beantwoord

Flex-account opheffen - noodzakelijk i.v.m. Dal Voordeel op Saldo

  • 18 June 2023
  • 26 reacties
  • 392 Bekeken

Reputatie 2

Vanuit de situatie: een persoonlijk NS Flex-basis abonnement voor zowel mijzelf als voor mijn vrouw (beide accounts in de praktijk toegankelijk via één e-mailadres en twee verschillende wachtwoorden) getracht deze beide abonnementen om te zetten in Dal Voordeel op Saldo + Keuzedagen. Dit niet eerder dan na mondeling verkregen informatie van een medewerkster van de NS-servicebalie Centraal Station Den Haag. Mij werd medegedeeld, dat dit alles on-line kon worden geregeld, met daarbij de mogelijk om nieuwe foto’s te plaatsen.

 

Geen mogelijkheid gezien om een nieuwe foto te plaatsen bij het doorlopen van de procedure, die abrupt aan het eind (of bijna aan het eind?) door NS werd afgebroken met de webpage “Sorry”, waarin het volgende was te lezen: Let op: Voor het wijzigen van je NS Flex-abonnement naar Dal Voordeel op saldo volg je deze 3 stappen: 1. Stop je NS Flex-abonnement, 2. verwijder NS Flex van je OV-chipkaart bij een NS-kaartautomaat, en 3. bestel daarna je nieuwe Dal Voordeel op saldo-abonnement.

 

Naar het Centraal Station Den Haag getogen en bij de servicebalie genoemde status quo voorgelegd. Men kon, zo werd gezegd, voor mij en mijn vrouw de Flex contracten beëindigen, waarna ik na een wachttijd van 24 uur nieuwe kaarten met nieuwe foto’s kon bestellen via de website van NS.

 

De door de balie-medewerkster uitgevoerde procedure om mijn abonnement te beëindigen verliep moeizaam (nam veel tijd in beslag), was echter volgens haar zeggen wel gelukt. Daarentegen bleek het niet mogelijk om het abonnement van mijn vrouw binnen een redelijk tijdsbestek te beëindigen. Vanwege de gestaag groeiende rij van wachtenden werd mij verzocht op een ander tijdstip terug te keren. Na terugkomst enkele uren later werd mij medegedeeld, dat nu ook het abonnement van mijn vrouw met succes kon worden beëindigd.

 

Eenmaal thuis trof ik een zestal e-mailberichten in mijn mailbox aan, met verscheidene mededelingen. Om meer duidelijkheid te verkrijgen de website van NS bezocht en getracht in te loggen. Het resultaat: Na inloggen met mijn eigen wachtwoord zie ik nog steeds “Goedendag, H.J.M. Wagenaar met daarbij het kaartnummer eindigend op 7446. Bij Mijn Produkten zie ik: Reizen op Saldo. Voer ik het wachtwoord van mijn vrouw in, dan verschijnt de mededeling “De door u opgegeven gebruikersnaam en/of wachtwoord is niet juist. Probeer het opnieuw.”

 

Getracht om via Facebook c.q. Messenger mijn probleem op te lossen. Maar al wat ik lees zijn ongevraagde adviezen resp. antwoord op vragen, die ik niet heb gesteld. Een situatie, die amusant is, ware het niet, dat het mij te veel tijd en moeite kost om hiermee door te gaan.

 

Mijn bedoeling: twee nieuwe kaarten met twee nieuwe foto’s voor Dal Voordeel op Saldo + Keuzedagen. Niets meer en niets minder.

 

Ik wil geen extra kaarten of extra abonnementen, en derhalve zullen de oude Flex-kaarten moeten worden vernietigd (kan ik zelf doen), maar ook de beide desbetreffende accounts dienen permanent te worden opgeheven.

 

Rest de vraag: Op welke wijze kan deze wens worden gerealiseerd? 

icon

Beste antwoord door Spoorzat 19 June 2023, 17:26

Bekijk origineel

26 reacties

Badge +3

Bij een Mijn NS account is het e-mailadres de (unieke) gebruikersnaam, en kan maar één wachtwoord hebben.

Op de kaart waar nu Reizen op Saldo staat kan een Dal Voordeel abonnement afgesloten worden.

