beantwoord

OV chip reader op Emmerich?

  • 22 March 2019
  • 76 reacties
  • 3956 Bekeken


Toon eerste bericht

76 reacties

Reputatie 7
Badge +3

De EU moet gewoon in heel Europa verplicht stellen dat op grenstrajecten alle abonnementen van minimaal één van de beide landen geldig zijn. Dus Zevenaar - Emmerich-Elten is dan òf een Nederlands traject met een geldig Studentenreisproduct, Jongerendagkaart en dergelijke òf een Duits traject met alle Duitse actiekaartjes geldig.

Dat is al zo want het Duitse tarief is geldig tot Arnhem. Overigens gaat de EU niet over treintarieven dat is de verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten.

Reputatie 7
Badge +3
Ik weet er verder het fijne niet van, maar als ik de huidige OV-chipspecificatie goed begrijp is het onmogelijk om bij inchecken met vrij reizen bij uitchecken toch saldo af te schrijven van de kaart.

Nee, je bij inchecken wordt er bij iedereen geld ingehouden net als bij andere reizigers zonder Vrij-abonnement. Ook als je dus van Haarlem naar Beverwijk gaat. Ga je niet naar het buitenland dan krijg je aan het eind je geld terug.

Hetzelfde geldt voor inchecken met korting: het is dan bij uitchecken niet mogelijk om de korting slechts over een deel van de reis te berekenen.

Je betaalt gewoon het kortingtarief tot de grens plus een vast bedrag voor het buitenlandse stuk. Dat is niet zo ingewikkeld.

Dat is erg duur, en is bijvoorbeeld ook de reden waarom het afschaffen van het omchecken bij wisselen tussen vervoerders uiteindelijk niet door is gegaan.

Daar speelt een heel ander probleem: in veel gevallen is niet te bepalen via welke route of met welke vervoerder is gereisd. Dat probleem is principieel onoplosbaar.

Het kan mijns inziens wel maar het heeft ook nadelen en er zijn ook kosten. Zo moet je op de buitenlandse stations niet alleen paaltjes plaatsen maar ook automaten.

Ik had het net na gevraagd en 2 jaar later zijn ze er nog niet

Reputatie 7
Badge +3

@Fedde N

Technisch is het geen probleem maar ik vermoed dat het gaat om hoeveel geld de provincie Gelderland het VRR moet betalen als compensatie voor de gederfde inkomsten. Daar wordt waarschijnlijk nog steeds over onderhandeld.

Vooral als de Studenten-OV geldig wordt tot Emmerich zijn de kosten voor de Provincie substantieel omdat studenten dan plotseling helemaal niets meer betalen terwijl zij wel een fors deel van de reizigers vormen.

De situatie bij Emmerich is anders bij Gronau omdat het bij Gronau maar om 2 kilometer gaat.

Reputatie 7
Badge

Dat met Gronau is een proef die nog niet begonnen is. Keolis raadt reizigers voorlopig afom van die paal gebruik te maken.

Badge +3

Keolis: Goedemorgen. We zijn nog aan het testen. Officieel is het paaltje nog niet in gebruik (we hebben hier immers nog niet over gecommuniceerd), dus gebruik wordt afgeraden tot nader bericht. ^Noah

Reiziger: Hij doet het anders prima :rofl: Die communicatie komt dan later wel… 

Reputatie 4

Ik weet er verder het fijne niet van, maar als ik de huidige OV-chipspecificatie goed begrijp is het onmogelijk om bij inchecken met vrij reizen bij uitchecken toch saldo af te schrijven van de kaart.
Nee, je bij inchecken wordt er bij iedereen geld ingehouden net als bij andere reizigers zonder Vrij-abonnement. Ook als je dus van Haarlem naar Beverwijk gaat. Ga je niet naar het buitenland dan krijg je aan het eind je geld terug.


Eh, je wilt dus het systeem volledig op de schop gooien en bij vrij-reizigers ook een instaptarief gaan inhouden, alleen om reizen met de OV-chipkaart naar Elten en Emmerich mogelijk te maken? Je ziet toch hopelijk zelf ook in dat die "oplossing" totaal niet in verhouding staat tot het nogal kleine probleem dat het oplost (zoveel extra moeite is het niet om op je telefoon of bij de automaat een los kaartje te halen).

