gezegd, de persoon die BOA is moet betrouwbaar zijn, moet de kennis op orde hebben en er moet een noodzaak zijn om strafbare feiten op te sporen.
In Nederland zijn zo’n 23.500 BOA’s werkzaam bij 1.100 verschillende instanties (bron: politie).
De BOA staat in principe onder de politie, dit zijn Algemeen Opsporings Ambtenaren en er wordt wel een goede samenwerking met elkaar verwacht. Eke BOA is herkenbaar aan het insigne. Dit dient elke BOA, welk domein ook die in het openbaar werkt, heeft een draagplicht om het insigne te dragen. Deze verplichting is er sinds 2008. Er zijn wel uitzonderingen, als het het werk van de BOA belemmerd, mag de BOA in burger werken en heeft geen draagplicht, wel dient hij of zij altijd zich desgevraagd te legitimeren. Het insigne stelt een vuist, een scepter en een schild voor.In 2008 heeft men in de media een campagne gevoerd om deze verandering en het BOA-insigne te verduidelijken. Dit is gebeurd via kranten, tijdschriften en andere media. Welke andere media wordt helaas verder niet vermeld.

De BOA’s kennen 7 domein gebieden.

Domein 1: Openbare Ruimte (bv de stadswacht, parkeercontroleur)
Domein 2: Milieu, welzijn en infrastructuur (bv boswachter, inspecteur dierenbescherming)
Domein 3: Onderwijs (bv leerplichtambtenaar)
Domein 4: Openbaar vervoer (bv hoofdconducteurs (HC) NS, controleur openbaar vervoer, veiligheidsteam openbaar vervoer gemeente Amsterdam, BOA ProRail)
Domein 5: Werk, inkomen en zorg (bv medewerker vd Arbeidsinspectie, sociale rechercheur)
Domein 6: Generieke opsporing (bv weginspecteurs Rijkswaterstaat, BOA van de FIOD)
Domein 7: BOA bij de politie (bv baliemedewerker, koerier, meldkamercentralist)

Door de opsplitsing van deze domeinen, wil men duidelijkheid verschaffen wat een bepaalde BOA nu wel en nu niet mag. Een BOA beëdigd voor domein 1 mag zich niet bezig gaan houden met het opsporen van strafbare feiten voor domein 4, anders gezegd, een stadswacht mag geen bekeuring uitschrijven aan een verdachte, die op het station staat te roken, het station valt namelijk onder domein 4. Men gaat er dus vanuit, dat de BOA zelf goed weet wat zijn of haar domein is en wat hij of zij daadwerkelijk mag.

In de 7 domeinen kan er ook sprake zijn dat men politiebevoegdheden heeft. Denk hierbij aan het gebruik van wapens, handboeien en identiteitsfouillering. Ik zoom nu in op de BOA-OV, domein 4. Bij NS hebben alle HC een BOA bevoegdheid, dit hebben we nodig om onze functie uit te oefenen (staat zo omschreven) en de collega’s van Veiligheid en Service (VenS) zijn BOA-OV+. De + geeft aan dat deze groep politiebevoegdheden heeft. Daar moet men elk jaar een examen voor afleggen. Alle BOA’s moeten overigens elke 5 jaar aantonen dat ze bekwaam zijn gebleven (wij (NS) doen dat door elke 5 jaar een examen te doen). De collega’s VenS mogen dus meer als wij HC. Dit is overigens niet te zien aan het BOA-insigne, die is nog steeds dezelfde als voor elk domein. Onze BOA-OV’s zijn beëdigd om strafbare feiten op te sporen voor de Spoorwegwet en het daarbij behorende Besluit.

Een BOA herkenbaar aan het insigne, hoeft zich niet uit zichzelf te legitimeren als BOA zijnde. Als men hierom vraagt, dient de BOA zich te legitimeren. Dit is wettelijk vastgelegd.

