Stranden reizigers op Amersfoort

  • 24 September 2022
  • 40 reacties
  • 1307 Bekeken

Reputatie 7
Badge +1

Gisteren zijn er dus ook weer veel reizigers gestrand op Amersfoort.

 

Vooral dit stukje is natuurlijk weer treffend voor NS. 

Een woordvoerder van de NS laat aan NU.nl weten dat er "tot een zeker tijdstip wel medewerkers op het station aanwezig waren". Deze hebben echter niet "proactief richting de reizigers gecommuniceerd" dat zij een taxi konden nemen en deze kosten konden declareren. Bijgaand de link naar het hele artikel op nu.nl

 

https://www.nu.nl/binnenland/6225874/treinreizigers-stranden-s-nachts-op-station-amersfoort-ns-regelt-geen-bussen.html?redirect=1


40 reacties

Het beleid is toch dat NS vervoer moet regelen en dat vervoer dat door reizigers zelf geregeld wordt alleen in uitzonderlijke gevallen vergoed wordt uit coulance?

Reputatie 7
Badge +1

Dat beleid heeft NS dan weer niet uitgevoerd. NS heeft het dus compleet laten afweten zoals ik uit het artikel lees. Na meerdere drama's in dit jaar (3 april, 31 juli megastoring Rotterdam) zou je toch denken dat het inmiddels toch wel duidelijk is wat er dient te gebeuren bij een grote storing.

 

Zoals ik het lees is het personeel gewoon vertrokken en heeft het de reizigers compleet in de steek gelaten. De commentaren op nu.nl zijn overigens niet mals.

Het beleid is toch dat NS vervoer moet regelen en dat vervoer dat door reizigers zelf geregeld wordt alleen in uitzonderlijke gevallen vergoed wordt uit coulance?

Het idee was (gebaseerd op de prognose van ProRail) dat de trein met twee uur vertraging vanaf drie uur weer verder zou rijden. Daar kwam uiteindelijk niets van terecht om dat de storing tot half zes duurde.

In de optiek van NS waren de reizigers in eerste instantie dus niet gestrand maar alleen vertraagd.

Reputatie 7
Badge +1

Als je om 23.00 uur strand en de prognose is dat de trein om 3 uur weer gaat rijden dan is er toch 4 uur vertraging?

Nee, 

Als je om 23.00 uur strand en de prognose is dat de trein om 3 uur weer gaat rijden dan is er toch 4 uur vertraging?

De storing begon pas om 0.55 uur, dus net voor het vertrek van de laatste treinen naar Zwolle en Apeldoorn om 1.06. En van 1.00 tot 3.00 uur is dus twee uur. 

Reputatie 7
Badge +3

Het idee was (gebaseerd op de prognose van ProRail) dat de trein met twee uur vertraging vanaf drie uur weer verder zou rijden. Daar kwam uiteindelijk niets van terecht om dat de storing tot half zes duurde.

In de optiek van NS waren de reizigers in eerste instantie dus niet gestrand maar alleen vertraagd.

We weten allemaal dat een prognose van ProRail alleen een prognose is en geen geen zekerheid, te vaak is al gebleken bij dit soort systeemstoringen dat het uiteindelijk veel later wordt. Daarnaast is een verwachte vertraging van 2 uur midden in de nacht wel anders dan middag op de dag. 

Reputatie 7
Badge

Walgelijk gewoon. En het boeit NS helemaal niks. Een schijt aan alles mentaliteit.

Reputatie 7
Badge +1

Ik zag deze reactie ook van een medewerker van V & S op Twitter. Was ook een reactie van Erik Kroeze van de directie op.

 

 

Reputatie 7
Badge

Ik zag deze reactie ook van een medewerker van V & S op Twitter. Was ook een reactie van Erik Kroeze van de directie op.

 

 

Erik is géén directielid, maar hoofd woordvoering. Het artikel op Nu.nl is ondertussen aangepast.

Meer ga ik er hier niet over zeggen.

Reputatie 7
Badge +1

Ik zag deze reactie ook van een medewerker van V & S op Twitter. Was ook een reactie van Erik Kroeze van de directie op.

 

 

Erik is géén directielid, maar hoofd woordvoering. Het artikel op Nu.nl is ondertussen aangepast.

Meer ga ik er hier niet over zeggen.