Hetzelfde geldt voor inchecken met korting: het is dan bij uitchecken niet mogelijk om de korting slechts over een deel van de reis te berekenen.
Je betaalt gewoon het kortingtarief tot de grens plus een vast bedrag voor het buitenlandse stuk. Dat is niet zo ingewikkeld.


Dat is dus wel ingewikkeld. Voor zover ik weet wordt aan ieder station/haltepunt een bepaalde waarde toegekend op basis van de afstand in tariefeenheden van het vorige/volgende haltepunt en wordt op basis van die waarde het tarief berekend. Vervolgens kan een korting van 20%, 40%, 60% worden toegekend aan het berekende bedrag. Het is bij mijn weten niet mogelijk om aan een deel van de reis korting toe te kennen en aan een ander deel niet.
Reputatie 4
Als je bij vrij-reizigers een instaptarief gaat inhouden ontstaat er overigens gelijk ook een heel praktisch probleem: je kunt dan met een keuzedag niet langer naar het buitenland zonder je instaptarief te verliezen. Reizigers die met een keuzedag naar het buitenland willen zijn namelijk nu verplicht om naast een kaartje met 100% korting in Nederland ook hun keuzedag in te checken, omdat ze anders die keuzedag op een later moment opnieuw kunnen gebruiken. Als er bij het inchecken van een keuzedag ook een instaptarief wordt ingehouden zijn ze dat dus kwijt.
Abellio GmbH is een Duitse onderneming die gevestigd is in Berlijn. Het was oorspronkelijk (vanaf 2004) een dochteronderneming van de Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) en de eveneens uit Essen stammende busonderneming Mesenhohl, maar is in 2008 overgenomen door NS. NS heeft inmiddels al haar activiteiten buiten Nederland onder de Abellionoemer geplaatst en in Utrecht een dochteronderneming genaamd Abellio Transport Holding BV gevestigd (vroeger genaamd NedRailways). Abellio GmbH is voor 100% eigendom van Abellio Transport Holding BV.

Het is allemaal niet zo relevant voor deze discussie. Het verschil met de Wiederlinie Groningen-Leer en de drielandentrein (Luik-)Maastricht-Aken is dat de Rhein-IJssellinie (RE19) een Duitse in plaats van een Nederlandse concessie is. Dat maakt de plaatsing van OV-chippalen minder waarschijnlijk.

Uiteraard zou ik een paal in Elten ook van harte toejuichen.


Wat betreft Abellio's regionale expres 19, Rhein-IJssel route. Aan de naam alleen al kan je zien dat het daarbij om een regionale Duits-Gelderse treinverbinding gaat. Het is een misverstand te menen dat het daarbij om een puur Duitse concessie zou gaan, ook de provincie Gelderland participeert daarin met Gelders gemeenschapsgeld en dus staat ook het logo van de provincie van Gelderland op de treinen die Abellio op de RE19 lijn inzet. In die treinen worden de berichten op het gehele traject, dus ook op het Duitse deel van de route tweetalig in zowel het Duits als in het Nederlands omgeroepen. Omdat ook Gelderland meedoet mag, zo meen ik, de provincie ten behoeve van Nederlandse (Gelderse) reizigers aan weerszijden van de grens tot aan Emmerich ook het een en ander te wensen hebben, zoals met de OV chipkaart nog een klein stukje Duitsland in kunnen reizen. Neem nu Elten, in die markante Duitse grens inham bij Lobith, dat is waarschijnlijk het meest Nederlandse dorp van Duitsland geworden. Een derde van de Eltense bevolking is Nederlander. Maar ook voor de inwoners van het nabij gelegen Lobith (tegenwoordig deel van de gemeente Zevenaar) zal het station van Elten, indien deze bereikbaar is geworden met de OV chipkaart, een betere opstap plaats zijn dan het verder weg gelegen Zevenaar, om vanuit Elten met de trein snel naar Zevenaar en Arnhem te kunnen reizen. Kortom dat zal voor Abellio nog meer reizigers kunnen gaan opleveren dan nu. Zeker als de Breng bus van lijn 60, die nu van Arnhem tot Tolkamer rijdt, via Lobith iets verder door zou kunnen rijden naar het station van Elten. Gelderland blijkt van harte de inzet van de burgemeester van Emmerich te steunen en ook de Duitse deelstaat NRW staat in principe niet onwelwillend tegenover de wens om met de OV chipkaart nog een stukje Duitsland in te reizen tot aan Emmerich met daar dichtbij het Nederlandse 's Heerenberg waar ook nogal wat reizigers wonen die sneller met de trein vanaf Emmerich dan vanaf Doetinchem naar Arnhem kunnen reizen. De OV palen in Elten en Emmerich zullen er mogelijk komen. En anders is er nog een andere m.i. goede oplossing voorhanden door ook in de Abellio RE 19 treinen, net zoals in alle Nederlandse trams en bussen, Nederlandse OV in en uit check apparaten te plaatsen om met je OV chipkaart op traject Emmerich - Arnhem in de trein zelf direct bij Abellio te kunnen in of uit checken.

