Stakingen NS Personeel | NS Community
Sticky News

Stakingen NS Personeel

Stakingen NS Personeel

Toon eerste bericht

550 reacties

Eigenlijk moet ik wel blij zijn met het akkoord voor de NS medewerkers. Dit betekent dat het bakken met geld gaat kosten en men bij NS voorlopig geen 4 intercity's en 4 sprinters per uur kan laten rijden op ‘mijn’ station en dit dus nog geen intercity station wordt. Geen extra verkeer langs mijn deur en geen extra auto's voor mijn deur. Want gratis parkeren (zolang het duurt).

Die bakken met geld worden opgebracht uit een prijsverhoging van de treinkaartjes, dus door mensen die geen ander vervoer hebben. 

Eigenlijk moet ik wel blij zijn met het akkoord voor de NS medewerkers. Dit betekent dat het bakken met geld gaat kosten en men bij NS voorlopig geen 4 intercity's en 4 sprinters per uur kan laten rijden op ‘mijn’ station en dit dus nog geen intercity station wordt. Geen extra verkeer langs mijn deur en geen extra auto's voor mijn deur. Want gratis parkeren (zolang het duurt).

Ik las gisteren een verhaaltje van ProRail dat minder NS-treinen ook de kans biedt om komend jaar meer internationale treinen en meer goederentreinen te laten rijden. Qua capaciteitsverdeling kwam het dus ook wel goed uit. Met name het goederenvervoer groeit de laatste twee jaar flink.

Reputatie 7

 

En hoeveel invloed er is geweest vanuit Den Haag zullen we niet horen

 

 

Jawel hoor, behoorlijk wat invloed vanuit aandeelhouder en concessieverlener. Is gisteren bevestigd.

Reputatie 7

 

 

 

 

Dat de bezem ook door de bureaucratie moet is evident (behalve voor de FNV!), evenals dat de weinig competente top vervangen moet worden door mensen die naast verstand van financiën ook verstand van het spoor hebben. 

 

Ook met meer verstand, mocht het in onvoldoende mate aanwezig zijn, zal men in de huidige constellatie weinig kunnen uitrichten.En dan te bedenken dat de bemoeizucht vanuit de overheid alsmaar toeneemt.

Reputatie 7

 

Die bakken met geld worden opgebracht uit een prijsverhoging van de treinkaartjes, dus door mensen die geen ander vervoer hebben. 

Dat is even de vraag. Mogelijk dat men (tijdelijk) de BTW gaat laten vervallen. Het zou betekenen dat de belastingbetaler (tijdelijk) weer meer aan het spoorvervoer zal moeten bijdragen

 

 

Die bakken met geld worden opgebracht uit een prijsverhoging van de treinkaartjes, dus door mensen die geen ander vervoer hebben. 

Dat is even de vraag. Mogelijk dat men (tijdelijk) de BTW gaat laten vervallen. Het zou betekenen dat de belastingbetaler (tijdelijk) weer meer aan het spoorvervoer zal moeten bijdragen

De BTW laten vervallen voor NS is niet zo eenvoudig want dat komt toch neer op directe staatssteun. Dat geeft al gauw juridische problemen met oneerlijke concurrentie als dat dan niet ook zou gelden voor bijv. andere treinvervoerders, busvervoerders, touringcar bedrijven en de taxi-sector.

Kansrijker is om de infraheffing te verlagen of op te schorten (eventueel in combinatie met een verlaging van het budget van ProRail). Dat zou dan echter ook voor het goederenvervoer moeten gelden anders krijg je opnieuw juridische problemen.

De ervaring leert daarnaast dat je voor zoiets alleen tijdelijk toestemming krijgt en dat dat dus geen oplossing is om.permanente loonsverhogingen van te betalen. Hooguit koop je zo tijd voor een sanering.

 

Reputatie 7

Dat ligt net andersom en hoeft waarschijnlijk niet tijdelijk te zijn. Zie voor zekerheid meest recente Europese richtlijn inzake Btw tarieven.

