beantwoord

Vergeten uit te checken met NS Flex

  • 14 October 2018
  • 2 reacties
  • 3249 Bekeken

Vergeten uit te checken
icon

Beste antwoord door Robert B 14 October 2018, 12:46

Bekijk origineel

2 reacties

Badge +3
Welkom bij de NS Community!

Als dit een reis was op een traject dat je vaker reist, dan zal het systeem 'gokken' waar je vergeten bent uit te checken.

Gaat dat mis, dan kan je het later corrigeren vanuit je Mijn NS reishistorie. Er zal dan bij de reis staan "niet in- of uitgecheckt".

Anders neem contact op met de klantenservice. Die hebben het wel druk maar later op de avond is het vaak rustiger.
Reputatie 7
Badge +3
Zie hiervoor ook de productvoorwaarden van NS Flex
https://www.ns.nl/binaries/_ht_1535550576250/content/assets/ns-nl/voorwaarden/productvoorwaarden-ns-flex.pdf

Artikel 14: Correctietarieven
14.4
Als een check-uit bij NS ontbreekt (binnen zes uur na inchecken) en een reconstructie van uw Reisroute aan het hand van uw reisgegevens om de juiste Ritprijs te bepalen, zoals bepaald in artikel 15 van deze productvoorwaarden, niet mogelijk is dan kan NS een Correctietarief van € 20 in rekening brengen, al dan niet verminderd met uw eventuele kortingspercentage en/of verhoogd met eerste klastarief naar aanleiding van een Klassewissel

Artikel 15: Prijsbepaling bij een vergeten check-uit bij NS
15.1
Als een check-uit ontbreekt, zal NS aan de hand van uw propositie (dat wil zeggen de producten die u afneemt op basis van uw NS Flex, zijnde het Basisproduct en eventuele Flex abonnementen), uw reisinstellingen (reisklasse), het tijdstip van inchecken en relevante reisgegevens zo goed mogelijk uw Ritprijs in rekening brengen. NS zal u per e-mail informeren over de in rekening gebrachte kosten en de onderbouwing van het in rekening gebrachte bedrag.
15.2
In het geval dat de in artikel 15.1 van deze productvoorwaarden beschreven in rekening gebrachte bedrag in uw ogen niet klopt, kunt u binnen zes maanden na de betreffende reisdatum een verzoek tot correctie bij NS indienen. NS zal in dat geval de betreffende Ritprijs (her)berekenen en deze Ritprijs in rekening brengen op de factuur. NS heeft echter het recht om een verzoek tot correctie te weigeren.
15.3
Indien NS niet met voldoende mate van zekerheid kan vaststellen op welk station u bent vergeten uit te checken en het dus niet mogelijk is om de Ritprijs te herstellen, zal NS het Correctietarief in rekening brengen zoals bepaald in artikel 14 van deze productvoorwaarden.
15.4
In geval van oneigenlijk gebruik of (een vermoeden van) fraude of misbruik behoudt NS zich het recht voor om uw NS Flex te beëindigen, het Correctietarief in rekening te brengen en/of schadevergoeding te vorderen.
15.5
NS bepaalt alleen de kosten van een vergeten check-uit voor reizen bij NS. Als u vindt dat ten onrechte een Correctietarief in rekening is gebracht, omdat u niet uitgecheckt zou zijn bij een andere vervoerder (dan NS), dan kunt u uitsluitend bij die andere vervoerder hierover een vraag of klacht indienen.

Reageer