Van rit naar reis: hoe voorkom ik dat ik straks te veel betaal?


Binnenkort wordt het "van rit naar reis"-principe ingevoerd om een ontwerpfout op te lossen die ervoor zorgt dat een groep reizigers nu te veel betaalt voor hun reis. In de communicatie van NS hierover mis ik echter de uitleg hoe mensen met Traject Vrij moeten voorkomen dat zij hiervan de dupe worden wanneer zij hun reis in de spits beginnen op het afgekochte traject en hun reis buiten dit traject vervolgen wanneer de spits inmiddels is afgelopen.
Vroeger was het simpel: je kocht gewoon een kaartje met korting voor het niet-afgekochte traject en was klaar.
De huidige situatie is al een stuk klantonvriendelijker: je moet op het station waar de niet-afgekochte reis begint uitstappen en opnieuw inchecken. Dit levert in veel gevallen extra reistijd op maar je betaalt dan in ieder geval wel de juiste prijs voor je reis.
Hoe dit in de nieuwe situatie zou moeten is me echter niet duidelijk.

Ik kan me niet voorstellen dat NS hier niet over heeft nagedacht (zelfs al waren ze deze groep reizigers vergeten dan zijn ze hier volgens mij door de consumentenorganisaties op gewezen) dus ik hoop dat jullie de oplossing die hiervoor is bedacht snel met ons willen delen.
Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat een aanpassing die ervoor moet zorgen dat een groep reizigers niet langer te veel betaalt voor hun reis als gevolg heeft dat nu een andere groep reizigers de klos is.

112 reacties

LOCOV heeft dit ook al aangekaart, maar dat werd door NS laconiek terzijde geschoven. Zie:

Adviesaanvraag NS
Advies LOCOV
Besluit NS

Door LOCOV is niet opgemerkt dat hetzelfde probleem speelt voor gebruikers van een Altijd Voordeel abonnement die tijdens de spits een reis beginnen tegen 20% korting en na de spits willen herchecken naar 40% korting.
Reputatie 2
Gelukkig is er goed nieuws! Vanaf 1 september 2016 is de eerste check-in bepalend voor het tarief voor de hele reis.
Dit is goed nieuws voor de NS. Niet voor een groep vaste reizigers die met de invoering van het traject vrij er al niet op vooruit zijn gegaan nu weer de dupe zijn
Voor traject vrij is het probleem eenvoudig op te lossen. Geef de reiziger de keuze of ze wel of niet op rekening willen rijden. Als je dit wilt dan ben je overgeleverd aan de huidige willekeur/onduidelijkheid voor de prijsbepaling.
Als je dat niet wil dan mag je niet buiten je traject reizen, tenzij je een kaartje (via de automaat optioneel met korting) koopt en op je ov-chipkaart laat (net als bij de trajectkaart voorheen).

Lost gelijk een hoop andere issues van traject vrij op.
Hoe kan ik straks in de daluren mijn reis met korting vervolgen buiten mijn afgekochte traject, nadat ik het afgekochte traject in de spits heb afgelegd?
Als u tijdens de spits incheckt en reist op uw afgekochte traject en u wilt uw reis buiten uw traject vervolgen in de daluren, dan dient u 35 minuten te wachten tussen uitchecken en weer inchecken.

Komt NS gedupeerde abonnementhouders tegemoet door hen kosteloos Dal Voordeel op een tweede ov-chipkaart aan te bieden?
We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen, bedoeling van het daltarief is om de gehele dal te stimuleren. Gesplitste afgifte is een creatief gebruik van de regels, maar ondersteunen wij niet.

Dus als je om 18:15 vertrekt via je afgekochte traject en bijvoorbeeld om 19:00 op het station komt waar je je afgekochte traject verlaat, moet je van 19:00 tot 19:35 (dus tijdens de Daluren) op dat station duimen draaien en vervolgens op de volgende trein wachten die bij een halfuursdienst pas om 20:00 gaat. Bijna geen reiziger zal dat als een serieuze optie zien, dus kiezen voor spitstarief. En dat betekent weer dat je net zo goed wat eerder weg kan gaan en de héle reis in de spits afleggen.

"Gesplitste afgifte" is geen creatief gebruik van de regels, maar een noodzakelijke workaround vanwege het idiote principe dat het moment van inchecken het tarief bepaalt in plaats van het moment van reizen.