Je hebt mensen die voor elke oplossing een probleem bedenken, zoals je ook mensen hebt die voor elk probleem een oplossing bedenken.
Reputatie 7
Badge +4
Leer en Aachen staan aan het eind van een uit Nederland doorgetrokken lijn. Emmerich ligt aan een Duitse lijn die vanuit Düsseldorf, na Emmerich, doorgetrokken is naar Arnhem, waarbij de Nederlandse stations uiteraard wel paaltjes hebben. Die zouden er echter zonder deze lijn ook geweest zijn.

Ik ben niet tegen hoor, maar ik verwacht ze niet aan de Duitse kant.
Goedemorgen DeWil en welkom bij de NS Community!

Zoals Thom al heeft uitgelegd acht ik de kans ook klein dat er een OV-chipkaart paaltje geplaatst zal worden bij Emmerich. Dat gezegd hebbende zal ik je verzoek wel doorsturen, als er genoeg vraag naar blijkt te zijn kan het mogelijk heroverwogen worden.


Klinkt goed, bedankt! Wellicht dat een test met zo'n portable "paaltje" die je dikwijls ziet als er bussen ingezet worden een eerste optie is?
Wellicht!
Reputatie 7
Badge +3
Ik vraag me af aan wie @Stijn NS dit verzoek gaat doorsturen.

Het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) is verantwoordelijk voor de tariefstelling en kaartverkoop voor de treinen die vanuit Duitsland naar Arnhem rijden en door Abellio NRW worden geëxploiteerd. Ik kan me niet voorstellen dat het VRR akkoord gaat met accepteren van de Nederlandse OV-chipkaart voor trajecten binnen Duitsland. De kans op mogelijkheden om met een Nederlandse OV-chipkaart in- en uit te checken in Emmerich en het toekomstige station Elten (geplande opening op 9 juni 2019) acht ik net iets groter dan nul.

Een andere kwestie is dat op de treinen van Abellio NRW tussen de Nederlandse stations Arnhem en Zevenaar wel de OV-chipkaart wordt geaccepteerd. Dat is een afspraak tussen de verschillende partijen.

Zoals Thom al heeft uitgelegd ligt het anders wanneer een Nederlandse vervoerder naar stations over de grens rijdt, zoals in het geval van Arriva naar Weener, Leer en Aken. Dan wordt aan Nederlandse zijde bepaald wat de geldigheid is van Nederlandse kaarten naar/van Duitsland.
Ik zelf stuur dit niet naar een specifieke afdeling, ik maak hiervoor een algemene suggestie aan. Die wordt vervolgens behandeld aan de hand van het onderwerp en zal gebaseerd daarop bij een specifieke afdeling terecht komen. Zoals ik zelf ook al aangaf acht ik de kans dat dit überhaupt zal gebeuren ook erg klein, precies door datgene wat jij uit legt. Dat wil echter niet zeggen dat zo'n verzoek niet kan worden doorgegeven. 🙂
>Een andere kwestie is dat op de treinen van Abellio NRW tussen de Nederlandse stations Arnhem en Zevenaar wel de OV-chipkaart wordt geaccepteerd. Dat is een afspraak tussen de verschillende partijen.