Voor de kaart van uw vrouw zal dat ook wel lukken, maar niet met hetzelfde e-mailadres. Zij zal dus een ander e-mailadres moeten gebruiken (en krijgt een eigen account+klantnummer).

Reputatie 2

Met betrekking tot het advies “eigen e-mailadres” kan ik het volgende mededelen: In de eerste alinea van mijn relaas de informatie: “beide accounts in de praktijk toegankelijk via één e-mailadres en twee verschillende wachtwoorden”. En, als grappige bijzonderheid kan ik hieraan toevoegen: voorheen had zij een eigen e-mailadres, maar na verloop van enige tijd kwam de mededeling van NS “niet meer toegankelijk”. Dit was dus de reden om maar hetzelfde e-mailadres te kiezen, dat tot voor kort voortreffelijk heeft gewerkt. Dit neemt echter niet weg, dat ik voor een nieuw abonnement ook weer een eigen c.q. apart e-mailadres zal opgeven.

 

Voor wat betreft het afsluiten van een Dal Voordeel op Saldo heb ik aangegeven welke barricade NS heeft opgeworpen. En, dit heb ik vermeld als mijn probleem: vanuit een bestaand Flex-abonnement kan men blijkbaar geen directe wijziging naar Dal Voordeel op Saldo doorvoeren, getuige de webpage (zie bijlage).

 

Vraag: Draai ik nu in een kringetje rond? 

 

Badge +3

Dat ziet er vreemd uit, want als er in Mijn NS Reizen op Saldo staat (Flex is verwijderd bij de servicebalie) zou het gewoon moeten lukken. Wellicht even bij een supermarkt kijken of er toch nog iets als bestelling klaar staat om verwijderd te worden?

Over de account van uw vrouw (zelfde e-mailadres) kan ik niets zinnigs zeggen, bij mijn weten is het niet mogelijk dat een gebruiker twee verschillende wachtwoorden heeft, maar als dat ooit gewerkt heeft geloof ik het natuurlijk meteen.

Reputatie 7
Badge +3

Om een Dal Voordeel op saldo op een OV-chipkaart te zetten moet daar op dat moment geen NS Flex op staat. Dat Flex moet dus eerst opgezegd worden, dat kan online via de opzeghulp. https://www.ns.nl/klantenservice/opzeggen-of-annuleren/abonnement-opzeggen.html maar in uw geval is dit dus door de servicemedewerkster gedaan Na het opzeggen moet het nog bij een automaat bevestigd worden waarna het echt verwijderd is van de kaart. Is dit laatste wel gebeurd? Wanneer Flex helemaal van de OV-chipaart is, kan op die OV-chipkaart het nieuwe Dal Voordeel abonnement besteld worden, en dat kan meen ik pas na 24 uur. Dat is dan wel op de OV-chipkaart die u al heeft en dus met de foto die daar nu op staat. Wilt u een kaart met een nieuwe foto dan moet het Dal Voordeel abonnement op een nieuwe OV-chipkaart besteld worden, alleen op die manier kunt u een nieuwe foto op een kaart krijgen. Er wordt dan een nieuwe kaart gemaakt waarop dit abonnement staat en deze heeft u dan over het algemeen binnen 7 dagen in huis.

Om een abonnement op een nieuwe kaart te bestellen begint u niet vanuit uw MijnNS account en vanuit de kaart die al heeft, maar vanuit de webshop https://www.ns.nl/nsflex/webshop#/bestelling/producten/20

Kies Dal Voordeel op Saldo en na inloggen komt u in stap 1 “Gegevens” en kunt uw kiezen of u het abonnement wilt op een persoonlijke kaart die u al heeft of op een nieuwe kaart. Bij de keuze voor een nieuwe kaart kunt u in een volgende stap een nieuwe foto uploaden. 

 

Reputatie 7
Badge +3

Wanneer op een nieuwe kaart dal voordeel op saldo besteld wordt, voeg daar dan direct keuzedagen aan toe. Als je deze later wilt toevoegen kan dat alleen via de klantenservice. Het keuzedagenabonnement loopt gelijk aan het dal voordeel abonnement.