Ik zie dat het bericht op nu.nl inmiddels is aangepast. De tweet van de medewerker van V & S is inmiddels voor mij niet meer te vinden. Ik vind het zeer bijzonder wat hier gebeurd.

 

Ik denk dat dit nog wel even nabesproken gaat worden bij NS.

Reputatie 7
Badge +2

Ik las overigens hier dat er wel bussen besteld zijn, maar de enige die geleverd werd is ingezet om een trein naar Deventer te vervangen.

Reputatie 7
Badge +1

Ik zie ook net deze op twitter. Lijkt mij ook weer haaks te staan op het aangepaste stuk van nu.nl. Lijkt er sterk op dat de 1e versie dan toch juist was?

 

 

Reputatie 7
Badge +1

Volgens mij ging de rectificatie in het artikel vooral over de manier waarop over personeel ter plekke werd geschreven, wat na klachten van personeel is aangepast.

Feitelijk staat er nu nog steeds hetzelfde, maar dan met een ietwat vriendelijkere woordkeuze.

De betreffende V&S medewerker heeft z'n tweet inderdaad verwijderd (geen idee waarom), maar de reacties eronder zijn nog wel te lezen: https://twitter.com/erikkroeze/status/1573618262025424897.

Reputatie 7
Badge +1

Ik zag deze reactie ook van een medewerker van V & S op Twitter. Was ook een reactie van Erik Kroeze van de directie op.

 

 

Erik is géén directielid, maar hoofd woordvoering. Het artikel op Nu.nl is ondertussen aangepast.

Meer ga ik er hier niet over zeggen.

 

Nou ik zie op Twitter dat ene Henri Janssen van het FNV contact heeft gezocht met de directie van de NS en met Erik Kroeze. Directie heeft geen ruggengraat getoond en heeft meneer Kroeze verzocht het stuk te laten aanpassen. Zo denk ik er in ieder geval over.

 

 

Reputatie 7
Badge +3

@Henkpeetersen Wat bedoel je precies met: “Directie heeft geen ruggengraat getoond en heeft meneer Kroeze verzocht het stuk te laten aanpassen”

Ik vind het uitstekend dat de FNV voor de belangen van de leden opkomt en directie en woordvoering van NS aanspreekt op negatieve berichtgeving waar het personeel op de werkvloer ernstig last van heeft.

Je ziet bij al deze verstoringen dat NS niet meer bij machte is om bij calamiteiten effectief op te treden. Dat heeft vooral te maken met bezuinigingen waardoor allerlei functionarissen die hadden kunnen bijsturen er simpelweg niet meer zijn. In feite heeft NS de eigen brandweerorganisatie opgeheven waardoor branden (die gelukkig niet vaak voorkomen) niet meer geblust kunnen worden. Maar als je als reiziger geconfronteerd wordt met zo’n situatie ben je in feite aan de goden overgeleverd omdat NS niets voor je kan betekenen.

Het wordt hoog tijd dat het ministerie NS gaat aanspreken op het niet nakomen van allerlei afspraken die in de vervoersconcessie staan. Er moet maar eens een hartig woordje gesproken over de definitie van “redelijkerwijs”. Wat er bij verstoringen nu vaak gebeurt is dat NS de handen in de lucht steekt en niets doet. De concessieverlener moet veel actiever toetsen of NS wel het uiterste heeft gedaan om de gestrande reizigers te vervoeren. Geld terug bij Vertraging is dan niet voldoende.

Het gaat dan om de volgende punten:

Artikel 41: Vervangend vervoer bij ontregelingen

  1. Opdat NS ook in verstoorde situaties de reizigers zo veel en zo goed als mogelijk vervoert, neemt NS de in het tweede tot en met vijfde lid vermelde maatregelen voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

  2. NS zorgt binnen 60 minuten nadat een verstoring is opgetreden voor vervangend vervoer.

  3. In afwijking van het tweede lid, vangt NS tijdens de spits binnen 60 minuten nadat een verstoring is opgetreden met de inzet van vervangend busvervoer aan en zorgt dat deze na 75 minuten op de gewenste sterkte is.

  4. NS werkt samen met andere vervoerders om met name op grote knooppunten afspraken te maken over omreizen per bus, tram, metro of per trein.

