SARS-CoV-2 en treintarieven. Reizen als het alleen nodig is?Toon eerste bericht

114 reacties

Je blaft weer tegen de verkeerde boom. De overheid had rekening moeten houden met de grote reizigersdaling. De overheid is verantwoordelijk voor de maatregelen die nu heel anders blijken uit te werken dan voorzien. De overheid heeft de OV-sector op pad gestuurd met een onmogelijk uit te voeren opdracht, zeker wanneer het op de financiering aankomt.

Dit betekent dat de overheid zal moeten zoeken naar oplossingen om uit het moeras te kruipen.

Is de overheid verantwoordelijk voor de dienstregeling en materieelinzet?

Nee maar de overheid heeft wel bepaald dat de trein alleen voor noodzakelijke reizen (bijvoorbeeld naar Amsterdam voor een demonstratie….. :kissing: ) mag worden gebruikt. Voorts is er maar 40% van de plaatsen beschikbaar. Is net zoals de horeca die nu ook weer aan het sluiten is omdat met de huidige regeling niet rendabel gewerkt kan worden.

Reputatie 7
Badge +3

@Pingpong 

De NS-directie verdient een veelvoud van de Balkenende norm omdat ze zichzelf beschouwen als ondernemers. Dat hoge salaris wordt dus niet betaald om alleen maar klakkeloos orders van de overheid uit te voeren. In dat geval kun je de directie beter vervangen door ambtenaren met een gewoon ambtenarensalaris 

@Pingpong

De NS-directie verdient een veelvoud van de Balkenende norm omdat ze zichzelf beschouwen als ondernemers. Dat hoge salaris wordt dus niet betaald om alleen maar klakkeloos orders van de overheid uit te voeren. In dat geval kun je de directie beter vervangen door ambtenaren met een gewoon ambtenarensalaris 

Ik heb even gegoogled en de salarissen van 2016 gezien. Voor dat geld vind ik dat meneer van Boxtel inderdaad wel iets meer mag doen dan lijdzaam toekijken. Zou toch echt wel eens willen weten wat de directie allemaal ondernomen heeft. (ja het verzinnen van een oerwoud van kortingsideeën, maar ja is dat wel echt ondernemen) NS had natuurlijk een behoorlijke inkomstenbron door gedwongen winkelnering, de invoering van Flex heeft ervoor gezorgd dat er nu dus gaten in de begroting vallen. Dat vervangen door ambtenaren met een gewoon ambtenarensalaris is misschien nog zo'n gek idee niet.

Je blaft weer tegen de verkeerde boom. De overheid had rekening moeten houden met de grote reizigersdaling. De overheid is verantwoordelijk voor de maatregelen die nu heel anders blijken uit te werken dan voorzien. De overheid heeft de OV-sector op pad gestuurd met een onmogelijk uit te voeren opdracht, zeker wanneer het op de financiering aankomt.

Dit betekent dat de overheid zal moeten zoeken naar oplossingen om uit het moeras te kruipen.

Is de overheid verantwoordelijk voor de dienstregeling en materieelinzet?

Nee maar de overheid heeft wel bepaald dat de trein alleen voor noodzakelijke reizen (bijvoorbeeld naar Amsterdam voor een demonstratie….. :kissing: ) mag worden gebruikt. Voorts is er maar 40% van de plaatsen beschikbaar. Is net zoals de horeca die nu ook weer aan het sluiten is omdat met de huidige regeling niet rendabel gewerkt kan worden.

Dan is het toch aan de NS om met die voorwaarden een zo rendabel mogelijke exploitatie te voorzien? Snijden in de dienstregeling kan dan natuurlijk een optie zijn. Een kwartiersdienst kan, mist passend met het reizigersaanbod, omgezet worden naar een halfuursdienst.

Reputatie 7
Badge +3

 

Dit betekent dat de overheid zal moeten zoeken naar oplossingen om uit het moeras te kruipen.

 

Ach ja, de religie van de almachtige overheid kent nog altijd een aantal persistente volgelingen.:wink:

Volgens jou is NS een staatsbedrijf/overheidsbedrijf. Dan zul je toch echt bij de overheid moeten zijn met je klachten. 

NS heeft niet gevraagd om een capaciteitsplafond zonder te mogen schrappen in de dienstverlening. De hele situatie met het OV is op zich bijzonder vreemd. Niemand is tevreden over de huidige gang van zaken maar niemand neemt het voortouw om de zaak bij te sturen. Het zal toch echt de regering moeten zijn die de regie in handen neemt en de kaders stelt.