Reputatie 7

Verzoeken om de BTW op het OV af te schaffen zijn niet nieuw.

Tot nu toe zijn deze vanwege budgettaire redenen afgewezen. Wel is nader onderzoek aangekondigd met besluitvorming in het najaar.

Nu de overheid NS de opdracht heeft gegeven een royale CAO af te sluiten lijkt het niet onlogisch dat diezelfde overheid ook de bijbehorende rekening voldoet. Bijvoorbeeld door sectorbrede afschaffing van de BTW-heffing.

Verzoeken om de BTW op het OV af te schaffen zijn niet nieuw.

Tot nu toe zijn deze vanwege budgettaire redenen afgewezen. Wel is nader onderzoek aangekondigd met besluitvorming in het najaar.

Er zijn allerlei sectoren die geen BTW meer willen betalen, dus daar zal men niet aan beginnen.

Wat je langzamerhand ziet is dat iedereen subsidie wil en niemand meer belasting wil betalen. Dat is geen houdbaar economisch model.

 

Nu de overheid NS de opdracht heeft gegeven een royale CAO af te sluiten lijkt het niet onlogisch dat diezelfde overheid ook de bijbehorende rekening voldoet. Bijvoorbeeld door sectorbrede afschaffing van de BTW-heffing.

Verlaging van de infraheffing lijkt toch echt een betere optie zonder precedent werking. Overigens mag een aandeelhouder dat soort opdrachten wettelijk helemaal niet geven, de aandeelhouder mag zich niet met de bedrijfsvoering bemoeien. Die mag alleen commissarissen benoemen en ontslaan.

Verzoeken om de BTW op het OV af te schaffen zijn niet nieuw.

Tot nu toe zijn deze vanwege budgettaire redenen afgewezen. Wel is nader onderzoek aangekondigd met besluitvorming in het najaar.

Nu de overheid NS de opdracht heeft gegeven een royale CAO af te sluiten lijkt het niet onlogisch dat diezelfde overheid ook de bijbehorende rekening voldoet. Bijvoorbeeld door sectorbrede afschaffing van de BTW-heffing.

De BTW welke de NS int wordt na aftrek van betaalde BTW gewoon weer afgedragen aan de belastingdienst.  Afschaffen van de BTW voor de treinkaartjes levert de NS dus 0,0 op, het is alleen een voordeel voor de reizigers.

Wat de NS wel wat oplevert is een verhoging van de prijzen. En als de regering dan mocht besluiten dat de kaartjes voor het OV met 0% BTW belast gaan worden dan heeft de consument een voordeeltje. Echter moet je dan wel meenemen dat je het aa nde voorkant bespaart en dat de belastingdienst het aan de andere kant wel weer bij je komt halen.

Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren, we wachten ook nog op de belastingverlaging op groente en fruit en dat krijgen ze al niet voor elkaar.

Reputatie 7

Verzoeken om de BTW op het OV af te schaffen zijn niet nieuw.

Tot nu toe zijn deze vanwege budgettaire redenen afgewezen. Wel is nader onderzoek aangekondigd met besluitvorming in het najaar.

Er zijn allerlei sectoren die geen BTW meer willen betalen, dus daar zal men niet aan beginnen.

Dat is de vraag en ik hou er rekening mee dat dit wel het geval zal zijn.

 

Wat je langzamerhand ziet is dat iedereen subsidie wil en niemand meer belasting wil betalen. Dat is geen houdbaar economisch model.

Geheel mee eens

 

 

Nu de overheid NS de opdracht heeft gegeven een royale CAO af te sluiten lijkt het niet onlogisch dat diezelfde overheid ook de bijbehorende rekening voldoet. Bijvoorbeeld door sectorbrede afschaffing van de BTW-heffing.

Verlaging van de infraheffing lijkt toch echt een betere optie zonder precedent werking.

Verlaging van de infraheffing is een ongeoorloofde subsidie en dat is een sectorbrede BTW verlaging niet.