Verder staat beschreven dat de BOA in eerste instantie gastheer of gastvrouw is in zijn of haar domein en dat men bij overtredingen kan handhaven en iemand mag staande houden. In het OV geldt dus als een HC of een VenS-er iets zien wat niet mag, bv roken in de trein, mogen beide groepen hiervoor de persoon staande houden en zijn of haar identiteit vaststellen. Een machinist mag dit bij voorbeeld niet, aangezien deze geen BOA-OV bevoegdheid heeft. Een toezichthouder mag iemand, die als verdachte wordt aangemerkt niet staande houden en zal als hij of zij er iets mee wil, deze persoon dus moeten aanhouden als burger.

In de afspraken omtrent veiligheid, vinden er via onze collega’s VenS steeds meer burger acties plaats in de trein en op stations. Deze collega’s zijn op dat moment natuurlijk niet in uniform en dragen geen BOA-insigne. Bij controle in burger in de trein ben ik gewend dat men zich vooraf meld bij mij als HC en tevens Chef van de Trein, zodat kenbaar gemaakt kan worden dat er op die manier controle plaats gaat vinden. De omroep vindt pas plaats na vertrek van de trein. Meestal zie ik ze een geel vest aantrekken of dragen het BOA-insigne om hun nek. Politie in burger doet meestal ook mee aan dit soort acties. Doel is om een trein “schoon te vegen” en dus iedereen gecontroleerd te hebben. Degenen die een UVB krijgen of een andere bekeuring worden door de politie direct doorgelicht op openstaande geldboetes of gevangenisstraf die men nog moet uitzitten.

Het omvat natuurlijk veel meer, maar ik hoop dat ik een en ander wat heb kunnen verduidelijken en ik nodig iedereen uit om het aan te vullen, te verbeteren of om er vragen over te stellen. Of ik overal antwoord op weet, dat kan ik helaas niet beloven.

Een link van een gebruikte bron op internet:

https://www.politie.nl/themas/buitengewoon-opsporingsambtenaar.html

160 reacties

Ach zie toch maar af van de cursus BOA. Kost me 6 dagen cursus, 2 praktijkdagen en een examendag. Zelfstudie is misschien een optie, maar dat kost me een weekend. En daarnaast heb ik niet zo de behoefte om BOA te zijn. De beëdiging zie ik meer als een formaliteit.
(Tussendoor: Conducteur blijft ondertussen gewoon in de trein bij de vertrekprocedure Sloterdijk richting Hoorn. 10:58 Twee seconde het hoofd naar buiten en fluiten. Zal het wel erg druk hebben met andere werkzaamheden in de achterste cabine.)
Wat natuurlijk ook kan is dat boa's een opleiding volgen bij de politieacademie. https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/pages/opleiding.aspx?code=1900174 Echter dan is de studielast natuurlijk wel wat hoger. 😉
Reputatie 5

https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/538064-pieter-van-vollenhoven-over-boa-s

Reputatie 2

@Loes  Ik zou u graag een vraag stellen.

Momenteel is er discussie gaande om BOA's te voorzien met verdedigingsmiddelen als wapenstok en pepperspray. Stel dat het zover komt, zou u dan zichtbaar deze middelen bij u dragen tijdens de uitoefening van uw functie, of alleen als de kans op ongeregelheden groter wordt (avond/nachtdienst) of misschien nooit, omdat het agressie kan uitlokken?

((Het is waarschijnlijk moeilijk om een wapenstok onzichtbaar bij je te dragen.))

Badge +3

Van Mr. Pieter van Vollenhoven zouden ze in bepaalde gevallen zelfs vuurwapens moeten krijgen. https://twitter.com/NPORadio1/status/1263888210381373441

Vind dat wel riskant, want veel boa's (zeg maar de stadswachten/handhaving) zullen niet dezelfde training hebben als politieagenten. En dan loop je weer het risico dat iemand je overmeestert en met je wapen aan de haal gaat…

Voor een HC dus misschien niet verstandig een wapenstok, want die zijn nogal eens alleen.

@JimiHx 

Als HC heb ik geen geweldsbevoegdheid, die een medewerker Veiligheid en Service wel heeft. Zoals het nu geregeld is, zou ik als HC geen aanspraak kunnen maken als BOA's worden uitgerust met wapens. 

