beantwoord

Waarom is een retourtarief duurder dan 2x enkele reis?


Je wilt een kaartje kopen op traject Dordrecht Stadspolders naar Rotterdam Centraal. Je reist deels met Arriva en deel met NS. Een enkele reis kost € 4,05 (1,45 Arriva en 2,60 NS). Een retourtje kost € 9,00 (€ 2,- Arriva en € 7,00 NS). Arriva heeft het begrepen: een retourtje zou altijd per definitie maximaal hetzelfde mogen kosten als 2x het enkele reis tarief of logischerwijze iets goedkoper, hetgeen ook zo is: 70% van het 2x enkele reis tarief.
Waarom heeft de NS het niet begrepen? Het tarief is niet goedkoper, niet 2x zo duur als een enkele reis. Nee het tarief is 2,7 x zo duur als een enkele reis.
Als de lijn van Arriva doorgetrokken zou zijn dan zou een retour € 5,65 kosten. Zelfs bij een NS tarief van 2x enkele reis zou de prijs op € 7,20 uitkomen. Maar met € 9,00 worden de kosten onnodig hoog opgeschroefd. Ieder logisch denkend mens zal 2 aparte retourtjes kopen: dat is met [,10 nog steeds goedkoper dan 1 retourtje. Alleen wel een extra kaartje, meerkosten en meer milieu belasting... We gooien het kaartjes ook weer weg...
Wie snapt deze logica en kan dit verklaren? Het item 'overstap van ene provider naar de andere' is een nonsens-verhaal.... de tarieven worden immers apart opgebouwd.
Wie kan mij de logica verklaren?
icon

Beste antwoord door Robert B 17 May 2018, 18:53

Bekijk origineel

23 reacties

Badge +3
Het verschil in prijs wordt veroorzaakt doordat het om een reis met meerdere vervoerders gaat. In dit topic heb ik voorgerekend hoe het verschil op Doetinchem-Heerenveen verklaard kan worden. Voor uw reis geldt een soortgelijke berekening.
Reputatie 4
Vreemd verschil, maar hoe komt u tot de prijzen van de afzonderlijke vervoerders?
Het verschil in prijs wordt veroorzaakt doordat het om een reis met meerdere vervoerders gaat. In dit topic heb ik voorgerekend hoe het verschil op Doetinchem-Heerenveen verklaard kan worden. Voor uw reis geldt een soortgelijke berekening.
Als je mijn vraag leest verwijs ik de verklaring 'verschillende providers (vervoerders) naar de prullenbak. Ik ken het verhaal, maar vertel me de logica hiervan?
Vreemd verschil, maar hoe komt u tot de prijzen van de afzonderlijke vervoerders?
Als je op de NS planner kijkt kun je de tariefsopbouw zien (moet je er wel op klikken)
Reputatie 4

Het verschil in prijs wordt veroorzaakt doordat het om een reis met meerdere vervoerders gaat. In dit topic heb ik voorgerekend hoe het verschil op Doetinchem-Heerenveen verklaard kan worden. Voor uw reis geldt een soortgelijke berekening.Als je mijn vraag leest verwijs ik de verklaring 'verschillende providers (vervoerders) naar de prullenbak. Ik ken het verhaal, maar vertel me de logica hiervan?

Waarom dat verhaal meteen naar de prullenbak verwijzen. Dat lijkt me geen uitgangspunt om hier een gesprek met elkaar te voeren.
Badge +3

Die prijsopbouw lijkt natte vingerwerk, maar het klopt op zich wel. Lees maar...

Zou je alleen van Stadspolders naar Dordrecht reizen dan kost dat € 1,45 (starttarief Arriva is € 0,90 dus de reis kost zelf € 0,55). Dat is dus 3 km bij € 0,18 per km en klopt.

Zou je puur van Dordrecht naar Rotterdam reizen dan kost dat € 4,40. (starttarief van NS € 1,60 dus de 'kilometers' kosten dan € 2,80).

