Geldt de thuisbrengplicht ook bij gemiste aansluiting op andere vervoerder? | NS Community
beantwoord

Geldt de thuisbrengplicht ook bij gemiste aansluiting op andere vervoerder?

  • 15 November 2023
  • 25 reacties
  • 638 Bekeken

Ik wil binnenkort 's avonds met de trein, waarbij ik dien over te stappen op Arnhem CS op een trein van Arriva (richting Zutphen). Het betreft hier de laatste trein. Ik heb in Arnhem 11 minuten overstaptijd. Wat gebeurt er als de NS trein naar Arnhem zoveel vertraging zou hebben dat ik de laatste trein van Arriva mis? Geldt de thuisbrenggarantie van NS dan ook?

icon

Beste antwoord door iMark 15 November 2023, 08:51

Bekijk origineel

25 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Dat is een goede vraag.

“Als u als gevolg van de vertraging bij uw reis met NS niet meer in staat bent om op dezelfde NS-dag het station van bestemming te bereiken omdat de laatste trein op uw Reisroute niet meer rijdt, dan stelt NS vervangend vervoer ter beschikking om ervoor te zorgen dat u alsnog het station van bestemming kunt bereiken.

Als u als gevolg van de vertraging van de laatste trein in uw reis met NS niet meer in staat bent om vanaf uw eindstation met aansluitend regulier openbaar vervoer op dezelfde NS-dag uw eindbestemming te bereiken, dan stelt NS vervangend vervoer ter beschikking om ervoor te zorgen dat u alsnog uw eindbestemming kunt bereiken.”

Zie paragraaf 6.3 van de Algemene Voorwaarden van NS: 
https://www.ns.nl/binaries/_ht_1698076308899/content/assets/ns-nl/voorwaarden/ns-algemene-voorwaarden-avr.pdf

Ik zie bij nadere bestudering dat NS de paragraaf recentelijk heeft gewijzigd.
“Van een gemiste aansluiting in de zin van dit artikel is alleen sprake als u van de ene trein van NS zou overstappen op een andere trein van NS en dus niet als u zou overstappen op een trein van een andere vervoerder.” Dat zou een enorme verslechtering zijn van de voorwaarden.

Misschien dat een moderator dit kan bevestigen.

Bedankt! Dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken

Reputatie 7

Kleine aanvulling: er is geen trein van Arriva naar Zutphen in Arnhem, dat is gewoon een NS-sprinter. De treinen naar Winterswijk en Tiel zijn wél van Arriva.

Badge +3

Ik zie bij nadere bestudering dat NS de paragraaf recentelijk heeft gewijzigd.

“Van een gemiste aansluiting in de zin van dit artikel is alleen sprake als u van de ene trein van NS zou overstappen op een andere trein van NS en dus niet als u zou overstappen op een trein van een andere vervoerder.” Dat zou een enorme verslechtering zijn van de voorwaarden.

Misschien dat een moderator dit kan bevestigen.

Ik vraag me af of dat niet in strijd is met de concessie hoofdrailnet. Daarin staat: “NS brengt reizigers die stranden (bijvoorbeeld door vertraging of uitval van de laatste trein) met vervangend vervoer naar hun eindbestemming in Nederland (tot de deur).” Iemand die zijn aansluiting op een trein van een andere vervoerder mist en daardoor niet meer op dezelfde dag thuis kan komen, strandt.

Ongepast ook om zo'n wijziging in stilte door te voeren.

Reputatie 7
Badge +1

Ongepast ook om zo'n wijziging in stilte door te voeren.

Voorafgaand aan zo'n wijziging is er verplicht overleg met de consumentenorganisaties en ik durf niet te zeggen of dat er geweest is.

Badge +3

Bovenaan in het document staat: Over de wijzigingen van 7 juni 2023 is (nog) geen overeenstemming bereikt met Consumentenbond en Rover.

Reputatie 7
Badge +3

Je kunt het ook zo lezen dat in geval van andere vervoerder jouw eindbestemming die andere vervoerder is.

Maar in het verleden was het wel mogelijk om thuisgebracht te worden door NS als je door toedoen van NS laatste bus miste.