Stel dat ik als HC wel die keuze zou hebben, dan kies ik ervoor om deze niet te dragen. In de trein zit ik op een klein oppervlak en als ik overmeesterd wordt, dan kan mijn wapen tegen mij gebruikt worden. Mijn mond en inschattingsvermogen heb ik meer aan om problemen te signaleren en assistentie erbij te halen om het probleem op te lossen.

Wapens zichtbaar dragen kan extra agressie uitlokken, maar het gaat erom, hoe worden ze gedragen.

Als BOA's, die nu wel geweldsbevoegd zijn, worden uitgerust met wapens, krijgen die daar elk jaar training in. Niet slagen voor die training betekend geen wapens. 

Ik weet niet hoe @Slidestops erin staat, want hij is als VenS wel geweldsbevoegd.

Reputatie 2

 

Wapens zichtbaar dragen kan extra agressie uitlokken, maar het gaat erom, hoe worden ze gedragen.

 

@Loes Hartelijk dank voor uw antwoord, maar wat bedoelt u met "hoe worden ze gedragen"?

@Robert B Pieter moet zich concentreren op zijn pianospel.

@JimiHx 

Ik bedoel met hoe ze worden gedragen, is hoe de betreffende BOA ze laat zien. Ik doel dan, heeft de BOA zijn hand al op het wapen of staat deze met een open houding. Dat maakt ook groot verschil vind ik.

Reputatie 7

Van Mr. Pieter van Vollenhoven zouden ze in bepaalde gevallen zelfs vuurwapens moeten krijgen. https://twitter.com/NPORadio1/status/1263888210381373441

Vind dat wel riskant, want veel boa's (zeg maar de stadswachten/handhaving) zullen niet dezelfde training hebben als politieagenten. En dan loop je weer het risico dat iemand je overmeestert en met je wapen aan de haal gaat…

Even het stukje kijken eigenlijk wat Tijdvoor heeft gelinkt.
Een BOA heeft normaal een 2 tot 3 jarige opleiding indien hij een HTV of gelijkwaardige opleiding volgt.
Uiteraard is dat in sommige werkvelden anders en geen vereiste. Maar dan zie je vaak dat werkervaring in dezelfde sector een pré is.
Er zit dan ook nog verschil in hoe de BOA wordt ingezet. Een conducteur voornamelijk als toezichthouder met beschermingspakket. Wij als V&S voornamelijk als handhaver.

Een politieagent kan dat met minder. Een politievrijwilliger heeft ook geen lange opleiding (1 jaar) en die kan ook vuurwapendragend zijn.

Verder is het zo dat iedere BOA met geweldbevoegdheid wordt afgetoetst. En dan moet je eens raden waar wij examen doen ieder jaar… De politieacademie.


Overigens zijn er al BOA’s met een vuurwapen. En als meer domeinen die zouden (kunnen) krijgen, raad eens waar je dan je trainingen en examen moet doen… Wederom bij de politieacademie ;)

Reputatie 7

@JimiHx

Als HC heb ik geen geweldsbevoegdheid, die een medewerker Veiligheid en Service wel heeft. Zoals het nu geregeld is, zou ik als HC geen aanspraak kunnen maken als BOA's worden uitgerust met wapens. 

(..)

Als BOA's, die nu wel geweldsbevoegd zijn, worden uitgerust met wapens, krijgen die daar elk jaar training in. Niet slagen voor die training betekend geen wapens. 

Ik weet niet hoe @Slidestops erin staat, want hij is als VenS wel geweldsbevoegd.

Wij als V&S worden ingezet voor handhavende situaties, waarbij we soms weten dat het knokken wordt. Dit is m.i. politiewerk overnemen. Die hebben vaak geen capaciteit of een te lange aanrijtijd. 
Ik ben van mening dat (in ieder geval een deel van) V&S minimaal een wapenstok en pepperspray moet krijgen.

Kwa examens oid maak ik me nergens druk om. Dat doen we nu ook bij de politieacademie en dat zal met extra geweldsmiddelen ook daar moeten.