@Popeye Het schrappen in de dienstregeling heeft mogelijk weer effecten die niet gewenst zijn. De treinen die dan nog wel rijden worden misschien wel veel te druk.

Reputatie 7
Badge +3

@iMark

NS is geen staatsbedrijf hoe graag directie, personeel en vakbonden dat ook zouden willen. Het wordt tijd dat de directie zich nu eindelijk eens als ondernemer gaat gedragen in plaats van als schoothondje van Stientje c.s..

Als het schrappen van treinen bij veel minder reizigers ongewenst mag je ook vertellen waar dat dan van betaald moet worden.

En ik zag net weer NS Weekly en ja hoor, de klanten worden daar nog steeds actief de trein uitgejaagd met het motto "de trein is geen uitje"

Reputatie 7
Badge +3

@Tamzin Mijn opmerking over NS als staatsbedrijf/overheidsbedrijf was een reactie op @BrunoEst, mede naar aanleiding van het topic https://community.ns.nl/off-topic-32/ns-een-overheidsbedrijf-64678

Ik zie overigens nog steeds hoe de vervoerders moeten gaan “ondernemen” in een klimaat waarin door de overheid gezegd wordt dat het OV alleen gebruikt moet worden voor noodzakelijke reizen maar tegelijkertijd bijna de volledige dienstregeling moet worden gereden. 

De overheid zal toch echt in actie moeten komen en de randvoorwaarden wijzigen. Kortom, je blaft nog steeds tegen de verkeerde boom.

Reputatie 6

 

Dit betekent dat de overheid zal moeten zoeken naar oplossingen om uit het moeras te kruipen.

 

Ach ja, de religie van de almachtige overheid kent nog altijd een aantal persistente volgelingen.:wink:

Volgens jou is NS een staatsbedrijf/overheidsbedrijf. Dan zul je toch echt bij de overheid moeten zijn met je klachten. 

NS heeft niet gevraagd om een capaciteitsplafond zonder te mogen schrappen in de dienstverlening. De hele situatie met het OV is op zich bijzonder vreemd. Niemand is tevreden over de huidige gang van zaken maar niemand neemt het voortouw om de zaak bij te sturen. Het zal toch echt de regering moeten zijn die de regie in handen neemt en de kaders stelt.

 

 

Meen mij te herinneren dat ook jij, weliswaar met enige pijn en moeite, heb moeten erkennen dat NS volgens de vigerende wet- en regelgeving wordt aangemerkt als overheidsbedrijf. Hetgeen overigens niet wegneemt dat NS als bedrijf eigen verantwoordelijkheden en plichten kent.

Dat de overheid de regie hoort te voeren en randvoorwaarden stelt lijkt mij evident. Dat is echter iets geheel anders dan, zoals je voorgesteld hebt, zich met de beleidsontwikkeling te bemoeien.

Het protocol is door de ov-sector voorgesteld en de overheid heeft op verzoek van de sector de 1,5m eis laten vallen en is akkoord gegaan met de mondkapjesplicht. Ook heeft de overheid, op verzoek, aangegeven dat er sprake zou moeten zijn van noodzakelijkheid bij het reizen per trein.

Als het aan het personeel (al dan niet gesteund door de vakbonden) had gelegen zou zelfs uitsluitend sprake zijn geweest van het vervoer van werknemers met cruciale functies in de vitale sectoren. Hiertoe zijn door het personeel via diverse kanalen de nodige oproepen gedaan.

Het besluitvormingsproces is voldoende helder. Men moet echter niet voortdurend trachten de overheid van alles in de schoenen te schuiven om vervolgens de eigen handen in onschuld te kunnen wassen.

Indien men niet tevreden is moet men initiatief nemen.

 

@Popeye Het schrappen in de dienstregeling heeft mogelijk weer effecten die niet gewenst zijn. De treinen die dan nog wel rijden worden misschien wel veel te druk.

Waarom denk je dat ik

mist passend met het reizigersaanbod

schrijf?

@Tamzin Mijn opmerking over NS als staatsbedrijf/overheidsbedrijf was een reactie op @BrunoEst, mede naar aanleiding van het topic https://community.ns.nl/off-topic-32/ns-een-overheidsbedrijf-64678

Ik zie overigens nog steeds hoe de vervoerders moeten gaan “ondernemen” in een klimaat waarin door de overheid gezegd wordt dat het OV alleen gebruikt moet worden voor noodzakelijke reizen maar tegelijkertijd bijna de volledige dienstregeling moet worden gereden. 