 

 

Overigens mag een aandeelhouder dat soort opdrachten wettelijk helemaal niet geven, de aandeelhouder mag zich niet met de bedrijfsvoering bemoeien. Die mag alleen commissarissen benoemen en ontslaan.

Geheel mee eens maar daar denkt mevr. Kaag c.s. anders over. Dit terwijl zij tegelijkertijd aangeeft niet op de stoel van de directie te willen gaan zitten ????

Reputatie 7

Verzoeken om de BTW op het OV af te schaffen zijn niet nieuw.

Tot nu toe zijn deze vanwege budgettaire redenen afgewezen. Wel is nader onderzoek aangekondigd met besluitvorming in het najaar.

Nu de overheid NS de opdracht heeft gegeven een royale CAO af te sluiten lijkt het niet onlogisch dat diezelfde overheid ook de bijbehorende rekening voldoet. Bijvoorbeeld door sectorbrede afschaffing van de BTW-heffing.

De BTW welke de NS int wordt na aftrek van betaalde BTW gewoon weer afgedragen aan de belastingdienst.  Afschaffen van de BTW voor de treinkaartjes levert de NS dus 0,0 op, het is alleen een voordeel voor de reizigers.

Wat de NS wel wat oplevert is een verhoging van de prijzen. En als de regering dan mocht besluiten dat de kaartjes voor het OV met 0% BTW belast gaan worden dan heeft de consument een voordeeltje. Echter moet je dan wel meenemen dat je het aa nde voorkant bespaart en dat de belastingdienst het aan de andere kant wel weer bij je komt halen.

 

​​​​​​Een verhoging van de prijs van de treinkaartjes gecombineerd met een verlaging van de BTW levert NS meer op terwijl de reiziger niet erg veel meer hoeft te betalen.

 

Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren, we wachten ook nog op de belastingverlaging op groente en fruit en dat krijgen ze al niet voor elkaar.

Dat komt omdat de aftandse IT systemen van de Belastingdienst een verlaging van de BTW tarieven niet aankunnen. Een gehele afschaffing van de BTW is echter een ander geval en dat kan wel.

 

Niets meer (sorry, ben op reis en krijg dit via mijn telefoon niet verwijderd)

 

Nope, alleen de verhoging van de prijzen van de reizen levert de NS meer op, de BTW is een pure afdracht naar de belastingdienst en daar houdt de NS niets aan over of het nu 21% is - 9 % of 0 %.

Reputatie 7

@Jeroen 

Nope, ook bij gelijkblijvende prijs van de reis houdt NS meer over. NS hoeft dan immers bij een BTW van 0 % niets af te dragen terwijl thans 9% dient te worden afgedragen.

Hetgeen ik hierboven heb aangegeven is onduidelijk en geldt slechts bij een kleine verhoging van de prijs.

@Jeroen

Nope, ook bij gelijkblijvende prijs van de reis houdt NS meer over. NS hoeft dan immers bij een BTW van 0 % niets af te dragen terwijl thans 9% dient te worden afgedragen.

Hetgeen ik hierboven heb aangegeven is onduidelijk en geldt slechts bij een kleine verhoging van de prijs.

Als de BTW op 0% wordt gesteld dan zal daar ook de verplichting aan zitten om dit te verwerken in de prijzen richting de consumenten. Waarom zouden ze anders de BTW gaan verlagen?

Als het niet doorberekend wordt in de prijzen van de reizen/kaartjes dan is het pure staatsteun aan de NS of OV bedrijven als het branche breed wordt toegepast en zal dat Europees weer getoets moeten worden of dat toelaatbaar is.

Tevens kan de NS dan op de businesskaarten zo en zo geen BTW meer factureren.

En in het geval de regering besluit dat de NS vrijgesteld wordt van BTW dan mag de NS ook geen betaalde BTW meer verrekenen, wat in dat geval weer nadelig is voor de NS.  Het ligt er dus ook heel erg aan hoe dit in kannen en kruiken gegoten wordt als er uberhaupt zoiets gaat gebeuren.