Een HC heeft geen geweldbevoegdheid en zou deze ook niet moeten krijgen. Deze gaan met een hele andere insteek hun werk doen.

Badge +3

Oke, maar de gemeentelijke handhavers zijn wel de groep die nu om ‘geweldsmiddelen’ vraagt. Uiteraard een hot item n.a.v. de recente situatie op het strand in IJmuiden.

Reputatie 7

Oke, maar de gemeentelijke handhavers zijn wel de groep die nu om geweldsmiddelen vragen.

De gemeentelijke handhavers zijn niet meer de parkeerwachten en toezichthouders van vroeger. Die worden door de politiemeldkamer soms ook aangestuurd om naar situaties te gaan waar eigenlijk de politie heen dient te gaan. 

Als ik bijvoorbeeld Breda als voorbeeld neem - daar rijden op sommige tijden van de dag meer koppels BOA’s rond als politie.

Reputatie 2


Een politieagent kan dat met minder. Een politievrijwilliger heeft ook geen lange opleiding (1 jaar) en die kan ook vuurwapendragend zijn.

 

@Slidestops 

Stamt de politievrijwilliger met vuurwapen nog uit de tijd dat zij toen een driejarige opleiding hadden? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat men iemand na 1 jaar opleiding met een vuurwapen de straat opstuurt.

Badge +3

@Slidestops

Stamt de politievrijwilliger met vuurwapen nog uit de tijd dat zij toen een driejarige opleiding hadden? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat men iemand na 1 jaar opleiding met een vuurwapen de straat opstuurt.

Neem aan dat deze altijd in teams werken, waarbij een ander de volledige opleiding gehad heeft.

Denk aan Rob van Someren https://www.youtube.com/watch?v=kWFbldUbmNM (die volgens mij wél volledig bevoegd is want dit was 2014, zal hem eens vragen).

Reputatie 7

@Slidestops

Stamt de politievrijwilliger met vuurwapen nog uit de tijd dat zij toen een driejarige opleiding hadden? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat men iemand na 1 jaar opleiding met een vuurwapen de straat opstuurt.

Neem aan dat deze altijd in teams werken, waarbij een ander de volledige opleiding gehad heeft.

Denk aan Rob van Someren https://www.youtube.com/watch?v=kWFbldUbmNM (die volgens mij wél volledig bevoegd is want dit was 2014, zal hem eens vragen).Geen idee hoe of wat die opleiding is/was. Ik weet dat ze er zijn :)

Nee, de vrijwilligers werken niet altijd in teams en soms echt alleen.

Reputatie 5

Het kan verstandig zijn om in ieder geval alle BOA's onder één noemer te brengen. Vanuit die positie is er vast en zeker meer draagvlak te realiseren om iets te regisseren.

 

Reputatie 5

@JimiHx

Als HC heb ik geen geweldsbevoegdheid, die een medewerker Veiligheid en Service wel heeft. Zoals het nu geregeld is, zou ik als HC geen aanspraak kunnen maken als BOA's worden uitgerust met wapens. 

(..)

Als BOA's, die nu wel geweldsbevoegd zijn, worden uitgerust met wapens, krijgen die daar elk jaar training in. Niet slagen voor die training betekend geen wapens. 

Ik weet niet hoe @Slidestops erin staat, want hij is als VenS wel geweldsbevoegd.

Wij als V&S worden ingezet voor handhavende situaties, waarbij we soms weten dat het knokken wordt. Dit is m.i. politiewerk overnemen. Die hebben vaak geen capaciteit of een te lange aanrijtijd. 
Ik ben van mening dat (in ieder geval een deel van) V&S minimaal een wapenstok en pepperspray moet krijgen.

Kwa examens oid maak ik me nergens druk om. Dat doen we nu ook bij de politieacademie en dat zal met extra geweldsmiddelen ook daar moeten.

Een HC heeft geen geweldbevoegdheid en zou deze ook niet moeten krijgen. Deze gaan met een hele andere insteek hun werk doen.

 

Dus die trainingen gaan nu gewoon door?