De overheid zal toch echt in actie moeten komen en de randvoorwaarden wijzigen. Kortom, je blaft nog steeds tegen de verkeerde boom.

Ik neem aan: Ik zie overigens nog steeds niet…..

Ik denk dat de overheid en de NS echt wel wat afspraken hebben gemaakt over de kosten. Ondernemen lijkt mij nu inderdaad moeilijk. Maar ik moet wel zeggen dat ik de directie van NS nou ook niet echt kan bewonderen om daadkrachtig optreden. Met de vele berichten over personeel dat de eerste klasse gewoon voor zichzelf opeisten is niets gebeurd. Ik heb nergens een tweet van Van Boxtel gezien dat dat toch echt niet de bedoeling is. Dat je daar dan wel 2 keer het salaris van Mark Rutte mee opstrijkt is eigenlijk wel diep triest.   

Reputatie 7
Badge +3

Nu wordt er weer geroepen dat de vervoerders zich meer als ondernemers moeten gedragen. Het verstand staat erbij stil. De vervoerders zijn met handen en voeten gebonden aan afspraken en protocollen. Er zullen eerst wijzigingen in de protocollen en afspraken moeten komen voordat het capaciteitsplafond kan worden verruimd of zelfs afgeschaft.

Natuurlijk heeft de overheid overlegd met de vervoerders en de vakorganisaties over de protocollen. Maar de overheid is en blijft verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de volksgezondheid. De regie en het initiatief zal van de overheid moeten komen. De overheid is immers ook verantwoordelijk wanneer te snel versoepeld zou worden waardoor de besmettingen weer oplopen. 

De huidige situatie is natuurlijk voor niemand erg prettig. Misschien luisteren Nederlanders wel te goed naar de Rijksoverheid zodat er nauwelijks niet-noodzakelijke reizen gemaakt worden. Dat is het onderzoeken waard. Ik neem dat er prognoses zijn gemaakt over het aantal te verwachten reizen. Nu dat zo veel minder is dan voorzien is het tijd om bij te stellen.

Reputatie 3

NS zou beter bij de politiek kunnen lobbyen om van die belachelijke 40%-regel af te komen en stoppen met het oproepen zo weinig mogelijk te reizen. Daarnaast zou het denk ik ook wel helpen als media en politiek stoppen met onnodig angst zaaien. Er zijn nauwelijks nog besmettingen en verdachte gevallen kunnen nu direct getest worden. Als mensen zien dat het risico beperkt is, gaan ze vanzelf weer vaker met het OV reizen.

Reputatie 7
Badge +3

Ik kreeg vanmiddag 2x de volgende melding via de NSapp: dienstregeling in Nationaal belang.

Benieuwd wat ze daarmee bedoelen verder gekeken op de app. Komt er op neer dat we nog steeds alleen met de trein mogen als de reis noodzakelijk is…. Ook de NS website heeft het over dienstregeling in Nationaal belang.

Maar in de vastgezette tweet niets meer over noodzakelijk of geen uitje…..

 

 

Reputatie 7
Badge +3

NS zou beter bij de politiek kunnen lobbyen om van die belachelijke 40%-regel af te komen en stoppen met het oproepen zo weinig mogelijk te reizen. Daarnaast zou het denk ik ook wel helpen als media en politiek stoppen met onnodig angst zaaien. Er zijn nauwelijks nog besmettingen en verdachte gevallen kunnen nu direct getest worden. Als mensen zien dat het risico beperkt is, gaan ze vanzelf weer vaker met het OV reizen.


Er zijn er toch zo'n 250 tot 350 per dag die positief getest worden. In o.a. Israël en Griekenland neemt het aantal besmettingen weer toe sinds er versoepeld is.

Nog veel mensen moeten thuis blijven werken. Daarnaast wordt aanbevolen om als je ouder bent en/of gezondheidsproblemen hebt thuis te blijven. Deze mensen gaan dus niet zo snel reizen en anderen gaan niet zo snel naar risicogroepen reizen. Tel daar bij op dat er voor horeca, musea, dierentuin gereserveerd moet worden, waardoor een uitje minder leuk wordt. En dan heb je ook nog het mondkapje dat mensen weerhoudt. Ik verwacht bij versoepelen OV nu niet dat de treinen ineens weer vol zitten.

