beantwoord

face shield in de trein

  • 12 June 2020
  • 74 reacties
  • 14790 Bekeken


Toon eerste bericht

74 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Het lijkt me inderdaad niet dat NS interne werkinstructies openbaar zal maken. Wat misschien zou kunnen is dat het kabinet/Rijksoverheid/RIVM de achterliggende reden ervoor aangeeft, denk aan de reden waarom bv kappers geen mondkapje te hoeven gebruiken, namelijk dat zij de klanten gezondheidsvragen kunnen stellen, of waarom vliegtuigen wel vol mochten en treinen, bussen, touringcars (eerst nog) niet, wat kwam door de specifieke ventilatie, HEPA filter en ook gezondheidsvragen. 

Een reden dat HC's gebruik mogen maken van alleen een faceshield zou naar mijn mening kunnen zijn dat reizigers vaker langere tijd met dezelfde reizgers in de zelfde coupe zitten en HC's (tenminste zo is de bedoeling) dat niet doen maar regelmatig een service en/of controleronde maken en ook in de onbemande cabine kunnen zitten. Het maakt dan wel verschil of je als reiziger een kwartier of half uur tegenover een andere reiziger zit of dat je als HC één of enkele minuten bij een reiziger staat voor een kaartcontrole of zelf alleen maar langsloopt. Uitzondering kan dan het passagieren zijn. Zo zag ik een paar dagen geleden een selfie van een HC op Twitter die op weg was naar de standplaats om haar dienst te beginnen, dat was met mondkapje, maar tijdens haar dienst draagt ze een faceshield.

Ik weet niet of @Loes daar nog onderscheid in maakt.

 

Overigens bleek vanmorgen in de technische briefing van het RIVM dat het OV als mogelijke bron van besmetting maar een zeer kleine rol speelt. Vanaf 1 juni is bijna de helft thuis besmet, bijna 17% door andere familieleden, bijna 14% op werk, iets meer dan 1 % bij vrijetijdsbesteding zoals sportclub, 0,7% op school en maar 0,2 % door een medereiziger. 

@Momo 

Nee, ik maak geen onderscheid tussen geuniformeerde collega's die woon-werk verkeer hebben of dienst hebben op de betreffende trein. Zolang de collega in uniform is, dus een jas is voor mij dus niet voldoende, dan is het voor mij geen issue of men mondkapje of faceshield gebruikt. 

Ander voordeel voor ons is dat dove en slechthorende reizigers nu toch kunnen blijven liplezen, omdat ze onze mond zien. Dat is ook zeker iets positiefs eraan. 

Reputatie 7
Badge +3

Ik bedoel meer of jij voor jezelf qua dragen het onderscheid maakt, dus bij passagieren of reizen naar begin dienst (of einde dienst weer naar huis) waarbij je langere tijd tijd in de coupe tussen reizigers zit een mondkapje op en bij daadwerkelijk dienst hebben op die trein je faceshield.

Blijkbaar wat moeite lieve mensen om bij mijn kern te blijven: WAAR STAAT HET DAT HC’s MET EEN FACESHILD GEEN MONDKAPJE HOEVEN TE DRAGEN. 

In de werkinstructie van NS die met de autoriteiten is samengesteld.

Mogen we die even zien dan?

Badge +3

Het staat letterlijk in de openingspost, althans zie de link in het ‘Beste Antwoord’ naar het topic van Loes (die is van NS dus).

NS-personeel heeft dezelfde verplichting, dus de mondkapjesplicht, waar er een paar uitzonderingen zijn.Geuniformeerd personeel draagt in het reizigersgedeelte een mondkapje of een gelaatsscherm. 

Lees Esther nog even goed na, dan zie de interpretatie van het woord ‘ook’. Bedoeld wordt natuurlijk ‘daarnaast’ of ‘daarbovenop’.

Gewoon een mondkapjes plicht voor een ieder in de NS.
 

En zo’n facemasker onder een hoek van 45 graden dragen is natuurlijk pas echt dom.

Badge +3

Op de site van de Rijksoverheid staat:

Medewerkers in het openbaar vervoer

Medewerkers in het openbaar vervoer moeten een mondkapje dragen. Daarbij mogen zij ook een spatmasker dragen.

Dat is inderdaad voor meedere uitleg vatbaar, bij de NS ziet men ‘daarbij’ als ‘in plaats daarvan’ (een keuze die reizigers niet hebben).

Als je ‘daarbij’ interpreteert als ‘daarbovenop’ dan vind ik het raar dat alleen medewerkers dat zouden mogen. Als ik (reiziger) naast een mondkapje ‘daarbij’ ook een gelaatsscherm wil dragen mag dat immers ook.