Reputatie 7

Het is nu nog onduidelijk hoe dat gaat verlopen. Ook wij mogen nu geen contactsport doen en dus de trainingen en examens liggen stil.

 

Overigens is het zo dat je per jaar 5 trainingen (volle dag) en een examen (theorie & praktijk) hebt per jaar. 

 

Examen doe je voor het jaar erop. Dus in 2019 heb ik examen gedaan voor 2020. Dus voor dit jaar zijn er geen problemen. Hoe dat er later dit jaar uit komt te zien is mij onbekend.

Reputatie 5

https://nos.nl/artikel/2336319-boa-s-krijgen-straks-wapenstok-als-lokaal-gezag-dat-wil.html

Vandaag zag ik handhavers (o.a. die van televisie) van de gemeente Amsterdam op het centraal station en die hebben gewoon een wapenstok. 

Weet iemand waar dat mee te maken heeft en waarom andere BOA's daar blijkbaar voor moeten demonstreren? Kunnen die niet op dezelfde manier ook een wapenstok krijgen?

Badge +3

Als het om crowd control gaat is er wel iets voor te zeggen, maar dan moeten ze dus wel ‘geweldsbevoegdheid’ hebben.

Voor een HC zal het weinig toevoegen, zo’n ding aan je riem (met risico dat iemand hem afpakt).

Zou denk ik alleen maar tot meer agressie leiden denk ik. Primaire functie van een HC lijkt me service en daarna pas handhaving, met een pen en een boekje.

Las trouwens dat het wel om een ‘kleine wapenstok’ ging? Dan kom je met een flinke maglite zaklamp ook wel een eind, toch?

Reputatie 5

Nou, nou?

https://www.youtube.com/embed/GEH__OtnnDU

https://www.youtube.com/embed/h7ZdHOFo4WU

Dat is dan weer onhandig en onprettig reageren als je je data wil ontvangen. 

Als iemand beroept zich op de AVG. Want op grond van de AVG heb je recht op inzage in de persoonsgegevens die een organisatie van u verwerkt. Aan dat soort verzoeken voldoet NS vanzelfsprekend. Waar het echter mis gaat is kennelijke de NS opvatting over de reikwijdte van de AVG en dan met name van het begrip persoonsgegeven. 

Tja, persoonlijk vind ik de woordvoerder van de NS niet sterk uit de hoek komen. Maar S&V zal dit hopelijk niet als een vrijbrief zien.

Zoals een hoge pief van de NS ooit schreef: ‘Ik heb geen oordeel over het handelen van NS-medewerkers, zo lang als die niet in mijn eigen team zitten. En als ze wel in mijn team zouden zitten zou ik dat oordeel niet delen met derden.’ Integriteit is altijd lastig, althans daar lijkt het op. Kijk en daar gaat het dus verkeerd. Hou het lekker onder de pet...

 

Badge +3

Mooi optreden van @erikkroeze . Legt Tim en Lorenzo haarfijn uit dat je mensen niet voor mongool uit hoort te maken. Dat je geen varkens geluiden maakt.

Reputatie 5

Mooi optreden van @erikkroeze . Legt Tim en Lorenzo haarfijn uit dat je mensen niet voor mongool uit hoort te maken. Dat je geen varkens geluiden maakt.

Tim legt wel meer uit. O.a. dat je niet de data krijgt zoals overeengekomen conform de AVG. Misschien toch maar https://community.ns.nl/op-het-station-17/stieken-filmen-op-het-perron-14408

 

 

Heb de video ook voorbij zien komen gisteren. Ik ben ook een lastige, maar bij mij gaan de nekharen ook overeind staan van het gedrag hier. Het gescheld en gevloek alleen al gaat nergens over natuurlijk.

Maar als losstaand iets vind ik het GDPR-vraagstuk dat voorbij komt wel interessant. Ik ben ontzettend benieuwd of specifiek de weigering om de data af te geven nog een inhoudelijk vervolg krijgt.

Ik heb de video niet gezien en zal hier inhoudelijk niet op ingaan. AVG is trouwens ook niet mijn specialiteit. 

Reageer