Dat die 35 minuten kunnen worden ingekort met een handeling bij de kaartautomaat is toch wel het minste dat jullie kunnen doen.


Gaat NS de toon van de campagne aanpassen zodat de reiziger eerlijk en volledig wordt geïnformeerd over de wijzigingen en stopt men dus met het presenteren van een wijziging die vooral voor veel mensen negatief zal uitpakken als "Goed nieuws"?
Eerlijk is een mening en suggereert dat we het op dit moment niet eerlijk doen. Ik denk dat we moeten bestrijden dat het geen positief nieuws is. Als NS moesten we een keuze maken tussen die reizigers die ongemerkt en ongevraagd in een ander tarief terecht kwamen en hebben met van rit naar reis nadrukkelijk voor de eerste groep gekozen. Dat heeft overigens een groot voordeel voor alle reizigers, namelijk dat de reis onderbroken kan worden voor een kop koffie, een toiletbezoek, of een vriendin ophalen buiten de poortjes van het station. De gesplitste afgifte is een bekende en geliefde truc onder de frequente treinreizigers, maar wordt feitelijk maar heel weinig gebruikt.

Jullie hoeven daarin geen keuze maken. Jullie kunnen er ook gewoon voor zorgen dat voor álle reizigers het juiste tarief wordt berekend. Dat lijkt me eigenlijk iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn.


Gaat NS, zoals door de consumentenorganisaties geadviseerd, losse vervoerbewijzen met korting herintroduceren om te voorkomen dat abonnementhouders straks te veel betalen voor hun reis? Denk aan het eticket.
Nee. We kunnen niet alles oplossen.

Dat KAN natuurlijk wel (zie de vervoerbewijzen met korting voor internationale reizen, bij een grensabonnement en bij een OV-begeleiderskaart), maar dat WILLEN jullie niet. Belangrijk verschil. Het enige dat in de weg staat is een nutteloos regeltje dat die vervoerbewijzen ongeldig verklaart voor gebruik bij andere abonnementen.


Welk tarief brengt NS in rekening bij inchecken om 08:54, annuleren van deze check-in door direct weer uit te checken en vervolgens opnieuw inchecken om 08:55?
Een CiCo zonder reizigerskilometers wordt niet gezien als een reis. Bij inchecken om 8:55 wordt daarom een nieuwe reis gestart (tegen daltarief).

Gelukkig mocht je ook nog iets positiefs melden.

Het geldt natuurlijk wel twee kanten op, 's morgens na de ochtendspits en 's middags bij het begin van de middagspits. Het kan niet zo zijn dat je 's morgens wel van opnieuw inchecken wilt profiteren, maar 's middags niet het nadeel daarvan wil accepteren.


Nee, het geldt niet twee kanten uit. Ik heb nu de keuze uit ingecheckt blijven en doorreizen tegen de eerste tariefsoort of opnieuw inchecken en doorreizen tegen de nieuwe tariefsoort. Die keuze wordt me ontnomen zonder dat er een voordeel tegenover staat, het gaat dus om een eenzijdige verslechtering, tenzij NS natuurlijk wel degelijk een oplossing hiervoor heeft die men tot op heden verzuimd heeft te communiceren.

Ik vind het aardig dat jullie meedenken maar ben vooral benieuwd naar een reactie van NS-medewerkers, de oplossing zal toch van hen moeten komen.
Wat ik wil is voorkomen dat ik per september mijn recht op korting verlies wanneer mijn niet-afgekochte reis volledig in de daluren plaatsvindt. Als jij dat van twee walletjes eten vindt, vind ik je gebruikersnaam nogal ongelukkig gekozen.
Als de niet-afgekochte reis in de daluren plaatsvindt is er niets aan de hand. Het incheck moment blijft bepalend.
Het punt is juist de overgang van piek naar dal en het laatste stuk wens je tegen daltarief af te leggen. Dan moet er (dus) gebruik gemaakt worden van een tweede ovchipkaart, met kortingsproduct.


