Sticky

Geld terug bij vertraging

  • 7 September 2015
  • 294 reacties
  • 24475 Bekeken


Toon eerste bericht

294 reacties

Ik kon met een daar wonende collega meereizen naar Apeldoorn.
Op basis van welk advies heb je dit gedaan?
Mascha, je hebt 18.47 in plaats van 16.47 ingevuld in je claim. Dit heb ik aangepast. De claim is nu alsnog goedgekeurd. Let erop dat je de claim goed invult.
Oeh, dat is het dan geweest! Toen was ik niet eens meer ingecheckt, haha.
In elk geval nog hartelijk bedankt, ik krijg net de bevestiging dat de claim is goedgekeurd. 🙂
Hai,

ik heb twee aanvragen voor geld terug "


1. van Amsterdam RAI naar Den haag HS/CS

ik was om 15.11 . maar ik hoorde dat trein was vervallen . De trein was omstreeks om 15.14 naar Den Haag HS zonder een overstap. Het trein was vervallen. Maar ik bleef dus ruim 30 minuten in het station. steeds meer treinen kunnen niet verder rijden dan Amsterdam Zuid rijden wegens een storing in schiphol. Pas in 15.46 kan ik pas een trein die wel verder tot schiphol. Daar kan ik pas overstappen naar trein naar Den Haag HS.
dus

2.
Ik was al vroeg rond 7.14 met een trein naar Utrecht. Ik wilde rond 8.04 overstappen naar een trein die naar Nijmegen gaat. Maar een trein was vervallen. dus ik moest wachten dan pas 8.24 uur op trein die naar nijmegen. Maar de trein vertraagt ongeveer 5 minuten langer. dus daar kwam ik alsnog te laat bij een bijeenkomst. ik was rond 9.31 uur te laat.. het zou moeten rond 9 uur .
In de het topic staat dat als je een NS-bus moet nemen je bij de servicezuil de poortjes moet laten openen zodat je pas op je eindbestemming uitcheckt. Nu is het superfijn dat de NS dit in de trein even zegt en/of zelf de poortjes al opent want iedereen weet dit natuurlijk (not, insert sarcasm). Pas heb ik gereisd van Culemborg naar Utrecht CS (11 februari). Door een gestrande goederentrein moest ik vanaf houten de bus pakken en hier dus door de poortjes. Ik heb dus in houten uitgecheckt, maar kwam wel met drie kwartier vertraging in Utrecht aan. Nu krijg ik geen geld terug via mijn claim16002699. Komt dit omdat ik in Houten ben uitgecheckt? Als dat zo is, vind ik dit best wel kwalijk.
Badge +3
ik heb twee aanvragen voor geld terug
U kunt claims voor Geld terug bij vertraging het beste indienen via Mijn NS, door in Mijn reishistorie bij de betreffende reis op de link Aanvragen geld terug bij vertraging te klikken. Dit kan alleen als u daadwerkelijk op uw eindbestemming bent uitgecheckt, maar voor zover ik kan zien, is dat het geval. Een alternatief is een papieren formulier in te vullen en op te sturen. Papieren formulieren zijn verkrijgbaar bij een servicebalie en telefonisch (030-7515155) of via internet aan te vragen.

van Culemborg naar Utrecht CS (11 februari). Door een gestrande goederentrein moest ik vanaf houten de bus pakken en hier dus door de poortjes. Ik heb dus in houten uitgecheckt, maar kwam wel met drie kwartier vertraging in Utrecht aan. Nu krijg ik geen geld terug via mijn claim16002699. Komt dit omdat ik in Houten ben uitgecheckt? Als dat zo is, vind ik dit best wel kwalijk.
Als u inderdaad niet bent uitgecheckt in Utrecht Centraal, dan kunt u geen claim indienen voor uw reis via Mijn NS. U kunt dan het beste een papieren formulier gebruiken, waarop u het bedoelde eindstation invult, en in een bijgesloten brief de situatie nader toelichten.

Met welk vervoerbewijs hebt u gereisd? Als u op saldo gereisd hebt, dan concludeer ik dat u niet hebt betaald voor Houten-Utrecht Centraal en zal de vergoeding (50 procent van de ritprijs) onder het drempelbedrag van 2,30 euro liggen, waardoor u geen geld terug zult krijgen. Als u een abonnement hebt als Traject Vrij, ligt dat anders, want dan hebt u al voor de hele reis betaald.

