Geluid SNG | NS Community
beantwoord

Geluid SNG

  • 27 October 2021
  • 9 reacties
  • 422 Bekeken

Wat is de huidige geluidsproductie in dB van de airco van SNG bij stilstand van de trein?

icon

Beste antwoord door Anonymous 27 October 2021, 21:00

Bekijk origineel

9 reacties

Wat is daar zo interessant aan? Of wilt U alweer ergens gaan klagen?

Reputatie 7
Badge +3

Bovendien is de vraag niet erg specifiek. Bedoelt meneer het geluid in de trein zelf of buiten de trein? 

De vraag betreft geluid buiten de trein.

Badge +3

Wilde gok…

Dat is niet de climate control maar een compressor die continu draait en (af en toe) afblaast, boven de 10 Bar meen ik.

Die druk is o.a. nodig om de remmen te lossen, en is bij stilstand in feite niet nodig. Schijnt best hard te zijn, maar doen ze (zie andere topics) op die manier om slijtage aan dat systeem te verminderen.

De wilde gok is goed, buiten de trein kunt u inderdaad de compressor horen bij de SNG die lucht afblaast zodra de druk te hoog op is gelopen.

De compressor blijft bewust langer draaien na het op druk zijn van de installatie om zo de levensduur van de compressor te verlengen, als de compressor alleen maar korte momenten draait is dit niet goed voor de levensduur van de compressor.

Als u wilt weten hoeveel dB het is dan zou u een app met decibel meter op uw telefoon kunnen zetten en het eens zelf meten met uw smartphone, maar dit al binnen de normen vallen anders was de trein niet goedgekeurd voor de reizigersdienst.

 

Er is op diverse stations geklaagd over het geluid. Inmiddels heeft NS besloten om daarin te voorzien.

Zie:

Besluitvorming HVAC BO (dia 9, 10 en bijlage 1)

  • SNG voldoet aan de geluidscriteria zeals contractueel gespecificeerd . In 2019 hebben omwonenden vanuit 5 overstandlocaties (Hoorn, Hoorn Kersenboogerd , Zaandam, Haarlem en Utrecht) geklaagd over het geluid van de HVAC (risico 128).

  • Om de geluidsuitstraling van de SNG treinstellen significant te reduceren zijn de additionele order treinstellen voorzien van nieuwe HVAC ventilatoren. Bij gebruik van het nieuw toegevoegde lage toerental (stilstand situaties) is de productie 9,8 dB minder. CAF en NS hebben onderzocht welke wijzigi ngen doorgevoerd kunnen warden op de BO om hetzelfde geluidsniveau als de AO te krijgen.

  • De actuele inzlchten die NS nu heeft op de diverse overstandlocaties en de effecten op de HVAC. Op locatie HaarlerTI zijn met de gemeente procesafspraken gemaakt om op bepaalde sporen geen SNG meer op te stellen. In Hoorn KB lopen twee rechtszaken van een bewonersgroep (tegen gemeente (bestuursrechtelljk) en tegen NS (civielrechtelijk).

  • Het doorvoeren van de aanpassing leidt tot een aanzienlijke reductie van het risico dat SNG klachten geeft en NS wordt geconfronteerd met imagoschade, juridische procedures en verlies aan opstelcapaciteit (Zie bijlage 1).

 

Bes/uit:Stuurgroep gaat akkoord met de uitvoering van de HVAC BO modificatie optie 2 voor een totaalbedraQ dat past binnen het budaet onvoorzien.

Als in de nieuwe situatie het geluid 9.8 dB minder wordt, hoeveel dB is het geluid dan van de huidige HVAC?

Kwestie van een dB meter huren dan kunt u het zelf meten.

Frappant is wel dat er inmiddels stillere treinen rijden in Nederland maar dat u nog steeds bezwaar blijft maken tegen treingeluid. Is uw uiteindelijke doel soms om alle treinen te weren uit Hoorn en dat iedereen maar weer met de auto rijdt met alle luchtvervuiling van dien?

Het lijkt er op dat @HartvoorHoorn bezig is aan een kruistocht tegen de trein. Gewoon niet op reageren.

Beste antwoord door Jeroen

Het is inderdaad een prima antwoord Jeroen, Dank daarvoor. En veel beter dan de sneer van Tamzin, waarbij we moeten bedenken dat directie NS ons naar de community heeft verwezen om tot duidelijkheid te komen. Tamzin geeft daar geen bijdrage aan.

Waar het om gaat is het volgende. Het jaarlijks ILT nalevingsverslag geeft in onze omgeving een GPP van 54 dB aan en een berekening van geluidsproductie van ruim 47 dB. Echter, dat is exclusief geluid van sprinters op keersporen en ook zonder het geluid van stilstaande treinen. Vandaar onze belangstelling voor het geluid van de stilstaande SNG. Zoals in eerder bericht vermeld gaat het geluid in de nieuw te verwachten SNG's HVAC met 9.8 omlaag. Dat is nogal wat. Wat is dan het huidig geluid. Dat moet toch bekend zijn gemaakt toen de sprinters werden besteld? Geen wonder dat overal wordt geklaagd mijnheer Tamzin!

Reageer