Reputatie 7
Badge +3

Er is op 30 maart 2023 wel een adviesaanvraag gedaan bij het LOCOV: https://www.locov.nl/publicaties/2440145.aspx?t=Adviesaanvraag-wijziging-algemene-voorwaarden-NS

Heel geniepig staat daar het volgende in (met name over de uiterst belangrijke paragraaf 6.3):
“NS heeft een aantal aanleidingen om wijzigingen door te voeren in de AVR-NS.
Allereerst zal vanaf 7 juni een herziene versie van het Europese reizigersverordening (PRR) ingaan. NS heeft de AVR-NS waar nodig aangepast aan de gewijzigde PRR, namelijk in artikel 1.3, 6.1 tot en met 6.3 en in artikel 10.3 onder 2. Door deze wijzigingen sluit de AVR-NS aan bij de herziene PRR. Enkele wijzigingen in deze artikelen zijn ook gedaan ter verduidelijking.”

De wijziging in paragraaf 6.3 is helemaal niet ter verduidelijking. Dat is een totale wijziging van het beleid waardoor NS in feite van de thuisbrengplicht denkt af te komen wanneer je de laatste aansluiting op een andere vervoerder mist door vertraging van NS.

De vraag is nu of de gepubliceerde versie van de AVR-NS wel rechtsgeldig is zonder dat er overeenstemming is met het LOCOV.

Hier een opvallende passage uit de Europese reizigersverordening (PRR):
12.3. Voor reizen met een of meer aansluitingen vormen één of meer vervoerbewijzen die in één enkele handelstransactie van een spoorwegonderneming zijn gekocht, vormen een doorgaand ticket en de spoorwegonderneming is overeenkomstig de artikelen 18, 19 en 20 aansprakelijk indien de reiziger een of meer aansluitingen mist.

Er moet nog maar eens heel goed gekeken worden of wat NS allemaal gewijzigd heeft in de AVR-NS wel in lijn is met letter en geest van de verordening.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0782&from=EN
Wat ik opmaak uit de verordening is dat een treinreis als één geheel wordt gezien en dat het niet uitmaakt of je van één of twee vervoerders gebruik maakt.
De OV-chipkaart en OVpay zijn een complicerende factor omdat je dan niet één vervoerbewijs hebt voor de hele reis. 

Reputatie 7

Hoe is dat omgekeerd vraag ik me af? Je komt met de andere treinvervoerder en mist de laatste NS-aansluiting maar huis? Contact opnemen met de andere vervoerder (als dat nog kan tenminste rond middernacht) en die regelt alternatief vervoer? 

Reputatie 7
Badge +3

Hoe is dat omgekeerd vraag ik me af? Je komt met de andere treinvervoerder en mist de laatste NS-aansluiting maar huis? Contact opnemen met de andere vervoerder (als dat nog kan tenminste rond middernacht) en die regelt alternatief vervoer? 

Dan zul je contact op moeten nemen met die andere vervoerder.

Kleine aanvulling: er is geen trein van Arriva naar Zutphen in Arnhem, dat is gewoon een NS-sprinter. De treinen naar Winterswijk en Tiel zijn wél van Arriva.

Je hebt helemaal gelijk, ik heb verkeerd in de app gekeken. Ik moet in Zutphen overstappen naar een Arriva trein richting Apeldoorn.

Maar daarmee is het dus allerminst zeker dat ik zonder (hele) hoge taxikosten thuiskom als ik die aansluiting mis. Dat is inderdaad een behoorlijke verslechtering van de voorwaarden. Eigenlijk zou zoiets toch wettelijk vastgelegd moeten worden, als onderdeel van de concessie. Iedereen die 's avonds laat afhankelijk is van 2 spoorwegmaatschappijen komt hierdoor mogelijk in de problemen...

Reputatie 7
Badge +3

Zoals @Tochjo al heeft aangegeven staat in de concessie Hoofdrailnet artikel 41.5 dat NS thuisbrengplicht heeft in geval van vertraging van de laatste trein en het daardoor stranden.

De nieuwe AVR-NS is in ieder geval al in strijd met artikel 36 over Klantvriendelijkheid:
“Mede door invulling te geven aan het programma Klantvriendelijkheid als opgenomen in bijlage 3, verbetert NS de klantvriendelijkheid en dienstverlening aan de reizigers.”

Kortom, het lijkt helemaal nergens op, deze wijzigingen in de AVR-NS. Typisch monopolistengedrag.