Voor wat het waard is: op 11 februari maakte ik dezelfde reis en toen waren de brede poortjes op station Houten wel geopend. Misschien reisde u iets eerder, waardoor dat nog niet geregeld was? Dat de informatievoorziening hierover beter kan, ben ik met u eens.
Badge +3
Ruim vier maanden geleden schreef ik dat per 1 januari de regeling Geld terug bij vertraging zoals die al gold bij NS ook zou gaan gelden voor de andere treinvervoerders. Nu het precies drie maanden later is - exact de tijd die reizigers na de reisdatum hebben om een claim in te dienen - leek het me aardig een update te geven van wat ik de afgelopen maanden heb achterhaald over de vraag die ik eerder opwierp: hoe de regeling zou uitpakken bij overstappen op andere vervoerders, waardoor een vertraging ontstond of opliep.

Om met NS te beginnen: tot op heden heb ik nog geen reactie van NS mogen ontvangen op mijn vraag. Stiekem is deze alinea een vriendelijke herinnering voor Sivan :)

Per mail of contactformulier heb ik mijn vraag ook aan Arriva, Breng/Connexxion, Syntus en Veolia voorgelegd. Expliciet legde ik in mijn bericht ook een situatie voor waarbij men door een licht vertraagde trein van de regiovervoerder een overstap op een trein van NS miste en daardoor minstens 30 minuten vertraging opliep. Vanzelfsprekend wilde ik graag weten hoe men daarmee omgaat.

Veolia was de eerste vervoerder die reageerde. Toch had men beter wat meer tijd kunnen nemen voor het antwoord, want dat lijn 71 om 10.40 uur op de juiste tijd was vertrokken van station Echt, was niet bepaald wat ik wilde horen. Veolia had ook automatisch een Mijn Veolia-account voor me aangemaakt, waarin ik vervolgens de bijbehorende klacht van totaal iemand anders terugvond. Daar is dus iets misgegaan.

Nadat ik Veolia vriendelijk had verzocht dit even recht te zetten, kwam enkele weken later een inhoudelijk antwoord: "Bedankt voor de opmerkzaamheid, wij zullen de 'Geld terug bij vertraging' aanpassen zodat deze spoedig overeenkomt met landelijke voorwaarden. Daarnaast t.a.v. uw vraag over behandelen van een vertraging van een gehele reis: er zijn momenteel nog geen afspraken gemaakt tussen vervoerders om onderling af te stemmen hoe om te gaan met vertraging van een totale reis via meerdere vervoerders. Een vertraging zal dus nog altijd per vervoerder/per rit behandeld worden."

De huidige situatie: op de website van Veolia staan nog altijd de vergoedingen en voorwaarden per 1 februari 2015. Die zijn op zich in lijn met de regeling van NS, maar er wordt een minimumbedrag aangehouden van 2,50 euro. Studenten met een studentenreisproduct vallen dus buiten de boot als zij 30 tot 59 minuten vertraging oplopen. Van een spoedige aanpassing is dus nog niets gebleken.

De tweede vervoerder die reageerde, was Syntus: "Hartelijk dank voor uw reactie via Mijn Syntus met betrekking tot de "Geld Terug Bij Vertraging regeling". U heeft terecht geconstateerd dat deze informatie nog niet was aangepast op de website van Syntus. Hartelijk dank dat u ons hier op heeft gewezen.

Inmiddels hebben wij de informatie op onze website aangepast. Via http://www.syntus.nl/klantenservice/geld-terug/geld-terug-vertraging-trein.aspx vindt u de aangepaste teksten. Via deze link vindt u de uitgebreide vergoedingsregels omtrent vertragingen met de treinen van Syntus. Ook de verschillende vergoedingsmogelijkheden bij een overstap worden hier toegelicht."


Inderdaad was de informatie op de website na dat bericht (eind februari) actueel, met een verwijzing naar deze voorwaarden waarin uitgebreid wordt toegelicht hoe de regeling werkt. Helaas lijkt men nu de site vernieuwd te hebben, waardoor de genoemde link niet meer werkt en elders op de site weer onjuiste informatie staat. Ik zal Syntus hier binnenkort op attenderen.

Over reizen met meerdere vervoerders staat in de genoemde voorwaarden het volgende: "Indien u in het bezit bent van een vervoerbewijs dat geldig is op een verbinding waarbij het vervoer deels door Syntus en deels door een andere (spoor) vervoerder wordt verricht, zal vergoeding uitsluitend worden toegekend indien de vertraging optreedt op het Syntus traject." Dat is nog niet expliciet genoeg naar mijn zin, maar ik lees daarin wel aanknopingspunten voor een vergoeding op basis van de totale vertraging.