Voor de heenreis (enkeltje Stadspolders naar Rotterdam) krijgt Arriva dus € 1,45 en NS dus € 4,05 - € 1,45 = € 2,60

Dat (kleine) verschil komt omdat je al een stukje met Arriva gereisd hebt en omdat je het € 1,60 starttarief niet aan NS hoeft te betalen. Je hebt dat namelijk al bij Arriva betaald en stapt gewoon over.

Voor de terugreis (in feite betaal je daar dus € 4,95 voor als je voor de heenreis € 4,05 hebt 'betaald') kom je dan op € 1,60 + € 2,80 voor NS plus de al eerder berekende € 0,55 voor die 3 km met Arriva.

NS krijgt dan dus gewoon de € 4,40 die een enkeltje Rotterdam - Dordrecht kost (ze hebben geen idee of je verder reist, want je checkt uit in Dordrecht) en Arriva de € 0,55 voor de 3 km  als je nog verder wilt naar Stadspolders.

Daamee is het sommetje rond. Van het retour à € 9,00 gaat € 2,00 (0,90+0,55+0,55) naar Arriva en € 7,00 (1,60+2,60+2,80) naar NS.

Zowel Arriva als NS krijgen dus keurig hun instaptarief en (bij benadering) de kilometerkosten, alleen op de heenreis schiet NS er 20 cent bij in. Jammer voor ze.

Badge +3
Als je mijn vraag leest verwijs ik de verklaring 'verschillende providers (vervoerders) naar de prullenbak.
Dat jij niet wil horen dat het te maken heeft met een reis met verschillende vervoerders, wil niet zeggen dat dat niet zo is.

Ik ken het verhaal, maar vertel me de logica hiervan?

Elke vervoerder hanteert zijn eigen tariefsysteem. Dat van sommige regionale vervoerders is bijvoorbeeld op dezelfde manier opgebouwd als voor reizen met bus, tram en metro, zodat er geen extra kosten in rekening gebracht worden voor een overstap. NS hanteert een ander systeem, waarbij hetzelfde tarief geldt voor reizen van 1 tot en met 8 kilometer, om korte reizen per trein te ontmoedigen.

Bij een reis met meerdere vervoerders moeten deze systemen aan elkaar geknoopt worden en de manier die daarvoor gebruikt wordt, leidt tot de verschillende prijzen in de twee richtingen. Waarbij het niet zo is dat Arriva het "netter" doet dan NS; bekijk de verdeling maar voor de reis in omgekeerde richting.
Badge +3

Elke vervoerder hanteert zijn eigen tariefsysteem. Dat van sommige regionale vervoerders is bijvoorbeeld op dezelfde manier opgebouwd als voor reizen met bus, tram en metro, zodat er geen extra kosten in rekening gebracht worden voor een overstap. NS hanteert een ander systeem, waarbij hetzelfde tarief geldt voor reizen van 1 tot en met 8 kilometer, om korte reizen per trein te ontmoedigen. Bij een reis met meerdere vervoerders moeten deze systemen aan elkaar geknoopt worden en de manier die daarvoor gebruikt wordt, leidt tot de verschillende prijzen in de twee richtingen.


Ik heb het maar even versimpeld uitgelegd met een rekenvoorbeeldje (bedragen bij benadering maar uiteindelijk klopt het dus precies). @gerald078 vergeet totaal de starttarieven dus!

Waren die er niet, dan was Stadspolders - Rotterdam met Arriva € 3,15 en met NS € 3,35 en was je voor € 6,50 klaar inderdaad.

Uitgemiddeld € 3,25 voor een enkeltje welke kant op dan ook, als er geen onderscheid was tussen vervoerders. En dan starttarief € 1,25 erbij ongeacht de vervoerder dan zit je op € 4,50 enkele reis. Ben je ook klaar... en daar is je retour voor € 9,- :yum:

Maar dat zie ik niet gebeuren omdat een enkeltje Stadspolders - Dordrecht dan ineens € 1,80 gaat kosten (een kleine 25% duurder dus!) en NS levert dan ook nog € 0,45 in per reiziger van Rotterdam naar Stadspolders.