Wordt dal voordeel op een nieuwe kaart besteld dan kun je er voor kiezen flex op de oude kaart naar basis te zetten als er nog flex op de kaart van jouw vrouw staat. Je hoeft dan niet naar een automaat Beëindig je flex wel dan moet je deze nog bij een automaat eraf halen.

De oude kaarten blijven geldige OV-chipkaarten tot de einddatum die er op staat.

Reputatie 2

Hartelijk dank voor alle reacties! Mijn bedoeling was, dat de medewerkster van de NS-servicebalie alle noodzakelijke handelingen vermeld op de webpage “Sorry” zou uitvoeren. De oorzaak laat ik maar in het midden; feit is, dat dit blijkbaar niet is geschied.

 

Het meest praktische is inderdaad nieuwe kaarten bestellen via de webshop en de oude kaarten laten verlopen. Daarop hoef ik niet lang te wachten, want de geldigheidsduur eindigt op 16-09-2023.

 

En, nu maar hopen, dat het e-mailadres, dat gebruikt wordt voor deze “oude kaarten” door NS geaccepteerd wordt bij de aanvraag voor een nieuwe kaart. :)

 

Reputatie 7
Badge +3

Dat accepteren van email-adressen zal wel lukken. Ik heb 3 kaarten onder hetzelfde emailadres, allen op mijn eigen naam.

Zorg wel dat abonnementen op de ‘oude’ kaarten volledig zijn opgezegd en van de kaart gehaald voor ze verlopen zijn. Dat eraf halen kan bij elke OV-automaat.

Badge +3

Ik kan het mis hebben, maar vergeet gerust dat je op dezelfde Mijn NS account een kaart of abonnement voor een andere persoon kunt aanvragen (tenzij die persoon minderjarig is).

Als dat ooit eerder gelukt is (met NS Flex zelfs, dus geen bijabonnement) dan was dat niet de bedoeling en is het vragen om problemen om zoiets nogmaals te doen.

Een moderator mag het zeggen: hoe waarschijnlijk is het dat je met een gebruikersnaam (dus een e-mailadres) ineens in een andere account kan komen door een ander wachtwoord in te vullen?

Want wat als je ‘wachtwoord vergeten’ aanklikt? Dan krijg je een herstel e-mail, maar voor wie dan?

Reputatie 7
Badge +3

Als de huidige kaarten over 3 maanden verlopen is het wel zo handig om nu de abonnementen op nieuwe kaarten te bestellen, dan scheelt dan weer het gedoe van kaartvernieuwing. Want dat is iets wat NS automatisch zou moeten doen, alleen nog een nieuwe foto vragen, maar dat proces werkt al sinds vorig jaar zomer niet goed. 

Reputatie 2

Om een Dal Voordeel op saldo op een OV-chipkaart te zetten moet daar op dat moment geen NS Flex op staat. Dat Flex moet dus eerst opgezegd worden, dat kan online via de opzeghulp. https://www.ns.nl/klantenservice/opzeggen-of-annuleren/abonnement-opzeggen.html maar in uw geval is dit dus door de servicemedewerkster gedaan Na het opzeggen moet het nog bij een automaat bevestigd worden waarna het echt verwijderd is van de kaart. Is dit laatste wel gebeurd? Wanneer Flex helemaal van de OV-chipaart is, kan op die OV-chipkaart het nieuwe Dal Voordeel abonnement besteld worden, en dat kan meen ik pas na 24 uur. Dat is dan wel op de OV-chipkaart die u al heeft en dus met de foto die daar nu op staat. Wilt u een kaart met een nieuwe foto dan moet het Dal Voordeel abonnement op een nieuwe OV-chipkaart besteld worden, alleen op die manier kunt u een nieuwe foto op een kaart krijgen. Er wordt dan een nieuwe kaart gemaakt waarop dit abonnement staat en deze heeft u dan over het algemeen binnen 7 dagen in huis.

Om een abonnement op een nieuwe kaart te bestellen begint u niet vanuit uw MijnNS account en vanuit de kaart die al heeft, maar vanuit de webshop https://www.ns.nl/nsflex/webshop#/bestelling/producten/20

Kies Dal Voordeel op Saldo en na inloggen komt u in stap 1 “Gegevens” en kunt uw kiezen of u het abonnement wilt op een persoonlijke kaart die u al heeft of op een nieuwe kaart. Bij de keuze voor een nieuwe kaart kunt u in een volgende stap een nieuwe foto uploaden. 