 

Reputatie 6

Nu wordt er weer geroepen dat de vervoerders zich meer als ondernemers moeten gedragen. Het verstand staat erbij stil. De vervoerders zijn met handen en voeten gebonden aan afspraken en protocollen. Er zullen eerst wijzigingen in de protocollen en afspraken moeten komen voordat het capaciteitsplafond kan worden verruimd of zelfs afgeschaft.

 

Misschien toch wel raadzaam om het verstand maar weer eens in werking te stellen.

Het wil namelijk maar niet tot je doordringen dat de verschillende sectoren zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van protocollen

Badge +3

En dan heb je ook nog het mondkapje dat mensen weerhoudt. Ik verwacht bij versoepelen OV nu niet dat de treinen ineens weer vol zitten.

Ik draag nu verplicht bijna 2 weken een mondkapje voor mijn werk (shifts van een uurtje of twee), vanaf 1 juni bij geen 1,5m en personen van 12+   en sinds 8 juni elke rit.

Rijd dan leeg naar huis en als ik daar mijn schoenen uit schop besef ik “roest, heb dat ding nog steeds op!”

Dat went dus best snel (mijn mening) en zal me niet weerhouden om weer eens met het ov te gaan (vrijdagmiddag toevallig, een uurtje).

 

Reputatie 7
Badge +3

Nu wordt er weer geroepen dat de vervoerders zich meer als ondernemers moeten gedragen. Het verstand staat erbij stil. De vervoerders zijn met handen en voeten gebonden aan afspraken en protocollen. Er zullen eerst wijzigingen in de protocollen en afspraken moeten komen voordat het capaciteitsplafond kan worden verruimd of zelfs afgeschaft.

 

Misschien toch wel raadzaam om het verstand maar weer eens in werking te stellen.

Het wil namelijk maar niet tot je doordringen dat de verschillende sectoren zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van protocollen

De sectoren zijn alleen verantwoordelijk voor de uitwerking. Niet voor de protocollen zelf. Weer iemand die tegen de verkeerde boom blaft.

Reputatie 5

Nu wordt er weer geroepen dat de vervoerders zich meer als ondernemers moeten gedragen. Het verstand staat erbij stil. De vervoerders zijn met handen en voeten gebonden aan afspraken en protocollen. Er zullen eerst wijzigingen in de protocollen en afspraken moeten komen voordat het capaciteitsplafond kan worden verruimd of zelfs afgeschaft.

 

Misschien toch wel raadzaam om het verstand maar weer eens in werking te stellen.

Het wil namelijk maar niet tot je doordringen dat de verschillende sectoren zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van protocollen

Klinkt een beetje als een twist tussen wetgeving en huisregels. Fatsoenregels zijn ondertussen al lang en breed aan de kant gezet. 😟

1,5 meter ligt redelijk vast. Het gebruik van mondmaskers in het openbaar vervoer ook. Zolang deze maar medisch niet goedgekeurd zijn. 🙄 Als het straks drukker wordt, dan zal men moeten handhaven. BOA's misschien wel met een knuppel en agenten met andere middelen. (Een knietje in de nek gaat al snel viral!) De trainingen om gebruik te maken van geweldsmiddelen zijn vanwege corona niet mogelijk. Ofwel het bewapenen van boa's is op dit moment niet aan de orde. Dat agenten niet voldoen aan de vereisten is al ernstig genoeg. 

Natuurlijk heeft iedereen gelijk.

Met mijn overburen binnenkort samen naar het ziekenhuis (met ons drieën en allemaal een eigen medisch mondkapje op in de auto) mag niet? Nee, dat mag niet. Met een medisch afgekeurdmondkapje mogen we wel samen met de trein???

Klinkt mij een beetje in de oren als rijden op afgesleten rubber. Voor je het weet is je auto een beetje zwanger..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reputatie 6

Nu wordt er weer geroepen dat de vervoerders zich meer als ondernemers moeten gedragen. Het verstand staat erbij stil. De vervoerders zijn met handen en voeten gebonden aan afspraken en protocollen. Er zullen eerst wijzigingen in de protocollen en afspraken moeten komen voordat het capaciteitsplafond kan worden verruimd of zelfs afgeschaft.

 

Misschien toch wel raadzaam om het verstand maar weer eens in werking te stellen.

Het wil namelijk maar niet tot je doordringen dat de verschillende sectoren zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van protocollen

De sectoren zijn alleen verantwoordelijk voor de uitwerking. Niet voor de protocollen zelf. Weer iemand die tegen de verkeerde boom blaft.