Reputatie 7
Badge +3
De tarieven worden niet door Arriva vastgesteld maar door de Provincie Zuid-Holland
Badge +3

De tarieven worden niet door Arriva vastgesteld maar door de Provincie Zuid-Holland


Dat neemt niet weg dat Arriva het landelijke BTM starttarief van € 0,90 hanteert.
In Zuid-Holland is Arriva wel goedkoop met € 0,18 per kilometer. Een enkeltje Sliedrecht - Hardinxveld Blauwe Zoom kost dus 'maar' € 1,08 inderdaad.

Bij NS is dat instaptarief dus (terugrekenend) € 1,60 anders klopt mijn rekensommetje niet meer, maar dat was versimpeld want langeafstandskorting loopt snel op natuurlijk 😛

Tarief NS is (2021) gewoon € 2,50 voor de eerste 8 tariefeenheden/kilometers.

Reputatie 6
Badge +2
een retourtje zou altijd per definitie maximaal hetzelfde mogen kosten als 2x het enkele reis tarief
201805 17 22:42 richtingafhankelijkeprijs
Het tarief is richtingsafhankelijk, een retourtje kost hetzelfde als de twee enkele reizen bij elkaar.
Allereerst iedereen bedankt die de moeite neemt om te reageren.

Ik wil even kort mijn reacties geven: Het verwijzen naar de prullenbak van het systeem van de verschillende vervoerders doe ik niet zonder meer, maar omdat ik dit niet relevant acht voor het aantonen van de tariefsvoering. Iedere vervoerder zal kostendekkend willen werken en voor de klant zou het niet mogen uitmaken hoe zij onderling daarmee omgaan. Via de NS leg je een traject af wat kostendekkend moet zijn en voor Arriva geldt hetzelfde.

De 'rekensommetjes' begrijp ik. Maar - en daar komt de crux - het narekenen van een systeem (lees: tariefafspraken) betekent niet automatisch dat dit systeem ook klopt.

Mijn boerenverstand gebruikend en met in het achterhoofd houdend dat de kostendekking in lijn moet liggen met de gereisde afstand kom ik tot het volgende: ALS € 4,05 op het genoemde traject tenminste kostendekkend is (in principe meer wat er is een winstoogmerk) mag je verwachten dat op de omgekeerde afstand hetzelfde tarief kostendekkend is. Er zijn mijns inziens technisch gezien geen andere factoren in het spel. Dat betekent dat het maximale tarief € 8,10 zou mogen bedragen. In de praktijk, o.a. maar niet alleen commercieel gezien, zou een tarief lager kunnen uitvallen, maar dat terzijde. Door de onderlinge afspraken tussen meerdere vervoerders en het systeem van starttarieven echter valt het tarief ca 10% hoger uit. Dit zou feitelijk dat de actie leiden dat iemand op het betreffende traject beter 2x een enkele reis kan kopen om de kosten laag te houden. Hiermee wordt het doel van de vervoerders niet gehaald want er is een lagere omzet tegen feitelijk hoger kosten (in ieder geval wordt er een extra kaartje uitgegeven).Hoewel het om marginale verschillen gaat toont dit mijnsziens aan dat het kostprijssysteem niet werkt zoals het zou moeten. Met het eerder genoemde uitgangspunt dat de genoemde € 4,05 kostendekkend is wordt de klant hoe dan ook tenminste € 0,90 teveel doorberekend. En los van alle rekensommetjes is daar volgens mij geen speld tussen te krijgen.
Blijft dus de vraag bestaan waarom de vervoerders dit tariefsysteem handhaven.