 

Het ziet er naar uit, dat dit (kiezen voor een nieuwe kaart vanwege een probleemloze upload van een nieuwe foto) niet werkt. Zie bijlage. En, als aanvulling: verder gaan met het bestaande account biedt geen mogelijkheid voor het uploaden van een nieuwe foto. Dus, toch maar naar het Centraal Station om bij de servicebalie alles maar dan ook alles te laten vernietigen.

 

Reputatie 7
Badge +3

@Spoorzat ik heb voor zowel mijn 2e kaart als 3e nieuwe kaart een andere pasfoto kunnen nemen. 3e kaart was nodig omdat na beëindigen van abonnement er foutmelding kwam toen ik een nieuw abonnement op die kaart wilde zetten. Alle 3 de kaarten (2 met abonnement) staan in mijnNS.

Ik snap niet wat er fout gaat, want het moet gewoon kunnen. Wel moet jouw partner een eigen mijnNS met eigen emailadres aanmaken. Misschien kun je kijken wat er gebeurt als je die voor jouw partner aanvraagt?

Reputatie 2

Mijn beste, dit heeft met het systeem te maken. En, wellicht zult ook U tot de ontdekking komen, dat een gevecht met de computer zinloos is. Behalve het reeds geleverde bewijs, nog een tweede bewijs. Van facebook het advies om  voor het aanvragen van een vervangende ov-chipkaart de website https://bit.ly/3CHfi5 te bezoeken. Het resultaat: een webpage genaamd OEPS.

 

Als reactie aan facebook heb ik het volgende geschreven: Het enige, maar dan ook het enige waarmee U mij nog kan helpen is om aan te geven op welke wijze mijn account, kaarten, gegevens, etc. kan worden opgeheven, verwijderd, vernietigd, of wat dan ook, opdat ik als een bij NS onbekend persoon een kaart op saldo kan aanvragen.

Reputatie 7
Badge +3

De foto die u deelt geeft aan dat u in moet loggen. Dus log daar eens in.

Na inloggen komt u in een scherm waarin uw gegevens staan, naam, adres, geboortedatum, en de OV-chipkaart(en) die u heeft. Daar is ook zoals ik eerder aangaf de mogelijkheid om een nieuwe OV-chipkaart aan te vragen, met daarop een nieuwe foto. U kunt dan dus kiezen voor de bestaande kaart of een nieuwe.

 

Een nieuwe kaart betekent niet dat u ook een nieuw MIjnNS account krijgt, u voegt alleen een nieuwe kaart toe aan uw al bestaande account en de oude kaart kan eruit verwijderd worden als daar het abonnement van verwijderd is en u die kaart niet meer gebruikt.

Reputatie 2

Gaan wij nu in een kringetje ronddraaien?! Ik heb beide procedures (bestaand en nieuw) uitgevoerd en over het resultaat als volgt gerapporteerd: Het ziet er naar uit, dat dit (kiezen voor een nieuwe kaart vanwege een probleemloze upload van een nieuwe foto) niet werkt. Zie bijlage. En, als aanvulling: verder gaan met het bestaande account biedt geen mogelijkheid voor het uploaden van een nieuwe foto.

 

De informatie vermeld in Uw laatste volzin is geen punt van discussie.

 

Ook voor het forum c.q. dit topic geldt, dat ik vanaf heden geen behoefte heb aan andere informatie dan een praktische instructie om alle gegevens m.b.t. mijn registratie bij de NS te verwijderen.

 

Wat mij betreft kan dit onderwerp anders worden gesloten. Zoveel tijdroof en zoveel vergeefse moeite, met daarbij mijn constatering, dat men blijkbaar òf twijfelt aan hetgeen ik heb gerapporteerd, òf dat men niet goed leest.

 

Reputatie 7
Badge +3

Gaan wij nu in een kringetje ronddraaien?! Ik heb beide procedures (bestaand en nieuw) uitgevoerd en over het resultaat als volgt gerapporteerd: Het ziet er naar uit, dat dit (kiezen voor een nieuwe kaart vanwege een probleemloze upload van een nieuwe foto) niet werkt. Zie bijlage. En, als aanvulling: verder gaan met het bestaande account biedt geen mogelijkheid voor het uploaden van een nieuwe foto.