Als ik inderdaad een tweede abonnement nodig heb om in de door mij beschreven situatie de korting te krijgen waar mijn eerste abonnement reeds recht op geeft, verwacht ik dat NS mij dit tweede abonnement kosteloos verstrekt (zoals men eerder ook heeft gedaan bij gedupeerde Business Card houders). Overigens dan wel graag op een duidelijk herkenbare ov-chipkaart, een vergissing is immers snel gemaakt bij een dergelijke niet erg gebruiksvriendelijke noodoplossing.
Jullie kiezen er dus wederom voor om de abonnementsvoorwaarden tussentijds te verslechteren?
Dan zal de prijs binnenkort wel weer worden verhoogd, "ter compensatie"...
Ik geloof niet dat ik een ander bedrijf ken dat zo schofterig om gaat met haar vaste klanten.
En dat noem je dan ook nog eens heel cynisch "goed nieuws"?
Overigens is er bij Traject Vrij bij reizen die gedeeltelijk binnen het afgelegde traject en gedeeltelijk erbuiten worden afgelegd natuurlijk helemaal geen sprake van "Van rit naar reis" aangezien jullie deze als losse ritten in rekening brengen, waarbij opnieuw het hoge instaptarief moet worden betaald zonder toepassing van langeafstandskorting. Hier lijkt dus het principe "Van rit naar potentieel duurdere rit" te worden toegepast...
Het lijkt mij handig dat er minstens een overzicht komt van alle voor EN nadelen van de oplossing.
In ieder geval een overzicht dat iemand per abonnement zelf kan opzoeken in welke gevallen er welke consequenties zijn. Want dit topic bevat nu slechts een beperkt aantal gevallen.

Laatst kwam iemand met de suggestie dat je bij het inchecken met je dalvoordeel abonnement even moet opletten of je al aan het einde van de spits zit (8.55) en als je bij het inchecken zit 'voltarief' dat je even moet uitchecken en weer inchecken op het juiste tijdstip.
Als ik het goed begrijp is straks een dergelijk gemaakte fout niet meer te corrigeren, maar hoop toch dat hier wel een oplossing voor komt.

Verder is eerder door de NS toegezegd dat dit goed gecommuniceerd wordt, ik hoop dat er per abonnement een specifieke brief naar de klanten gestuurd worden met concrete verduidelijking wat deze wijziging (ook de nadelen) voor hen betekent.
Verder is eerder door de NS toegezegd dat dit goed gecommuniceerd wordt,

Dat staat er niet. Er staat dat NS zich "zal inspannen om de boodschap zo duidelijk mogelijk te verwoorden en NS-jargon te vermijden" en dat ze "ervoor zorgen dat communicatie uitingen (sic) over de wijzigingen duidelijk en voor een ieder (sic) begrijpelijk en helder zijn". Er staat niets over bijvoorbeeld de 'omvang', gerichtheid en tijdigheid van deze communicatie.
Ik ben vooral verbijsterd dat NS, dat toch ooit de reputatie van een fatsoenlijk bedrijf had, willens en wetens een groep reizigers te veel laat betalen voor hun reis en dat nota bene om te voorkomen dat een andere groep reizigers te veel betaalt. Men verplaatst dus gewoon het probleem en noemt het een oplossing.
Waarschuwingen van verontruste reizigers en consumentenorganisaties worden stelselmatig genegeerd en in plaats van eerlijke informatie te verschaffen aan de reiziger die straks een poot wordt uitgedraaid kiest men ervoor om slechts het halve verhaal te vertellen en het zelfs te betitelen als "goed nieuws".

Het heeft nog het meeste weg van de welbekende Nigeriaanse oplichtersmails waarin de ontvangers gouden bergen beloofd worden, terwijl ze ondertussen worden kaalgeplukt. Alleen de opzichtige taalfouten ontbreken, wellicht kan NS die bij een volgende aanpassing her en der invoegen zodat het plaatje compleet is.
Ik zal de zorgen/vragen in dit topic bespreken en binnenkort met een reactie komen.
Oplossing: Op de CICO paaltjes die op het perron of bij de poortjes worden
geplaatst zou je wel moeten kunnen overchecken,
om zo te kunnen profiteren van het meest gunstige tarief van dat moment.


Daarmee maak je het niet overzichtelijker.
Een oplossing zou kunnen zijn om op basis van alle incheckmomenten achteraf te bepalen of het voor de reiziger voordeliger is om uit te gaan van het tarief op basis van de eerste incheck of om tussentijds te switchen van tariefsoort.