 

In Spanje is er wel het één en ander mogelijk.

https://www.nkc.nl/campernieuws/2022/september/gratis-met-de-trein-in-spanje/

In andere landen is er ook een maximale prijs voor energie ingesteld ….

Reputatie 7

@Jeroen

Nope, ook bij gelijkblijvende prijs van de reis houdt NS meer over. NS hoeft dan immers bij een BTW van 0 % niets af te dragen terwijl thans 9% dient te worden afgedragen.

Hetgeen ik hierboven heb aangegeven is onduidelijk en geldt slechts bij een kleine verhoging van de prijs.

Als de BTW op 0% wordt gesteld dan zal daar ook de verplichting aan zitten om dit te verwerken in de prijzen richting de consumenten. Waarom zouden ze anders de BTW gaan verlagen?

 

Je kunt ook de prijzen ex btw hanteren. Bij een prijsverhoging van 9% blijft de prijs voor de consument hetzelfde terwijl NS daar 9% meer aan overhoudt.

 

Als het niet doorberekend wordt in de prijzen van de reizen/kaartjes dan is het pure staatsteun aan de NS of OV bedrijven als het branche breed wordt toegepast en zal dat Europees weer getoets moeten worden of dat toelaatbaar is.

Dat is niet het geval. Sectorbreed betekent dat er van concurrentievervalsing geen sprake kan zijn. Verder geeft de betreffende richtlijn aan dat toetsing in dit geval niet nodig is.

 

 

Tevens kan de NS dan op de businesskaarten zo en zo geen BTW meer factureren.

So what ? Geen btw is geen btw. Scheelt daarbij een hoop administratie.

 

 

En in het geval de regering besluit dat de NS vrijgesteld wordt van BTW dan mag de NS ook geen betaalde BTW meer verrekenen, wat in dat geval weer nadelig is voor de NS.  Het ligt er dus ook heel erg aan hoe dit in kannen en kruiken gegoten wordt als er uberhaupt zoiets gaat gebeuren.

 

Betaalde btw ontvang je terug ongeacht de te betalen btw.

 

Nope, alleen de verhoging van de prijzen van de reizen levert de NS meer op, de BTW is een pure afdracht naar de belastingdienst en daar houdt de NS niets aan over of het nu 21% is - 9 % of 0 %.

Als de BTW wordt afgeschaft gaan de kaartjes met 9% omlaag omdat de reizigers dan immers het BTW deel niet meer hoeven te betalen. Vervolgens kan NS de treinkaartjes dan weer 9% verhogen ten behoeve van de eigen portemonnee. Voor de reiziger blijft de prijs dan gelijk en NS heeft 9% meer inkomsten. De verliezer is de staat die honderden miljoenen minder belasting binnen krijgt, aan een dergelijk constructie zal de overheid dus echt niet beginnen.

De infraheffing hoeft wettelijk niet kostendekkend te zijn en die kun je bijv. met 100 miljoen verlagen. De rest van de kosten van de duurdere CAO zal NS dan zelf moeten ophoesten met eigen maatregelen zoals een tariefsverhoging, minder personeel, minder treinen, minder investeringen, etc. Je kunt vergeten dat de overheid de volledige kosten van de CAO-verhoging voor zijn rekening gaat nemen 

Die 9% is dan dus een verhoging van het kaartje/reis en de NS houdt NIETS over aan de BTW verlaging vanuit de regering,. BTW die je niet hoeft af te dragen mag je niet in rekening brengen als zijnde BTW.

 

Betaalde btw ontvang je terug ongeacht de te betalen btw.

 

Als een instelling of bedrijf vrijgesteld is van BTW dan mag deze simpelweg ook geen BTW verrekenen, dat is nu eenmaal hoe de BTW regels werken in Nederland. Simpelweg een stukje boekhoudkundige basiskennis.

 

Btw en uw inkoop

Over vrijgestelde prestaties brengt u geen btw in rekening. Dit gaat om goederen en diensten. U mag de btw die u hiervoor hebt betaald over kosten en inkoop niet aftrekken in uw btw-aangifte.