  5. NS brengt reizigers die stranden (bijvoorbeeld door vertraging of uitval van de laatste trein) met vervangend vervoer naar hun eindbestemming in Nederland (tot de deur).

Het wordt hoog tijd dat het ministerie NS gaat aanspreken op het niet nakomen van allerlei afspraken die in de vervoersconcessie staan. Er moet maar eens een hartig woordje gesproken over de definitie van “redelijkerwijs”. Wat er bij verstoringen nu vaak gebeurt is dat NS de handen in de lucht steekt en niets doet. De concessieverlener moet veel actiever toetsen of NS wel het uiterste heeft gedaan om de gestrande reizigers te vervoeren. Geld terug bij Vertraging is dan niet voldoende.

Dat ligt natuurlijk lastig. Het leeuwendeel van de verstoringen wordt veroorzaakt doordat ProRail zowel de infra als de IT-systemen maar niet betrouwbaar weet te krijgen ondanks dat de vervoerders zich blauw betalen aan infraheffing. En wie is daar verantwoordelijk voor? Juist ja, dat zelfde ministerie. Kortom NS zal de bal terugspelen en stellen dat er tegen zoveel chaos veroorzaakt door ProRail niet op valt te werken en dat het ministerie eerst zijn eigen zaken maar eens op orde moet brengen.

De regelingen in de vervoersconcessie gaan (zowel organisatorisch als financieel) uit van wat er redelijkerwijs verwacht mag worden qua beschikbaarheid van de infrastructuur en dat niveau wordt momenteel totaal niet gehaald. De overheid kan niet verwachten dat NS 24/7 overal in het land op eigen kosten hulptroepen achter de hand moet houden omdat er ieder moment weer een ergens een storing bij ProRail kan losbarsten. 

Reputatie 7
Badge +1

@iMark Ik doelde op het feit dat meneer Janssen dus de directie heeft gebeld en dat meneer Kroeze toen aan het werk is gezet om het stuk te laten aanpassen. (de reactie van die V & S medewerker is bijvoorbeeld ook van Twitter verwijderd). Het lijkt er dus sterk op dat in dit geval door de directie de lijn van meneer Janssen is gevolgd.

 

Wat mij dat dan ook opvalt is dat zowel meneer Janssen als meneer Kroeze het eigenlijk uitsluitend over het personeel van NS hebben en niets over die in de trein achtergelaten reizigers zeggen.

 

Ik vind dat vrij apart.

Wat mij dat dan ook opvalt is dat zowel meneer Janssen als meneer Kroeze het eigenlijk uitsluitend over het personeel van NS hebben en niets over die in de trein achtergelaten reizigers zeggen.

Het zegt iets over de focus binnen het bedrijf. Alles is gericht op de eigen organisatie en het personeel.

Ik deel de mening van iMark volledig, er is teveel gesaneerd binnen de NS en het ergste is dat de medewerkers samen met de bonden hier al jaren voor gewaarschuwd hebben. Echter is de NS door blijven gaan met centreren van diensten en daardoor het uitsparen van medewerkers maar heeft de gevolgen hiervan verkeerd ingeschat.

De afdeling communicatie is alleen gericht op de NS en het imago van de NS, hier hadden ze door het stof moeten gaan en de organisatie had hier dan weer van moeten leren (lees dingen anders gaan doen).

Het blijft frappant dat de NS niet in staat is de eigen organisatie aan te sturen om de dingen bij een stranding in goede banen te leiden, zeker bij een geringe stranding zoals nu bij Amersfoort en vannacht met de trein bij Venlo/Roermond waarbij mensen ook weer overgelaten zijn aan hun lot in.

 

Laat de politiek inderdaad de NS maar eens aanspreken op hun tekortkomingen in deze t.o.v. de concessie en er toezicht er op houden dat de NS daar daadwerkelijk in verbeterd.  Waarom de eigen V&S organisatie niet is ingezet om in kaart te krijgen voor welke richtingen er vervoer nodig was voor hoeveel personen is natuurlijk een groot vraagteken.

Het treinpersoneel is waarschijnlijk via de bijsturing wel voorzien van een taxi naar hun eindstation en was daarom zelf niet lang op het station, wat ook niet noodzakelijk is als er ook ander personeel nog op het station aanwezig is.

Maar regel dan ook wat voor gestrande reizigers als NS zijnde.