Enkele dagen na de reactie van Syntus had ik een mail van Arriva. Daarin de volgende tekst: "Hartelijk dank voor uw melding. Wij gaan kijken wat wij met uw melding gaan doen. Vandaag is er overleg over de restitutie regeling. Binnenkort krijgen wij een nieuwe site, wij verwachten dat onze regeling hiermee ook gedeeltelijk wordt aangepast." Van een nieuwe site zie ik nog niets, maar inmiddels is de informatie al wel in lijn gebracht met de regeling van NS, dus dat is goed nieuws.

Arriva is nu wel lekker duidelijk over vertragingen door gemiste overstaps: "Voor het vaststellen vergoeding wordt alleen de bij Arriva opgelopen vertraging meegenomen. Extra vertraging door gemiste aansluitingen of vertragingen bij andere vervoerders worden niet meegerekend."

Bovenstaande alinea is van recente datum. Deze informatie had ik nog niet toen ik een claim indiende voor een reis die ik op zaterdag 13 februari maakte. Ik reisde toen van Doetinchem naar Utrecht. Door een verstoring had ik bij aankomst in Arnhem een vertraging van ruim 45 minuten, en door een gemiste overstap had ik uiteindelijk een uur vertraging bij aankomst op mijn NS-bestemmingsstation.

Omdat de informatie op de website van Arriva toen nog niet was bijgewerkt, diende ik na de betreffende reis gewoon een claim in met een begeleidend schrijven van twee kantjes waarin ik uitvoerig betoogde dat ik mijns inziens recht had op een bedrag van 5,50 euro voor een vertraging van minstens een uur met mijn Dal Vrij-abonnement, geheel veroorzaakt door Arriva. Deze claim is vervolgens wel direct goedgekeurd. Dat biedt dus hoop voor toekomstige claims.

Last but not least Breng/Connexxion. Deze vervoerder had op de site al keurig de regeling vermeld zoals die bij NS gold, maar ik informeerde nog expliciet naar de gang van zaken bij een gemiste overstap. Het antwoord: "Indien u bij een vervoerder, Breng in dit geval, een vertraging oploopt van een kwartier en u daardoor de aansluitende trein mist, waardoor de uiteindelijke vertraging een half uur is geworden, kunt u deze vertraging claimen bij de vervoerder waar deze vertraging is ontstaan. Bij Breng in dit voorbeeld. Er wordt dus gekeken naar de totale vertraging die daardoor kan zijn ontstaan. Daar zit in principe geen ‘knip’ in.

Echter, op basis van de voorwaarden in de regeling ‘Geld terug bij vertraging’, wordt alleen een vergoeding toegekend over dat deel van de reis dat is toe te wijzen aan de vervoerder waar de vertraging is ontstaan. Er wordt in dat geval dis alleen een vergoeding gegeven over de ritprijs van de bij Breng gemaakte reis. Daar zit wel een ‘knip’ in."


De eerste alinea is natuurlijk erg goed nieuws. Helaas wel afwijkend van wat bijvoorbeeld Arriva letterlijk schrijft. Kennelijk heeft men in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad verzuimd de randvoorwaarden gezamenlijk vast te leggen en interpreteert nu elke vervoerder de regeling op zijn eigen manier. Ik ben nog bezig om te achterhalen hoe en bij wie ik dat het beste kan aankaarten, want dat moet mijns inziens beter kunnen.

Tot slot vermeld ik nog even voor de volledigheid dat de tweede alinea uit de reactie van Breng/Connexxion geldt bij alle regionale vervoerders. Maar daar heb ik met mijn Dal Vrij in principe geen last van, want mijn vergoeding is onafhankelijk van het gereisde traject :)

Blijft dus nog de vraag hoe NS dit soort situaties afhandelt. Vol verwachting wacht ik die reactie af.
Tochjo, ik was je vragen niet vergeten, al had een update wel netjes geweest van mijn kant. Ik bewaar hem even voor maandag, maar kom bij je terug!
Echter, op basis van de voorwaarden in de regeling ‘Geld terug bij vertraging’, wordt alleen een vergoeding toegekend over dat deel van de reis dat is toe te wijzen aan de vervoerder waar de vertraging is ontstaan. Er wordt in dat geval dis alleen een vergoeding gegeven over de ritprijs van de bij Breng gemaakte reis. Daar zit wel een ‘knip’ in."

(...)