Als die afspraak er kon komen, is het dan ook niet alleen maar de moeite waard om te onderzoeken of er enig draagvlak is van verdere afspraken?

>Zoals Thom al heeft uitgelegd ligt het anders wanneer een Nederlandse vervoerder naar stations over de grens rijdt, zoals in het geval van Arriva naar Weener, Leer en Aken. Dan wordt aan Nederlandse zijde bepaald wat de geldigheid is van Nederlandse kaarten naar/van Duitsland.

Echter, de NIAG accepteerde de OV chipkaart ook, terwijl dit voor zover ik weet niet een Nederlandse vervoerder is die even een halte net over de grens aandoet.

Wellicht ook niet interessant in dit verhaal is Abellio een volledige dochter van de NS schijnt te zijn. Misschien dat dit nog enige aanknopingspunten bied.
Reputatie 7
Badge +3
Abellio NRW gaat niet over de tarieven en kaartjes. Dat is het VRR.

Waarom er voor NIAG lijn 58 (Nijmegen - Kleve - Emmerich) specifieke afspraken zijn gemaakt voor het accepteren van de OV-chipkaart op het gehele traject weet ik niet. Ik vermoed dat het een continuering is geweest van het accepteren van strippenkaarten.


Bron: http://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Lijn_SB58_Emmerich_Bahnhof_-_Nijmegen_Heyendaal

In theorie is het natuurlijk mogelijk om Nederlandse paaltjes neer te zetten op stations binnen het VRR-gebied. Het lastige is dan om te bepalen op welke stations die paaltjes zouden moeten komen te staan. Waarom zou dat alleen in Elten en Emmerich zijn maar niet op (alle) andere stations waar de RE19 stopt?
>Waarom er voor NIAG lijn 58 (Nijmegen - Kleve - Emmerich) specifieke afspraken zijn gemaakt voor het accepteren van de OV-chipkaart op het gehele traject weet ik niet. Ik vermoed dat het een continuering is geweest van het accepteren van strippenkaarten.

Mogelijk, maar het geeft dus aan dat in de praktijk dergelijke afspraken gemaakt kunnen worden. Ook de acceptatie van de strippenkaart is ooit afgesproken natuurlijk.

>Waarom zou dat alleen in Elten en Emmerich zijn maar niet op (alle) andere stations waar de RE19 stopt?

Dat is een goed punt en ik vroeg inderdaad al af wanneer iemand dat zou opmerken. Het antwoord is eigenlijk dat het op zich natuurlijk relatief is, maar dat er een zekere drempelwaarde in zit. Hoeveel reizigers reizen er gemiddeld en frequent tot en met Emmerich vanaf Zevenaar of Arnhem, en hoeveel reizen er verder?

Uit persoonlijke ervaring (anekdotisch bewijs, ik weet het) stapt het grootste gedeelte toch wel uit bij Emmerich, verder nemen de aantallen al snel af, dus t/m Emmerich zou een mooie en bruikbare eerste test zijn. Als dan blijkt dat er meer behoefte is voor andere stations zou dat later uitgebreid kunnen worden.

M.a.w. beter kleinschalig beginnen met 1 of 2 haltes (Elten en Emmerich) dan meteen de hele lijn voorzien.

Het is eigenlijk een beetje zoals met de lijn zelf doortrekken naar Nederland. Waarom alleen Arnhem en Zevenaar, en waarom niet doorrijden meteen naar Ede-Wageningen en Veenendaal-De Klomp? Het antwoord ook daar is, denk ik, dat Arnhem natuurlijk een populaire bestemming is voor mensen vanuit b.v. Emmerich, maar Ede-Wageningen dat al veel minder is.
Reputatie 7
Badge +3
@Emeg
Ja ja, chippaaltjes in de treinen van Abellio zodat studenten gratis naar Düsseldorf kunnen. Nou, dat gaat het echt niet worden.

Voor de inwoners van Elten is er nu overigens ook geen probleem, die kunnen naar Arnhem gewoon tegen VRR tarief reizen.