Noot: omgekeerd redenerend (ik ben de rotste niet 😀): als € 9,00 voor een retourreis kostendekkend is impliceert dit dat de berekening op het eerste traject (€ 4,05) te laag is. Dan zal dat aangepast dienen te worden. Het feit dat de ksoten per vervoerder nu transparant zijn, maakt het niet logisch en dat is wat er dus ontbreekt: logica!
Reputatie 4
In principe is het Arrivatraject gesubsidieerd, omdat het is aanbesteed door de provincie Zuid-Holland. En daarbij komt dat Arriva met een opstaptarief in combinatie met een kilometerprijs rekent, terwijl NS met een degressief tarief rekent waarbij korte ritten relatief duur zijn. Een rit Dordrecht - Rotterdam is vrij kort (20 tariefeenheden). NS krijgt geen subsidie en verhoogt jaarlijks de tarieven binnen de door het Rijk gestelde kaders. Maar dat wil niet zeggen dat er winst wordt gemaakt met reizigersvervoer (vastgoed en het exploiteren van winkels en horeca zijn veel lucratiever).
Reputatie 6
Badge +2
201805 18 7:40
Een te lage prijs in de ene richting wordt gecompenseerd door een te hoge prijs in de andere richting, zowel voor de vervoerder als voor de reiziger. Alleen als veel reizigers alleen in de goedkope richting de trein nemen en in de andere richting gaan lopen, met de vouwfiets gaan, met de auto van een ander meerijden of met de bus gaan ontstaan er problemen.
In principe is het Arrivatraject gesubsidieerd, omdat het is aanbesteed door de provincie Zuid-Holland. En daarbij komt dat Arriva met een opstaptarief in combinatie met een kilometerprijs rekent, terwijl NS met een degressief tarief rekent waarbij korte ritten relatief duur zijn. Een rit Dordrecht - Rotterdam is vrij kort (20 tariefeenheden). NS krijgt geen subsidie en verhoogt jaarlijks de tarieven binnen de door het Rijk gestelde kaders. Maar dat wil niet zeggen dat er winst wordt gemaakt met reizigersvervoer (vastgoed en het exploiteren van winkels en horeca zijn veel lucratiever).
Met alles beste bedoelingen van iedereen die hier probeert te vertellen...(dus deze reactie geldt voor bijna iedereen)...Wat ik probeer te vertellen dat transparantie en rekenmethodes geen logica verklaren of logisch zijn. Een rit van Dordrecht naar Rotterdam zou theoretisch gesproken net zo lang moeten zijn als omgekeerd en derhalve is het niet meer dan logisch dat de prijs hetzelfde zou moeten zijn. In dit geval zorgt het systeem met starttatieven dus van verschillende tarieven op hetzelfde traject, wat dus niet logisch is; misschien verklaarbaar maar niet logisch. Ik wil de discussie nu sluiten... maar hoop dat de NS/Arriva ook meekijkt en nadenkt over hetgeen hier geschreven is,
201805 18 7:40
Een te lage prijs in de ene richting wordt gecompenseerd door een te hoge prijs in de andere richting, zowel voor de vervoerder als voor de reiziger. Alleen als veel reizigers alleen in de goedkope richting de trein nemen en in de andere richting gaan lopen, met de vouwfiets gaan, met de auto van een ander meerijden of met de bus gaan ontstaan er problemen.

Ik neem aan dat je net als ik een grapje maakt. Het voorbeeld wat ik gaf was min of meer schertsend bedoeld....
Dit zou natuurlijk niet zo mogen werken en ik denk ook niet dat dit de opzet van NS noch Arriva is. Het systeem dat nu gebruikt wordt zorgt hooguit voor onvoldoende dekking op het retourtraject bij Arriva door het hogere starttarief van de NS. Dit werpt vraagtekens over over de gebruikte systematiek vanb tariefsvaststelling. Zie ook mijn reactie bij Waldo G... alle verklaringen tenspijt, een tarief heen zou in principe gelijk moeten zijn aan het tarief terug op exact hetzelfde traject. Dit is niet het geval en derhalve niet logisch en - mijn persoonlijke mening - ook niet juist.Bedankt voor je bijdrage.
Reputatie 6
Badge +2
201805 18 9:08 serieusofniet


201805 18 7:40
Een te lage prijs in de ene richting wordt gecompenseerd door een te hoge prijs in de andere richting, zowel voor de vervoerder als voor de reiziger. Alleen als veel reizigers alleen in de goedkope richting de trein nemen en in de andere richting gaan lopen, met de vouwfiets gaan, met de auto van een ander meerijden of met de bus gaan ontstaan er problemen.
Ik neem aan dat je net als ik een grapje maakt. Het voorbeeld wat ik gaf was min of meer schertsend bedoeld....