 

Van blaffen ben ik mij geenszins bewust wel realiseer ik mij daarentegen wederom dat het met onwillige honden slecht hazen vangen is.

Maar ja, als je inziet dat de sectoren zelf verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van protocollen, ben je mogelijk al een eind op de goede weg. De vraag is dan of je enig idee hebt waarom reizigers niet verzocht worden om enkel in het vliegtuig te stappen voor het maken van noodzakelijke reizen ? Dit i.t.t. de treinreiziger.

In hetzelfde vlak ligt de vraag waarom vliegmaatschappijen op dit moment niet geconfronteerd worden met capaciteitsbeperkingen ? Dit i.t.t. het OV.

Reputatie 7
Badge +3

Over de luchtvaart verbaas ik mij ook zeer. Hoe is het mogelijk dat de overheden in de verschillende landen de regie zo uit handen hebben gegeven aan een club die in feite niets meer is dan een brancheorganisatie. 

Daar moet dan wel de kanttekening bij geplaatst worden dat de verschillende overheden zelf allemaal andere protocollen hebben geïntroduceerd waardoor grensoverschrijdend vliegverkeer bijzonder moeilijk te organiseren is wanneer aan alle nationale eisen moet worden voldaan. 

Ik zou op dit moment alle vliegverkeer mijden tenzij er een zeer dringende reden is om te reizen.

Bij het organiseren van openbaar vervoer binnen een land ligt dat qua regelgeving een stuk duidelijker. Mits de overheid maar de regie in handen houdt.

Reputatie 6

Over de luchtvaart verbaas ik mij ook zeer. Hoe is het mogelijk dat de overheden in de verschillende landen de regie zo uit handen hebben gegeven aan een club die in feite niets meer is dan een brancheorganisatie. 

Of de overheid de regie uit handen heeft gegeven is de vraag, uitgewerkte protocollen zijn beschikbaar 

   

   Daar moet dan wel de kanttekening bij geplaatst worden dat de verschillende overheden     zelf allemaal andere protocollen hebben geïntroduceerd waardoor grensoverschrijdend       vliegverkeer bijzonder moeilijk te organiseren is wanneer aan alle nationale eisen moet       worden voldaan. 

 

Het doen van een oproep om slechts het vliegtuig te nemen voor een noodzakelijke reis, hindert op geen enkele wijze het grensoverschrijdend vliegverkeer. Waarom is en wordt dit niet gedaan ?

“Social distancing” is een wereldwijd toegepaste maatregel. Ook al varieert de gehanteerde afstand van 1 tot 2m, nergens valt een volgepropt vliegtuig binnen de norm. Waarom kunnen deze vliegtuigen zonder enige capaciteitsbeperking in ons land landen en opstijgen ?

 

Badge +3

Power to the luchtvaartsector?

Wij dwingen dat af dus dat gebeurt gewoon.

Vind het ook bizar, krijgt nog wel een staartje (denk ik)

Reputatie 7
Badge +3

Nu wordt er weer geroepen dat de vervoerders zich meer als ondernemers moeten gedragen. Het verstand staat erbij stil. De vervoerders zijn met handen en voeten gebonden aan afspraken en protocollen.

Protocollen die OV-bedrijven en vakbonden zelf hebben opgesteld.

Reputatie 7
Badge +3

Nu wordt er weer geroepen dat de vervoerders zich meer als ondernemers moeten gedragen. Het verstand staat erbij stil. De vervoerders zijn met handen en voeten gebonden aan afspraken en protocollen.

Protocollen die OV-bedrijven en vakbonden zelf hebben opgesteld.

Een protocol als https://www.ov-nl.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/03/Protocol-verantwoord-reizen-met-openbaar-vervoer.pdf is gepubliceerd door de Rijksoverheid. Weliswaar in overleg met de sector maar de Rijksoverheid is en blijft verantwoordelijk voor dergelijke protocollen.

Of zie bijvoorbeeld eens deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/openbaar-vervoer

Dat zijn alle randvoorwaarden waar het OV zich aan moet houden. 

Reputatie 7
Badge +3

Ik kreeg vanmiddag 2x de volgende melding via de NSapp: dienstregeling in Nationaal belang. Benieuwd wat ze daarmee bedoelen verder gekeken op de app.

Daar bedoelen ze mee dat de overheid alle kosten moet betalen. Het draait bij NS op dit moment alleen maar om subsidie binnen harken.

Reageer