Krijgt u dan bij de door mij aangegeven route (eerst abonnement kiezen in de webshop, waarna ingelogd moet worden zoals in uw foto te zien is) dan niet de pagina “Gegevens” waarin onderaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een bestaande OV-chipkaart en een nieuwe kaart?

Heeft u uberhaupt wel via deze route getracht in te loggen of geeft u het gewoon op bij het inlogscherm omdat u denkt dat het dan al fout gaat? U gaf alleen een foto van het scherm waarin gevraagd werd in te loggen, niet van verdere stappen. Als u hier niet ingelogd heeft kunt u ook niet zeggen dat het niet werkt. 

De foto van het moeten inloggen met uw mailadres is precies zoals het hoort, zo gaat het bij mij ook, waarna ik op het door mij getoonde scherm “Gegevens” kom waar kan worden gekozen welke kaart gebruikt wordt, en dat kan ook een nieuwe kaart met nieuwe foto zijn.

Reputatie 2

Op de webpage te zien: 1. Ik wil een nieuwe OV-chipkaart bestellen, en 2. (met blauwe lijn omkaderd) ik heb al een persoonlijke OV-chipkaart. In dit blauw omkaderde venster tevens een keuze mogelijkheid tussen a) het volledige nummer van mijn eigen chipkaart of b)  de eerste vier cijfers van de chipkaart van mijn vrouw.

 

Waarheidsgetrouw heb ik een vorig maal de optie ad 2. aangeklikt met selectie van mijn eigen OV-chipkaart (en dus verder geen mogelijkheid om de pasfoto te vervangen).

 

Nu ik optie 1. heb aangeklikt, kom ik inderdaad terecht op een webpage, waar -en dit is logisch- de mogelijkheid wordt geboden om een nieuwe foto te kiezen.

 

Conclusie: Als gezagsgetrouw oud-ambtenaar is mijn denken blijkbaar niet meer van deze tijd. Aan Uw vasthoudendheid is het te danken, dat ik wellicht voor mijzelf en hopelijk ook voor mijn vrouw op eenvoudige wijze via Internet een Dal Voordeel op Saldo kan bestellen.

 

Lukt dit niet, dan rest mij het advies van facebook op te volgen, dat ik zojuist heb ontvangen: Als de link naar OV-chipkaart niet werkt kan je ook telefonisch met hun contact op nemen via 0900 0980. Als je graag je hele account en OV-chipkaart had willen verwijderen, dan kan je met hun contact opnemen. Zij kunnen je OV-chipkaart blokkeren. Dan kan niemand meer met deze kaart reizen. Vervolgens kunnen wij al jouw gegevens uit ons systeem verwijderen.

 

Over het resultaat zal ik nader berichten.

Reputatie 7
Badge +3

Mooi dat het via die optie 1 (nieuw kaart) wel lukt. 

Voor uw vrouw zou u een nieuw account moeten aanmaken met haar mailadres en pasword. In het inlogscherm wat u eerder plaatste kunt u dan uw mailadres weghalen en vervangen door een mailadres van uw vrouw. Omdat het dan een nieuw account wordt zal er als het goed is geen keuze zijn om de bestaande kaart te kiezen, alleen een een nieuwe kaart met een nieuwe foto.

Hoe het dan zit met het oude account van uw vrouw waarop ingelogd werd met uw mailadres en haar paswoord weet ik ook niet. Daarover zou u de klantenservice van NS moeten bellen op 030 -751 51 55. Dat is een ander nummer dan u in uw bericht aangeeft, dat 0900 0980 is namelijk van OV-chipkaart.nl en die gaan alleen over de OV-chipkaarten, niet over abonnementen en NS accounts. 

 

U geeft verder aan:

Op de webpage te zien: 1. Ik wil een nieuwe OV-chipkaart bestellen, en 2. (met blauwe lijn omkaderd) ik heb al een persoonlijke OV-chipkaart. In dit blauw omkaderde venster tevens een keuze mogelijkheid tussen a) het volledige nummer van mijn eigen chipkaart of b)  de eerste vier cijfers van de chipkaart van mijn vrouw.