Een workaround zou kunnen zijn om in afwachting van een oplossing gedupeerde abbonnementhouders zonder extra kosten een tweede ov-chipkaart aan te bieden met daarop Dal Voordeel. Zij hebben dan wel het ongemak van tussentijds moeten wisselen van ov-chipkaart maar betalen dan in ieder geval wel een eerlijke prijs voor hun reis.

Een soort compromis tussen oplossing en workaround zou kunnen zijn om gedupeerde abonnementhouders de mogelijkheid te bieden om losse vervoersbewijzen (bijvoorbeeld via de kaartautomaat of in de vorm van een e-ticket) aan te schaffen met 40 procent korting.

Die laatste optie is overigens (meermaals) door Rover voorgesteld aan NS, maar is steeds afgewezen door hen.
Inmiddels is een maand verstreken sinds ik dit topic ben gestart en heb ik nog steeds geen inhoudelijke reactie van NS ontvangen. Ik heb deze informatie echter wel nodig om te kunnen beoordelen of de kosten van mijn abonnement per 1 september nog opwegen tegen de baten ervan. Ik wil NS dan ook aansporen tot enige haast, zodat ik voldoende tijd heb om een dergelijke afweging te maken en een eventuele wijziging of opzegging per 1 september te laten ingaan.
Misschien is het een idee om de invoering van deze wijziging uit te stellen tot jullie hier wel klaar voor zijn?
Een nog niet eerder genoemde workaround, die aansluit bij de workaround voor reizigers met de andere abonnementen, zou zijn dat NS mensen met Traject Vrij in de gelegenheid stelt om kosteloos e-tickets te bestellen voor het afgekochte traject. Deze reizigers kunnen dan het afgekochte gedeelte van hun reis afleggen met dit e-ticket en voor het vervolg van hun reis inchecken zodat ze op rekening verder reizen. Door de barcode op het e-ticket levert dit ook voor stations met poortjes geen problemen op.
Al zou het natuurlijk nog prettiger zijn als NS zelf met een oplossing zou komen, ze hebben er toch ruim de tijd voor gehad zou je denken.
Ik vrees dat er helemaal niets gaat gebeuren, dus ze zullen binnenkort wel strootjes gaan trekken over wie ons dit "goede nieuws" mag vertellen.
En inmiddels zijn er alweer zeven weken verstreken sinds het stellen van mijn vraag...
Waar ik voor vreesde komt dus uit. Wanneer ik buiten mijn afgekochte traject verder reis, brengt NS dit als een losse reis in rekening, maar toch wordt er volledig gekunsteld de incheck van mijn afgekochte reis bijgehaald. Dus geen "van rit naar reis" maar "van rit naar duurdere rit".

De motivatie dat dit is gedaan om het reizen in de daluren te stimuleren slaat als een tang op een varken. Allereerst stimuleert NS het REIZEN in de daluren helemaal niet, men stimuleert slechts het INCHECKEN in de daluren. Daarnaast heb ik met mijn abonnementsgeld al betaald voor een reis in de spitsuren, dus is het van de zotten als NS vervolgens wil gaan stimuleren dat ik hiermee in de daluren reis.

Je opmerking over het onderbreken van de reis klopt ook slechts deels. Wanneer het station waar dit gebeurt niet langs de kortste reisroute ligt, zal NS bij tussentijds uitchecken hiervoor nog steeds kosten in rekening brengen, ook al is het een toegestane reisroute en reis ik vervolgens verder.

Dat je dit dan wederom als positief nieuws probeert te verkopen is een schoffering van jullie reizigers, vooral omdat deze boodschap wordt onderbouwd met halve waarheden en hele leugens zoals ik hierboven al heb aangegeven.
Ook is jullie motivatie voor deze keuze onjuist: jullie hoefden niet te kiezen tussen het duperen van de ene groep reizigers of de andere. Er waren voldoende alternatieven om niemand te duperen, maar daar willen jullie niet aan, vermoedelijk omdat jullie het lucratiever vinden om een deel van je reizigers te veel te laten betalen voor hun reis.