Reputatie 7
Badge +3

Nadere studie heeft opgeleverd dat de consumentenorganisaties op 1 mei 2023 advies hebben uitgebracht over de wijzigingen in het AVR-NS: 

https://www.locov.nl/nationaal+spoor/overige+adviezen/2471610.aspx

Helaas lijkt het erop dat er niet erg goed naar de geniepige details is gekeken en zijn de consumentenorganisaties akkoord gegaan met de door NS voorgestelde wijzigingen, o.a. met artikel 6.3. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat NS op 6 mei 2023 de wijzigingen al definitief heeft gemaakt: 
https://www.locov.nl/nationaal+spoor/overige+adviezen/2474266.aspx

De treurige conclusie kan niet anders zijn dan dat de consumentenorganisaties niet goed hebben opgelet en NS allerlei verslechteringen heeft kunnen vastleggen in de AVR-NS, met name in artikel 6.3.
Merkwaardig overigens dat NS in de nieuwste versie van de AVR-NS aangeeft dat over de wijzigingen (nog) geen akkoord is met de Consumentenbond en Rover. Het advies van 1 mei 2023 laat zien dat er wel degelijk overeenstemming is. 

Maar wie heeft er nu niet zitten opletten?
In de bijlage van de adviesaanvraag staat het volgende bij 6.3:

6.3. Welke bijstand mag u van NS verwachten bij vertraging?
NS zal u in geval van vertraging bij aankomst of vertrek informeren over de vertraging en de verwachte vertrek- en aankomsttijden, zodra deze informatie bij NS beschikbaar is.
Als u als gevolg van de vertraging bij uw reis met NS niet meer in staat bent om op dezelfde NS-dag het station van bestemming te bereiken omdat de laatste trein op uw NS-Reisroute niet meer rijdt, dan stelt NS vervangend vervoer ter beschikking om ervoor te zorgen dat u alsnog het station van bestemming kunt bereiken.
Als u als gevolg van de vertraging van de laatste trein in uw reis met NS niet meer in staat bent om vanaf uw eindstation met aansluitend regulier openbaar vervoer op dezelfde
NS-dag uw eindbestemming te bereiken, dan stelt NS ver- vangend vervoer ter beschikking om ervoor te zorgen dat u alsnog uw eindbestemming kunt bereiken.
NS bepaalt welk type vervangend vervoer wordt ingezet. Zo kan NS er bijvoorbeeld voor kiezen om een taxi voor u te regelen, maar ook kan NS bussen inzetten. U heeft echter het recht om op eigen initiatief ander openbaar vervoer per spoor, touringcar of bus te nemen als NS u niet binnen 100 minuten na de geplande vertrektijd van de vertraagde trein informeert over de beschikbare mogelijkheden voor vervoer langs een andere route. NS betaalt de door u gemaakte noodzakelijke, passende en redelijke kosten terug.
Het kan zijn dat NS niet in staat is om vervangend vervoer aan te bieden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij massale uitval van treinen, of wanneer uw eindbestemming redelijkerwijs niet meer bereikbaar is (zoals bij afgesloten wegen of als u reist naar een Waddeneiland). In een dergelijk geval zal NS zich maximaal inspannen om u kosteloos een slaapplaats aan te bieden. Als u gebruik maakt van een papieren Vervoerbewijs, E-ticket of Eenmalige chipkaart dan kunt u dit omwisselen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.1 onder c. In dat geval kunt u aanspraak maken op een vergoeding wegens vertraging (zie artikel 6.2).
Bij grote vertraging biedt NS u, afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de objectieve noodzaak daartoe, drinken en maaltijden aan. Indien door een langdurige versperring vervoer per trein in het geheel niet mogelijk is op een NS-traject, zorgt NS voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden, voor vervangend vervoer.

Over deze tekst hebben de consumentenorganisaties positief geadviseerd. 
De zin “Van een gemiste aansluiting in de zin van dit artikel is alleen sprake als u van de ene trein van NS zou overstappen op een andere trein van NS en dus niet als u zou overstappen op een trein van een andere vervoerder.” heeft nooit in de adviesaanvraag gestaan!

Reputatie 7
Badge +3

Maar onder aansluitend regulier OV valt toch ook een trein van een andere vervoerder?

Reputatie 7
Badge +3

Daarom is die laatste bijgevoegde zin zo geniepig. Daarmee wordt de rest van artikel 6.3 zo ongeveer onderuit gehaald. NS regelt alleen iets voor de laatste aansluiting van de dag wanneer je zou overstappen op een andere trein van NS.

Reputatie 7
Badge +3

Zo lees ik het niet. Ze hebben het over “de laatste trein in uw reis met NS”.

Als u als gevolg van de vertraging van de laatste trein in uw reis met NS niet meer in staat bent om vanaf uw eindstation met aansluitend regulier openbaar vervoer op dezelfde
NS-dag uw eindbestemming te bereiken, dan stelt NS ver- vangend vervoer ter beschikking om ervoor te zorgen dat u alsnog uw eindbestemming kunt bereiken.