Tot slot vermeld ik nog even voor de volledigheid dat de tweede alinea (bovenstaand, red.) uit de reactie van Breng/Connexxion geldt bij alle regionale vervoerders. Maar daar heb ik met mijn Dal Vrij in principe geen last van, want mijn vergoeding is onafhankelijk van het gereisde traject :)

Je kunt er zelfs voordeel van hebben: Bij een reis met één vervoerder loopt de vergoeding niet meer op bij vertragingen van langer dan een uur. Reis je met meerdere vervoerders, dan kun je bij elk van die vervoerders tot dat maximumbedrag terugkrijgen. Bijvoorbeeld een vertraging van één uur bij de eerste vervoerder en nog eens een half uur bij de volgende vervoerder, geeft recht op anderhalf keer het normbedrag voor een vertraging van een uur.

Kennelijk heeft men in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad verzuimd de randvoorwaarden gezamenlijk vast te leggen en interpreteert nu elke vervoerder de regeling op zijn eigen manier.
Ik heb daar een déja-vu bij: Toen de vervoerders 'gezamenlijk' hadden afgesproken om de lange-afstandskorting door te gaan tellen bij overstappen tussen verschillende vervoerders, bleken die afspraken ook zo vaag dat ze tot verschillende prijsberekeningen voor concrete reizen kwamen.

Er is maar een oplossing: opnieuw bij elkaar gaan zitten en concrete afspraken maken, niet tussen managers, maar tussen de specialisten die de gtbv-regelingen van binnen en van buiten kennen en kritisch genoeg zijn om op basis van concrete voorbeeldscenario's na te gaan of de afspraken duidelijk genoeg zijn omschreven.
Tochjo, ik heb mijn eerdere uitgezette bericht, aangevuld met je toelichting hierboven uitgezet bij meerdere collega's van meerdere afdelingen. Hopelijk ontvang ik op korte termijn een terugkoppeling.
[quote=Tochjo]ik heb twee aanvragen voor geld terug
U kunt claims voor Geld terug bij vertraging het beste indienen via Mijn NS, door in Mijn reishistorie bij de betreffende reis op de link Aanvragen geld terug bij vertraging te klikken. Dit kan alleen als u daadwerkelijk op uw eindbestemming bent uitgecheckt, maar voor zover ik kan zien, is dat het geval. Een alternatief is een papieren formulier in te vullen en op te sturen. Papieren formulieren zijn verkrijgbaar bij een servicebalie en telefonisch (030-7515155) of via internet aan te vragen.

Ik heb al twee aanvragen gehad maar ze zijn door NS afgewezen.
Geld terug bij vertraging claim (41128051): afgewezen.
Op donderdag 22 maart (s'morgens) reden geen treinen naar Amsterdam Bijlmer Arena. Ik had naar Amsterdam Centraal moeten gaan, en toen naar Overamstel (via metro). Is dit niet als een vertraging zien?

https://www.rijdendetreinen.nl/storingen/13501-22-maart-2016-inzet-van-de-politie-gouda-amsterdam-c-utrecht-c-amsterdam-c-schiphol-airport

22-03-2016
08:30 Utrecht Centraal
09:30 Amsterdam Centraal
Hoi Carlos. Ik heb je claim bekeken.

Heb je zelf besloten om met de metro verder te gaan?
Hai Sivan,

Heb je mijn vragen gekeken?
Hoi Edwtie. Jij schrijft:

"U kunt claims voor Geld terug bij vertraging het beste indienen via Mijn NS, door in Mijn reishistorie bij de betreffende reis op de link Aanvragen geld terug bij vertraging te klikken. Dit kan alleen als u daadwerkelijk op uw eindbestemming bent uitgecheckt, maar voor zover ik kan zien, is dat het geval. Een alternatief is een papieren formulier in te vullen en op te sturen. Papieren formulieren zijn verkrijgbaar bij een servicebalie en telefonisch (030-7515155) of via internet aan te vragen.

Ik heb al twee aanvragen gehad maar ze zijn door NS afgewezen."

Welke vragen bedoel jij?
Hoi Edwtie. Jij schrijft:

"U kunt claims voor Geld terug bij vertraging het beste indienen via Mijn NS, door in Mijn reishistorie bij de betreffende reis op de link Aanvragen geld terug bij vertraging te klikken. Dit kan alleen als u daadwerkelijk op uw eindbestemming bent uitgecheckt, maar voor zover ik kan zien, is dat het geval. Een alternatief is een papieren formulier in te vullen en op te sturen. Papieren formulieren zijn verkrijgbaar bij een servicebalie en telefonisch (030-7515155) of via internet aan te vragen.

Ik heb al twee aanvragen gehad maar ze zijn door NS afgewezen."