Ik moet helaas constateren dat jullie communicatie, zoals gebruikelijk, weer lijkt te voldoen aan de 3 O's.
Onvolledig, onvoldoende en ontzettend laat.
Nu blijkt dat ik van NS helemaal niets hoef te verwachten (weinig verrassend, maar desalniettemin niet erg chique om zeven weken te wachten met de mededeling dat men het vertikt om met een oplossing te komen voor het door hen gecreëerde probleem), richt ik me maar tot de medereizigers:
Heeft iemand nog tips hoe ik er toch, bij voorkeur zo legaal mogelijk, voor kan zorgen dat ik de juiste prijs betaal voor vervolgreizen in de daluren?
Ik neig zelf het meeste naar vergeten in te checken op het beginstation van het afgekochte traject, zodat ik dit alsnog kan doen op het eindstation ervan. Nadeel is wel dat dit enige creativiteit vereist als op dat eindstation gesloten poortjes staan.
@Neen

Het hoeft niet per se het eindstation van het afgekochte traject te zijn. Ieder station eerder dat na het ingaan van de daluren wordt gepasseerd voldoet ook om in te checken. Mogelijk staan daar paaltjes.

Misschien is het doorbreken van de reis af te dwingen met een handeling die de reis doorbreekt, maar dat is een kwestie van proberen. Denk bijvoorbeeld aan in- en uitchecken bij een andere vervoerder (tip: Bus/tram/metro zou ook kunnen werken), Samenreiskorting laden en in en uit checken, Inchecken zonder uitgecheckt te zijn (€0,01 bij Traject Vrij).
Reputatie 6
Badge +2
Welk tarief brengt NS in rekening bij inchecken om 08:54, annuleren van deze check-in door direct weer uit te checken en vervolgens opnieuw inchecken om 08:55?
Een CiCo zonder reizigerskilometers wordt niet gezien als een reis. Bij inchecken om 8:55 wordt daarom een nieuwe reis gestart (tegen daltarief).

De regel is dus: het moment van de laatste check-in vóór de eerste rit is bepalend voor de korting die bij de reis geldt. Dit blijkt inderdaad zo te werken. Te vroeg inchecken kan dus gecorrigeerd worden, terwijl anderzijds op tijd inchecken op het vertrekstation te niet gedaan kan worden door je nog even buiten de poortjes te begeven. bijdragevandennis 201608
http://www.volkskrant.nl/economie/kortingskaart-ns-biedt-plots-geen-korting-meer~a4392343/

Bij consumentenorganisaties en de NS stromen de klachten sindsdien binnen. 'Daarom hebben we op ons klantenforum daar het belangrijkste thema van gemaakt', zegt de NS-woordvoerder


Sorry, maar mag ik nu toch echt een teiltje ? :8
Eindelijk is er een intern artikel over dit principe gepubliceerd voor collega's. Stond weinig nieuws in, alles staat al op dit forum vermeldt.
Ik las het artikel op de site van de NRC:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/10/slinkse-maatregel-ns-zorgt-voor-verontwaardigde-reiziger-a1525788


Voerde de NS de de maatregel met opzet stiekem door? Een woordvoerder ontkent dat nadrukkelijk. “We hebben hier vier maanden geleden al voor het eerst over gecommuniceerd. Bijvoorbeeld op ons serviceforum, waar we alle nieuwe informatie delen met onze reizigers. Op het bericht hierover zijn destijds 5000 reacties gekomen.” Wel is de ophef van vandaag volgens de NS reden de communicatie over de wijziging nog eens kritisch tegen het licht te houden.


Zou een moderator kunnen aanwijzen welk topic dat was dat 5000 reacties heeft gehad. Daarnaast zijn het gros van de reacties, die er wel waren, geweest dat het belangrijk was om dit goed te communiceren en dat het zeer wenselijk zou zijn om een degelijke oplossing voor de reizigers te hebben die hier gewoon recht op hebben.

In dat artikel staat ook:

De NS benadrukt bovendien dat het niet om een “nieuwe maatregel” gaat:

We hebben het reisprincipe eigenlijk niet aangepast: we hebben hersteld hoe het altijd al was. Vroeger was het ook zo dat het tijdstip waarop je je reis begon bepalend was voor het kortingstarief.

Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Vroeger bepaalde het tijdstip dat je in de trein zat het kortingspercentage en niet het moment dat je begon met de treinreis.

Blijkbaar is het voor de marketing medewerkers van de NS doodnormaal om gewoon te liegen, dat is toch wel erg jammer.

Reageer