De eerste buschauffeur met een mondkapje moet ik trouwens nog zien, die hebben gewoon de eerste paar rijen stoelen afgeschermd met een lint of ketting (dus 1,5 meter) en vooraan instappen mag niet.

Alsook, buitendien, daarnevens, ernaast, voorts, bovendien etc. is de betekenis van ‘daarbij’.

NIET: in plaats van

Reputatie 7
Badge +3

Er is eerder al aangegeven dat de interne werkinstructie anders is dan wat er op de site van de Rijksoverheid staat. Dat schijnt ook doorgegeven te zijn, zodat de site kan worden aangepast. Mocht de site van de Rijksoverheid het toch bij het juiste eind hebben, en de werkinstructie dus aangepast moeten worden, zullen we dat ongetwijfeld hier binnenkort van een van de personeelsleden horen :slight_smile:

En zien in de trein!

En zien in de trein!


Ga er maar vanuit dat de werkinstructie klopt, die komt tot stand met goedkeuring van het ministerie !!

 

En je wens deze op papier te zien dat zal nietlukken, simpelweg omdat deze niet op papier staat. :rofl:   Inmiddels leven we in een tijdperk dat dit soort dingen digitaal zijn. :laughing:

Kan er weinig aan toevoegen @Jeroen 

Reputatie 7

En zien in de trein!


Ga er maar vanuit dat de werkinstructie klopt, die komt tot stand met goedkeuring van het ministerie !!

 

En je wens deze op papier te zien dat zal nietlukken, simpelweg omdat deze niet op papier staat. :rofl:   Inmiddels leven we in een tijdperk dat dit soort dingen digitaal zijn. :laughing:

 

De zorgen van klanten serieus nemen ?  Waarom zou je ?

De ministeries, daar draait het immers om.

Op het moment dat drie werknemers al hebben uitgelegd hoe het zit en iemand het dan nog schijnbaar niet wil geloven, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. 

Interne werkinstructies zijn exact dat: intern.

De zorgen van klanten serieus nemen ?

Als je ziet hoe de gemiddelde reiziger omgaat met het mondneuskapje, volop zitten te eten in het OV, handen niet wassen en geen desinfectie middelen gebruiken en massaal in overvolle treinen en trams stappen en werkelijk nergens de 1,5 meter toepassen, dan hebben ze op het moment weinig zorgen.

Denk dat de gemiddelde reizigers juist wat meer zorgen zou moeten maken over het eigen gedrag........

Reputatie 7

Op verzoek van NS is een mondkapjesplicht ingesteld. Een prima maatregel om werknemers en klanten beter te beschermen (is overigens geen vrijblijvende zaak).

Heb zelf alle bereidheid om met zorg een kapje te selecteren en te gebruiken. Verwacht wel dat eenieder in de trein voorzien is van een deugdelijk kapje, dus ook zeker het personeel. De verantwoordelijkheid voor de naleving ligt primair bij de NS.

Het moge duidelijk zijn dat zonder naleving/handhaving deze maatregel gaat uitlopen op een farce, dit voor zover dat al niet het geval is. Dit laatste als ik de gegeven beschrijving van de gemiddelde reiziger moet geloven.

 

Op verzoek van NS is een mondkapjesplicht ingesteld. Een prima maatregel om werknemers en klanten beter te beschermen (is overigens geen vrijblijvende zaak).

 

 

Pfffff gaan we weer, nogmaals dit wordt opgelegd vanuit de regering en dat heb jezelf al beaamt in een ander topic.  Hoe moeilijk is het nu om eens iets te onthouden.

Je ziet in alle branches dat de protocollen toestemming/instemming vereisen van de regering en dat die dus de regels bepalen en niet de ondernemingen.  Kijk naar de horeca en evenementen organisaties die zelf met protocollen komen maar welke afgekeurd worden en die aan de opgelegde regels vanuit de regering moeten voldoen, zo werkt het ook voor de OV bedrijven.

En wij hebben een eigen protocol als werknemers in het OV welke dus ook goedgekeurd is door de regering en waarmee wij dus voldoen aan de eisen. Daarin is vastgelegd dat wij in uniform de keuze hebben uit een mondkapje of het faceshield/gezichtsmasker.

Zo simpel is het.

 

En de verantwoording voor het naleven ligt niet primair bij de NS, het zijn opgelegde regels vanuit de regering en de verantwoordelijkheid hiervan ligt primair bij de reizigers. Dit is ook duidelijk aangegeven want ieder moet zelf zorgen voor zijn/haar mondkapje en niet de NS.  Dus primair is elke reiziger verantwoordelijk voor het mondkapje en juist gebruik hiervan.