Dus geen aftrek van betaalde BTW als je diensten vrijgesteld zijn van BTW.

 

En als er sprake is van vrijgestelde en belaste omzet dan moet dit boekhoudkundig gesplitst gaan worden en kan er alleen BTW worden verrekend op kosten die verband houden met de BTW belaste omzet.
 

Het is anders als de NS “tijdelijk”de BTW op 0% mag zetten, dan worden ze niet “vrijgesteld” van BTW en mogen ze BTW blijven verreken.  Maar ik had het over “vrijgesteld” worden van BTW.

 

Tot zover het onderdeel hoe werkt de BTW, prettige avond verder.

 

Die 9% is dan dus een verhoging van het kaartje/reis en de NS houdt NIETS over aan de BTW verlaging vanuit de regering,. BTW die je niet hoeft af te dragen mag je niet in rekening brengen als zijnde BTW.

Er moet uiteraard wel BTW op de inkoop worden afgedragen door de leveranciers als NS een BTW-vrije organisatie is. De inkoopprijzen gaan dan voor NS 9% omhoog. 

Als de constructie NS niets zou opleveren beweer je echter dat NS zelf geen enkele toegevoegde waarde genereert. Dan moet je je afvragen wat er mis is want dan heb je als bedrijf met 16.000 werknemers geen bestaansrecht.

Die 9% is dan dus een verhoging van het kaartje/reis en de NS houdt NIETS over aan de BTW verlaging vanuit de regering,. BTW die je niet hoeft af te dragen mag je niet in rekening brengen als zijnde BTW.

Dan beweer je dus dat NS zelf geen enkele toegevoegde waarde genereert. Dan moet je je afvragen wat er mis is want dan heb je als bedrijf met 16.000 werknemers geen bestaansrecht.

Nee dat zeg ik heel duidelijk niet.

Het is heel simpel, een bedrijf moet BTW in rekening brengen bij zijn klanten tenzij het bedrijf of zijn diensten vrijgesteld zijn van BTW.  Van die BTW die het bedrijf dus ontvangt van zijn/haar klanten mag het de betaalde BTW afhalen en het restant daarvan moet het bedrijf afdragen aan de belastingdienst.

Het verschil tussen de ontvangen BTW en de betaalde BTW is een percentage van de toegevoegde waarde van het bedrijf.

Maar je kunt als bedrijf geen BTW opvoeren richting klanten als deze niet opgelegd is door de belastingdienst.

Reputatie 7

Die 9% is dan dus een verhoging van het kaartje/reis en de NS houdt NIETS over aan de BTW verlaging vanuit de regering,. BTW die je niet hoeft af te dragen mag je niet in rekening brengen als zijnde BTW.

 

Betaalde btw ontvang je terug ongeacht de te betalen btw.

 

Als een instelling of bedrijf vrijgesteld is van BTW dan mag deze simpelweg ook geen BTW verrekenen, dat is nu eenmaal hoe de BTW regels werken in Nederland. Simpelweg een stukje boekhoudkundige basiskennis.

 

Klinkt logisch, interessant punt @Jeroen ! Het vraagt om nader onderzoek en mogelijk om een meer precieze formulering.

Het is gewoon basiskennis die bij het bedrijfsmatige boekhouden hoort want als prive persoon kun je weing met de BTW behalve deze braaf betalen.  En dat het dan de fiscale paragraaf is dat klopt, het gaat immers om belastingen maar daar hoef je geen aparte fiscale studie voor te volgen tenzij je dat graag wil natuurlijk.

Reputatie 7
Badge +3

Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren, we wachten ook nog op de belastingverlaging op groente en fruit en dat krijgen ze al niet voor elkaar.

De BTW verlaging op energie van 21% naar 9% kon wel snel. Wat betreft groente en fruit is er een kwestie wat nu precies groente en fruit is. Dat moet je eerst vaststellen voor je de BTW erop kan verlagen. 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2417865-wat-groente-of-fruit-is-is-zo-simpel-nog-niet

Reageer