Je praat hooguit over de inwoners van Lobith voor wie dit handig zou zijn als een soort transitverbinding naar Arnhem op de tijden dat lijn 60 niet rijdt. Alleen gaat dat doordeweeks ten koste van die toch al zwakke lijn 60 dus of de Provincie daar op zit te wachten? Of wil je lijn 60 tussen Babberich en Tolkamer helemaal opheffen, dat zou namelijk wel een optie kunnen zijn omdat je dan het daarmee uitgespaarde geld voor de treinverbinding kunt gebruiken.
Ok ja, das waar ook. Dan naar Elst en verder naar Tiel als voorbeeld 😉
Reputatie 7
Badge +3
Ook geen handig voorbeeld. Die lijn is maar gedeeltelijk geëlektrificeerd. 😃
Ook geen handig voorbeeld. Die lijn is maar gedeeltelijk geëlektrificeerd. 😃

Haha, het wel niet echt lukken met de voorbeelden 😛 Nja, dan laatste poging, slechts tot Elst dan 😉
Reputatie 7
Badge +3

Ook geen handig voorbeeld. Die lijn is maar gedeeltelijk geëlektrificeerd. 😃Haha, het wel niet echt lukken met de voorbeelden 😛 Nja, dan laatste poging, slechts tot Elst dan ;)

In Elst is geen keervoorziening. 😀
Reputatie 7
Badge +3
Alles kan maar de vraag is uiteraard wie dit gaat betalen. Ik denk dat het VRR zal eisen dat de Provincie Gelderland het maar betalen moet als die zo graag de OV-chipkaart tot Emmerich geldig wil hebben.
Reputatie 6
Badge +1
Omdat ABL (een dochter van NS) deze lijn expoliteert in het huidig contract en VRR de prijzen bepaalt-elk jaar per 1/1 omhoog, lijkt ook mij de kans minimaal. net zoals je niet kan sjippen tot Bentheim of Gronau, hoewel je op de NL-delen van die treintjes wel kan sjippen-als blauwnet.
Het klopt dat je wel met alle chipkaarten op NIAG 58 (snelbus Nijmegen-Kranenburg_Kleve-Emmerich) kan reizen, zelfs binnen DE, hier gelden wel veel hogere KM-prijzen. De sjofeur heeft hiervoor hand-held apparaatjes. Of-naar keuze, met het gehele VRR-assortiment, ook al vanaf Nijmegen, dat kan de sjofeur ook verkopen (bvb NRW of VRR-tagesticket) en hij wil echt geld en geen bankkaart!
Dat is een erfenis van vele jaren terug toen als EUR-integratieprojekt in en destijds veel groter gebied (er was nog strippenkaart en de VRR was daar nog niet-het was VGN), tot in Goch/DE en vanaf DE tot voorbij Nijmegen beide tarieven over en weer werden geaccepteerd)-met uiteraard specifieke doelgerichte EUR-subsidie. Dat was nog voordat dat Weeze-NRN airport open ging. Dit is langzaamaan afgekalfd tot enkel deze regeling/uitzondering. Bovendien rijdt BRENG-voorheen CVD/Nijmegen, in de spitsen extra bussen tot in Kranenburg met enkel chip, vanwege de grote vraag.
Als andere erfenis uit het verleden hanteert NS nog steeds hogere prijzen voor de paar KM tot Emmerich (met NL-100% korting), omdat het tot sluiting EC-treinen waren met hoger tarief. Enige voordeel is, dat deze kaartjes niet met de 1 € straftoelsag zijn belast.
Al weer iets waar huidige NS kennis totaal in lijkt te ontbreken.
Alles kan maar de vraag is uiteraard wie dit gaat betalen. Ik denk dat het VRR zal eisen dat de Provincie Gelderland het maar betalen moet als die zo graag de OV-chipkaart tot Emmerich geldig wil hebben.

Misschien is er nog EU subsidie mogelijk hier of kan Euregio nog iets betekenen. Als ik me niet vergis hadden die juist als doel kleine lokale belemmeringen zoals deze op te heffen.

Reageer