Toezicht hierop ligt deels bij de NS maar ook bij medereizigers, het gaat immers ook om hun eigen veiligheid.  Handhaving ligt bij alle BOA’s die de mogelijkheid hebben om een boete uit te schrijven en ‘gelukkig’ zijn er steeds meer BOA’s klaar met het enorme smoezenboek van sommige reizigers en wordt er steeds meer bekeurd.

Reputatie 7

Heb helemaal niet beaamd dat sprake zou zijn van opleggen. Maar die discussie hier opnieuw voeren lijkt mij niet zo zinvol en doet hier nauwelijks ter zake, net zo min als de vertrouwelijkheid van werkinstructies. Het maken van een onderscheid tussen overheid en NS als overheidsbedrijf is verder, zo het al mogelijk zou zijn, in veel gevallen sowieso niet bijzonder relevant

Waar het hier om gaat is dat reizigers een veilige reisomgeving wensen. Mijn bijdrage daartoe wil ik ruimschoots leveren maar het probleem is dat ik voor het uiteindelijke resultaat en daarmee de zinvolheid van mijn inspanningen afhankelijk ben van anderen.

De maatregel is goed, nu dus nog een consequente naleving/handhaving met personeel dat voltallig het goede voorbeeld geeft.

NS is primair verantwoordelijk voor de bescherming van werknemers en reizigers, daar valt niet aan te ontkomen.

NS is primair verantwoordelijk voor de bescherming van werknemers en reizigers, daar valt niet aan te ontkomen.

En daar wordt door menig NS er ook goed op gelet. Maar je kunt moeilijk naast elke reiziger een controleur zetten. En reizigers zijn vindingrijk, zo blijkt telkens. Bv mondkapje afzetten zo gauw ze in de trein zitten, neus niet bedekken, mondkapje tig keer gebruiken.

Verder heb ik nog geen medewerker gezien welke zich niet aan de regels houd, dus mondneuskapje of gelaatsmasker gebruikt. Ze geven het goede voorbeeld, nu de reiziger nog, al hoewel 95 procent het masker goed en altijd op heeft.

NS is primair verantwoordelijk voor de bescherming van werknemers en reizigers, daar valt niet aan te ontkomen.

En daar wordt door menig NS er ook goed op gelet. Maar je kunt moeilijk naast elke reiziger een controleur zetten. En reizigers zijn vindingrijk, zo blijkt telkens. Bv mondkapje afzetten zo gauw ze in de trein zitten, neus niet bedekken, mondkapje tig keer gebruiken.

Verder heb ik nog geen medewerker gezien welke zich niet aan de regels houd, dus mondneuskapje of gelaatsmasker gebruikt. Ze geven het goede voorbeeld, nu de reiziger nog, al hoewel 95 procent het masker goed en altijd op heeft.

 

Het gaar er juist om dat BrunoEst en anderen vinden dat ook NS medewerkers geen gelaatsmaskers mogen gebruiken. (zie elders in dit topic)

Reputatie 7

@Deventer

Zou graag weer gebruik willen gaan maken van het OV maar het beeld dat je hierboven geschetst hebt van de gemiddelde reiziger doet mij mezelf gelukkig prijzen dat ik niet afhankelijk ben van het OV.

De effectiviteit van een mondkapje neemt dramatisch af, naarmate het minder goed aansluit op het gelaat. Een face-shield zal, zo bezien, als bescherming van een ander nagenoeg geen nut hebben. Eerder heb ik weleens aangegeven dat een beschermingssysteem met mondkapjes zo sterk is als de zwakste schakel. Dus…..

@Deventer

De effectiviteit van een mondkapje neemt dramatisch af, naarmate het minder goed aansluit op het gelaat. Een face-shield zal, zo bezien, als bescherming van een ander nagenoeg geen nut hebben. 

Dat klopt, maar er zijn ook mensen die met zo'n ding op er trots op zijn de zwakste schakel te zijn. Wees vooral blij dat het er heel weinig zijn en de rest van het NS-personeel wel nadenkt. Er is altijd een kleine groep met afwijkend gedrag en dat krijg je er toch nooit helemaal uit.

masd, ik wil je verzoeken om dit soort aannames achterwege te laten. Je mag het prima oneens zijn met de regelgeving of de effectiviteit van een gelaatsmasker, feit blijft dat het dragen van gelaatsmaskers goedgekeurd is als maatregel voor treinpersoneel. De mening of houding van treinpersoneel daarin staat daar totaal los van en het schofferen van hen gebaseerd op een aanname hoort hier niet thuis.

Reageer