Je bent wat drammerig, maar ik zie niet duidelijk een onderscheid tussen schertsende en serieus bedoelde tekst.

Ik heb wel eens meegemaakt dat een veerpont in de ene richting gratis was. Dit was blijkbaar ingecalculeerd in de prijs voor de andere richting. Dat is minder geschikt voor een korte busrit, omdat in de dure richting lopen een geschikt alternatief is, en ook minder geschikt voor een langere busrit als er ook treinen of andere bussen rijden.
201805 18 9:08 serieusofniet201805 18 7:40
Een te lage prijs in de ene richting wordt gecompenseerd door een te hoge prijs in de andere richting, zowel voor de vervoerder als voor de reiziger. Alleen als veel reizigers alleen in de goedkope richting de trein nemen en in de andere richting gaan lopen, met de vouwfiets gaan, met de auto van een ander meerijden of met de bus gaan ontstaan er problemen.
Ik neem aan dat je net als ik een grapje maakt. Het voorbeeld wat ik gaf was min of meer schertsend bedoeld....
Je bent wat drammerig, maar ik zie niet duidelijk een onderscheid tussen schertsende en serieus bedoelde tekst.

Ik heb wel eens meegemaakt dat een veerpont in de ene richting gratis was. Dit was blijkbaar ingecalculeerd in de prijs voor de andere richting. Dat is minder geschikt voor een korte busrit, omdat in de dure richting lopen een geschikt alternatief is, en ook minder geschikt voor een langere busrit als er ook treinen of andere bussen rijden.
een retourtje zou altijd per definitie maximaal hetzelfde mogen kosten als 2x het enkele reis tarief201805 17 22:42 richtingafhankelijkeprijs
Het tarief is richtingsafhankelijk, een retourtje kost hetzelfde als de twee enkele reizen bij elkaar.

Nope, dat is dus niet zo. Als dat zo was, dan was dit item niet geplaatst.
Reputatie 6
Badge +2
Jawel, HET enkele reis tarief bestaat niet, er is er een per richting. Je zal wel weer een grap maken, want dit zou inmiddels allang duidelijk moeten zijn.
Reputatie 7
Badge +3
201805 18 9:08 serieusofniet
Ik heb wel eens meegemaakt dat een veerpont in de ene richting gratis was. Dit was blijkbaar ingecalculeerd in de prijs voor de andere richting.

De TESO van Den Helder naar Texel doet dat min of meer. Je betaalt alleen vanaf Den Helder en wel voor een retourreis. Op de terugreis wordt echter nooit gecontroleerd. De redenering is dat niemand een enkele reis nodig heeft en toch wel weer een keer terugreist, in welke richting dan ook.


Bron: https://www.teso.nl/nl/teso-tickets/veelgestelde-vragen1?view=category&id=113
Reputatie 7
Badge +3
Jawel, HET enkele reis tarief bestaat niet, er is er een per richting. Je zal wel weer een grap maken, want dit zou inmiddels allang duidelijk moeten zijn.
Het is duidelijk dat wanneer je alleen met NS reist je exact hetzelfde betaalt voor de heen- en de terugreis. Zo gauw er wordt overgestapt op een andere vervoerder wordt de berekening veel ingewikkelder en zitten er prijsverschillen tussen een reis van A naar B en van B naar A. Het is zowel verklaarbaar als niet uit te leggen.
Wanneer ik vanaf de dichtstbijzijnde bushalte reis en weer terug zit er ook een paar cent verschil tussen de heen- en de terugreis. Die is verklaarbaar omdat de halte voor de heenreis een paar honderd meter dichter bij huis is dan de halte waar ik op de terugreis uitstap.
Badge +3

Leuk voorbeeld https://twitter.com/Silly_Sil93/status/1034875039131295750

Waarom kost dat verschillend en wie legt het uit? Zelfde reis...
 