Welke vragen bedoel jij?


Daar heb ik aanvraag om geld terug te vragen. Ik heb 2 verhalen gezet omdat ik was iets meer dan 30 minuten te laat gekomen.
Als je een claim hebt die is afgewezen, kun je het claimnummer noemen met uitleg hoe je hebt gereisd.
Hoi Carlos. Ik heb je claim bekeken.

Heb je zelf besloten om met de metro verder te gaan?


Beste Sivan,

Fijne weekend.

Wat bedoel je van ''zelf besloten''? :)
Mijn dagelijks eindbestemming is Overamstel (via Utrecht Centraal - Amsterdam Bijlmer).

Om deze dag (22 maart) reden geen treinen naar Bijlmer. De trein ging (super laat en super vol, mensen als haringen in een ton) rechtstreeks naar Amsterdam Centraal via Hilversum.
In Amsterdam Centraal heb ik -zoals jij stelt voor- besloten de metro te nemen, naar Overamstel.

Meer informatie kan jij hier vinden: http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/03/chaos-op-spoor-utrecht-amsterdam-door-aanrijding
Wat bedoel je van ''zelf besloten''? :)
Mijn dagelijks eindbestemming is Overamstel (via Utrecht Centraal - Amsterdam Bijlmer).

Om deze dag (22 maart) reden geen treinen naar Bijlmer. De trein ging (super laat en super vol, mensen als haringen in een ton) rechtstreeks naar Amsterdam Centraal via Hilversum.


NS moedigt eigen initiatief bij verstoringen niet aan. In principe moet je wachten tot NS een omreisadvies geeft en dat dan volgen, anders is het voor eigen rekening het heeft het een negatieve invloed op het recht op geld terug bij vertraging. Zo te zien gaf NS reizigers met bestemming Amsterdam Amstel echter helemaal geen advies. De berichten van NS wekken de indruk alsof er tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer ArenA niets aan de hand was, maar de hoeveelheid rood op deze pagina laat zien dat dat een verkeerde voorstelling van zaken was: Er gingen twee treinen per uur heen in plaats van de gebruikelijke 6 tot 8.
Wat ben je aan het babbelen?

3120 07.58 NSR Intercity Schiphol Airport 5 -------------- politieonderzoek
3522 08.13 NSR Intercity Schiphol Airport 7 -------------- op last van de politie
3122 08.28 NSR Intercity Schiphol Airport 5 -------------- hulpdiensten
]
Hoi Carlos. Bedankt voor de toelichting.

Gelet op je reistransacties en de informatie die je geeft, heb ik je claim alsnog toegewezen.

Overigens is hetgeen Pe_pe schrijft volgens mij in jouw voordeel (hij bedoelt het goed).
Mijn claim ( 41137294 ) is afgewezen, omdat er informative ontbrak. Ik ben benieuwd welke informative jullie missen?

Op 5 april ben ik om 18:23 ingecheckt op Rotterdam Centraal zodat ik de trein van 18:25 kon halen naar Rotterdam Noord. Om onduidelijke redenen (er is niets omgeroepen of wat dan ook) is deze trein op het perron veranderd in de trein van 18:55
Wellicht is deze inmiddels verlopen, maar mijn claim ( 41109023 ) van 18 februari is ook afgewezen. Treinverkeer in omgeving Gouda was verhinderd, waardoor de NS bussen had ingezet. Ik vermoed dat mijn claim is afgewezen, omdat ik ben uitgecheckt in Rotterdam Alexander (poortjes waren niet open). Uiteindelijk ruim een uur moeten wachten op bussen, omdat die naar Zoetermeer waren gestuurd in plaats van Rotterdam Alexander. Om mijn aankomsttijd te registreren heb ik in Gouda nog wel ingecheckt (en weer uitgecheckt).
We gaan beide claimnummers nog eens onder de loep nemen Ward. Ik hoop zo snel mogelijk met een terugkoppeling te komen.
Hallo.

datum : 21-04-2016.
Station : Eindhoven.

Hallo, er was iemand voor de trein gesprongen op 21 april tussen eindhoven en Tilburg. Er is toen gewacht vanaf half 10. Er stond uiteindelijk een man of 5-600 buiten en er werd wanhopig gewacht op bussen die besteld waren. Ik dacht ik blijf bij het NS personeel zodat ik nieuwe informatie als eerste opvang. En toen kwam er nieuwe informatie ; ''Meneer, het is vrijwel zeker dat de kosten gemaakt worden door taxi's vergoed gaan worden omdat er geen bussen besteld kunnen worden!''

Reageer