Reputatie 7
Badge +1

Op treinreiziger.nl staat ook een reactie van een reiziger die de storing zelf heeft ondervonden. Communicatie is er niet of nauwelijks geweest volgens deze reiziger. 

 

https://www.treinreiziger.nl/treinreizigers-brengen-nacht-door-op-station-amersfoort-door-storing/

 

Reputatie 7
Badge +3

En zo zitten we in Nederland opgescheept met zo ongeveer het slechtst denkbare scenario. Een zogenaamd verzelfstandigd spoorbedrijf waarvan alle aandelen in handen van de staat zijn. Tegelijkertijd een overheid die verantwoordelijk is voor de infrastructuur waar dat verzelfstandigde bedrijf gebruik van moet maken om de treinen te rijden. 
Vervolgens zit iedereen naar elkaar te wijzen dat de situatie verbeterd moet worden zonder dat er iets verbeterd. We zien in een notendop welk spoor van verwoestingen door de spoorwegwereld is getrokken door het overheidsbeleid sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. 

Het ‘oude’ NS was niet bepaald een spannend bedrif. Maar het voerde wel uit waarvoor het was besteld. Daarbij was het een zeer zuinig bedrijf dat goed op het geld paste. Maar het oude NS had wel een complete organisatie klaarstaan die bij nacht en ontij kon uitrukken om problemen op te lossen.

Ik deel de mening van iMark volledig, er is teveel gesaneerd binnen de NS en het ergste is dat de medewerkers samen met de bonden hier al jaren voor gewaarschuwd hebben.

Met de huidige loonkosten kan NS niets ander doen dan met minder personeel gaan werken. Het is nogal hypocriet van de vakbonden en medewerkers om daarover te klagen want zij zelf degenen die deze situatie veroorzaakt hebben met hun exorbitante eisen. 

 

Het ‘oude’ NS was niet bepaald een spannend bedrif. Maar het voerde wel uit waarvoor het was besteld. Daarbij was het een zeer zuinig bedrijf dat goed op het geld paste. Maar het oude NS had wel een complete organisatie klaarstaan die bij nacht en ontij kon uitrukken om problemen op te lossen.

Het oude NS slurpte jaarlijks miljarden en miljarden subsidie en de politiek was daar terecht klaar mee. Men vertikte het bij NS gewoon om wat efficiënter te werken en paste helemaal niet goed op het geld. Plus dat het regionale spoor buiten Randstad door NS volkomen verwaarloosd werd met vaak lachwekkende frequenties en even lachwekkend ouderwets materieel. 

Daarnaast is het met jouw redenering toch vreemd dat er bij de particuliere vervoerders momenteel veel minder problemen zijn dan bij NS. 

Ik deel de mening van iMark volledig, er is teveel gesaneerd binnen de NS en het ergste is dat de medewerkers samen met de bonden hier al jaren voor gewaarschuwd hebben.

Met de huidige loonkosten kan NS niets ander doen dan met minder personeel gaan werken. Het is nogal hypocriet van de vakbonden en medewerkers om daarover te klagen want zij zelf degenen die deze situatie veroorzaakt hebben met hun exorbitante eisen. 

 

@Tamzin  daar ben je weer met je veelvuldig geuitte tekst op deze community.  Maar is de nieuwe CAO al goedgekeurd en ingegaan dan?

Dit is iets wat al veel eerder is ingezet, je zou dus ook kunnen zeggen dat er nog genoeg loonruimte was doordat er al veel medewerkers weggesanneerd waren door de NS of zou dat ten goede gekomen zijn aan het salaris van het management?

 

Maarre, zoals jij het nu voorstelt zullen we binnenkort nagenoeg geen medewerkers meer hebben bij de NS vanwege de loonsverhoging mits dit CAO voorstel natuurlijk door de medewerkers wordt goedgekeurd, volgens mij moet dat nog gebeuren en is er dus nog geen geld uitgegeven voor de nieuwe CAO.

Met jou donkere blik op alles waren alle bedrijven in Nederland al failliet gegaan aan de exorbitante looneisen van alles CAO's tezamen.

Reputatie 7
Badge +1

En gisteren dus hetzelfde weer in Hoogeveen. Klantenservice van NS was bij een tweede contact niet bereikbaar. Relaas gaat op twitter nog even door.

 

Ook deze melding op Twitter:

 

 

Reageer