Dat zullen niet de eerste 4 cijfers van de kaart van uw vrouw zijn, alle kaarten binnen met dezelfde 4 cijfers, 3528. Zie bv hoe het bij mij staat (ik heb zelf 2 kaarten waarvan ik de laatste 8 cijfers heb weggelakt). Zou ik nog een 3e kaart hebben die ik niet heb gekoppeld aan mijn MijnNS account dan kan ik die daar invullen. 

 

Badge +3

Dat u alleen de laatste cijfers van de kaart van uw vrouw ziet komt omdat die aan een andere Mijn NS account gekoppeld is, maar is alsnog vreemd want ik zie wel het volledige nummer van een kaart die bij een andere account hoort (zonder de naam van die persoon erbij, ook al ben ik dat zelf).

Probeer ik op die kaart iets te bestellen dan krjig ik uiteraard een foutmelding (want ik ben niet ingelogd als die persoon):

 

Reputatie 7
Badge +3

@Robert B 

Ik ging ervan uit dat het gaat om het onderste gedeelte waar alleen de eerste 4 cijfers staan. Die eerste 4 cijfers zijn bij alle kaarten gelijk, dus ook voor de kaart van mevrouw. 

Bij kaarten die bij een ander account horen zie je wel alle cijfers, die jij nu dels weggelakt hebt. 

 

Reputatie 2

Na mijn laatste bericht ben ik gelijk aan de slag gegaan, met als resultaat een bevestiging van NS met een referentienummer. Aansluitend een Dal Voordeel op Saldo aangevraagd voor mijn vrouw, en dit ging -zoals verwacht- gepaard met de nodige obstakels, in casu een reeds bekend mailadres en een wachtwoord dat niet werd (h)erkend. 

Een nieuw mailadres met een bijbehorend nieuw account bij Google aangemaakt, waarna de procedure voor een nieuw persoon vlot kon worden doorlopen. Ook voor mijn vrouw was dus het resultaat: een bevestiging van NS met een referentienummer.

Eind goed, al goed, met dank voor al Uw inspanningen.

Reputatie 7
Badge +3

Dat klinkt goed, fijn dat het ook voor uw vrouw gelukt is. 

Nu is het wachten tot de kaarten bezorgd worden. Dit zou binnen 7 dagen moeten zijn, al lees ik nu de laatste dagen hier al dat bij sommige mensen de kaart niet binnen die termijn binnen is. Dat kan liggen aan een achterstand met het aanmaken van de kaarten bij OV-chipkaart.nl of een bezorgachterstand bij PostNL. Dus niet denken dat er toch nog iets mis is gegaan als de kaarten niet binnen een week binnen is. 

Reputatie 2

Ik begin mij al redelijk in te leven in de wereld c.q. handelwijze van NS. Ik heb zekerheidshalve gekozen voor 1 juli 2023 als ingangsdatum. :)

Badge +3

Oei, die nieuwe Google account voor uw vrouw was op zich niet nodig geweest, want u had al een gmail adres zo te zien (hjmw*******)

Dan kan je voor pietjepuk @ gmail ook pietje.puk of pietjepuk+ns gebruiken, want puntjes ertussen of +nogwat achter een adres maakt voor Gmail niets uit en komt allemaal in dezelfde mailbox aan (en is voor NS natuurlijk een ander e-mailadres).

Nou ja, het is gelukt.

Reputatie 7
Badge +3

Ik begin mij al redelijk in te leven in de wereld c.q. handelwijze van NS. Ik heb zekerheidshalve gekozen voor 1 juli 2023 als ingangsdatum. :)

Op hoe snel u de kaarten in huis heeft, heeft NS verder geen invloed. NS stuurt alleen de gegevens door naar OV-chipkaart.nl en dan is het aan hen en aan PostNL. Maar 1 juli moet vast wel lukken.

Reputatie 7
Badge +3

Ik begin mij al redelijk in te leven in de wereld c.q. handelwijze van NS. Ik heb zekerheidshalve gekozen voor 1 juli 2023 als ingangsdatum. :)

🙂

Heb je de keuzedagen er gelijk bijbesteld?

Reageer