4fb4e58a-2b55-4617-a449-8cab74d85cfc.jpg


Nou ja, nu stond er gelukkig bij in de tweet dat er van/naar Ede-Wageningen met Connexxion gereisd is... en dan is het ineens super duidelijk natuurlijk 🙄 Je moet dat maar weten, en transparant voor de reiziger is het allerminst.

Heb maar even verwezen naar dit topic. En morgen of overmorgen of binnen twee weken (TLS houdt 42 dagen aan(!) voor het gemak, en dan staan die transacties van CXX er ook wel bij, en dan scheelt het 10 cent of zo in totaal natuurlijk :P

"Maar ik heb toch netjes ns-cxx gedaan (en andersom) op Amersfoort"?
Keurig, dat MOET ook (want anders altijd meer problemen, en nog verder van huis met je ingehouden saldo!).

Uiteindelijk klopt alles wel, maar mensen moeten veel te vaak 'de molen' in voor een in/uit/overstap gemist, ook al is er in dit geval geen enkele sprake van!

Uitleggen in de vorm van rekensommetjes of verwijzen naar topics werkt wel, maar ja...

 

Het is mij iets te veel rekenwerk op de avond, maar de strekking is me ongeveer duidelijk. Bedankt {Robert}!

 

 

Badge +3

Allereerst iedereen bedankt die de moeite neemt om te reageren.

Mijn boerenverstand gebruikend en met in het achterhoofd houdend dat de kostendekking in lijn moet liggen met de gereisde afstand kom ik tot het volgende: ALS € 4,05 op het genoemde traject tenminste kostendekkend is (in principe meer wat er is een winstoogmerk) mag je verwachten dat op de omgekeerde afstand hetzelfde tarief kostendekkend is. Er zijn mijns inziens technisch gezien geen andere factoren in het spel. Dat betekent dat het maximale tarief € 8,10 zou mogen bedragen.


Oud topic (maar weer actueel wegens een recente vergelijkbare vraag op Twitter, waar de klantenservice het antwoord niet op wist).

Het grappige is dat je dat inderdaad half kan 'afdwingen' door voor een reis van Dordrecht - Rotterdam gewoon een kaartje (e-ticket) vanaf Stadspolders te kopen voor € 4,05. Met een NS-only kaartje zou dat € 4,40 kosten, en daar verdien je dus al zomaar 35 cent!

Voor de terugweg (€ 4,95 van Rotterdam naar Stadspolders door het hogere 'starttarief' bij NS) kan je dan beter een enkeltje naar Dordrecht kopen (€ 4,40). Dan ben je dus voor € 8,45 retour.

Moet je alleen wel 3 km lopen op de terugweg naar Stadspolders (de 55 cent die anders naar Arriva zouden gaan, maar daar kwam je dus helemaal niet vandaan op de heenweg? Vinden we (NS/Arriva) helemaal prima verder :P

Hetzelfde was (tot vorig jaar) het geval bij een trajectkaart Arnhem Presikhaaf - Utrecht (met een stukje Arriva tussen Arnhem en Presikhaaf).

Dat scheelde zomaar €13 per maand, en ook al kwam je dus helemaal nooit in Presikhaaf, Arnhem (Centraal) ligt gewoon op dat traject!

Het slaat dus nergens op (nou ja, als een tang op een varken en ik weet ook niet precies hoe de vork in de schoen steekt) maar het zij zo. 😂

Dat laatste lukt niet meer tegenwoordig, want NS rijdt nu weer de sprinters naar Arnhem Presikhaaf, dus dan wordt een langer traject duurder ineens (wel zo logisch ook)

Reageer