Als met “aansluitend regulier openbaar vervoer” alleen NS-treinen bedoeld worden, zou het dus sowieso niet de laatste trein in de reis met NS zijn.

Reputatie 7
Badge +3

En dat wordt nu juist onderuit gehaald door “Van een gemiste aansluiting in de zin van dit artikel is alleen sprake als u van de ene trein van NS zou overstappen op een andere trein van NS en dus niet als u zou overstappen op een trein van een andere vervoerder.”

Ik ben het helemaal met iMark eens dat dit wel een nadere toelichting vanuit de NS verdient. Laten we hopen dat een moderator het snel oppakt.

 

(Of heb je dan alleen nog recht op GTBV…)

Reputatie 7
Badge

Ik ben het helemaal met iMark eens dat dit wel een nadere toelichting vanuit de NS verdient. Laten we hopen dat een moderator het snel oppakt.

 

(Of heb je dan alleen nog recht op GTBV…)

Het lijkt mij inmiddels wel duidelijk dat NS geen zin heeft om in dit topic te reageren.

Als je als gevolg van een vertraging bij NS jouw aansluiting mist bij de NS of een andere vervoerder en het is niet meer mogelijk om jouw bestemming te bereiken omdat het gaat om de laatste trein op de Reisroute, dan stelt NS vervangend vervoer ter beschikking om ervoor te zorgen dat je alsnog het station van bestemming kunt bereiken. Echter dient dit te gaan in overleg met personeel op het station zodat zij het vervangend vervoer voor jou kunnen regelen, op deze manier hoef je zelf niet te betalen voor het vervangend vervoer. Of neem contact op met de klantenservice om te overleggen over de mogelijkheden en zodat zij eventueel toestemming kunnen geven en een duidelijk klantcontact voor jou kunnen achter laten dat er is toegezegd dat je gebruik mag maken van vervangende vervoer en dat je deze kosten bij ons na die tijd kan declareren. Vervoer dat op eigen initiatief is genomen wordt niet vergoed. Het dient vervoer te zijn dat of door het stationspersoneel is geregeld (maar dan heb je sowieso al geen kosten) of er dient overleg te zijn geweest met de klantenservice zodat er een duidelijk klantcontact is achtergelaten met toestemming. 

Reputatie 7
Badge +3

@Melissa NSdus je kunt nu wel weer treinpersoneel vervoer laten regelen. Dat was eerder niet zo, toen kon dat alleen telefonisch of via infopaal. En op X zegt NS dat je moet bellen.

@MoDe niet elk personeelslid kan dit regelen daarom adviseren we vooral om te bellen dit is de kortste weg.

Reputatie 7
Badge +3

@Melissa NS 

Kun je nog uitzoeken waarom de zin “Van een gemiste aansluiting in de zin van dit artikel is alleen sprake als u van de ene trein van NS zou overstappen op een andere trein van NS en dus niet als u zou overstappen op een trein van een andere vervoerder.” aan de AVR-NS is toegevoegd terwijl die zin niet in de adviesaanvraag aan het LOCOV stond?

Reputatie 7

Hoe is dat omgekeerd vraag ik me af? Je komt met de andere treinvervoerder en mist de laatste NS-aansluiting maar huis? Contact opnemen met de andere vervoerder (als dat nog kan tenminste rond middernacht) en die regelt alternatief vervoer? 

Dan zul je contact op moeten nemen met die andere vervoerder.

Ja logisch, maar als dat niet kan? Klantenservice Arriva is maar tot 23.00 uur bereikbaar. Op de website staat een link naar de vervoersvoorwaarden en daarin staat beschreven dat vervoerder niet aansprakelijk is en geen vergoeding geeft voor gevolgschade die men lijdt door vertraging of het missen van een aansluiting. Niets te vinden over het missen van laatste aansluiting met andere vervoerder om nog naar plaats van bestemming /thuis te komen. Totaal onduidelijk. Ik heb hier ooit weleens telefonisch contact over gehad met Arriva, maar een concreet en onomstotelijk antwoord heb ik nooit gekregen.

 

Reputatie 2

Zelfs van Maastricht naar station Eijsden (NMBS in opdracht van NS) weigert men bij de telefonische klantenservice om vervangend vervoer te regelen. Men verschuilt zich achter het gegeven dat het om een buitenlandse trein zou gaan, maar de AVR-NS is gewoon van toepassing. Erg klantonvriendelijk als men zelfs al de eigen voorwaarden niet meer nakomt.

Reageer